Filofej
Filofej likes from ľubica

90 ročný Benedikt XVI. prehovoril. Príčinou krízy v Cirkvi je ...

V ruskom jazyku bol vydaný 11. -ty diel súhrnného diela od J. E. pp. Benedikta XVI. o liturgii. Tento nový výtlačok priniesol nedávno hlave cirkvi metropolita Hilarion, predstaviteľ odboru moskovského patriarchátu zodpovedný za vonkajšie vzťahy ruskej pravoslávnej cirkvi. Ratzingerova teológia liturgie vyšla vďaka láskavej podpore práve moskovského patriarchátu.

Pápež napísal k tomuto vyda…More
V ruskom jazyku bol vydaný 11. -ty diel súhrnného diela od J. E. pp. Benedikta XVI. o liturgii. Tento nový výtlačok priniesol nedávno hlave cirkvi metropolita Hilarion, predstaviteľ odboru moskovského patriarchátu zodpovedný za vonkajšie vzťahy ruskej pravoslávnej cirkvi. Ratzingerova teológia liturgie vyšla vďaka láskavej podpore práve moskovského patriarchátu.

Pápež napísal k tomuto vydaniu zvláštny predhovor, ktorý datoval na deň liturgickej spomienky na sv. Benedikta, teda 11. júla. Vo svojom texte emeritný pápež uvádza, že „pomýlené chápanie liturgickej reformy široko rozšírené v katolíckej cirkvi viedlo stále viac k tomu, že bol uprednostňovaný aspekt vzdelávací, vlastná aktivita a kreativita. Ľudské konanie takmer uvrhlo do zabudnutia Božiu prítomnosť. (...) Najhlbšou príčinou krízy, ktorá otriasla cirkvou, je zatemnenie tejto priority Boha v liturgii,“ píše Benedikt XVI.
www.lumen.sk/aktualita/vatikansky-tyzd…
Filofej likes from amarillo

Truth will set you free

Vyzva Vysvetlite tajomstvo babylonu vsetci co ma blokujete a mažete

Zj.17.5

Na čele mala napísané meno, tajomstvo: "Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme."
6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: "Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, …More
Vyzva Vysvetlite tajomstvo babylonu vsetci co ma blokujete a mažete

Zj.17.5

Na čele mala napísané meno, tajomstvo: "Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme."
6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: "Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí. 8 Šelma, ktorú si videl, bola a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola a nie je, a zasa bude. 9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: 10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Samé keci Username.
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Celibát není panictví.
Filofej likes from aobubo

Nanebovstúpenie Panny Márie - Výklad, Texty Tridentskej omše, Modlitba

Amarillo měl by jste si projít základy z Bible. Starozákonní kněz také přinášel oběti Bohu a nebyl čaroděj. Čarodějnictví = magie.
Kristus velekněz podle řádu Melchisedechova, pěkně o tom píše sv.Pavel listu Židům.
Zjevení 1,
... 5 a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů
6 a učinil nás královským kněžstv…More
Amarillo měl by jste si projít základy z Bible. Starozákonní kněz také přinášel oběti Bohu a nebyl čaroděj. Čarodějnictví = magie.
Kristus velekněz podle řádu Melchisedechova, pěkně o tom píše sv.Pavel listu Židům.
Zjevení 1,
... 5 a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů
6 a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen.
Filofej likes from Stylita

Šťastná duše, která miluje

Všechno je trochu jinak, včera jsem se vrátil z namáhavé cesty a neměl jsem to chuť ani sílu číst. Viděl jsem mnoho videí a četl mnoho textů od pana Dohnala. Díky tomu vím, o co mu jde a proč.
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Mě Username vadí, že mluvíš jako by my nic, ale opak je pravdou, vy a tobě podobní pořad něco řešíte, takový syndrom latiniků se vyvyšovat tak vysoko, že pohrdají ostatními. Pohrdáte spoluvěrci, bratry a sestry ve víře, neustale jim dáváte najevo, svou povýšenost a to kvůli čemu? Jste snad lepši? Já věřím Kristu. Nevím čemu nebo komu věříte, když se takto chováte.
Filofej likes from Stylita

Boží slovo na den 15.8. A.D. 2017

věřím v Nanebevzetí Panny Marie, ale nevěřím ve výklad listu apoštola Pavla tak, jak jsi to uvedla
Filofej likes from Stylita
52265

Boží slovo na den 15.8. A.D. 2017

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Boží slovo na den Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela …
Stylita
nechci číst patriarchu, reagoval jsem na tvůj text zde
Stylita
věřím v Nanebevzetí Panny Marie, ale nevěřím ve výklad listu apoštola Pavla tak, jak jsi to uvedla
View 3 more comments.
Filofej likes from wacula25@wp.pl

