Poddani Chrystusa Krola
Poddani Chrystusa Krola

NWO i chipizacja w Rosji

😡 😡 😡
Poddani Chrystusa Krola

BALLADA O ŚW. JÓZEFIE

1 maja obchodzimy św. Józefa - patrona robotników

Dzień 1 maja, obchodzony jako Święto Pracy, jest także dniem, w którym Kościół czci św. Józefa - patrona ludzi pracujących. W ten dzień podkreśla się szczególną rolę pracy w życiu i rozwoju każdego człowieka.
fot. Thinkstock
Święty Józef był mężem Maryi. Jego święto obchodzimy dwa razy w roku: 19 marca - jako Oblubieńca Matki Bożej i 1 maja - …
More
1 maja obchodzimy św. Józefa - patrona robotników

Dzień 1 maja, obchodzony jako Święto Pracy, jest także dniem, w którym Kościół czci św. Józefa - patrona ludzi pracujących. W ten dzień podkreśla się szczególną rolę pracy w życiu i rozwoju każdego człowieka.
fot. Thinkstock
Święty Józef był mężem Maryi. Jego święto obchodzimy dwa razy w roku: 19 marca - jako Oblubieńca Matki Bożej i 1 maja - jako wzór i patrona ludzi pracujących.
1 maja jest jednym z najnowszych świąt w Kościele katolickim. Papież Pius XII 24 kwietnia 1956 r. zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1892 r., świętu pracy.

Tego dnia Kościół w sposób szczególny zwraca uwagę na pracę w aspekcie wartości chrześcijańskich, jak również społecznych, ogólnoludzkich i narodowych.
W 1981 roku encyklice "Laborem exercens" problematykę pracy we współczesnym świecie analizował Jan Paweł II. Rozwijał w niej ideę pierwszeństwa osoby ludzkiej wobec rzeczy i samej pracy, która powinna być środkiem utrzymania i pomnażania dobrobytu kraju oraz samorealizacji człowieka. Papież pisał też o uprawnieniach pracowników oraz roli związków zawodowych.
1 maja - jak pisze Hugo Hoever w "Żywotach Świętych na każdy dzień" - podkreśla "szczególną godność znaczenia pracy ludzkiej i jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju człowieka, a także okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na zasadach pokoju społecznego - dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści".
"Św. Józef, cieśla z Nazaretu, małżonek Najświętszej Marii Panny i opiekun Chrystusa, jest obecnie otoczony osobistym kultem jako uosobienie godności człowieka pracy, a także opatrznościowy opiekun robotniczej rodziny" - pisze Hoever.
Do Polski kult św. Józefa dotarł na przełomie XI/XII wieku, ale największy jego rozwój nastąpił w XVII i XVIII wieku. Kult ten propagowali karmelici i siostry wizytki. Centralnym ośrodkiem kultu jest obecnie kolegiata św. Józefa w Kaliszu. W Polsce jest ok. 270 świątyń pod wezwaniem św. Józefa, w tym kilkanaście - św. Józefa Robotnika.
Poddani Chrystusa Krola

Królowa Polski

Śluby jasnogórskie

O Wielka Matko Boga i Człowieka,
Tobie ojcowie nasi ślubowali,
Twojej opiece los całego świata,
Oraz Ojczyzny naszej powierzali.
Dziś wielkie hasła chcemy wcielać w życie,
By niezłamane było dane słowo.
Chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia,
W Twoją opiekę oddać się na nowo.
Królowo Polski przed Twym tronem,
Odnowić śluby nasze chcemy,
By jak przed laty znów powiedzieć,
More
Śluby jasnogórskie

O Wielka Matko Boga i Człowieka,
Tobie ojcowie nasi ślubowali,
Twojej opiece los całego świata,
Oraz Ojczyzny naszej powierzali.
Dziś wielkie hasła chcemy wcielać w życie,
By niezłamane było dane słowo.
Chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia,
W Twoją opiekę oddać się na nowo.
Królowo Polski przed Twym tronem,
Odnowić śluby nasze chcemy,
By jak przed laty znów powiedzieć,
Że przyrzekamy, ślubujemy.
Wolności, wiary i Kościoła,
Za wszelką cenę strzec będziemy,
Królowo Polski przyrzekamy,
Królowo Polski ślubujemy.
Będziemy bronić każdej polskiej duszy
By daru łaski nigdy nie straciła,
Będziemy czuwać by kołyska polska,
Smutkiem i pustką nigdy nie świeciła.
Będziemy strzec ogniska domowego,
Lecz Ty nam pomóż Pani i Królowo,
Pomóż wypełnić wszystkie przyrzeczenia,
W swoją opiekę przyjmij nas na nowo.
Poddani Chrystusa Krola

Matko,a ja Ci zaśpiewam

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo, Matko ma.
Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa.

