Samson1
Samson1

Amazonská synoda

Petícia 100 kňazov pápežovi o pokání za modloslužbu na synode
USA, 12.11.2019 (l.facebook.com/l.php) 025 738 - Medzinárodná skupina asi 100 kňazov a vedcov uverejnila vyhlásenie na protest proti pohanskému uctievaniu modly pachamama počas Synody o Amazónii v Ríme s aktívnou účasťou a očividnou podporou pápeža Františka. Vyzvali pápeža, aby „verejne a jednoznačne oľutoval tieto ťažké hriechy“, a …More
Petícia 100 kňazov pápežovi o pokání za modloslužbu na synode
USA, 12.11.2019 (l.facebook.com/l.php) 025 738 - Medzinárodná skupina asi 100 kňazov a vedcov uverejnila vyhlásenie na protest proti pohanskému uctievaniu modly pachamama počas Synody o Amazónii v Ríme s aktívnou účasťou a očividnou podporou pápeža Františka. Vyzvali pápeža, aby „verejne a jednoznačne oľutoval tieto ťažké hriechy“, a ponúkli tak bratskú korekciu pápežovi za tento škandál.
V proteste s názvom „l.facebook.com/l.php ” (Protest proti svätokrádežným aktom pápeža Františka) sa vyzdvihuje osobná zodpovednosť Františka za uctievanie pohanskej modly v Ríme.
K signatárom patrí asi 20 kňazov a diakonov ako známi kňazi Brian Harrison a Cor Mennen ako aj Prof. John Rist, Prof. Roberto de Mattei, Prof. Claudio Pierantoni, Prof. Jozef Seifert, aj Prof. Anna Silvas. Podpísala ho aj prominentná nemecká katolícka laička kňažná Gloria vo Thurn a Taxis i spisovatelia ako Henry Sire, José Antonio Ureta a Dr. Gerard J.M. van den Aardweg.
„Protestujeme proti svätokrádežným aktom pápeža Františka, nástupcu sv. Petra, v súvislosti s nedávnou Synodou o Amazónii a odsudzujeme ich.“
Skupina podáva tiež podrobné dôkazy rôzneho iného pohanského uctievania počas synody. Pápež František sa 4. októbra zúčastnil pohanského rituálu vo Vatikánskych záhradách a dokonca tieto sošky požehnal. Potom sa modlil pred sochou pachamamy v Bazilike sv. Petra 7. októbra a následne ju sprevádzal v procesii do synodálnej auly. Ako vyhlásenie zdôrazňuje:
„Pápež František sám potvrdil, že tieto drevené sošky sú pohanské modly. Pri ospravedlnení za ich odstránenie z katolíckeho kostola v Ríme ich sám označil ako pachamama , čo je názov bohyne Zeme podľa pohanskej viery v Južnej Amerike.“
Signatári jasne uvádzajú, že „uctievanie pohanských modiel katolíkmi je neprijateľné“ a uvádzajú:
„Uctievanie kohokoľvek, či čohokoľvek okrem pravého Boha, Najsvätejšej Trojice, je porušením prvého prikázania. Absolútne každú účasť na hocijakej forme uctievania modiel prvé prikázanie odsudzuje a je to objektívne ťažký hriech nezávisle od subjektívnej viny, ktorú iba Boh môže súdiť.“
Autori citujú aj Prof. Jozefa Seiferta vzhľadom na výpoveď pápeža Františka, že tieto sošky sa použili „bez modloslužobných úmyslov“:
„Dokonca aj keby za tým nebol subjektívny modloslužobný úmysel, ako pápež František vyhlásil, objektívny fakt umiestnenia modiel do katolíckeho kostola - nehovoriac už o Bazilike sv. Petra - je urážkou Boha a objektívnym svätokrádežným aktom.“
Podľa názoru signatárov to, že sa uctievanie pachamamy konalo pod vedením pápeža Františka „ukazujú výpovede 'Dokumentu o ľudskom bratstve', ktorý pápež podpísal s Ahmadom Al-Tayyebom, veľkým imamom Mešity Al-Azhar 4. februára 2019“. Ten dokument konštatuje, že „rôznosť náboženstiev je chcená Bohom“.
„Účasť pápeža Františka na modloslužobných rituáloch je znamením, že túto výpoveď myslel v inovereckom zmysle, čo dovoľuje považovať pohanské uctievanie modiel za pozitívne dobro chcené Bohom.“
Výzva sa potom obracia na kardinálov a biskupov, ktorí už odsúdili uctievanie pachamamy v Ríme ako kardináli Burke, Müller, Brandmüller, Urosa a arcibiskup Viganò, ako aj biskupi Eleganti, Voderholzer a Azcona. A tiež citujú slová sv. Pavla zo Svätého písma, ktoré jasne ukazujú, že veci, ktorým pohania obetujú, to obetujú démonom a nie Bohu a že nemôžeme byť účastní Pánovho stola aj stola démonov.
„S úctou prosíme všetkých biskupov Katolíckej cirkvi, aby ponúkli bratskú korekciu pápežovi Františkovi za tieto rúhania a varovali svojich veriacich, že podľa Bohom zjavenej náuky katolíckej viery budú riskovať večné zatratenie, ak budú nasledovať súčasné príklady porušovania prvého prikázania.“
Duchovní a vedci v o svete boli potom pozvaní podpísať túto petíciu.
Samson1

