Debelzaq
Debelzaq

Tancujúci Jezujitský kňaz Saju George

Fary - kupříkladu střílením hříšníků, aby už nemohli hřešit, viďte.

Vaše reakce je jen hloupá demagogie.
Chválit Boha lze tak, jak On sám chce být chválen. O tanci jsem tedy v dokumentech Tradice a Písmu nic nečet.
Ano, král David. Jenže to byla jednak neliturgická akce, druhak naprosto ojedinělá a nakonec některé praktiky starozákonního kultu už vzaly za své. Kupříkladu Písmo uvádí, že …More
Fary - kupříkladu střílením hříšníků, aby už nemohli hřešit, viďte.

Vaše reakce je jen hloupá demagogie.
Chválit Boha lze tak, jak On sám chce být chválen. O tanci jsem tedy v dokumentech Tradice a Písmu nic nečet.
Ano, král David. Jenže to byla jednak neliturgická akce, druhak naprosto ojedinělá a nakonec některé praktiky starozákonního kultu už vzaly za své. Kupříkladu Písmo uvádí, že čarodějnice se nemá nechat naživu. Takže, otázka na vás - souhlasíte s upalováním čarodějnic, nebo si z Písma vybíráte jen to, co vám konvenuje? Tedy protestantský subjektivismus.
Debelzaq

Tradičná latinská svätá omša v seminári bratstva sv. Pia X.

Nechme se po Assisi překvapit.

Vzhledem k tomuto - community.org.ua/czletters.html

"Den, kdy blahořečíte apostatu (JPII), se stane dnem, kdy sám sebe vyloučíte z tajemného Těla Kristova."

se Rendova slova nezdají být tak nepravděpodobná.

Toto je ovšem špek nejlepší Pokud nebudete konat pokání, budete mít zodpovědnost za sebezničení katolické církve. community.org.ua/dwnld/czbeatifandAssis…More
Nechme se po Assisi překvapit.

Vzhledem k tomuto - community.org.ua/czletters.html

"Den, kdy blahořečíte apostatu (JPII), se stane dnem, kdy sám sebe vyloučíte z tajemného Těla Kristova."

se Rendova slova nezdají být tak nepravděpodobná.

Toto je ovšem špek nejlepší Pokud nebudete konat pokání, budete mít zodpovědnost za sebezničení katolické církve. community.org.ua/dwnld/czbeatifandAssisi.doc To je dokazuje totálně pomýlenou Dohnalovu ekklesiologii. Jako by Církev bylo možné zničit (a brány pekelné ji nepřemohou).
Assisi je hnus a velké veřejné pohoršení, ovšem drzost, s jakou Dohnal nabdádá papeže (ač sám je heretikem), aby konal to, co mu on poroučí, nemá obdoby.
Zřejmě se cítí být Pavlem, který napomíná Petra. Rozdíl je jen v tom, že Pavel byl pravověrný.
Debelzaq

Tradičná latinská svätá omša v seminári bratstva sv. Pia X.

Pavel VI. po ukončení II. Vatikánu prohlásil:

„Někteří se ptají, jakou autoritu a důležitost, jakou teologickou kvalifikaci zamýšlel koncil udělit tomuto učení, když je známo, že neustanovil neomylností církevního magisteria žádné dogmatické definice. Odpověď je známa všem, kteří si pamatuji koncilní deklaraci z 6. března 1964, zopakovanou 16. listopadu 1964: Svým pastoračním charakterem se …More
Pavel VI. po ukončení II. Vatikánu prohlásil:

„Někteří se ptají, jakou autoritu a důležitost, jakou teologickou kvalifikaci zamýšlel koncil udělit tomuto učení, když je známo, že neustanovil neomylností církevního magisteria žádné dogmatické definice. Odpověď je známa všem, kteří si pamatuji koncilní deklaraci z 6. března 1964, zopakovanou 16. listopadu 1964: Svým pastoračním charakterem se koncil vyhnul prohlášení, které by mělo výjimečný dogmatický neomylný ráz…“

Lubica - doplňte si vzdělání, prosím.
DVK žádné závazné učení nedefinoval, jak říká správně Sidonius. Být heretikem proto, že odmítáte PASTORAČNÍ postupy obsažené v dokumentech zmiňovaného koncilu, nemá s katolickou Naukou co dělat.
Ubohé jsou především příspěvky plné barviček, aby prázdnému obsahu dodaly nějakou formu. Ovšem forma bez obsahu je v diskusi k ničemu.
Debelzaq

časť 3: Síla modlitby (Eze 37,1-14)

V mém profilu najdete katechismus, který je snadno pochopitelný.

Prosím, čtěte.
Díky
Debelzaq

Msgr. Lefebvre, Otevřený dopis bezradným katolíkům

Dík
Debelzaq

Bishop Williamson sspx

Bravo :)
Debelzaq

Potrat je vražda

Gattolino - špatně to chápete. Nebyla to ona, kdo na smrt poslal své děti. Na smrt je poslali ti, kdo jí tuto volbu dali. Tato volba je a priori špatná a přistoupit na ni znamená participovat na tomto zle.

Ad Boží soudy. Bůh požaduje především pokání a obrácení mravů (conversio morum dle svatého Benedikta). I Kristus Pán říká ženě, aby šla A UŽ NEHŘEŠILA. Což je naprosto zásadní.
Nikdo soudný …More
Gattolino - špatně to chápete. Nebyla to ona, kdo na smrt poslal své děti. Na smrt je poslali ti, kdo jí tuto volbu dali. Tato volba je a priori špatná a přistoupit na ni znamená participovat na tomto zle.

Ad Boží soudy. Bůh požaduje především pokání a obrácení mravů (conversio morum dle svatého Benedikta). I Kristus Pán říká ženě, aby šla A UŽ NEHŘEŠILA. Což je naprosto zásadní.
Nikdo soudný nebude člověku, který se kaje ze svých hříchů a snaží se obrátit od svých dřívějších špatností (přistupuje ke svaté zpovědi, svatému přijímání, postí se, obdarovává chudé, atd.), upírat spásu. Konečné rozhodnutí je samozřejmě na Pánu Bohu, protože jen On vidí do srdce a jen On vidí upřímnost/neupřímnost takového jednání, ale z vnějších znaků se dá rozpoznat i vnitřní. Nechceme-li se pouštět do souzení vnitřního, což Církev ve své moudrosti nikdy nedělá.
Debelzaq

Potrat je vražda

gattolino by si měl přečíst žalmy.

Údajné pochyby Krista Pána jsou "jen" modlitbou žalmu, milý pane. Žalm 22.
ad Sofiina volba - správně by se zachovala tak, že by tuto volbu odmítla.
Debelzaq

Priesterseminar als Problem

Danke