Ref. Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
O Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe.
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
O Matko, spójrz, pobłogosław mnie.

Dziś do Ciebie przychodzimy, Ty witasz dzieci swe.
Biednym, smutnym, zrozpaczonym, Ty dajesz łaski swe.
Poddani Chrystusa Krola

Piękna Pieśń Maryjna - Wśród tylu dróg

Do kogóż mamy wzdychać, nędzne dziatki? Tylko do Ciebie, ukochanej Matki, U której serce otwarte każdemu, A osobliwie nędzą strapionemu.

Ty masz za sobą najmilszego Syna, Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna ,gdy Mu przypomnisz jakoś Go karmiła . łatwo Go skłonisz o Matko prtzemiła.

Ratuj nas, ratuj, Matko ukochana, Zagniewanego gdy zobaczysz Pana: Mieczem przebite pokazuj Mu serce, Gdy Syna …
More
Do kogóż mamy wzdychać, nędzne dziatki? Tylko do Ciebie, ukochanej Matki, U której serce otwarte każdemu, A osobliwie nędzą strapionemu.

Ty masz za sobą najmilszego Syna, Snadnie Go Twoja przejedna przyczyna ,gdy Mu przypomnisz jakoś Go karmiła . łatwo Go skłonisz o Matko prtzemiła.

Ratuj nas, ratuj, Matko ukochana, Zagniewanego gdy zobaczysz Pana: Mieczem przebite pokazuj Mu serce, Gdy Syna na krzyż wbijali morderce.


Dla tych boleści, któreś wycierpiała, Kiedyś pod krzyżem Syna Swego stała, Bóg nam daruje, byśmy nie cierpieli, Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.
Poddani Chrystusa Krola

Piękna Pieśń Maryjna - Wśród tylu dróg

Z początkiem Miesiąca Maryi -oddajmy nasze rodziny i sprawy dnia codziennego Przenajświętszej Panience - pod Jej opiekę i orędownictwo do Syna Umiłowanego.
Poddani Chrystusa Krola

Niezwykły chłopiec w chińskim Mam Talent

Śpiewa niczym Anioł !
😇
Poddani Chrystusa Krola

Kluby Polonia Christiana o gender Data publikacji: 2014-04-30

Informujmy sie nawzajem o ekspansji sodomii na naszą Ojczyzn i świat cały !
Poddani Chrystusa Krola

Dla kochanego księdza Piotra

Kto bardziej niż ks.Piotr może nas nauczyć kochać Chrystusa poprzez Najświętszą Panienkę i złożyć Ich w naszych sercach ?
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

Ca-De 2014-05-01 00:36:27
================================.
...to jakiś żart ???
tak samo na rozprawie sądowej powiedziałbyś do oskarżonego - :sam się oskarż !
winę trzeba najpierw wskazać - a potem udowodnić !!
!

........23 Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?»
Poddani Chrystusa Krola

"Ojciec Bergoglio" pozwolił rozwódce przyjmować komunię

stanislawp 2014-04-27 16:14:11
A tak nawiasem mówiąc to mało mnie obchodzi, że ktoś się czuje obrażony. W piekle obrażonych jest sporo - obrażonych na Kościół, na księży, na biskupów, na Boga i w ogóle na chrześcijan.
=================================================
.....tutaj na tym portalu też ich nie brakuje ! najczęściej sprytem szatańskim zastawiają sie brakiem miłości do nich !
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

wojciechowskikrzysztof 2014-05-01 00:29:16
modernistae prohibere mi zarzucasz nie wiadomo co ale Stefana uznajesz za świętego, pogratulować.
===================================================
........23 Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?»
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

Ca-De 2014-05-01 00:28:13
....tezy i nauka głoszona przez Neo -jest niezbitym dowodem na to że to dzieło lucyfera .