Satanizace modlou Molocha následuje modlu Pachamama do 29.3.2020 v Římě

No, řek bych, že se dnes Molochovi obětuje ve velkém, všechny umělé potraty.
Samson1

Satanizace modlou Molocha následuje modlu Pachamama do 29.3.2020 v Římě

Není to fotomontáž????
Samson1

Šokující... projev Okamury, který nesmí do médií.... POSLECHNĚTE A ODESÍLEJTE...

Ty ole, to bylo k Putinovi. Sic není král, ale vede zemi.
Samson1

Šokujúce obrázky: Homosexuálne pseudo manželstvo v rakúskom kostole

Tři, pokud tedy kněz nezměnil pohlaví, je tím třetím a nebo jinak Pačatáta.
Samson1

Šokující... projev Okamury, který nesmí do médií.... POSLECHNĚTE A ODESÍLEJTE...

Srdce králů jsou v Boží ruce a může je jak potok naklonit kam chce.
Samson1

Náš genmjr v.v. Hynek Blaško v europarlamentu - za naší vlast! has 3,579 memb...

Zřejmě mazaný zednář.
Samson1

Šokující... projev Okamury, který nesmí do médií.... POSLECHNĚTE A ODESÍLEJTE...

Starý ale aktuální dnes snad ještě více.
Samson1

Satanistický rituál s Bergogliem ve Vatikánu při sázení stromu 4.10.2019

pro www.facebook.com/groups/384018505009915/ ·

Taliansko: Biskupi uverejňujú modlitbu k pachamame!
Rituály k pachamame vedú šamani!
Jeanne Smits
Rím, 29.10.2019 (l.facebook.com/l.php) 025 693 – Modlitba k pachamame - „matke Zemi“ uctievanej domorodými kmeňmi ako Aymara a Quechua v Andách, ale aj na severe Argentíny, či v Brazílii pri hraniciach Bolívie a Peru sa nachádza v oficiálnej …More
pro www.facebook.com/groups/384018505009915/ ·

