romek4562
romek4562
1301

Zaślubiny Najświętszej Maryi Panny. 23-ego stycznia

Dzisiejsza uroczystość kościelna powstała z początkiem XVIII wieku . Słynny kanclerz Jan Gerson pierwszą był do niej pobudką , a Zakon Franciszkanów obchodził ją już za czasów Papieża Pawła III , …
Matricaria
Ojciec Joachim miał zwyczaj spotykania się z narzeczonymi pod wierzbą w przyklasztornym ogródku.Nie były to wykłady a raczej rozmowy.Najczęściej …More
Ojciec Joachim miał zwyczaj spotykania się z narzeczonymi pod wierzbą w przyklasztornym ogródku.Nie były to wykłady a raczej rozmowy.Najczęściej dotyczyły czystości przedmałżeńskiej,umiejętności przezwyciężania kryzysów i podtrzymywania "światełka miłości",które zdaniem ojca Joachima każdy z małżonków musi widzieć w swoim partnerze.
"Święty Tomasz pisze o tym w pierwszej części Summy.Są mianowicie dwa rodzaje ekstazy:albo ciągnę kogoś do siebie,albo przeciwnie - wychodzę z siebie do kogoś.Ta druga ekstaza to jest właśnie miłość - dzieje się coś,co ja nazywam takim światełkiem obecności miłości w człowieku".
"Myślę że na kursach przedmałżeńskich, i nie tylko tam,powinno się uczyć ludzi dostrzegania osobowości,a nie mówić tylko o grzechach małżeństwa.Osobowość kobiety jest bardzo ciekawa i odmienna od osobowości mężczyzny.Myślę ,że osobowość kobiety jest o wiele ciekawsza od jej ciała.Dlatego trzeba ludzi tak wychowywać,żeby szukali poznania osobowości".
Podczas tych rozmów był bard…More