Powiedział ten,który o DN ma takie pojęcie,jak krowa o gali Oskarów.
==========================================================
No to studiuj carpik !
www.traditia.fora.pl/nowa-wiosna-kos…,31/neokatechumenat-ks-edward-skotnicki,1315.html
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

Zeby do piekła nie trafić -trzeba wybrać prawdziwą i czysta Naukę KK-go !
o tym ,aby nie iśc do piekła -i w jaki sposób sie od tego uchronic -uczą też protestanci ,metodyści , ŚJ , Arabowie , Buddyści i wielu innych .....
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

wojciechowskikrzysztof 2014-05-01 00:23:31
Nie twierdzę że kłamiesz, wiara w piekło może jest prywatny zdaniem na ten temat a Ty łączysz to z Neo.
======================================
....tezy i nauka głoszona przez Neo -jest niezbitym dowodem na to że to dzieło lucyfera .
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

modernistae prohibere 2014-05-01 00:18:54
Ten znajomy mieszka a Zachodzie.
A tutaj masz skan mojego zapisu do niego w odpowiedzi na jego ustne twierdzenie:

W Mateuszu rozdział 23, wersety 13-37, Jezus Chrystus powiedział:

w. 13: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do …More
modernistae prohibere 2014-05-01 00:18:54
Ten znajomy mieszka a Zachodzie.
A tutaj masz skan mojego zapisu do niego w odpowiedzi na jego ustne twierdzenie:

W Mateuszu rozdział 23, wersety 13-37, Jezus Chrystus powiedział:

w. 13: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą”.
=============================================
....to jest właśnie niebezpieczeństwo to ,które tacy jak wojciechowski wnoszą na ten portal .
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

wojciechowskikrzysztof 2014-04-30 23:57:17

Jestem w KK na drodze do wiary i do śmierci będę grzesznym człowiekiem który nie raz upadnie ale zawsze dzięki Jezusowi wstaję.
===============================
.....tylko pytanie : kto cie nastawił na wstawianie herezji antykatolickich i bronienia ich pomimo otrzymywania dowodów -łamania Prawa Bożego i kościelnego .????
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

modernistae prohibere 2014-04-30 23:35:55
wojciechowskikrzysztof
Kolejny advocatus diaboli na portalu? Chyba ich wystarczy
=============================================
....zawsze mówiłem że " diabeł nie śpi " !
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

modernistae prohibere 2014-04-30 23:21:52

To są ostatnie gorące dowody Twojej miłości, że nie wspomnę o łapce w górę na tytuł o księdzu gwałcicielu. Tak 3mać wojciechowski
================================================
....wczoraj już mu pisałem że niech się nie ukrywa -bo został zdemaskowany i wiemy dobrze w czyjej gra orkiestrze .
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

Ca-De 2014-04-30 23:21:16
....a kto upoważnił zdrajców Chrystusa Króla , aby podważali JEGO WOLĘ ?????????

A ja.A co,nie wolno mi ?
================================
wolno ! przecież ciągle to czynisz - bo wiemy skąd przyszedłeś , kto cię wysłał i komu służysz!
Wolną wolę i wolność , którą otrzymałeś od Chrystusa oddałeś antychrystowi .
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

Anja39 2014-04-30 23:09:41

Jak to mozliwe ze nikt nie zapytal Anty i Stefanka o zgodę na dyspensę...KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOSC ZA TEN HANIEBNY CZYN?
=================================================
....a kto upoważnił zdrajców Chrystusa Króla , aby podważali JEGO WOLĘ ?????????

"Jezus im odpowiedział: "Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, …More
Anja39 2014-04-30 23:09:41

Jak to mozliwe ze nikt nie zapytal Anty i Stefanka o zgodę na dyspensę...KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOSC ZA TEN HANIEBNY CZYN?
=================================================
....a kto upoważnił zdrajców Chrystusa Króla , aby podważali JEGO WOLĘ ?????????

"Jezus im odpowiedział: "Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć."
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

Ca-De 2014-04-30 22:15:25
Władza kościelna ma władzę mieć dowolne kryteria ustalania dyspensy
=============================================
....chyba twoja " władza kościelna " -bo na pewno nie KK-go :

Anty_modernista 2014-04-30 21:46:39
Post w piątki ustanowił Pan Jezus a nie ludzie.

"Jezus im odpowiedział: "Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć…More
Ca-De 2014-04-30 22:15:25
Władza kościelna ma władzę mieć dowolne kryteria ustalania dyspensy
=============================================
....chyba twoja " władza kościelna " -bo na pewno nie KK-go :

Anty_modernista 2014-04-30 21:46:39
Post w piątki ustanowił Pan Jezus a nie ludzie.