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

českosl A czy ty wiesz co to jest ślub na krzyż J.Chrystusa
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Všechno v životě nejde podle pravítka, jako např podle kanonického práva. Každý se nějak lopotí sám se sebou a kolikrát je rád že je rád. Někdy se obávám, že se opakuje to, co Ježíš vytýkal farizejům a saducejům ohledně různých předpisů, ze kterých se pomalu motá hlava. Obyčejný člověk to všechno nemůže pojmout. Můžeme se dohadovat a mudrovat o tom všem do nekonečna, podstatou ale je, aby jsme v …More
Všechno v životě nejde podle pravítka, jako např podle kanonického práva. Každý se nějak lopotí sám se sebou a kolikrát je rád že je rád. Někdy se obávám, že se opakuje to, co Ježíš vytýkal farizejům a saducejům ohledně různých předpisů, ze kterých se pomalu motá hlava. Obyčejný člověk to všechno nemůže pojmout. Můžeme se dohadovat a mudrovat o tom všem do nekonečna, podstatou ale je, aby jsme v lampách měli nějaký olej. V každé době se nějak chápe Písmo svaté. To jak něco chápeme z nás ale nedělá rozhodčí co budou diktovat jiným co mají dělat. Církevní představitelé jsou také jen lidé, kolikrát se ani oni nemohou dohodnout nebo si prostě myslí něco jiného. Různé praxe někdo vyzvedl do výšin a někdo z toho dělá kdo ví co. Praxí je vícero, technik také, ale víra je jedna, Kristus je jeden.
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

1599

V latinské církvi se svátost kněžství uděluje obvykle pouze těm kandidátům, kteří jsou ochotni svobodně přijmout celibát a kteří veřejně projeví svou vůli zachovávat jej z lásky k Božímu království a ke službě lidem.
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

1580
Ve východních církvích je už po staletí v platnosti kázeň rozdílná: zatímco biskupové jsou vybíráni jedině z těch, kteří žijí v celibátu, mohou být na jáhny a kněze svěceni ženatí mužové. Tato praxe je už dlouhou dobu považována za oprávněnou; tito kněží vykonávají svou plodnou službu v lůně svých společenství. Z druhé strany je kněžský celibát ve východních církvích ve veliké vážnosti a …More
1580
Ve východních církvích je už po staletí v platnosti kázeň rozdílná: zatímco biskupové jsou vybíráni jedině z těch, kteří žijí v celibátu, mohou být na jáhny a kněze svěceni ženatí mužové. Tato praxe je už dlouhou dobu považována za oprávněnou; tito kněží vykonávají svou plodnou službu v lůně svých společenství. Z druhé strany je kněžský celibát ve východních církvích ve veliké vážnosti a četní kněží jej dobrovolně zvolili pro Boží království. Jak na Východě, tak na Západě se nemohou oženit ti, kteří už svátost kněžství přijali.
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

2349
Čistotou se musí vyznačovat osoby podle svých rozličných životních stavů: u některých je to panenství nebo zasvěcený celibát, jež představují vynikající způsob, jak se oddat snadněji nerozděleným srdcem Bohu; u jiných způsobem, který pro všechny určuje mravní zákon, a podle toho, zda to jsou osoby ženaté či provdané nebo svobodné.“ Ženaté či provdané osoby jsou povolány žít manželskou …More
2349
Čistotou se musí vyznačovat osoby podle svých rozličných životních stavů: u některých je to panenství nebo zasvěcený celibát, jež představují vynikající způsob, jak se oddat snadněji nerozděleným srdcem Bohu; u jiných způsobem, který pro všechny určuje mravní zákon, a podle toho, zda to jsou osoby ženaté či provdané nebo svobodné.“ Ženaté či provdané osoby jsou povolány žít manželskou čistotu; jiné zachovávají čistotu ve zdrženlivosti. „Existují tři způsoby ctnosti čistoty: manželský, vdovský a panenský. Nevychvalujeme žádný z nich na úkor druhých. Právě v tom je církevní kázeň bohatá.“
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

1116
Svátosti jsou „Boží veledíla“ Nové a věčné smlouvy, „síly, které vycházejí“ z Kristova těla, stále živého a oživujícího, jsou to zásahy Ducha svatého, působícího v jeho těle, jímž je církev.
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

ty nejsi Pán Ježíš
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

celibát není nadřazen manželství
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Víš Cssk, já nejsem proti celibátu, jsem proti násilnému vynucování něčeho, co by mělo být automatické ve smyslu povolání z lásky k Bohu . Bez křeče a hrozeb. Kristus se o celibàtu zmínil, ale neprikazoval ho. Pochybuji, že by kvůli celibátu rušil manželství, když o manželství mluvil velmi silně. Jedno tělo.
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

