Lenka Morana Moranova
Lenka Morana Moranova

Boží slovo na den 12.5. A.D. 2021

Nyní konečně Monika uskutečnila svůj dlouho připravovaný plán. Jako ženu nízkého původu Augustinovu družku nekompromisně vyhnala, protože viděla neperspektivnost tohoto vztahu a družka byla brzdou Augustinova společenského postupu. Jako praktická žena, která se po ovdovění tolik na Augustina upnula, využila Augustinovo rozpolcení a neklid a Augustin sám nakonec rezignovaně souhlasil, nebo …More
Nyní konečně Monika uskutečnila svůj dlouho připravovaný plán. Jako ženu nízkého původu Augustinovu družku nekompromisně vyhnala, protože viděla neperspektivnost tohoto vztahu a družka byla brzdou Augustinova společenského postupu. Jako praktická žena, která se po ovdovění tolik na Augustina upnula, využila Augustinovo rozpolcení a neklid a Augustin sám nakonec rezignovaně souhlasil, nebo alespoň neučinil nic, čím by se alespoň pokusil matčino rozhodnutí zvrátit. Družka se vrátila sama do Afriky a Augustinovi nechala v Miláně syna Adeodata. Zároveň Monika našla Augustinovi mladičkou křesťanskou nevěstu na úrovni podle jejích představ. Odevzdaný Augustin opět podlehl tlaku Moniky a souhlasil se sňatkem hned, jak to bude možné, tedy za dva roky, až po dospělosti snoubenky. Teprve se zpožděním Augustinovi došlo, s čím vlastně souhlasil a nesmírně ho ztráta družky mrzela. Po jedenácti letech se k tomu vrací a ve Vyznáních napsal: „…mé srdce tolik na ní lpící bylo zasaženo, těžce poraněno a dlouho krvácelo“. Jeho smutek ale asi brzy skončil a Monika, která byla přesvědčena, že udělala vše dobré pro syna, se dočkala krutého zklamání a šoku. Augustin vyplnil dobu čekání na svoji nevěstu svým stále ještě typickým způsobem a přivedl si domů novou milenku. Život bez ženy si nedovedl představit.

Morálně, ale i ideologicky.

Když se jednou Augustin seznámil s okruhem mužů, kteří se zajímali o filosofii, potkal tam také svého mecenáše z Numidie Romaniana. Díky jemu i ostatním se Augustin seznámil s novoplatonismem, který silně ovlivnil jeho myšlení a díky němu opět otevírá Bibli a definitivně mu vtiskl Boha do duše. Samotný platonismus uvádí Augustin v knize

„ O pravém náboženství “ jako směr nejbližší křesťanství.

To potom ,,nehodící se" z Písma škrtněte. To nejde dohromady. Proto tradice nad Písmo. A nejlépe udržovat lid v nevědomosti.
A nejlépe ho jistě ovlivnila Platónova Ústava. I Bergoglio v EU parlamentu citoval místo Ježíše Platóna. Poslední encykliky ani nezmiňuju.
Ale prosím, je to váš svět a vaši svatí. A vaše církev. Ale oceňuji upřímnost a soud nechávám Bohu.
Lenka Morana Moranova

Boží slovo na den 4.5. A.D. 2021

Vidím, že historie se opakuje.
6Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
7marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘
8Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“
Boží slovo zahrnuje jak starý tak nový zákon, což smíme citovat jen ze starého? Originály …More
Vidím, že historie se opakuje.
6Řekl jim: „Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
7marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘
8Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“
Boží slovo zahrnuje jak starý tak nový zákon, což smíme citovat jen ze starého? Originály sice nejsou, ale opisů je na tisíce a díky Bohu, jen málokdo je dnes analfabet a může si Boží slovo přečíst a o tom už nerozhodujete vy, ale Duch svatý, kolik z toho pochopí. Zajímavé, že i Židé nepovažují knihu Daniel za prorockou stejně jako vy. Ale dobře, velmi dobře se otevíráte, na čem stojí vaše víra. Na příkazech lidských, čili lidské tradici. To se pak měnila přikázání Boží, když byli lidé držení v nevědomosti! Evangelia ani listy nejsou ve vašem duševním vlastnictví. Jste pomatenci a musím se vám smát.
Lenka Morana Moranova

