Matricaria
Signalment
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć …More
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Mt 1,16.18-21.24a

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti

"Pozdrowienie Anielskie"


Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.

Tak się czyta :
Radujsja Marije, błagodati pałnaja Gaspod s Toboju. Blagoslowiennaja Ty meżdu żenami, i blagosloweń plod cziewa Twojego, Jisus.
Swiataja Marija, Matier Bożija, moli o nas, gresznych, nynie i w czas smerti naszyj. Amin

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jezus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen

Tak się czyta:
GEGRISET ZAJST DU MARIJA FOL DER GNADE DER HER YST MIT DIR DU BIST GEBENEDAJT UNTE DEN FRAŁEN UND GEBENEDAJT YST DI FRUCHT DAJNES LAIBES JEZUS HAJLIGE MARIJA MUTE GOTES BITE FIR UNS DUNDER JECT UND DER SZTUNDE UNZERES TODES . AMEN
Hometown
Świętokrzyskie Voivodeship, Poland
Language
Polish