Alois Kreps
Pán děkuje Bohu za jídlo, které může dát svým přátelům. Na konci se modlí Otčenáš. 1 Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.…More
Pán děkuje Bohu za jídlo, které může dát svým přátelům. Na konci se modlí Otčenáš.
1 Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.
2 Prolhaní pokrytci s ocejchovaným svědomím
3 budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností,
4 neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat;
5 posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou.
1. Timoteovi 4,1-5
04:13

Moudrost - Úvahy bezbožníka vyjdou najevo: k Hospodinu dojde zvuk jeho slov aby byla odsouzena …

Vytrvej až do konce 1 „V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid …
Metod
Kto má sociálny problém, kúpi psa. Na čo sú ale užitoční je vyhľadávanie drog a kanis terapiu.
Hermenegild
Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, ani psa, ani mačku.....
11 more comments

Vlk a opice

Miluji psi, oni znají pravdu.
Laco Bajzo
Preto ich treba chrániť Mýty a fakty o očkovaní psov :: Sloboda v očkovaní pred očkovaním.More
Preto ich treba chrániť Mýty a fakty o očkovaní psov :: Sloboda v očkovaní
pred očkovaním.
rony belfast Ľubimier
Čím viac poznávam ľudí,tým viac mám rád psov... 😉

Druhá a třetí pečeť bude otevřena 2.2.2022

Masakr a Hladomor "Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: „Pojď!“ A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili…
Immanuela Sophia
Jen chci podotknout, že Pandemický zákon byl po několika dnech v parlamentu přijat 2.2.2022, a další dvojky v tom byly, nějak v čase atd. Takže …More
Jen chci podotknout, že Pandemický zákon byl po několika dnech v parlamentu přijat 2.2.2022, a další dvojky v tom byly, nějak v čase atd. Takže vůbec bych to neházela pod stůl, na co autor zde odkazuje.
Mira393
ono tvůrce tohoto článku má pravdu a je jen otázkou času KDY? Kdy to bouchne, zápat chce uchvátit Rusko protože je tam obrovské množství nerost.surov…More
ono tvůrce tohoto článku má pravdu a je jen otázkou času KDY?
Kdy to bouchne, zápat chce uchvátit Rusko protože je tam obrovské množství nerost.surovin a také je tam i nemoc zvaná komunismus, který je proklíčený mezi živou tkání jako rakovina a Rusko zase se chce bránit a nechce se nechat podmanit.
Jak jsem již psal je to souboj zednářství vs.komunismuš, jedni teroristi vs. druzí teroristi, bez nich by se tu žilo mnohem lépe.
34 more comments
Tak už i u nás to jede na plné pecky, hm. Mojžíšovo narození 🤫😤 "Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala …More
Tak už i u nás to jede na plné pecky, hm.
Mojžíšovo narození 🤫😤
"Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ať ji vytáhne.
Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko – plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla: „To musí být jedno z hebrejských dětí.“
Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: „Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko odkojila?“
„Ano, přiveď!“ odpověděla jí faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte.
Faraonova dcera jí řekla: „Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a já ti zaplatím.“ Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je."
Exodus 2,2-9
01:20
01:01
ekans
Luterová apoštolka smrti
Martina Bohumila Lutherová
Lukáš Siman, nenech se odradit , jsi správně nasměrovaný, jen nechat prostor vůli Boží. vatikánská nevěstka svatořečila mnoho vrahů a zlých lidí na …More
Lukáš Siman, nenech se odradit ,
jsi správně nasměrovaný, jen nechat
prostor vůli Boží. vatikánská nevěstka
svatořečila mnoho vrahů a zlých lidí
na druhé straně zatratila duše refor
mátorů- mnozí z nich budou zářit
v nebi....nechme se překvapit.
Řiď se svým srdcem, svou intuicí. statečnost, odvaha se cení - ne hazard.
6 more comments

Satanismus nelze soudit!

