Zorrro
Signalment
Sa ludzie o prostej psychice i nie widzą podwójnej gry Franciszka, mimo tylu ewidentnie popełnionych herezji i niestosownosci. Wyjedzie na jaw już na synodzie do czego zmierza. Zapowierzial to juz kard Kasper, że on i papa są zdeterminowani, by wprowadzic rozwodnikow.do.sakramentów.
Zniesienie szóstego przykazania, to zniszczenie KK od wewnątrz! Ten czlowiek jest dopustem dla ujawnienia się …More
Sa ludzie o prostej psychice i nie widzą podwójnej gry Franciszka, mimo tylu ewidentnie popełnionych herezji i niestosownosci. Wyjedzie na jaw już na synodzie do czego zmierza. Zapowierzial to juz kard Kasper, że on i papa są zdeterminowani, by wprowadzic rozwodnikow.do.sakramentów.
Zniesienie szóstego przykazania, to zniszczenie KK od wewnątrz! Ten czlowiek jest dopustem dla ujawnienia się zgnilizny w KK.
Zna się z antychrystem osobowym, a sam został rekomendowany na papieża przez masona kard Martini.
Mądremu dość. To wilk w owczej skorze i nie wolno słuchać jego nauczania choć może być ono w pewnych aspektach poprawne. Jego cele są skrywane ale już czytelne. Wprowadzić jedną światową religię, dlatego mizdrzy się do wszelkich odmiencow!
JESLI NIE CHCECIE STRACIC WIARY TO NIE SLUCHAJCIE JEGO FALEZYWEGO NAUCZANIA. Jedynym prawdziwym papieżem prawo nauczającym, jest Benedykt XVI, ostatni na liście św Malachiasza przed nienumerowanym Petrus Romanus, za którego panowania Rzym zostanie zniszczony a surowy Sędzia osądzi swój lud.
Hometown
California, United States of America
Language
Polish