"Jezus im odpowiedział: "Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć."
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

Ca-De 2014-04-30 21:56:44
modernistae prohibere

1.Napisałem,że w Dekalogu nie ma wzmianki o postach.Zarzuciłeś mi manipulację przykazaniami Bożymi nie podając kontrargumentu
==================================================
....TU MIAŁEŚ ARGUMENT !
JAK ŻEŚ NIE KUMATY I NIE POJMUJESZ WPISÓW -TO NIE ATAKUJ INTERNAUTÓW Z KTÓRYMI NIE MOŻESZ NAWET STANĄĆ W JEDNYM SZRANKU !…
More
Ca-De 2014-04-30 21:56:44
modernistae prohibere

1.Napisałem,że w Dekalogu nie ma wzmianki o postach.Zarzuciłeś mi manipulację przykazaniami Bożymi nie podając kontrargumentu
==================================================
....TU MIAŁEŚ ARGUMENT !
JAK ŻEŚ NIE KUMATY I NIE POJMUJESZ WPISÓW -TO NIE ATAKUJ INTERNAUTÓW Z KTÓRYMI NIE MOŻESZ NAWET STANĄĆ W JEDNYM SZRANKU !


Ca-De 2014-04-30 21:34:53
masada

Jak ich stać,to jedzą i piją.W Dekalogu nic o postach nie ma,więc wobec Dekalogu są w porządku.
=================================================
...Całe Prawo i Nauka Chrystusa - nie zamyka się w 10-ciu Przykazaniach , ale w Całym Piśmie Świętym -, które Duch Święty nam przekazu
Poddani Chrystusa Krola

INTRONIZACJA CHRYSTUSA KRÓLA CORAZ BLIŻEJ !!! - II KONGRES DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA …

Ks.Natanek przypomniał nam że jeśli Chrystus zapowiedział że Intronizacja w Polsce się dokona -TO SIĘ DOKONA !!!
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

@Anja 39
==============================================
wolę być zasranym gołębiem -niż rozkraczałą wroną !
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

@Paula731
=========================
Ja osobiście tymi mymi ręcami zablokowałam pół dworca kolejowego na gloria.tv
=============================================================
....po co dyskutować z Prawdą ??? i tak jest nie do pokonania !-lepiej Ją odciąć od świata !
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

Anja39 2014-04-30 22:28:03
mowe mu odjęło z tego nadmiaru rozumu
===========================================
....." gdzie diabeł nie może tam Anje39 poślę ! "
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

henryk33 2014-04-30 22:24:59
Mało modlitwy do Ducha świętego - Duch Święty rzeczywiście pomaga poznać Prawdę ....!!!! w pożądliwości ciała nie znajdziemy Tej Prawdy.Duch Święty szuka w człowieku czystości serca wtedy łatwiej współpracuje się z Duchem Świętym i droga jest Łatwa do poznania prawdy,także o samym sobie, bo wtedy poznajemy jakiego mamy ducha a zły duch nie ma do Nas dostępu
========…
More
henryk33 2014-04-30 22:24:59
Mało modlitwy do Ducha świętego - Duch Święty rzeczywiście pomaga poznać Prawdę ....!!!! w pożądliwości ciała nie znajdziemy Tej Prawdy.Duch Święty szuka w człowieku czystości serca wtedy łatwiej współpracuje się z Duchem Świętym i droga jest Łatwa do poznania prawdy,także o samym sobie, bo wtedy poznajemy jakiego mamy ducha a zły duch nie ma do Nas dostępu
=================================

👏 👍
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

@ carpik
==========================
...napisz coś wreszcie z sensem -bo jak widz\ę znowu piszesz jak pierwszoklasista !
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

Paula731 2014-04-30 22:18:46
Poddani Chrystusa Krola
Winno być poddany i uniżony sługa a nie Poddani:):) Legion 😀

Nie zauważył,ale właśnie powiedział komplement :

ŻADNA SIĘ Z TOBĄ NIE RÓWNA !

I tak myśl,a demony zejdą na plan dalszy.
Rozmyślaj nad tym dniami i nocami,aż znikną koszmary
=================================================
....tak ! tak ! kto jedzie na jednym wózku z …More
Paula731 2014-04-30 22:18:46
Poddani Chrystusa Krola
Winno być poddany i uniżony sługa a nie Poddani:):) Legion 😀

Nie zauważył,ale właśnie powiedział komplement :

ŻADNA SIĘ Z TOBĄ NIE RÓWNA !