Nic a nikoho nesmíte dle Božího nařízení soudit, odsuzovat, nic!!! Ani kněz vám nemůže nařídit pokání, prostě nikdo z lidí. Bůh nás rozsoudí, takže výsměch papeži, oprávněná kritika kohokoliv i …
Stylita
Je třeba rozlišovat. Soudit ďábly a trestat je opravdu není naše věc, ovšem satanismus je třeba odmítnout a to bez jakékoliv pochyby. Satanismus je …More
Je třeba rozlišovat. Soudit ďábly a trestat je opravdu není naše věc, ovšem satanismus je třeba odmítnout a to bez jakékoliv pochyby.
Satanismus je kult ďábla.
Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.
Jan 8, 44
... ... PROKOP
Apage satanas, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.More
Apage satanas, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
35 more comments
Alois Kreps
121.2K
Tak nějak...
Alois Kreps
Mira393 nejsou židi jako ŽIDI. To je třeba pochopit!More
Mira393 nejsou židi jako ŽIDI. To je třeba pochopit!
Mira393
Židi, řeknete si jsou za tím v pozadí ale jak vidno vyvraždují vakcinačně vlastní národ (si sami...)
10 more comments
Alois Kreps
141.8K
Screen příspěvku z facebooku. Musím se k tomu vyjádřit i zde, protože je to nutné. Tedy: Obrázek je opravdu trapný. Nepatřím do žádné debilní skupiny očkovaných, nebo neočkovaných. Jsem člověk samos…More
Screen příspěvku z facebooku.
Musím se k tomu vyjádřit i zde, protože je to nutné. Tedy:
Obrázek je opravdu trapný.
Nepatřím do žádné debilní skupiny očkovaných, nebo neočkovaných. Jsem člověk samostatně myslící, a rozhoduji sám za sebe. Jestli někdo chce vyzdvihovat neočkované, měl by se zamyslet nad tím, jestli to Bůh-Ježíš Kristus takhle zamýšlel. Jisté je, že nikoliv! Boží pravidla zná každý, jsou v nás zakódovány od narození, není třeba číst Bibli, nebo je někomu nařizovat!!! Rozhodnutí k čemu, nebo ke komu se jednotlivec přidá je na každém z nás. Jakákoliv výchova s tím nemá nic společného, každý máme v sobě Boha.
Jen ho najít a poslechnout!
Bůh s námi!
dominikguzman
:D Moje telo, moje rozhodnutie, to vykradol od propotratovej loby? :D Sa musím zasmiať. Človek by mal sám seba na tomto svete skôr vnímať ako …More
:D Moje telo, moje rozhodnutie, to vykradol od propotratovej loby? :D Sa musím zasmiať. Človek by mal sám seba na tomto svete skôr vnímať ako správcu vecí a nie majiteľa, skôr ako prenajímateľa. A Bibliu by si mal každý prečítať, lebo je to poučná kniha. A veriaci kresťania by si mali každý deň niečo prečítať z nej. Dnes už existuje aj audioverzia, môže si človek popočúvať vždy, keď má chvíľku.
Alois Kreps
I ďábel má srdce, ale neposlouchá ho. Dal totiž na vlastní rozum, tak jako Eva i Adam. Srdce je klíč nejen k Bohu!!!
12 more comments
Alois Kreps
346
Spolupráce... 🤐 😬
Alois Kreps
21K
Je to italsky, ale tomu bude rozumět snad každý. Když tak vysvětlím...More
Je to italsky, ale tomu bude rozumět snad každý.
Když tak vysvětlím...
01:37
Ružena
Zdravotník rozdeľuje pozitívne testy - 3 neočkovaných a zvyšok už len očkovaných jednou dávkou (počet 2), dvomi dávkami (počet 26) i tromi dávkami (…More
Zdravotník rozdeľuje pozitívne testy - 3 neočkovaných a zvyšok už len očkovaných jednou dávkou (počet 2), dvomi dávkami (počet 26) i tromi dávkami (počet 3). Toť reálna situácia.
Čo sa oplatí?
Hejhou
Vždyť je doba nejvzdálenější Bohu, kdy lež je vydávaná za pravdu... 🤫
Alois Kreps
51.9K
Krásné a šťastné Vánoce.More
Krásné a šťastné Vánoce.
00:07
Alois Kreps
dyk díky. Kleklo mi dnes auto. Oprava asi 70 tis. Kč. Cena auta 30 tis. Kč.More
dyk díky. Kleklo mi dnes auto. Oprava asi 70 tis. Kč. Cena auta 30 tis. Kč.
dyk
Napodob . neeeeee....
