Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
QuidvultDeus
QuidvultDeus

Egyesült államokbeli egyházkerület: "A siker sikert szül"

Törvénytelenség és érvénytelenség tradicionális köntösben. Ugyanolyan módon ahogy maga a gloria.tv portál az ikonjaival és egész bohócmajomparádéjával, híreivel együtt. Isten igazságos ítélete mindenkit el fog érni a maga idejében.
QuidvultDeus

Évközi 4. vasárnap - B év

Úr Jézus Krisztus! Aki Szent Istenséged erejével és Szent Emberséged feláldozásával legyőzted a sátánt. Adj erőt, hogy leleplezzek minden gonoszságot, törvénytelenséget eretnekséget és képmutatást, melyet a tolerancia, a modernizmus és a sátáni eszmék udvariaskodó világában elém állítanak. Adj erőt, hogy a szent virtus és bátor lovagiasság erényével szálljak szembe a gonoszsággal és ne kíméljem …More
Úr Jézus Krisztus! Aki Szent Istenséged erejével és Szent Emberséged feláldozásával legyőzted a sátánt. Adj erőt, hogy leleplezzek minden gonoszságot, törvénytelenséget eretnekséget és képmutatást, melyet a tolerancia, a modernizmus és a sátáni eszmék udvariaskodó világában elém állítanak. Adj erőt, hogy a szent virtus és bátor lovagiasság erényével szálljak szembe a gonoszsággal és ne kíméljem önmagamat sem ha hitemet és egyházadat veszély fenyegeti. Légy ami Királyunk és uralkodj a világban! Taposd el az őskígyót és csatlósait akik milliókat döntenek kárhozatba a hamis ideológiákkal, a törvénytelenséggel, a szentségtelen élet hívságaival. Szentháromság egy Isten! Dicsőség legyen Szent nevednek most és mindörökkön örökké. Amen.

Hetvenedvasárnap
QuidvultDeus

Müller bíboros (a Ferenc pápa-féle) szőrszálhasogatásra figyelmeztet

A múlttal való szembenézés és közel 170 év törvénytelenségei és hitrombolásai főképen pedig az 1965 után következő pusztítással való leszámolás lenne a feladat, hatalmas Pálfordulással a középkori aszkétika-misztikához visszatérve. Annyi milliók kárhozatba való taszítása a hamis ökumenizmus, a szakadárok testvérekként való átölelése és a hit elpusztítása a "szabadságért-egyenlőségért-testvériségé…More
A múlttal való szembenézés és közel 170 év törvénytelenségei és hitrombolásai főképen pedig az 1965 után következő pusztítással való leszámolás lenne a feladat, hatalmas Pálfordulással a középkori aszkétika-misztikához visszatérve. Annyi milliók kárhozatba való taszítása a hamis ökumenizmus, a szakadárok testvérekként való átölelése és a hit elpusztítása a "szabadságért-egyenlőségért-testvériségért való szabadkőműves világrend kiépítése érdekében a valódi borzalom. A vatikáni kommunista-protestáns-szabadkőműves szekta, ami az 1800-as évektől elfoglalta szépen csendben(a langyos hitű híveknek köszönhetően) az egész világon a katolikus intézményeket, plébániákat és szent helyeket, nem a katolikus egyház.
QuidvultDeus

A pap bocsánatot kért, amiért az oltár előtt táncolt

A katolikus templomokat már régen megszentségtelenítették, amikor elfogadták az ember csinálta "egyház" törvénytelen és érvénytelen szentelési szövegeit, milliókat kárhozatba juttatva ezzel a végletekig megfertőzött gonoszsággal. Megint egy olyan hír ami egy olyan "botrányt" kreál, ami az igazi gonoszságról és istentelenségről elvonja a szórakozni vágyók figyelmét. A vatikáni kommunista-…More
A katolikus templomokat már régen megszentségtelenítették, amikor elfogadták az ember csinálta "egyház" törvénytelen és érvénytelen szentelési szövegeit, milliókat kárhozatba juttatva ezzel a végletekig megfertőzött gonoszsággal. Megint egy olyan hír ami egy olyan "botrányt" kreál, ami az igazi gonoszságról és istentelenségről elvonja a szórakozni vágyók figyelmét. A vatikáni kommunista-protestáns-szabadkőműves szekta, ami az 1800-as évektől elfoglalta szépen csendben(a langyos hitű híveknek köszönhetően) az egész világon a katolikus intézményeket, plébániákat és szent helyeket, nem a katolikus egyház.
QuidvultDeus