11.století
Roku 1022 se konala pavijská synoda, na které byly všechny ženy vykázány
z domů kněží a veškerý zenatý klérus, v té době i biskupové, byl sesazen. Manželky a děti těchto kleriků se měly stát služebníky na panství kléru (Blumenthal 2008, s. 63). Dalším
důlezitým tématem této synody bylo jednání o velké chudobě římské církve způsobené ženatými kleriky, kteří investovali do svých manželek…More
11.století
Roku 1022 se konala pavijská synoda, na které byly všechny ženy vykázány
z domů kněží a veškerý zenatý klérus, v té době i biskupové, byl sesazen. Manželky a děti těchto kleriků se měly stát služebníky na panství kléru (Blumenthal 2008, s. 63). Dalším
důlezitým tématem této synody bylo jednání o velké chudobě římské církve způsobené ženatými kleriky, kteří investovali do svých manželek a dětí (Blumenthal 2008, s. 64).
Během staletí se totiz postupně stalo běžným, že církevní postavení kněze, jeho úřad a církevní majetek, se dědily z otce na syna. Ženatí kněží také podporovali své rodiny z církevních zdrojů (Cheatham 2008, s. 93). Tento poměrně běžný a stále se zvětšující problém se snažilo během let 1049-1139 vyřešit několik papežů a velké množství dalších
reformně laděných křesťanů. Jako první se zaměřili na sexuální život kléru (Cheatham
2008, s. 93)
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

V roce 692 padlo definitivní rozhodnutí týkající se uzavírání manželství ve
Východních církvích. Trullská synoda rozhodla, že se kněží, jáhni a podjáhni smějí oženit před vysvěcením, ne po něm. Celibát byl povinný pouze pro biskupy. Tyto výnosy
přetrvaly s drobnými změnami až do dnešního dne (Cheatham 2008, s. 92).
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Ve 2. století se začínají v křesťanských komunitách postupně objevovat ti, kteří praktikují zvláštní asketickou praxi, umrtvují tělo a soustředí se na duši. Jednou z bězných asketických disciplín byl i celibát (Holland 2008, s. 71). Postupně se asketická praxe začala rozmáhat.

Na konci 2. století proto můžeme sledovat dva naprosto odlišné druhy života. Jedním byl způsob života běžného křesťana …More
Ve 2. století se začínají v křesťanských komunitách postupně objevovat ti, kteří praktikují zvláštní asketickou praxi, umrtvují tělo a soustředí se na duši. Jednou z bězných asketických disciplín byl i celibát (Holland 2008, s. 71). Postupně se asketická praxe začala rozmáhat.

Na konci 2. století proto můžeme sledovat dva naprosto odlišné druhy života. Jedním byl způsob života běžného křesťana a druhým asketický způsob života. Už v této době se začíná objevovat snaha zavést celibát i do manželského života. Pokud totiž bylo v manželství už několik potomků, měli manželé skončit se sexuální aktivitou a začít žít celibátní život, protože takový bude i život po smrti. Veškeré tyto změny a pozvolný rozvoj asketické praxe přispěly k tomu, že se ke konci 2. století také začíná objevovat požadavek toho, aby klérus ůil celibátním životem (Holland 2008, s. 72-73).
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

V tomto období se také celibát stává součástí života v klášteře. Kánony koncilu v Elvíře (asi 306-314) dosvědčují snahy o prosazení povinného celibátu kléru již v této
době (Blumenthal 2008, s. 61). Dle kánonu 33, který však ke koncilu v Elvíře patrně nepatří, se nesměli církevní představitelé stýkat se svými manželkami a mít s nimi
potomky (Denzler 2000, s. 21).
S rozvojem teologických podkladů …More
V tomto období se také celibát stává součástí života v klášteře. Kánony koncilu v Elvíře (asi 306-314) dosvědčují snahy o prosazení povinného celibátu kléru již v této
době (Blumenthal 2008, s. 61). Dle kánonu 33, který však ke koncilu v Elvíře patrně nepatří, se nesměli církevní představitelé stýkat se svými manželkami a mít s nimi
potomky (Denzler 2000, s. 21).
S rozvojem teologických podkladů celibátu se postupně připravila půda pro budoucí vážnou diskuzi o povinném celibátu kléru. O něm se ostatně spekulovalo již mnoho let předtím, než se toto téma stalo na konci tohoto století závažným. Existovaly dva odlišné úhly pohledu na vztah kněze a celibátu. Na jedné straně kněz, který žil celibátním životem byl vyjádřením hlubokého závazku k Pánu, ale obyčejní křesťané chápali celibát
jako typicky asketickou praxi, která odlučuje od tohoto světa. Proto ten, kdo žil v celibátu
nemohl plně chápat běžné problémy obyčejných křesťanů. Na druhé straně, ženatý klérus mohl situaci obyčejných lidí rozumět mnohem lépe. Hlavním důvodem pro diskuzi o zavedení celibátu pro klérus bylo přesvědčení, že pokrok v životě křesťana je uspíšen odepřením sexuální aktivity. Nejlépe by bylo zachovat panictví celý život. Proto ti, kteří církev vedli, měli jít příkladem. Bylo sice možné žít celibátním životem poté, co měli manželé už několik potomků, ale manželský stav stále podněcoval k hříchu. Bylo tedy lepší žít v celoživotním celibátu (Holland 2008, s. 73-78). Jan Zlatoústý považoval úkol
zachování lidstva za splněný, a proto podle něj bylo manželství jen pro ty, co nedokázali ovládat svoji sexuální žádost. Ve svém traktátu „O kněžství“ z roku 386 velice vychválil sakralizaci kléru (Denzler 1999, s. 24).
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