3 more comments
Alois Kreps
1911
Karel Kryl vám přeje probuzení, právě na narozeniny Nimroda (krále).More
Karel Kryl vám přeje probuzení, právě na narozeniny Nimroda (krále).
22:27
Alois Kreps
Daniela Landu za zrůdnou profanaci Krylova hrobu bych.... Krylovo oběti Kristu potažmo lidem jsou v historii Československa naprosto ojedinělé. Byl …More
Daniela Landu za zrůdnou profanaci Krylova hrobu bych.... Krylovo oběti Kristu potažmo lidem jsou v historii Československa naprosto ojedinělé. Byl to dokonalý hrdina, génius a služebník Boží!!!
Alois Kreps
11.3K
Prvotní hřích... "Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? 2 „Ovoce stromů v zahradě jíst smím…More
Prvotní hřích...
"Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?
2 „Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi.
3 „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“
4 Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete!
5 Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“
6 Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom slibující porozumění, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl.
7 Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. 8 Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. 9 „Kde jsi?“ volal Hospodin Bůh na Adama. 10 Ten odpově…More
01:28
Metod
Nešťastná Eva a slaboch Adam, história pokračuje....
Alois Kreps
21.2K
Pronásledování přichází | Paul Washer (cz titulky) "Aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl." 1. Tesalonickým 3,3 "Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, …More
Pronásledování přichází | Paul Washer (cz titulky)
"Aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl."
1. Tesalonickým 3,3
"Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království."
Matouš 5,10
03:43
Zuzana Schlosserova shares this
rozalia shares this
Alois Kreps
81.6K
"Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi – znesvětil bys tak jméno svého Boha. Já jsem Hospodin." Leviticus 18,21 "Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna." Žalm…More
"Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi – znesvětil bys tak jméno svého Boha. Já jsem Hospodin."
Leviticus 18,21
"Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna."
Žalm 127,3
"Slyšte, nebesa, země, vyslechni, co praví Hospodin: Syny jsem hýčkal, vychoval, oni mě ale zradili."
Izajáš 1,2
Ach, národe hříšníků, lide obtížený vinami, plemeno zločinců, synové zkažení – Hospodina opustili, Svatého izraelského zavrhli, odvrátili se jako cizí!"
Izajáš 1,4 "Říkalas: „Jsem věčná královna,“ a nic sis k srdci nebrala, na konec jsi nepomýšlela. Teď tedy slyš, ty milovnice rozkoší, která si sedíš v bezpečí a v srdci myslíš si: „Já – a kdo je víc? Nebudu vdovou, nepřijdu o děti! Přijde to ale na tebe obojí v jediné chvíli, v jednom dni: staneš se vdovou a přijdeš o děti. Všechno to na tebe přijde v plnosti, spoustě tvých kouzel navzdory, navzdory moci čárů tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis „Nikdo mě nevidí.“ Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena, …More
00:18
Laco Bajzo
"Hriechy otcov trestám na deťoch..."
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
Hmm a to jak ste veľmi musela tú bibliu prekrútiť, ked ste z Molocha spravila Covid ? Viete o tom že existujú mnohé povinné detské očkovania napr. …More
Hmm a to jak ste veľmi musela tú bibliu prekrútiť, ked ste z Molocha spravila Covid ? Viete o tom že existujú mnohé povinné detské očkovania napr. proti osýpkam, tetanu ? To vám tiež vadí ?
6 more comments
Alois Kreps
151.1K