Bíboros: Ellenállás lesz, ha a Vatikán kapitulál

Hírhajhászás. A valódi eretnekségek és törvénytelenségek helyébe olyan problémákat kreálni, amik lefoglalják a már kimosott értelmű emberek figyelmét. A vatikáni kommunista-protestáns-szabadkőműves szekta, ami az 1800-as évektől elfoglalta szépen csendben(a langyos hitű híveknek köszönhetően) az egész világon a katolikus intézményeket, plébániákat és szent helyeket, nem a katolikus egyház.
QuidvultDeus

Ploumen "nem" számított pápai kitüntetésre

Kitüntetéseket kommunisták osztanak. Nagy Szent Gergely egyháztanítót pedig még a szájukra sem vehetnék ebben a kontextusban. A vatikáni kommunista-protestáns-szabadkőműves szekta, ami az 1800-as évektől elfoglalta szépen csendben(a langyos hitű híveknek köszönhetően) az egész világon a katolikus intézményeket, plébániákat és szent helyeket, nem a katolikus egyház.
QuidvultDeus

A bíboros szerint a házasságtörők úrvacsorája "kevesek szerint" vitás csak

Eretnekek egymás között, álproblémákat kreálva, az eretnekségről, törvénytelenségről és érvénytelenségről(felszentelések, szentségek, szentmise) elvonva a figyelmet, nemzedékeken át szépen lassan kimosva a keresztény hitvédelmet és a Római Katolikus Anyaszentegyház igazságait, törvényeit, kánonjait, történelmét. A lényeg: torzítani és megosztani.
QuidvultDeus

Jézus ráparancsolt: ... menj ki belőle!

Ezek az ocsmány modernista rajzok méltatlanok az Üdvözítőhöz és az egész kereszténységhez. Ami pedig a szöveget illeti, nem rángatták a gonosz lelkek összevissza az embert. A Római Katolikus Szentírás így ír az adott szakaszban: "És gyötörvén őt a tisztátalan lélek és fölkiáltván nagy szóval, kiméne belőle."
Magyarázat: a mit megengedett Krisztus(megj. vagyis a gyötörtetést), annak kitüntetéseűl,…More
Ezek az ocsmány modernista rajzok méltatlanok az Üdvözítőhöz és az egész kereszténységhez. Ami pedig a szöveget illeti, nem rángatták a gonosz lelkek összevissza az embert. A Római Katolikus Szentírás így ír az adott szakaszban: "És gyötörvén őt a tisztátalan lélek és fölkiáltván nagy szóval, kiméne belőle."
Magyarázat: a mit megengedett Krisztus(megj. vagyis a gyötörtetést), annak kitüntetéseűl, hogy ez az ember csakugyan ördögtől megszállott( Teofilaktész)

A másik ami hamis:
Az emberek egymást kérdezgették: "Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas!..."

Valójában így van ez a szakasz: "És csodálkozának mindnyájan, úgy, hogy kérdezék egymás között, mondván: Mi ez? micsoda új tudomány ez? hogy hatalommal parancsol még a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek neki."

Tehát nem a tanítás a hatalmas, hanem Krisztusnak van hatalma parancsolni a tisztátalan léleknek, mert Ő Isten. Hatalommal parancsol.
QuidvultDeus

Ökumené

Az idézet az Ön honlapjáról származik és amennyiben ezek valóban Barsi Balázs szavai akkor nemcsak Ön hanem Barsi Balázs is eretnekséget terjeszt!

Tehát az általam idézett szöveget innen vettem, amit Ön linkelt.

www.karizmatikus.hu/…/479-oekumene.ht…
QuidvultDeus

Ökumené

"Hiszen Jóbnál olvassuk, hogy mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és mezítelenül térek vissza oda – vagyis a földanya méhébe."

Ez az ember nyílt eretnek. Nem ez az egyetlen ilyen megnyilatkozása. Ne olvassátok, ne hallgassátok, ne látogassátok vagy mind elvesztek, mert az ő bűnei rátok is átmennek közömbösségtek és hallgatástok miatt.