Kráľ Henry

Ani moje, protože odpad není jen v Rusku a nazývat pravoslavné křesťany š.....u... No tak to už! A Konstantinopol už latiníci dobyli tuším v roce 1203 při 4. křižácké výpravě. Proto píšu, že budou nadšeni.
Lenka Morana Moranova

Kráľ Henry

Vy v čele s bílým orlem z Konstantinopole přeci...to budou pravoslavní nadšeni.
Lenka Morana Moranova

Kráľ Henry

Chtěli byste vládnout světu ... smutné!
Lenka Morana Moranova

Satanistické rituální zneužívání v Evropě – projev rakouského politika Maximilian Lindera

Malachiáši, už ne já, ale žije ve mě Kristus a ten řekl Petrovi...Tehdy mu Ježíš řekl: “Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou. Je to v rozporu? Pak nemůže být oboje pravda. Sám se rozhoduješ, čemu chceš věřit.
Jistěže se mnohá zjevení naplní, protože satan je také prognostik a inteligentní bytost. A také manipulátor. Jak tedy chápeš slova Ježíše Petrovi …More
Malachiáši, už ne já, ale žije ve mě Kristus a ten řekl Petrovi...Tehdy mu Ježíš řekl: “Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou. Je to v rozporu? Pak nemůže být oboje pravda. Sám se rozhoduješ, čemu chceš věřit.
Jistěže se mnohá zjevení naplní, protože satan je také prognostik a inteligentní bytost. A také manipulátor. Jak tedy chápeš slova Ježíše Petrovi? Nebo Pavla? Nikde nevybízeli k ozbrojenému boji. Je to lež.
A pak, zbraněmi tohoto století už dávno nejsou meče nebo střelné zbraně.
Lenka Morana Moranova

Satanistické rituální zneužívání v Evropě – projev rakouského politika Maximilian Lindera

Kresťanom bude chvíľu trvať kým si uvedomia čo sa vlastne deje, ale kalich únosnosti pretečie veľmi rýchlo. Jediné čo im ostane bude ozbrojený boj; pretože zahynúť so zbraňou je lepšie ako sa nechať zastreliť s holými rukami.
Apredsa, pokud myslíš tuhle zbraň, potom určitě ano!
1Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale …More
Kresťanom bude chvíľu trvať kým si uvedomia čo sa vlastne deje, ale kalich únosnosti pretečie veľmi rýchlo. Jediné čo im ostane bude ozbrojený boj; pretože zahynúť so zbraňou je lepšie ako sa nechať zastreliť s holými rukami.

Apredsa, pokud myslíš tuhle zbraň, potom určitě ano!
1Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
12Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
13Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
14Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘
16a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
17Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.
Lenka Morana Moranova

Satanistické rituální zneužívání v Evropě – projev rakouského politika Maximilian Lindera

Ale víš, jak jsi dal z těch stránek pravoslavných ty jesličky s mimozemšťany ve vatikanu a pak z toho parku, to působí na podvědomí, že je v nich antikrist a pokud se zrovna narodil, bylo by mu za těch třicet let jako Ježíši, když kázal a máme tedy období klidu a to je léčka. Ale sedělo by to na to, co píšeš. Jenže, mám za to, že to má odvézt pozornost.
Lenka Morana Moranova

Satanistické rituální zneužívání v Evropě – projev rakouského politika Maximilian Lindera