K tomu dodàm, že asketické hnutí není Písmo svaté ani evangelium.
Filofej likes from aobubo

Maďarský biskup chce, aby sa kňazi ženili

Přeci nebude někdo držet celibát kvůli nějaké babce či tetce, ale pro Boží království.
Filofej likes from Stylita

Nesžírat zlými slovy bratry

Usiluj sa dosiahnuť vnútorný pokoj a mnoho ľudí okolo teba nájde svoju spásu.
sv. Serafim Sarovský
Filofej likes from dyk

Je pápež František príčinou úbytku povolaných?

Myslím si, že to, že kňaz sa stretne so Zlom zoči voči môže napomôcť tomu, že bude presvedčivejší pri ohlasovaní Evanjelia tak, ako napr. Elias Vella, o. Petričko a o. Marcin z Klokočova, o. Kodet, o. Mariakumar, o. Manjackal, o. ........ a je treba využiť ešte tento čas, kedy kňazi môžu volne pôsobyť, lebo to asi dlho už nebude trvať. Myslím si, že aj ateisti teraz čakajú na to, čo sa stane, až …More
Myslím si, že to, že kňaz sa stretne so Zlom zoči voči môže napomôcť tomu, že bude presvedčivejší pri ohlasovaní Evanjelia tak, ako napr. Elias Vella, o. Petričko a o. Marcin z Klokočova, o. Kodet, o. Mariakumar, o. Manjackal, o. ........ a je treba využiť ešte tento čas, kedy kňazi môžu volne pôsobyť, lebo to asi dlho už nebude trvať. Myslím si, že aj ateisti teraz čakajú na to, čo sa stane, až sa nepĺni žas Fatimy a keď uvidia, že sa nič nedeje, tak nadobudnú presvedčenie, že Boh neexistuje a začne prenasledovanie kresťanov, lebo neverím tomu, že keď príde posledný deň Fatimského zjavenia že sa niečo stane. Boh tak nepôsobí, ale počká a príde so Svojím navštívením v okamihu, keď ho nikto nebude čakať tak, ako desať panien, správcovia vinice, ....... ide o to, byť stále pripravený.
- "Buď pripravený!"
- "Vždy pripravený!"
Poznáte to? Už komunisti vedeli, že je nutné byť pripravený a kresťania to odfláknu?
Filofej likes from dalila

Místo pokání, vítá František 100 let Fatimy homosexualizací Vatikánu !

nechce sa mi to čítať, lebo je to proti pápežovi, len chcem podotknúť, či viete, že Františkov pontifikát je zasvätený fatimskej P. Márii
Filofej likes from Stylita

Boží slovo na den 11.8. A.D. 2017

Filofeji : posílám ti ikonu
pravoslavný biskup Gorazd ( Matěj Pavlík )
Filofej likes from Okceinls

Vďaka Ti, Pane...

List Filipanom – Flp 4,8–9
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.
Filofej likes from Tomislav
1210
09:05

SVATÝ DOMINIKU, ORODUJ ZA NÁS

SVATÝ DOMINIKU, ORODUJ ZA NÁS
Filofej likes this.
Filofej likes from Stylita
13309

O víře

Především je třeba věřit v Boha, neboť ten, „kdo k Němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají“ (Žid 11,6). Víra je podle učení ctihodného Antiocha začátkem našeho …
Filofej
Sv.Serafim každý deň prečítal jedno celé evanjelium a potom pokračoval čítaním Skutkov, Listov a knihy Zjavenia Sv.Jána. Za celý týždeň tak stihol …More
Sv.Serafim každý deň prečítal jedno celé evanjelium a potom pokračoval čítaním Skutkov, Listov a knihy Zjavenia Sv.Jána. Za celý týždeň tak stihol celý Nový Zákon. Bol impregnovaný Božím Slovom!
Filofej and 2 more users like this.
Filofej likes from Tomislav

Novinár - stúpenec pápeža Františka kritizoval jeho zlyhanie vo Venezuele

Novinářské kachny nejvíce upoutávají široké masy ducha nepříliš zámožného, brouzdající po internetu místo , aby se modlily. Bože,buď jim milostiv!
Filofej likes from Okceinls

Vďaka Ti, Pane...