Bůh a modly

„Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste, ačkoli se jich děsí pohané. To, čím se řídí národy, jsou pouhé nesmysly: dřevo pokácené v lese, výtvor otesaný truhlá…
Alois Kreps
Reaguji na satanovi služebníky, kteří se zde ohánějí falešným písmem a navíc spamují. Dostali ode mne BLOK! ŠIMON BYL NAZVÁN PETREM 🤪 😲 . skvělá…More
Reaguji na satanovi služebníky, kteří se zde ohánějí falešným písmem a navíc spamují. Dostali ode mne BLOK!
ŠIMON BYL NAZVÁN PETREM 🤪 😲 . skvělá vložka dáblovy lži! Už jenom tahle samotná věta nedává smysl, respektive dává, ale pouze satanovi a jeho následovníkům. Bible se nedá číst a to opakuji, pokud opravdově nevěříte v Boha. V Bibli je spoustu vložených lží a manipulací!!!
13 more comments
Alois Kreps
151.7K
Chabad-Lubavitch (hebr. חסידות חב"ד) "On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem. Mnozí se o něj zarazí, padnou …More
Chabad-Lubavitch (hebr. חסידות חב"ד)
"On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlem.
Mnozí se o něj zarazí, padnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou.
Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky."
Izajáš 8,13-16
04:54
Mira393
Gójové jsou na světě proto, aby sloužili Židům, tvrdí izraelský rabín Zdroj: idnes.cz/…vrdi-izraelsky-rabin.A101020_145802_zahranicni_aha To už tady…More
Gójové jsou na světě proto, aby sloužili Židům, tvrdí izraelský rabín
Zdroj: idnes.cz/…vrdi-izraelsky-rabin.A101020_145802_zahranicni_aha
To už tady bylo, jestli se nemílím tak to prohlašoval hitler o neárijských rasách.....
Mira393
ano, my jsme pro židy jenom Gojové-dobytek na porážku....
13 more comments
Alois Kreps
31.4K
Otevřete oči... "Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co až dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin. I tvoji synové, tví …More
Otevřete oči...
"Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co až dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví Hospodin.
I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále.“
2. Královská 20,17-18
01:16:02
Silvia Ivanová
amen
One more comment
Alois Kreps
38830

Jen pro zamyšlení, co řekl Ježíš Kristus svatému Petru!

"Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stra…
apredsasatoci
Alois tvojim písmom je Agenda 2030. A tvojim bohom je Šváb?More
Alois tvojim písmom je Agenda 2030.
A tvojim bohom je Šváb?
Martina Bohumila Lutherová
On se ale odvrátil a řekl Petrovi: „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“ Pán Ježíš vidí do srdce - může …More
On se ale odvrátil a řekl Petrovi: „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
Pán Ježíš vidí do srdce - může si dovolit nazvat kohokoliv satanem!
Docházím k tomu, že je pro člověka nebezpečné kohokoliv
soudit. A když se tak rozhlédnu kolem za těch cca 12 let na gtv -
tak zde jde zejmena o vzájemné osočování jeden druhého.
Třeba s tím skončit.
viz obsah nadpisu:
Satanismus nelze soudit!
36 more comments
Alois Kreps
211.3K
CO JE SMYSLEM ŽIVOTA „Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází." Matouš 7,13-14…More
CO JE SMYSLEM ŽIVOTA
„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí.
Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází."
Matouš 7,13-14
03:06
El Sffel shares this
milboy shares this
jednoduché a krásne vysvetlenie toho, čo chceme dosiahnuť, alebo čo chceme stratiť..
One more comment