Taliansko: Biskupi uverejňujú modlitbu k pachamame!
Rituály k pachamame vedú šamani!
Jeanne Smits
Rím, 29.10.2019 (l.facebook.com/l.php) 025 693 – Modlitba k pachamame - „matke Zemi“ uctievanej domorodými kmeňmi ako Aymara a Quechua v Andách, ale aj na severe Argentíny, či v Brazílii pri hraniciach Bolívie a Peru sa nachádza v oficiálnej brožúrke ( in an official booklet ) nadácie Missio ( Fondazione Missio ) Biskupskej konferencie Talianska!
Modlitba je tam bez varovania pred tým, že nie je adresovaná Bohu a je tam aj iná modlitba s rovnakým typom písma s nadpisom k Najsvätejšej Trojici – ale k pohanskému božstvu prosiac o materiálnu prosperitu a tíšiaca duchov Zeme!
Brožúrka je súčasťou série publikácií sa je určená pre katolíckych misionárov so špeciálnym zameraním na Synodu o Amazónii. Vydali ju už pred synodou! Prítomnosť pachamamy v oficiálnej publikácii talianskych biskupov ukazuje, že domorodci aj európski biskupi v Ríme si plne uvedomovali kult „matky Zeme“ so synkretickými kresťanskými tónmi, ktoré sa opakovali vo Vatikánskych záhradách aj v Kostole Santa Maria in Traspontina pri Bazilike sv. Petra, ako aj na „amazonskej“ krížovej ceste Via Crucis.
To vrhá úplne nové svetlo na prítomnosť drevených sošiek nahých tehotných žien s názvom pachamama na synode.
Brožúrka má 30 stránok a je venovaná „animácii“ a „formácii“ veriacich z hľadiska synody s názvom Sinodo sull’Amazzonia. Vysvetľuje ako vznikla REPAM, cirkevná sieť pan-amazonského regiónu v r. 2014 na pomoc Cirkvi „kráčať spoločne“ s jej obyvateľmi, najmä domorodými kmeňmi, podľa ich tradície, z ktorých niektoré úplne odmietajú kontakt so svetom. Obsahuje udivujúce výpovede ako:
„Amazonská kotlina obsahuje 20% nezmrazenej vody planéty. Z každých päť pohárov vody, ktoré pijete, pochádza jeden z rieky Amazonka.“
Pozoruhodné je, že knižka obsahuje mnohé frázy a koncepcie, ktoré teraz nájdeme v záverečnom dokumente synody aj z Instrumentum laboris. Nikde sa neuvádza výraz „pachamama“, ale druhým najčastejším slovom je „matka Zem“ alebo „matka vesmíru“ ( l.facebook.com/l.php ).
Domorodé rituály k pachamame sú rôzne vrátane najdôležitejších začiatkom augusta, keď je vraj „matka Zem“ unavená a vyčerpaná. Rituál obsahuje spevy, tance a pitie okolo plachty, na ktorej sú uložené obety niektoré spálené, či obradne fajčené na „nakŕmenie“ Zeme, ktorá živí, ale aj ničí a zabíja zemetraseniami a inými katastrofami, keď ľudia podľa pohanských legiend využívajú príliš veľa jej zdrojov. Rituál vedie miestny šaman! Často sa vykope jama symbolizujúca lono pachamamy a pália sa obety a do jamy sa hádže veľmi vyhľadávaný fetus lamy, ktorý má prinášať šťastie a bohatstvo. Rituál vedú mužskí aj ženskí šamani.
Pred príchodom Španielov obsahoval tento kult Inkov aj ľudské obete – často deti vo veku okolo 7 rokov, ktorých smrť mala uzmierovať „božstvo“ Zeme, odvrátiť jej hnev a získať prosperitu. Tak bolo obetovaných 200 detí na sprevádzanie korunovácie Pachacuteca v Cuzcu, v období medzi rokmi 1530 až 1540. Obeta sa konala zmrazením detí na smrť po tom, čo im podali drogu koku, posvätnú rastlinu mnohých domorodých kmeňov Južnej Ameriky. Na dôkaz tejto praxe sa našli aj múmie obetovaných detí ( that confirm the truth ) – najmä obete pachamame!
Pozostatky tohto kultu sa našli ešte v 60. rokoch a odvtedy sa rétorika „matka Zem“ stala viditeľnejšou, ak nie zrovna mainstreamom domorodcov v Andách.
Domorodý prezident Bolívie Evo Morales v úrade od r. 2006 zohral dôležitú úlohu v obnove predkolumbových zvykov a rituálov – dokonca zašiel tak ďaleko, že zahrnul synkretickú „kozmogóniu“ do ústavy! ...
Preklad modlitby Inkov k pachamame – matke Zemi :
Pachamama týchto miest, pi a jedz koľko chceš z týchto obetí, aby táto krajina bola plodná.
Pachamama, dobrá matka, buď blahovoľná!
Buď blahovoľná!
Nech voly dobre ťahajú a nech sa neunavia.
Nech semená dobre chutia, aby sa im nestalo nič zlé, aby ich nespálil mráz, aby priniesli dobré jedlo.
Prosíme ťa, daj nám všetko.
Buď blahovoľná! Buď blahovoľná!
Je zaujímavé, že pôvodná modlitba verzie kmeňa Quechua mala v prvých riadkoch znenie:
Pachamama týchto miest, pi, žuj koku a jedz ... Nadácia Missio tú „ilegálnu“ koku , z ktorej sa vyrába kokaín, zjavne radšej vynechala ...
Túto modlitbu už použili aj na misionárskej vigílii vo Verone. ...
www.facebook.com
Samson1

Katolický kněz Piťha odmítl vyznamenání od prezidenta, co vyznamenal pornofotografa