Dotkol sa ich :) a povedal nebojte sa:) na to, aby sme Ježišovi uverili, že sa nemáme báť, musí sa nás najskôr dotknúť :) toho, koho sa dotkne Pán Ježiš, ten uverí a prestane sa báť :)
Filofej likes from dyk

Žiadne zľutovanie: kardinál umožnil katolícky pohreb po eutanázii

Cirkevný pohreb zomrelému nepomôže a a ani neuškodí :)
Ako žil na zemi, tak bude žiť aj po smrti. Cirkevný pohreb je len posledná rozlúčka s telom zomrelého tu na zemi a neovplyvní to ani rozhodnutie Božie o jeho večnom živote vo večnosti. Preto sa dá povedať, že biskup nezhrešil. Nevieme, čo všetko človek prežil a čo ho viedlo k samovražde pomocou eutanázie. Faktom však je, že keď sa rozhodnem …More
Cirkevný pohreb zomrelému nepomôže a a ani neuškodí :)
Ako žil na zemi, tak bude žiť aj po smrti. Cirkevný pohreb je len posledná rozlúčka s telom zomrelého tu na zemi a neovplyvní to ani rozhodnutie Božie o jeho večnom živote vo večnosti. Preto sa dá povedať, že biskup nezhrešil. Nevieme, čo všetko človek prežil a čo ho viedlo k samovražde pomocou eutanázie. Faktom však je, že keď sa rozhodnem pre eutanáziu, tak to so sebou nesie aj skutočnosť, že niekto mi s ňou z ľudí musí pomôcť a ten niekto pácha smrteľný hriech tým, že asistuje pri eutanázii a keď sa ja rozhodnem pre eutanáziu, tak kvôli mne vtedy iný ľudia páchajú smrteľný hriech.
Človek už počas života má študovať Cirkevné učenie, duchovný život, morálku, sviatostný život a život milosti, aby urobil všetko pre to, aby sa mohol dobre rozhodovať vo svojom živote a aj v starobe. Preto ak sa rozhodol pre eutanáziu, tak sa rozhodol pre to, že nepozná učenie Katolíckej Cirkvi lebo bol lenivý a pohodlný a užíval si život "voľnosti" a toto ho robí zodpovedným za svoj čin v plnom rozsahu, alebo bol dementný ako starí ľudia zvyknú byť a v tej chvíli neschopný dobre zvážiť následky svojho rozhodnutia. Druhý dôvod, keďže bol aj zmagorený spoločnosťou a filozofiou, ktorá sa násilne presadzuje, ho robí nevinným. Ale ako to v skutočnosti je, tak to vie iba Boh a on teraz.
Preto Cirkevný pohreb je na mieste si myslím.
Filofej likes from Okceinls

Vďaka Ti, Pane...

Z Homílie svätého biskupa Cyrila Alexandrijského na Efezskom koncile
(Hom. 4: PG 77, 991. 995-996)
Chvála Bohorodičky Márie

Vidím radostné a nadšené zhromaždenie svätých, ktoré sa sem ochotne zišlo na pozvanie svätej Bohorodičky vždy Panny Márie. Aj keď ma zvieral hlboký zármutok, pohľad na zástup svätých otcov mi spôsoboval radosť. Teraz sa u nás naplnilo slovo žalmistu Dávida: „Aké je dobré …More
Z Homílie svätého biskupa Cyrila Alexandrijského na Efezskom koncile
(Hom. 4: PG 77, 991. 995-996)
Chvála Bohorodičky Márie

Vidím radostné a nadšené zhromaždenie svätých, ktoré sa sem ochotne zišlo na pozvanie svätej Bohorodičky vždy Panny Márie. Aj keď ma zvieral hlboký zármutok, pohľad na zástup svätých otcov mi spôsoboval radosť. Teraz sa u nás naplnilo slovo žalmistu Dávida: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“

Preto ťa pozdravujeme, svätá tajomná Trojica, že si nás všetkých zvolala do tohto chrámu svätej Bohorodičky Márie.

Pozdravujeme ťa, Bohorodička Mária, najvzácnejší poklad na celom svete, nezhasiteľná lampa, koruna panenstva, žezlo pravého učenia, nezničiteľný chrám, miesto toho, ktorého nemôže nijaké miesto obsiahnuť, matka a panna! Skrze teba sa vo svätých evanjeliách nazýva „požehnaným“ ten, „ktorý prichádza v mene Pánovom“.

Pozdravujeme teba, čo si vo svojom panenskom lone obsiahla toho, ktorý je nekonečný a neobsiahnuteľný. Veď skrze teba je oslávená a zvelebená svätá Trojica, skrze teba je po celom svete oslávený a zvelebený drahocenný kríž, skrze teba plesá nebo, skrze teba sa radujú anjeli a archanjeli, skrze teba utekajú zlí duchovia, skrze teba padol z neba pokušiteľ diabol, skrze teba je padnuté stvorenie prijaté do neba, skrze teba všetko tvorstvo, ktoré strhol ošiaľ modloslužby, prichádza k poznaniu pravdy, skrze teba získavajú veriaci svätý krst, skrze teba máme olej plesania, skrze teba sa po celom svete zakladajú cirkvi, skrze teba sa pohania dostávajú k pokániu.

