언어
5

Zrušení exkomunikace neuzavírá bolestné období lefebvrovského schizmatu

Ve vatikánských kruzích panuje názor, že to, co způsobilo tolik zmatků, je skutečnost, že celá záležitost nebyla řádně předem vysvětlena. Zrušení exkomunikace totiž neznamená, že lefebvrističtí biskupové jsou beze všeho přijati zpět do společenství …
댓글 쓰기…
1 77

Homília pápeža Františka na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Pápež František počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne 23/06/2017 12:28 POSUŇ ĎALEJ: Vatikán 23. júna – Aby sme mohli počuť Pánov hlas, musíme sa stať maličkými. Pápež František to povedal vo svojej homílii, ktorú dnes na sviatok Najsvätejši…
댓글 쓰기…

Tvít pápeža Františka: Nasledujme Ježiša, on dáva zmysel nášmu životu

Pápež František počas slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Bazilike Santa Maria Maggiore (Rím, 18. júna 2017) - AFP 22/06/2017 18:24 POSUŇ ĎALEJ: Nenechajme sa zviesť falošnými rozumami tohto sveta, ale nasledujme Ježiša ako jediného …
댓글 쓰기…
184

Pozvánka na EMfest

Program Predbežný program EMfestu 2017 – Staré Hory – 7. – 9. júla 2017 Téma 11. ročníka: POMOC MI PRÍDE OD PÁNA Piatok (7. júla 2017)* 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 I. prednáška: „Kto mi pomôže?“otec Mikuláš Tressa, CSsR 16:30 Ukončenie …
댓글 쓰기…
1 213

Katechéza Svätého Otca Františka: Nádej byť svätým

Pápež František počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra vo Vatikáne - REUTERS 21/06/2017 14:33 POSUŇ ĎALEJ: Vatikán 21. júna – Pri dnešnej generálnej audiencii, na ktorej sa za horúceho počasia zúčastnilo okolo 12 tisíc pútnikov, hovoril …
댓글 쓰기…
7 280

Kardinál Müller publikuje knihu o Benediktovi XVI. a pápežovi Františkovi

01:57
"Žiadny biskup nemôže byť kópiou svojho predchodcu, ani pápež. Obaja sú rozdielni a cirkev to obohacuje.“ (kardinál Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregácie pre náuku viery) [더보기]
댓글 쓰기…
N0B0DY.SK
Keby niekto zistil, že GTV je ruská záležitosť namierená proti Západu a RKC, aj by mi to sedelo. Bolo by dobre niečo urobiť...
N0B0DY.SK
Neviem odhadnúť kedy má polemika s oponentom význam a kedy nie. V každom prípade sa nehnevám, ani keď ma mierne vytočia. Ich viera či nedôvera je … [더보기]
1 3 153

Svätý Otec František: Ruženec spája tajomstvá Kristovho i nášho života

Ruženec spája tajomstvá Kristovho i nášho života - posolstvo Svätého Otca pre Maltu Ilustračná snímka - RV 19/06/2017 13:43 POSUŇ ĎALEJ: Vatikán/Malta 19. júna – Svätý Otec včera večer zaslal videoposolstvo biskupovi maltskej diecézy Gozo Mons. …
댓글 쓰기…
Peter Maria
Svätý Otec vo svojom videoposolstve vyzýva všetkých, aby často používali „tento silný nástroj, ktorým je modlitba ruženca, pretože prináša pokoj do … [더보기]
3 1 758

Korunka Božieho Milosrdenstva - úplné odpustky

Na žiadosť KBS Apoštolská penitenciária dňa 3.4.2017 vydala dekrét, podľa ktorého veriaci na Slovensku môžu od 1.6.2017 získať úplné odpustky (za zvyčajných podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca...) – pre seba …
댓글 쓰기…
Peter Maria
1 1 225

Svätosť fatimských detí

"Svätosť fatimských detí - Františka a Hyacinty - nie je dôsledkom zjavení, ale vernosti a horlivosti, s ktorou odpovedali na privilégium, ktorého sa im dostalo, keď mohli vidieť Pannu Máriu." (Pápež František)
댓글 쓰기…

Eucharistia

"Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa." Jn 6, 56-57.
댓글 쓰기…
Peter(skala)
dyk pred 33 minútami Peter(skala) predvčerom poli75 pred 8 hodinami Slova premenenia sa nemenia, bolo 2000 rokov za mnohých a teraz za všetkých,.. [더보기]
dyk
Peter(skala) predvčerom to je paradox: 2000 rokov za všetkých a teraz za mnohých? 2000 rokov všeobecna a teraz katolicka? 2000 rokov tridentska a … [더보기]

Úcta k Panne Márii

"Nepoškvrnená musí byť čo najskôr Kráľovnou všetkých ľudí aj reholí, i každého osobne. Kto ju odmietne a nepodrobí sa jej panovaniu, ten zahynie." (Svätý Maximilián Mária Kolbe)
댓글 쓰기…