I tak myśl,a demony zejdą na plan dalszy.
Rozmyślaj nad tym dniami i nocami,aż znikną koszmary
=================================================
....tak ! tak ! kto jedzie na jednym wózku z Anja39 -bardzo świetnie ją rozumie -w końcu orkiestra piekielników nie składa się jedynie z solistki !
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

Ca-De 2014-04-30 22:18:59
....czasami się zastanawiam

Nieprawdopodobne !!!!!!! 😀
===================================
...ciebie ta moja myśl też dotyczy carpik !
ten avarar pasuje do ciebie jak ulał !
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

@biniobil
==============
👍
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

Anty_modernista 2014-04-30 22:16:41
Produkuj dalej pychotko Zobaczymy co z tego wyjdzie
==================================================
....czasami się zastanawiam -czy ona już nie podpisała.....
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

@Anja39
....raczej z jadem wężowym !
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

@Anja39
=======================
.....czy zna ktoś bardziej pyszną i zadufaną " kobietę " niż ty na tym portalu ????
ŻADNA SIĘ Z TOBĄ NIE RÓWNA !
ale też żadnej nie prowadzają demony tak jak ciebie.
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

@Anja39
=======================
....wreszcie się odkryłaś .
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

wojciechowskikrzysztof 2014-04-30 22:10:04
Stefan jak zwykle nawet nie pofatygowałeś się otworzyć link i przeczytać a już odszczekujesz się. Przeczytaj warto.
============================================
....nie interesują mnie ani twoje źródła ani lektury -! wystarczająco dobrze cię znam i wiem czym jesteś przesiąknięty .
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

Ca-De 2014-04-30 22:09:15
....rozum przychodzi automatycznie wtedy , gdy szukamy wiary i Prawdy w Chrystusie !

Ktoś tu najwyraźniej nie znalazł jeszcze ani wiary,ani prawdy.
========================================================
....dlatego piszę te komentarze -może wreszcie załapiesz jak stary traktor .
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

@Anja39
==========
komu napisałaś ten komentarz ?
mnie ciężko jest przeczytać cztery twoje słowa -a z tym tasiemcem -to już całkowicie przegięło cię dziewcze !
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

wojciechowskikrzysztof 2014-04-30 21:59:45
Dar rozumu czyni nas prawdziwie wierzącymi dla tych co sądzą że rozum jest niepotrzebny.
=======================================================
....rozum przychodzi automatycznie wtedy , gdy szukamy wiary i Prawdy w Chrystusie !
BEZ TEGO NIC TOBIE PO TWOIM " ROZUMIE " !
Poddani Chrystusa Krola

NWO i chipizacja w Rosji

16 9 I sprawia, że wszyscy:
mali i wielcy,
bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia -
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
18 Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć10.

=================…More
16 9 I sprawia, że wszyscy:
mali i wielcy,
bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia -
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
18 Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć10.

==========================================
9 A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem:
«Jeśli kto wielbi Bestię, i obraz jej,
i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę,
10 ten również będzie pić wino zapalczywości Boga
przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu;
i będzie katowany ogniem i siarką
wobec świętych aniołów
i wobec Baranka.
Poddani Chrystusa Krola

Prawdopodobnie odkryto Arkę Noego !

Anja39 2014-04-30 21:49:45
Panie Boze spraw, aby ludzie zaczeli uzywać rozumu, aby wykorzystali Twoj dar w 100 %
==========================
...Darem Bożym jest wiara i głoszenie Prawdy ! bez tego rozum na nic ci się nie przyda !
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

Dla mnie kard . Nycz jest najbardziej zatwardziałym modernistą i odstępcą w Episkopacie Polskim . Nikt inny też jak on - nie jest aż tak zagorzałym przeciwnikiem Intronizacji Jezusa Chrystusa . Nikt inny też jak kard . Nycz - naciskała na kard . Dziwisza , aby suspendować prawowitego kapłana i kaznodzieję naszych czasów ks. dr hab . Piotra Natanka !
Nikt inny też jak kard . Nycz nie wystosowuje …
More
Dla mnie kard . Nycz jest najbardziej zatwardziałym modernistą i odstępcą w Episkopacie Polskim . Nikt inny też jak on - nie jest aż tak zagorzałym przeciwnikiem Intronizacji Jezusa Chrystusa . Nikt inny też jak kard . Nycz - naciskała na kard . Dziwisza , aby suspendować prawowitego kapłana i kaznodzieję naszych czasów ks. dr hab . Piotra Natanka !
Nikt inny też jak kard . Nycz nie wystosowuje corocznie listu pasterskiego na Święto Chrystusa Króla w którym to nawołuje do odrzucenia Intronizacji Jezusa Chrystusa.
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

Poddani Chrystusa Krola 2014-04-30 21:45:05
Zobacz ! ile razy Biblia wspomina o postach :
biblia.deon.pl/szukaj.php
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

Ca-De 2014-04-30 21:40:29
Czy ja manipuluję przykazaniami Dekalogu ? To znajdź mi w Dekalogu przykazanie o postach.
========================================
.....tniesz znowu głupa -czy innych uważasz za takowych ???
Poddani Chrystusa Krola

Kardynał Kazimierz Nycz udziela dyspensy 2.05.2014.