A čo ešte povedať? Skrze teba jednorodený Boží Syn zažiaril ako svetlo tým, „čo sedeli vo tme a v tôni smrti“, skrze teba prorokovali proroci, skrze teba apoštoli hlásali pohanom spásu, skrze teba sa prebúdzajú mŕtvi, skrze teba panujú králi v mene svätej Trojice.

Kto z ľudí je schopný osláviť chvály najhodnejšiu Máriu, ako si ona zaslúži? Ona je matka i panna. Aké obdivuhodné! Tento zázrak ma privádza do úžasu. Kto kedy počul, že by staviteľ nemohol bývať v chráme, ktorý sám postavil?! Kto by sa mal hanbiť za to, že si svoju slúžku vyvolil za matku?!

Preto sa teda všetko raduje. A nám nech sa podarí vzdávať hold a klaňať sa jednote, mať bázeň a úctu pred nerozdielnou Trojicou i chváliť a oslavovať Máriu, vždy Pannu, ako svätý chrám Boží, i jej Syna a čistého ženícha. Lebo jeho je sláva na veky vekov. Amen.


RESPONZÓRIUM
Radujte sa so mnou všetci, čo milujete Pána; lebo ako maličká zapáčila som sa Najvyššiemu. * A zo svojho lona porodila som Boha i človeka.

Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo Pán zhliadol na poníženú služobnicu. * A zo svojho lona porodila som Boha i človeka.

(lh.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi)
Filofej likes from Okceinls

Vďaka Ti, Pane...

Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom.

Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“

A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.
Filofej likes from Stylita
4932

Rouhavé myšlenky zavrhuj

Věz, že myšlenka od démonů je ta: „Nemáš se kam utéci , nemáš pokání a odpuštění nezískáš.“ +++ Rouhavé myšlenky zavrhuj. Nevěnuj jim pozornost a opustí tě. +++ Na dotaz: „Jakým způsobem získá člověk…
theophanes and 3 more users like this.
Filofej likes from Peter(skala)

SVEDECTVO novopokrstenej Vivian : "..uvedomila som si, že (pápež) je Zástupcom Ježiša..."

www.youtube.com/watch
Video, kde ju krstil pápež František
72111

SVEDECTVO novopokrstenej Vivian : "..uvedomila som si, že (pápež) je Zástupcom Ježiša..."

Vivian je z Malajzie a bola pokrstená pápežom Františkom počas veľkonočnej vigílie v Bazilike svätého Petra v Ríme, 15. apríla 2017. Pápež František: “Vivian Francesca, chceš prijať krst vo viere …
Peter(skala)
warez pred 4 hodinami Kto kritizuje nevhodné a nesprávne konanie pápežov ešte nie je automaticky ten, kto popiera ich úlohu, ktorú dostali od …More
warez pred 4 hodinami
Kto kritizuje nevhodné a nesprávne konanie pápežov ešte nie je automaticky ten, kto popiera ich úlohu, ktorú dostali od Krista. (dosť ťažko sa to rozlišuje, že?) Horšie je, že mnohí katolíci si myslia, že každý spoločenskopolitický názor pápeža je ibso facto neomylný. Čo teda dogma z 1. vat. koncilu vonkoncom nehovorí!
Dokonca sú ochotní veriť tomu, že pápež nemôže, ak chce, mať aj zlé úmysly. Popierajú tak jeho slobodnú vôlu. Pápež nie je zombík ani robot Ducha Svätého.

suhlasim, že kritika papeža, ak je opodstatnena a správnym spôsobom vyjadrená, tak môže byť v sulade s Božou vôľou ako napr. u apoštola Pavla alebop u sv.Katariny atd..
pokial ide o 1.vat.koncil tam je nedostatočne vyjadrene o neomylnosti papeža. Lepšie je na 2VK. a na 3VK bude ešte lepšie.
Samozrejme, že papež môže mať zle umysly, ale pokial sa vyjadruje v zaležitosti viery a mravov, tak sa nemôže mýliť, aj keby chcel. Ide skôr o to, či sa vyjadruje s definitivnym rozhodnutím, alebo …More
warez
Kto kritizuje nevhodné a nesprávne konanie pápežov ešte nie je automaticky ten, kto popiera ich úlohu, ktorú dostali od Krista. (dosť ťažko sa to …More
Kto kritizuje nevhodné a nesprávne konanie pápežov ešte nie je automaticky ten, kto popiera ich úlohu, ktorú dostali od Krista. (dosť ťažko sa to rozlišuje, že?) Horšie je, že mnohí katolíci si myslia, že každý spoločenskopolitický názor pápeža je ibso facto neomylný. Čo teda dogma z 1. vat. koncilu vonkoncom nehovorí!
Dokonca sú ochotní veriť tomu, že pápež nemôže, ak chce, mať aj zlé úmysly. Popierajú tak jeho slobodnú vôlu. Pápež nie je zombík ani robot Ducha Svätého.
Ako povedal tohto predchodca v jednom rozhovore: Niektorí pápeži sú z Božej vôle, iní zas z Božieho dopustenia.
View 5 more comments.
Filofej likes from pokorny

Komentáre

Nič prekvapujúce, stojedenástka, pôsobíš ako trol, ktorý cielene všetko prevracia naruby.
Filofej likes from Okceinls

Vďaka Ti, Pane...

