Brigita Brigita
Brigita Brigita

Po 2. Vatikánu ukazovali jinou Lucii než fatimskou. Důkazy. Dávám sem, kdyby smazali na: youtube.…

Falešná Lucie, je na fotce vedle dvojníka(falešného) Pavla VI. Toto také není pravý Pavel VI... Skutečný Pavel VI. nechtěl II. VK, ale měl svázané ruce. Trápil se, když umíral, jak to vše dopadlo a kam to vše povede.
Brigita Brigita

Boží slovo na den 22.10. A.D. 2021

Děkuji moc, za toto Boží slovo.
Brigita Brigita

SVEDECTVO z Medjugorja: Už aj ja spoznávam Ježiša v Hostii

Nevím proč, ale v Medzugorie nevěřím.
Brigita Brigita

Ďalšie silné varovanie ! Genocída

Prosím, chranme a zastávejme se hlavně dětí, které se nemohou bránit, starých lidí a nemocných. Tady na této stránce, všichni vědí, jaké je nebezbečí, proto je důležité to uplatnovat i venku na veřejnosti. Ochranovat slabé. Být odvážní. Svět nikdo nespasí, jen Pán Bůh. Ale také nemůžeme nečinně přihlížet,když je ubližováno druhým, hlavně dětem. Požehnaný den Všem. Dnes slavíme Fatimský den od 17.…More
Prosím, chranme a zastávejme se hlavně dětí, které se nemohou bránit, starých lidí a nemocných. Tady na této stránce, všichni vědí, jaké je nebezbečí, proto je důležité to uplatnovat i venku na veřejnosti. Ochranovat slabé. Být odvážní. Svět nikdo nespasí, jen Pán Bůh. Ale také nemůžeme nečinně přihlížet,když je ubližováno druhým, hlavně dětem. Požehnaný den Všem. Dnes slavíme Fatimský den od 17.00h.
Brigita Brigita

Po tretej dávke vakcíny od spoločnosti Pfizer tzv. rizikovej skupine

Alespon trochu odlehčení v této těžké době.
Brigita Brigita

Boží slovo na den 10.9. A.D. 2021

Díky moc Stylito, že jsem vkládáš Boží Slovo na každý den.
Brigita Brigita

Boží slovo na den 10.9. A.D. 2021

Dnes bylo krásné kázání. Až jsem se zastyděla. Požehnaný pátek všem lidem.
Brigita Brigita

Predstierajúci kresťania! - 24. 10. 2014

Krásné a zároven smutné. Musím se nad sebou také zamyslet.
Brigita Brigita

Ako môžete prijať Ducha Svätého? - 28. 7. 2017

Pravda je, že Ježíš miluje všechny lidi, at už jsou to protestanti, muslimové nebo lidé někde v buši, ale nesnáší hřích. Přeje si a učí nás, abychom se milovali jako bližní a modlili se jeden za druhého. Všichni jsme křehcí a hříšníci.
Brigita Brigita

Biskup Brjančaninov - Zomrieš!!!

Pravda.
Brigita Brigita

Odstúpenie Biskupa: Hmla Záhady Zmizla

Za všechny Kněze je třeba se modlit. Žena si vůbec nemůže dovolit svádět Kněze, leda že by byla satanistka, která to dělá úmyslně. Je to strašné takto dobrovolně sloužit peklu.
Brigita Brigita

8.september - zjavenie ct.Márie z Agredy o narodení Panny Márie ?!

Martino a čím Vás ta kniha tak pobouřila?
Brigita Brigita

8.september - zjavenie ct.Márie z Agredy o narodení Panny Márie ?!