Exkomunikace sekty Dohnalistů na Ukrajině

Exkomunikace na Ukrajině Kardinál Lubomyr Husar, arcibiskup kyjevsko-haličský a hlava Ukrajinské řeckokatolické církve, udělil velkou exkomunikaci a za závažné prohlášení vyloučil z katolické církve čtyři kněze. Kyjev (UA): Kněží byli exkomuniková…
댓글 쓰기…
Peter Maria
Nevedel som, že tí Dohnaliti sú až taký čerti. Toto je ovocie ich bludného sektárstva:"Až uvidíte na svatém místě stát ‚ otřesnou ohavnost' ..."

Svätý Michal Archanjel bráň nás v boji

02:10
Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Nech mu Boh ukáže svoju moc, pokorne prosíme. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. AMEN.
댓글 쓰기…

Kardinál Miroslav Vlk: Exkomunikace lefebvristických biskupů

Arcibiskup Marcel Lefebvre, účastník II. vatikánského koncilu (1962-1965), nepodepsal a nepřijal několik dokumentů tohoto koncilu, například o liturgii, o náboženské svobodě, o ekumenismu či o mezináboženském dialogu. Šel svou fundamentalistickou …
댓글 쓰기…
Peter Maria
Verím Bohu, že On vedie svoju Cirkev. Tiež verím týmto slovám Benedikta XVI. : Po intenzívnej a nadšenej príprave som mal možnosť vidieť živú Cirkev … [더보기]

Súkromným zjaveniam nemožno prisudzovať neomylnosť

Niektoré seriózne kritériá pre rozlíšenie pravosti súkromného zjavenia: Udržujte všetky zjavenia v podriadenosti. Ide o podriadenosť Svätému písmu a tradícii Cirkvi, ako aj o podriadenosť Cirkvi samotnej. Jej sa zjavil Pán, jedine Cirkev môže …
댓글 쓰기…
±φdeiΠš2s
hoki cely prispevok je odpoved, ak je Boh na prvom mieste vsetko ostatne je na spravnom mieste, asi si to tam prehliadol :-) hoki: casy jana krstitel… [더보기]
Peter Maria
Brat Fí by to mohol znovu vyjadriť nejakým svojim videom. To riešenie vidím na konci jeho komentáru, zamerať sa na to, čo je najdôležitejšie, to hlavné prikázanie...

Text modlitby zasvätenia pápeža Františka Fatimskej Panne Márii

Tak ako bol požiadaný pápežom Františkom, Jeho Eminencia Josè Policarpo, kardinál lisabonský patriarcha a predseda Konferencie biskupov Portugalska, počas slávenia sv. omše na výročie prvého zjavenia trom pastierikom zasvätil petrovskú službu …
댓글 쓰기…
Peter Maria
Panna Najsvätejšia ...daruj mu odvahu, aby neváhal podniknúť cestu naznačenú Duchom Svätým; ochraňuj ho v tvrdých chvíľach utrpenia, aby prekonal, v … [더보기]

Zasvätenie pápeža Františka Fatimskej Panne Márii

Pápež Pius XII. povedal, že „Fatima je najväčší Boží zásah do dejín sveta a Cirkvi od čias apoštolov.“ Keď na výročie prvého fatimského zjavenia 13. mája 1981 bol na pápeža Jána Pavla II. spáchaný atentát, tento pochopil, že Fatima v jeho živote …
댓글 쓰기…

Papež František: Archanděl Michael může vyhnat satana z Vatikánu

Papež zasvětil Vatikán archandělu Michaelovi a poznamenal: „I když se ďábel stále snaží rozškrábat tvář archanděla i tvář člověka, Bůh je přesto silnější.“ „Tím, že zasvěcujeme městský stát Vatikán svatému Michaelovi, prosíme, aby nás ochraňoval …
댓글 쓰기…
Makarius
„Svatý Michael vítězí, protože jeho prostřednictvím jedná Bůh.“
Peter Maria
Drazí bratři a sestry, zasvěcujeme městský stát Vatikán rovněž svatému Josefovi, ochránci Ježíše a ochránci Svaté rodiny. Jeho přítomnost by nám … [더보기]

Genéza kauzy sekty Dohnalovcov

Pri krátkom zhrnutí vývoja kauzy „Baziliáni“ budem vychádzať zo všeobecne dostupných zdrojov, ako je napríklad internetová stránka tzv. Ukrajinskej pravovernej gréckokatolíckej cirkvi či dostupné schématizmy. Guru skupiny je Antonín Eliáš Dohnal, …
댓글 쓰기…
Peter Maria
Niektorí ľudia sa stali ľahkou korisťou psychologickej manipulácie, iní pochopili, že v reholi baziliánov vzniká nová sekta nebezpečná pre ich dušu … [더보기]