DRUHÉ ČÍTANIE
Z diela svätého biskupa Alfonza Márie de’ Liguori
(Tract. de praxi amandi Iesum Christum, cap. 1, 1-5, edit. latina, Romae, 1909, pp. 9-14)
O láske ku Kristovi
Celá svätosť a dokonalosť duše spočíva v láske k Ježišovi Kristovi, nášmu Bohu, nášmu najvyššiemu dobru a nášmu Vykupiteľovi. Úlohou lásky je spájať a chrániť všetky čnosti, ktoré robia človeka dokonalým.

Vari si Boh nezas…
More
DRUHÉ ČÍTANIE
Z diela svätého biskupa Alfonza Márie de’ Liguori
(Tract. de praxi amandi Iesum Christum, cap. 1, 1-5, edit. latina, Romae, 1909, pp. 9-14)
O láske ku Kristovi
Celá svätosť a dokonalosť duše spočíva v láske k Ježišovi Kristovi, nášmu Bohu, nášmu najvyššiemu dobru a nášmu Vykupiteľovi. Úlohou lásky je spájať a chrániť všetky čnosti, ktoré robia človeka dokonalým.

Vari si Boh nezaslúži všetku našu lásku? Miluje nás od večnosti. „Uváž, človeče – tak sa nám prihovára –, že ja som bol prvý, kto ťa miloval. Ešte si neuzrel svetlo sveta, ba ani svet ešte nejestvoval, a ja som ťa už miloval. Odkedy som, odvtedy ťa milujem.“

Keďže Boh vedel, že dobrodenia priťahujú človeka, chcel si ho svojimi darmi pripútať v láske: „Aby ma ľudia milovali, chcem ich chytiť do takých sietí, do akých sa chytiť dajú: do pút lásky.“ A tak sem smerovali všetky dary, ktorými zahrnul človeka. Keď mu daroval dušu na svoj obraz, obdarenú pamäťou, rozumom a vôľou, keď mu dal telo, vybavené zmyslami, aj keď pre neho stvoril nebo a zem a také množstvo vecí, toto všetko urobil z lásky k človeku, aby všetky tieto stvorenia slúžili človeku a aby zasa človek za toľké dobrodenia miloval jeho.

Bol ochotný dať nám nielen tie krásne tvory, ale aby si získal našu lásku, šiel tak ďaleko, že sa nám celý daroval. Večný Otec šiel tak ďaleko, že nám dal svojho jediného Syna. A čo urobil, keď videl, že sme všetci pre hriech mŕtvi a bez jeho milosti? Jeho veľká, ba, ako hovorí Apoštol, jeho nesmierna láska voči nám ho hnala a poslal svojho milovaného Syna, aby za nás zadosťučinil a povolal nás späť k životu, ktorý sme stratili hriechom.

Tým, že nám daroval Syna, ktorému neodpustil, aby mohol odpustiť nám, daroval nám všetko dobré: milosť, lásku i raj; lebo toto všetko je určite menšie ako Syn: „Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?“

(lh.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi)
Filofej likes from Stylita
2188

Boží slovo na den 1.8. A.D. 2017

Boží slovo na den Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli!“ On jim odpověděl: „Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je …
Zedad and one more user like this.
Filofej likes from Stylita
13365

Jméno Ježíš

„Církev je postavena na Ježíšově jménu. Jméno Ježíš prozařuje kazatele a způsobuje, že jsou prostoupeni jeho světlem ti, kdo jeho slovo zvěstují, i ti, kdo je slyší. Odkud myslíš, že se vzalo tak …
Zedad
cs.wikipedia.org/wiki/Bernardin_Siensk%C3%BD Bernardin Albizeschi se narodil ve šlechtické rodině v Massa Marittima u Sieny. Ve třech letech ztratil…More
cs.wikipedia.org/wiki/Bernardin_Siensk%C3%BD
Bernardin Albizeschi se narodil ve šlechtické rodině v Massa Marittima u Sieny. Ve třech letech ztratil matku a v šesti otce. Starali se o něj příbuzní v Sieně. Tam se naučil číst a psát. Četl Danta, latinské klasiky a už v jedenácti letech studoval právo na univerzitě v Sieně a projevoval mimořádné nadání. Následně studoval Písmo svaté a teologii, získal i licenciát církevního práva.
ľubica and 2 more users like this.
Filofej likes from Stylita
2130

