Jedrek.
Jedrek.
182.5K

NAJWIĘKSZE NIEPOSŁUSZEŃSTWO .....

Biskup Juan Rodolfo Laise Komunia na rękę czyli historia nieposłuszeństwa Spojrzenie na historię wprowadzenia Komunii św. "na rękę" pozwala dostrzec, o jak ciężkie nieposłuszeństwo tu chodzi: ciężkie …More
Biskup Juan Rodolfo Laise
Komunia na rękę czyli historia nieposłuszeństwa
Spojrzenie na historię wprowadzenia Komunii św. "na rękę" pozwala dostrzec, o jak ciężkie nieposłuszeństwo tu chodzi: ciężkie z powodu materii, której dotyczy; ciężkie z powodu sprzeciwu wobec zalecenia jasnego, wyraźnego, pochodzącego z woli papieża; ciężkie z powodu swojego rozpowszechnienia; ciężkie, ponieważ ci, którzy okazali się nieposłuszni, byli nie tylko wiernymi czy księżmi, ale również - często - biskupami, aż po całe Konferencje Episkopatu, - wreszcie ciężkie z powodu oszałamiającego sukcesu, jaki odniosło. Dla wszystkich tych racji musimy stwierdzić, że wprowadzenie i rozpowszechnianie w całym świecie praktyki Komunii na rękę było najcięższym nieposłuszeństwem wobec władzy papieskiej w ostatnich latach. Nie wolno nam pozostać obojętnymi wobec tej sprawy.
Aż do 26 kwietnia 1996 roku Episkopat argentyński był jednym z nielicznych, które nie zaakceptowały praktyki udzielania Komunii świętej na rękę. Tego …More
Martyna1
"Największym i najcięższym NIEPOSŁUSZEŃSTWEM wobec władzy papieskiej było i jest rozpowszechnianie w całym świecie praktyki Komunii na rękę. Nie …More
"Największym i najcięższym NIEPOSŁUSZEŃSTWEM wobec władzy papieskiej było i jest rozpowszechnianie w całym świecie praktyki Komunii na rękę.
Nie wolno nam pozostać obojętnymi wobec tej sprawy.
Aż do 26 kwietnia 1996 roku Episkopat argentyński był jednym z nielicznych, które nie zaakceptowały praktyki udzielania Komunii świętej na rękę."
16 more comments