Na mně zas zapoměli.
Samson1

NEODSOUZENÍ ZLOČINCI KOMUNISMU

Někde jsem četl, že humanismus je čistý výplod Lucifera. Ony jinak stačí víra v Boha a přikázání lásky. Tam už není místo pro humanitu.
Samson1

O topení model u Vatikánu informovala katolická TV matky Angeliky EWTN v USA včera večer

Modky našla policie a papež se omluvil a na konci synody budou vystaveny v kostele. www.churchmilitant.com/…/pope-asks-pardo…
Samson1

O topení model u Vatikánu informovala katolická TV matky Angeliky EWTN v USA včera večer

Ten obrázek nádherně vystihuje situaci. Ďábel činí s kněží, dokonce papeže rybáře Pachamamy. No No a to káčátko, to je úplné.
Samson1

Peter Kwasniewski: Povstávání z prachu - Tradiční liturgie a obnova Církve

Neměj péči máti. Časovanou bombou k těmhle excesům je už prohlášení v Lumen gentium, kde se říká, že věřící lnou k jeho pojetí. Jde o naprosté překroucení toho, co je skutečně papežská neomylnost, která vychází z neomylnosti víry Církve, nikoliv z libovůle soudruha. Neomylnosti se netěší pouze papež, ale také Církev, jakýkoliv biskup či dokonce prostý věřící, když vyznává víru Církve, např. když …More
Neměj péči máti. Časovanou bombou k těmhle excesům je už prohlášení v Lumen gentium, kde se říká, že věřící lnou k jeho pojetí. Jde o naprosté překroucení toho, co je skutečně papežská neomylnost, která vychází z neomylnosti víry Církve, nikoliv z libovůle soudruha. Neomylnosti se netěší pouze papež, ale také Církev, jakýkoliv biskup či dokonce prostý věřící, když vyznává víru Církve, např. když se modlí Credo. Když se modlím Credo, nemůžu se mýlit.
Samson1

O topení model u Vatikánu informovala katolická TV matky Angeliky EWTN v USA včera večer

www.facebook.com/photo.php Časovanou bombou k těmhle excesům je už prohlášení v Lumen gentium, kde se říká, že věřící lnou k jeho pojetí. Jde o naprosté překroucení toho, co je skutečně papežská neomylnost, která vychází z neomylnosti víry Církve, nikoliv z libovůle soudruha. Neomylnosti se netěší pouze papež, ale také Církev, jakýkoliv biskup či dokonce prostý věřící, když vyznává víru …More
www.facebook.com/photo.php Časovanou bombou k těmhle excesům je už prohlášení v Lumen gentium, kde se říká, že věřící lnou k jeho pojetí. Jde o naprosté překroucení toho, co je skutečně papežská neomylnost, která vychází z neomylnosti víry Církve, nikoliv z libovůle soudruha. Neomylnosti se netěší pouze papež, ale také Církev, jakýkoliv biskup či dokonce prostý věřící, když vyznává víru Církve, např. když se modlí Credo. Když se modlím Credo, nemůžu se mýlit.
Samson1

Peter Kwasniewski: Povstávání z prachu - Tradiční liturgie a obnova Církve

Eucharistie je ponejvíc o slovech věčného života, protože je to S M L O U V A nová a věčná.
Samson1

21.10.2019 Františkovo prsaté modly utopil v řece

Samson1

Bude v létě 2020 v ČR chléb po hraboší Apokalypse?,

Zajímavé. Kdo seje vítr, sklidí bouři. Ukrajině se vrací zastavení vody pro Krym jako ekologická katastrofa. www.prvnizpravy.cz/…/blokada-vody-na…
Samson1

Bude v létě 2020 v ČR chléb po hraboší Apokalypse?,

Proto to dopadlo, jak to dopadlo, nenašel se nikdo, kdo by to vedl k návratu k Bohu a nevyužila se situace. Chartu platil Soros a charta byla tednářská a uměli se chopit situace.
Samson1