Boží slovo na den 31.07. A.D. 2017

Boží slovo na den Ještě jiné podobenství jim předložil: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než …
Filofej and one more user like this.
Filofej likes from Stylita
4381

Odvahu a vpřed

Nezpochybnitelné je to, že čím je duše milejší Bohu, tím více je vystavena zkouškám, proto odvahu a vpřed. sv. Pio z Pietrelciny
spalik and 3 more users like this.
Filofej likes from aobubo

Kolumbijský akademik nazval pápeža Františka "falošným prorokom"

Pravda není jen děsivá,ale má i naději, pravda je v Kristu, protože Kristus je Pravda a ta pravda která je v Kristu nikdy není bez lásky a bez víry. Kdo žije v pravé lásce, toho pravda neděsí, ale naopak povzbuzuje k životu. Máme si brát příklad z Krista, svatých a ne od farizejů.
Filofej likes from aobubo

Kolumbijský akademik nazval pápeža Františka "falošným prorokom"

Že je někdo teologem ještě neznamená, že mluví pravdu. Kolikrát obyčejná dívka či chlapec bez vzdělání ví o Bohu víc, než kdejaký věhlasný teolog či akademik. Bohu se líbilo oč Šalamoun žádal, žádal moudrost, a Bůh mu ji dal a ještě víc. Pro tu moudrost byl znám za hranice Izraele. Vládl 40 let, ale jak psal Filofej, na konci života zklamal, stavěl svatyně bohům svých manželek. Z toho bychom se …More
Že je někdo teologem ještě neznamená, že mluví pravdu. Kolikrát obyčejná dívka či chlapec bez vzdělání ví o Bohu víc, než kdejaký věhlasný teolog či akademik. Bohu se líbilo oč Šalamoun žádal, žádal moudrost, a Bůh mu ji dal a ještě víc. Pro tu moudrost byl znám za hranice Izraele. Vládl 40 let, ale jak psal Filofej, na konci života zklamal, stavěl svatyně bohům svých manželek. Z toho bychom se mèli ponaučit, že i když nás Bůh obdaří vším možným, ještě neznamená, že budu do konce života super křesťan. Stále jsme to my, kdo rozhodujeme jak se zachováme. Ďábel neustále pronásleduje křesťana, aby ho nějak oklamal, tak jak Šalamouna.
Filofej likes from Peter(skala)

Kolumbijský akademik nazval pápeža Františka "falošným prorokom"

to je v poriadku, všetci sme hriešnici, ale len ten sa kaja, kto prijma pokanie
Nie sme protestanti, ale katolici
Keby sme boli protestanti, tak by nam nepomohla ani spoved, ale aj katolikom nepomôže spoved, ked sa nespovedaju dostatočne, hlavne ak odmietaju pravoplatneho papeža, pretože sami tak upadaju do schizmy-exkomunikacii

katolik nemôže na papeža povedať, že je falošný prorok, pretože …More
to je v poriadku, všetci sme hriešnici, ale len ten sa kaja, kto prijma pokanie
Nie sme protestanti, ale katolici
Keby sme boli protestanti, tak by nam nepomohla ani spoved, ale aj katolikom nepomôže spoved, ked sa nespovedaju dostatočne, hlavne ak odmietaju pravoplatneho papeža, pretože sami tak upadaju do schizmy-exkomunikacii

katolik nemôže na papeža povedať, že je falošný prorok, pretože papež je najvyšší prorok z rádu všetkých Božich prorokov. Aj ked nemá verejne posolstva od Boha, jeho posolstva su v sulade s Božim posolstvom, pretože dostal od Boha prorocku službu a charizmu.

Toto si neuvedomuju protestanti, ale katolik, ktorí sa obratil od protestanizmu alebo ateizmu, či agnosticizmu, musi rýchlo prijať tuto skutočnosť, pretože aj ked sa bude spovedať z iných ťažkých hriechov, nič mu to nepomôže, ked sa nevyspoveda z 1 hriechu a to hriechu schizmatu.

Schizmatikom sa stáva katolik automaticky, akonahle neuznáva papeža za viditelnu hlavu cirkvi.
Darmo hovori, že uznáva ineho papeža, pokial neuznáva uradujuceho, tak jeho hriech ostáva a spoved je neplatna
Filofej likes from Okceinls

Vďaka Ti, Pane...

Rim 8, 28-30

Ktorých Boh predpoznal, tých aj predurčil
Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj …More
Rim 8, 28-30

Ktorých Boh predpoznal, tých aj predurčil
Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.
Filofej likes from Peter(skala)

Kolumbijský akademik nazval pápeža Františka "falošným prorokom"

Ďalší pomýlený "správnomerný katolík" čo sámj určuje, kto bude pápežom a kto nebude. Až ked on povie, potom verejnosť môže prijať za papeža ...