Jak krásné. Kéž by si tuto knihu (Město Boží), všichni lidé přečetli, hlavně protestanti o muslimech nemluvě. Panenka Maria byla tak pokorná, že si nepřála, aby se o Ní v Bibli i jinde psalo, přála si ,aby hlavně byl uctíván a milován náš Spasitel Ježíš.
Brigita Brigita

F414. MÉDITATION MUSICALE pour NOTRE-DAME du MARILLAIS dite l'ANGEVINE (8 septembre)

Ježíši, Maria miluji Vás, zachrante duše.
Brigita Brigita

F414. MÉDITATION MUSICALE pour NOTRE-DAME du MARILLAIS dite l'ANGEVINE (8 septembre)

19.3.1935 dopřál Ježíš sestře Konsolátě velkého zjevení o svatosti sv. Josefa. Pokorná dívka se ho ptala s úžasem a pohnutím: Proč mi, Ježíši, říkáš tyto věci,mně která nemohu nic vykonat, a skrýváš je před velkými osobnostmi, které by tolik vykonaly? : Ježíš na to odpověděl: Malým řeknu všechno! .... Se zalíbením předpovídal sestře Konsolátě mnohé věci o jejím budoucím posmrtném apoštolátu. …More
19.3.1935 dopřál Ježíš sestře Konsolátě velkého zjevení o svatosti sv. Josefa. Pokorná dívka se ho ptala s úžasem a pohnutím: Proč mi, Ježíši, říkáš tyto věci,mně která nemohu nic vykonat, a skrýváš je před velkými osobnostmi, které by tolik vykonaly? : Ježíš na to odpověděl: Malým řeknu všechno! .... Se zalíbením předpovídal sestře Konsolátě mnohé věci o jejím budoucím posmrtném apoštolátu. Konsoláta, zmatená tak velikou Boží laskavostí, se jednou obrátila na Ježíše s mírnou výčitkou, nebot se jí zdálo, že jí říká příliš mnoho věcí. Ježíš jí odpověděl. : Říkám ti příliš mnoho věcí o tvé budoucnosti? ... Říkám ti všechno?... Máš pravdu, ale jak jednat jinak, když srdce překypuje!... A pak jsi tak malá, že se spokojíš s napsáním(protože já chci, abys všechno napsala), a proto ti můžu říci všechno. Všimla sis někdy, že když matka chová své nejmladší dítě a mazlí se s ním, říká mu leckdy mnoho věcí, které by neřekla svému dospělejšímu dítěti?... Její mateřské srdce cítí potřebu otevřít se a říci té malé bytůstce, která dosud nechápe,nýbrž jen se usmívá, všechny plány,které s ní má. Řekne mu všechno, naprosto všechno, jako já tobě. Ale všimni si, že když ono dítě začne mluvit a někdo se ho zeptá: Kdo ti ušil tyto hezké šatičky? spokojeně odpoví: Moje maminka! a bude se těšit z oněch hezkých šatiček i z toho, že mu je lidé chválí. Vidíš rozdíl mezi velkými a malými dušemi? Malé duše se radují ze ctností, jimiž jsou jakoby okrášleny, nebot -jim je dal Bůh- : velké duše skrývají ctnosti ze strachu, aby jim je pýcha nevzala, protože jich dosáhly s námahou. Rozuměla jsi .Konsoláto?... Malým duším tedy řeknu všechno : nevezmou mi nic a jenom mně vzdávají chválu, čest a slávu! ( Z knihy "JEŽÍŠOVO SRDCE SVĚTU")- Ze spisů sestry M. Konsoláty Betronové, členky kapucínského řádu.
Brigita Brigita

Nedôveryhodná vláda umožnila zmeniť podmienky účasti na návšteve pápeža päť minút pred dvanástou

Při prvním pohledu jsem si myslela, že je Pán Ježíš obrácený hlavou dolů.
Brigita Brigita

Pius XII.: Zmena Liturgie Sa Stáva Módou

A to ještě jdou děvčata v kratáskách ,v mini sukni a tílku přes celý kostel si sednout do předních řad.
Brigita Brigita

Covidská Katolícka Cirkev

Přesně tak. Člověk neví jestli se má smát, nebo plakat.
Brigita Brigita

Klerikalizmus v Akcii: Limský Arcibiskup ODMIETA Prijímanie DVAKRÁT

To je otřesné. Také se mi stalo, když jsem klečela a na výzvu kněze abych povstala, jsem odpověděla,že klečím před Pánem Ježíšem. Na druhou výzvu jsem tedy vstala, abych přijala Tělo Pána. Pomyslela jsem si, jak může služebník Boží,zakázat bližnímu,aby se s úctou poklonil Ježíši. Smutné.