Bude v létě 2020 v ČR chléb po hraboší Apokalypse?,

Jo, kdysi byli lidé pod svatým Václavem a nenašel se prorok, proto to ukradli zednáři, kteří byli podporováni a organizováni, věc moderoval kněz a o Bohu nic. Teď biskupem. Na Letné se zmohl Dr. Zvěřina na jeden Otčenáš a Zdrávas a to bylo všechno. V Církvi plno Paceminteristů a pomocníků STB. Bůh ten okamžik, kdy byl možný ten proud směrovat dal, církev ho propásla. Přivalila se k nám lavina …More
Jo, kdysi byli lidé pod svatým Václavem a nenašel se prorok, proto to ukradli zednáři, kteří byli podporováni a organizováni, věc moderoval kněz a o Bohu nic. Teď biskupem. Na Letné se zmohl Dr. Zvěřina na jeden Otčenáš a Zdrávas a to bylo všechno. V Církvi plno Paceminteristů a pomocníků STB. Bůh ten okamžik, kdy byl možný ten proud směrovat dal, církev ho propásla. Přivalila se k nám lavina prohnilých západních hodnot neomarxismu. Dělnickou třídu nahradila práva menšin a za vše zaplať.
Samson1

Bude v létě 2020 v ČR chléb po hraboší Apokalypse?,

To je stejné jak rány na Egypt. Vše se děje tak, když se zachovává Boží zákon, pole plodí, nepřítel utíká a nebo pole plodí bodláčí a trní a před nepřítelem se utíká sedmi cestami a modlit se za hraboče, kůrovce, sucho? Za pokání. Hledejte království Boží a jejho spravedlnost a vše ostatní bude přidáno a už se na nesvobodu vymlouvat nemůžem, protože národ šanci dostal, ale rozběhl se za vším …More
To je stejné jak rány na Egypt. Vše se děje tak, když se zachovává Boží zákon, pole plodí, nepřítel utíká a nebo pole plodí bodláčí a trní a před nepřítelem se utíká sedmi cestami a modlit se za hraboče, kůrovce, sucho? Za pokání. Hledejte království Boží a jejho spravedlnost a vše ostatní bude přidáno a už se na nesvobodu vymlouvat nemůžem, protože národ šanci dostal, ale rozběhl se za vším ostatním.
Samson1

Měli jste zato, že Bostlová blázní, když tu už celé roky alarmuje o rozjetém kanibalizmu mezi …

Nedávno švédský vědec psal o požívání lidského masa, jako nějaká propagace pro kanibalismus. O tom se psalo v médiíích.
Samson1

Santa Fe Fiesta was live.

Nový amazonský chorál.
Samson1

Diabol má svoje 3 oblasti, kde pracuje veľmi intenzívne!

On dělá i toto. Když má někdo takovou techniku asi je snadné zapálit prales, nebo lesy na Sibiři. www.facebook.com/…/490883871471602
Samson1

Konverze muslimů.

I kovaně tvrdý tradicionalista může být ekans blbý. U katolíků by se dnes pokazili.
Samson1

Ital Salvini proti otrokářství z Bruselu z EU (slovenské titulky)

Salvini v Itálii skončil. Levice vyvolala pád vlády a dohodla se na vládě nové, ani nové volby nebudou.
Samson1

CERN aneb Faust třetího tisíciletí

POŽÁRY NA SIBIŘI, ALJAŠCE, V AMAZONII A GRÓNSKU VYVOLALY ŘÍZENÉ ENERGETICKÉ ZBRANĚ
Současné masivní požáry vyskytující se zejména v odlehlých oblastech této planety byly založeny pomocí utajovaných kosmických zařízení instalovaných na oběžné dráze. Tato technologie v rukou světovládců a jejich ještěřích pánů dokáže na libovolné místo zemského povrchu vyslat vysoce koncentrovaný paprsek …More
POŽÁRY NA SIBIŘI, ALJAŠCE, V AMAZONII A GRÓNSKU VYVOLALY ŘÍZENÉ ENERGETICKÉ ZBRANĚ
Současné masivní požáry vyskytující se zejména v odlehlých oblastech této planety byly založeny pomocí utajovaných kosmických zařízení instalovaných na oběžné dráze. Tato technologie v rukou světovládců a jejich ještěřích pánů dokáže na libovolné místo zemského povrchu vyslat vysoce koncentrovaný paprsek energie, která dokáže vyvolat požár. Jeho ohniska byla v roce 2019 založena koordinovaně zejména v odlehlých oblastech světa, jako je Sibiř, Aljaška, vodou nasáklá Amazonie či chladné Grónsko. V této zemi (již tajícího) sněhu a ledu se vzňal dokonce mech a travní porosty, opět v jeden čas a na vícero místech současně. Stejná technologie na vyvolávání požárů byla použita v červenci loňského roku v Řecku, pravidelně je využívána i při decimování Kalifornie a značného množství dalších míst na světě. V současnosti už neexistuje téměř žádná země, na jejímž území by nedošlo a
Samson1

Co s tím můžete dělat? https://www.facebook.com/notes/abolicionist%C3%A9-%C4%...

