sławek
sławek

BERNADETTA. Ten Cud dla tych co poszukują znaków Bożych !

Dla chrześcijanina, jak też dla każdego człowieka mądrego i prawego, jedynym autorytetem jest Biblia. Tymoteusz pod Bożym natchnieniem napisał. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, aby człowiek Boży był w pełni przygotowany, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. (2 Tymoteusza 3:16, 17).
sławek

BERNADETTA. Ten Cud dla tych co poszukują znaków Bożych !

W noc poprzedzającą śmierć Jezusa Piotr, chwytając za miecz omal nie wszczą bitwy z oddziałem żołnierzy wysłanych, by aresztować Jezusa. Ten jednak załagodził sytuację i ostrzegł Piotra by tego nie czynił. Tę wyraźną przestrogę powtórzono w Księdze Objawienia 13:10.
Żadna fizyczna ochrona, nawet symboliczna nie jest potrzebna prawdziwemu chrześcijaninowi żadnemu !!
Miecze, które w czasach Jezusa …More
W noc poprzedzającą śmierć Jezusa Piotr, chwytając za miecz omal nie wszczą bitwy z oddziałem żołnierzy wysłanych, by aresztować Jezusa. Ten jednak załagodził sytuację i ostrzegł Piotra by tego nie czynił. Tę wyraźną przestrogę powtórzono w Księdze Objawienia 13:10.
Żadna fizyczna ochrona, nawet symboliczna nie jest potrzebna prawdziwemu chrześcijaninowi żadnemu !!
Miecze, które w czasach Jezusa i później nosili niektórzy chrześcijanie, noszone były w obawie przed dzikimi zwierzętami.
sławek

BERNADETTA. Ten Cud dla tych co poszukują znaków Bożych !

Wrogowie wrogami, a przyjaciele przyjaciółmi halabarda zaś, dla chrześcijanina symbolem całkowicie jest niestosownym. Podobnie zresztą, jak niechrześcijańska papieska straż i ich broń !
Królestwo moje nie jest z tego świata, gdyby z tego świata było Królestwo moje, przyboczni moi walczyliby, abym nie był wydany żydom. (Jana 18:36).
Broń literalna, halabarda czy karabin, jest całkowitym …More
Wrogowie wrogami, a przyjaciele przyjaciółmi halabarda zaś, dla chrześcijanina symbolem całkowicie jest niestosownym. Podobnie zresztą, jak niechrześcijańska papieska straż i ich broń !
Królestwo moje nie jest z tego świata, gdyby z tego świata było Królestwo moje, przyboczni moi walczyliby, abym nie był wydany żydom. (Jana 18:36).
Broń literalna, halabarda czy karabin, jest całkowitym chrześcijaństwa zaprzeczeniem i niczego chrześcijańskiego nie symbolizuje.
sławek

BERNADETTA. Ten Cud dla tych co poszukują znaków Bożych !

Henryku. Schowaj swoją halabardę do pochwy, bo kto za miecz chwyta, wiesz co potem stać się może.
sławek

BERNADETTA. Ten Cud dla tych co poszukują znaków Bożych !

Nic takiego o czym Małgosiu piszesz, Jezus od nikogo nie wymaga a priorytetem dla chrześcijan, jest zgodne z Biblią i Jezusa nauką postępowanie a nie przeczące Biblii papiży nauczanie !!
sławek

BERNADETTA. Ten Cud dla tych co poszukują znaków Bożych !

Jezus jest drogą i wyczerpującym przykładem do naśladowania !!
sławek

BERNADETTA. Ten Cud dla tych co poszukują znaków Bożych !

Cuda opisane w Biblii posłużyły określonemu celowi i swoje zadanie spełniły. Nie są więc dzisiaj potrzebne ponieważ Bóg, oczekuje wiary a nie widzenia. Za czasów Mojżesza cuda były jego listami uwierzytelniającymi. Pokazywały, że posłubuje się nim Bóg, że przymierze Prawa rzeczywiście pochodzi od Boga i że Izraelici są odtąd wybranym ludem Bożym. W I stuleciu cuda potwierdzały autorytet Jezusa …More
Cuda opisane w Biblii posłużyły określonemu celowi i swoje zadanie spełniły. Nie są więc dzisiaj potrzebne ponieważ Bóg, oczekuje wiary a nie widzenia. Za czasów Mojżesza cuda były jego listami uwierzytelniającymi. Pokazywały, że posłubuje się nim Bóg, że przymierze Prawa rzeczywiście pochodzi od Boga i że Izraelici są odtąd wybranym ludem Bożym. W I stuleciu cuda potwierdzały autorytet Jezusa a potem młodego zboru chrześcijańskiego. Ułatwiały też rozpoznanie w Jezusie obiecanwgo Mesjasza oraz zorientowanie się, że po Jezusa śmierci cielesny Izrael przestał być wybranym ludem Bożym, ustępując miejsca chrześcijanom, i że tym samym przestało obowiązywać Prawo Mojżeszowe. Wraz z czasami apostolskimi SKOŃCZYŁY się czasy cudów. Apos. Paweł tak to wyjaśnił. Czy to będą dary prorokowania, zostaną uchylone, czy mówienie językami, ustanie. Częściowo poznajemy i prorokujemy, ale gdy nadejdzie to, co jest zupełne, wtedy częściowe zostanie uchylone. Pojawił się już Jezus i kompletne, w Biblii zawarte Słowo Boże, które zawiera pouczenia i opisuje cuda. Teraz potrzebną jest i wystarczy wiara w Boga i Jego Słowo, a nie cuda !!