Ca-De 2014-04-30 21:34:53
masada

Jak ich stać,to jedzą i piją.W Dekalogu nic o postach nie ma,więc wobec Dekalogu są w porządku.
=================================================
...Całe Prawo i Nauka Chrystusa - nie zamyka się w 10-ciu Przykazaniach , ale w Całym Piśmie Świętym -, które Duch Święty nam przekazuje .
Poddani Chrystusa Krola

Obrzydliwe ! Szalona seks między polskim parlamencie !

Palikot =wysłannik antychrysta !
Poddani Chrystusa Krola

NWO i chipizacja w Rosji

Żydo -masońska PROPAGANDA !!!
Rok 2017 coraz bliżej -to sataniści Z Grupy Bilderberg przyspieszają !
Poddani Chrystusa Krola

INTRONIZACJA CHRYSTUSA KRÓLA CORAZ BLIŻEJ !!! - II KONGRES DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA …

Na innym miejscu Rozalia słyszy: Trzeba wszystko uczynić, aby Intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek Miłości mojej na te ostatnie czasy!.. Oświadczam ci to, moje dziecko jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. Przyjdzie straszna katastrofa na świat – mówił – jak zaraz zobaczysz
More
Na innym miejscu Rozalia słyszy: Trzeba wszystko uczynić, aby Intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek Miłości mojej na te ostatnie czasy!.. Oświadczam ci to, moje dziecko jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem. Przyjdzie straszna katastrofa na świat – mówił – jak zaraz zobaczysz
Rozalia zobaczyła wielki kataklizm, który grozi światu, jeśli odrzuci królewską władzę Jezusa nad sobą.
Polska, według słów Pana Jezusa, ma tego aktu dokonać jako pierwsza, a wtedy za jej przykładem pójdą inne narody i wiele w ten sposób ocaleje. Dlatego przynaglenie do dokonania Intronizacji kieruje Bóg przede wszystkim do naszego narodu:Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona…Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości, inaczej, moje dziecko nie ostoi się… Moje Dziecko! Jest ratunek dla Polski jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga…
Poddani Chrystusa Krola

Św. Katarzyna ze Sieny - Posłuszeństwo.

NIEDORZECZNA OBOJĘTNOŚĆ NA OBECNOŚĆ SZATANA

Jezus: Obecnie w Kościele i na świecie liczba ludzi, którzy znoszą bezczelne jarzmo szatana, jest tak wielka, że świadomość tego powinna was przytłoczyć.

Czy wobec tego problemu, obojętność, a nawet niedowierzania... wielu biskupów nie powinno was zaniepokoić? W rzeczywistości robi się starania o inne drugorzędne sprawy, a dla tych najważniej…More
NIEDORZECZNA OBOJĘTNOŚĆ NA OBECNOŚĆ SZATANA

Jezus: Obecnie w Kościele i na świecie liczba ludzi, którzy znoszą bezczelne jarzmo szatana, jest tak wielka, że świadomość tego powinna was przytłoczyć.

Czy wobec tego problemu, obojętność, a nawet niedowierzania... wielu biskupów nie powinno was zaniepokoić? W rzeczywistości robi się starania o inne drugorzędne sprawy, a dla tych najważniejszych nic, albo prawie nic.

Często dochodzi do tego, że przeszkadza się tym kapłanom, którzy w dobrej intencji próbują coś uczynić, by zahamować zgubne działanie szatana i jego zwolenników. Jest to tragiczna rzeczywistość, wynikająca z braku wiary i pokory.

Krytykuje się tego, kto się odważy o tych problemach mówić. Przecież to nie człowiek tak mówi, tylko Ja - Jezus - a posługuję się najbiedniejszym i najmniej umiejętnym kapłanem.

Błogosławię cię, mój synu.
Módl się, pokutuj i kochaj Mnie.