Na potratu má vždy vinu více lidí. Předně žena a muž, kteří měli sex, potom společnost a lékaři, kteří ji vykonají. Odsuzovat potrat jako vraždu je na místě, aby se nedělalo. Sex je sám o sobě vázán Božím zákonem Desatera 6 a 9 přikázání a ocharana života od početí je dána 5 tým přikázáním Desatera. Určitě Bůh může odpustit kajícníci, ale určitě ne, kdo bojuje za "práva žen", tedy právo na …More
Na potratu má vždy vinu více lidí. Předně žena a muž, kteří měli sex, potom společnost a lékaři, kteří ji vykonají. Odsuzovat potrat jako vraždu je na místě, aby se nedělalo. Sex je sám o sobě vázán Božím zákonem Desatera 6 a 9 přikázání a ocharana života od početí je dána 5 tým přikázáním Desatera. Určitě Bůh může odpustit kajícníci, ale určitě ne, kdo bojuje za "práva žen", tedy právo na potrat a je jedno, jestli poučuje muž a nebo žena, ale vedení duší je dáno výhradně kněžím a Církvi.
Samson1

Klimatická chyba

Samson1

Klimatická chyba

Dobrý pořad ze Slovenska o ekologii. Je to o něčem jiném, než nám tu předvádí mladá aktivistka Gréta o CO2, nebo politici ve snaze zas zatížit obyvatele ekologickou daní.
Samson1

Exorcista o. Marcin - O diablovom pláne pre našu dobu

Ale nemůže je dělat, kdy se mu zachce, jedině z dopuštění Božího a já pochybuji, že by to dopustil v Medjugorje, byl jsem tam 3x a sám mám své zkušenosti.
Samson1

Exorcista o. Marcin - O diablovom pláne pre našu dobu

Hodně lidí napadá Medjugorje. Sledoval jsem včera pár videí. V jednom říká kněz, že byl v Medjugorje s matkou. Na bronzové soše Krista se na jednom místě stále sráží kapička tekutiny. Je matka to utírala do kapesníčků, potom ho později prosila, aby ji s tím pomohl. Matka začala jedním kapesníkem utírat Pánovi nohu a tekutina se začala objevovat i tam. Potom zjistil, že mu něco kape na hlavu a …More
Hodně lidí napadá Medjugorje. Sledoval jsem včera pár videí. V jednom říká kněz, že byl v Medjugorje s matkou. Na bronzové soše Krista se na jednom místě stále sráží kapička tekutiny. Je matka to utírala do kapesníčků, potom ho později prosila, aby ji s tím pomohl. Matka začala jedním kapesníkem utírat Pánovi nohu a tekutina se začala objevovat i tam. Potom zjistil, že mu něco kape na hlavu a když se podíval nahoru, byl úplně zmrazen, protože celá socha byla zpocena tak, kde použil přirovnání filmu Gipsona Ukřižování Krista. Začal přemýšlet, kde se ta tekutina bere, když je socha rozpálená na 50°c a spíš by se to mělo vypařovat a ne srážet. To jako teolog řekl, že k tomu byl sprvu krajně nedůvěřivý.
Samson1

Exorcista o. Marcin - O diablovom pláne pre našu dobu

www.youtube.com/watch Dobré videa.
Samson1

Arcibiskup M. Jendraszewský: „Po našej krajine už nekráča červený mor, ale objavil sa nový, neomarx…

No, za chvíli začnu noční modlitbu a bude to bolestný a slavný a dva růžence Srdcí Lásky. Ježíši, Maria miluji Vás, zachraňte duše. Amen. Srdce Lásky, navždy spojená v lásce dejte mi schopnost Vás milovat a naučte me druhé milovat.... Jde se na to
Samson1

Arcibiskup M. Jendraszewský: „Po našej krajine už nekráča červený mor, ale objavil sa nový, neomarx…

Kallistratos Nejnebezpečnější revolucioář je šéfem Vatikánu. Já jsem kontrarevolucionář.
Samson1

Arcibiskup M. Jendraszewský: „Po našej krajine už nekráča červený mor, ale objavil sa nový, neomarx…

Duhový mor kráčí v ruku v ruce s modrým s hvězdičkama. Jsou to jen odnože neomarxismu, Frantfurtské školy, práva menšin nahradila práva dělnické třídy. Je třeba bojovat.