Malachiáši, asi to bude v tom, že máme rozdílný názor na dějiny. Já dávám všechny ismy i monarchii do jednoho pytle. Občas byla klidná období, ale nic ideálního. Ve prospěch mého tvrzení stojí výrok Šalamouna, že člověk vládne člověku k jeho vlastní škodě. Tedy i Henri. Nebo výrok Ježíše, mě království není z tohoto světa...panovník tohoto světa je satan... O Henri není ani zmínka,…More
Malachiáši, asi to bude v tom, že máme rozdílný názor na dějiny. Já dávám všechny ismy i monarchii do jednoho pytle. Občas byla klidná období, ale nic ideálního. Ve prospěch mého tvrzení stojí výrok Šalamouna, že člověk vládne člověku k jeho vlastní škodě. Tedy i Henri. Nebo výrok Ježíše, mě království není z tohoto světa...panovník tohoto světa je satan... O Henri není ani zmínka, ale o antikristu je, ten bude vládnout a oklame mnohé. Co když jsou tvá zjevení falešná, přiznal by sis to? Jsi natolik pokorný, aby sis přiznal, že se můžeš mýlit? Já ano! Každý soudce naslouchá žalobci i obhajobě. Dost je ale těch, co sledují špatnou stopu. Pravda je jen jedna, lží je na výběr. Těch zjevení je příliš a odporují si. Opravdu si myslím, že nás Bůh dostatečně vyzbrojil. Dopis Efezanum 6. kap. A víš, prijde- li Ježíš dnes nebo za xx let, není podstatné, máme žít tak, abychom byli připraveni kdykoliv. Nezlob se, že nesleduji zjevení, Slovo Boží mi připadá dostačující.
Lenka Morana Moranova

Satanistické rituální zneužívání v Evropě – projev rakouského politika Maximilian Lindera

Malachiáši, je to v učení KC, že nejsme povinni věřit ani uznaným zjevením. Buď se mnou, prosím, trpělivý. Jsem přesvědčená, že tento Bábel nebude trvat navždy. Plevel bují, ale mám to otevřené, Pán může zasáhnout a čas žně pozdržet, jak říkáš ty, ale také nemusí. Tedy, ať se děje Jeho vůle!
Lenka Morana Moranova

Satanistické rituální zneužívání v Evropě – projev rakouského politika Maximilian Lindera

Malachiáši, já mám uši otevřené a neodmítám jiné názory, naopak dělám často revizi svých názorů a nemám problém si přiznat chybu. Máš to tak také? Už jsi skládal Rubikovu kostku? Nikdo ji nemá složenou, jsem si jistá...teď vidíme jen v zrcadle.
Lenka Morana Moranova

Satanistické rituální zneužívání v Evropě – projev rakouského politika Maximilian Lindera

Malachiáši, však víš, to nemáš z Písma, ale z různých zjevení. Netvrdím, že musí být vždy falešná, protože je psáno... Budete mít vidění a sny... A o obrození ... A také, že mnozí budou zmateně pobíhat, ale pravé poznání se rozhojní.
Lenka Morana Moranova

Satanistické rituální zneužívání v Evropě – projev rakouského politika Maximilian Lindera

Můj otec by řekl... dlouho už nebyla válka a lidi už nevědí co by... Oponovala jsem mu, ale dnes?? Copak by asi na to moje babička, kdyby si pustila rádio a slyšela takové recepty... já sama, nemám slov. Jen se utvrzuji, že žijeme v samém závěru tohoto systému, světa. Ježíši, přijď!
Lenka Morana Moranova

Dr. Northrupová – Očkovaní lidé ze sebe vylučují něco, co nepříznivě ovlivňuje ostatní

Tohle je humus, kdo tohle podstoupí.
Vyšetřovatel studie bude sledovat těhotenství až do jeho završení (nebo ukončení) a vyrozumí Bezpečnostní oddělení Pfizeru o výsledku svého pozorování. Pokud se narodí živé dítě, je třeba zhodnotit strukturální celistvost novorozence v době narození. Pokud dojde k ukončení těhotenství, je třeba uvést konkrétní důvody a, pokud to je klinicky možné,…More
Tohle je humus, kdo tohle podstoupí.
Vyšetřovatel studie bude sledovat těhotenství až do jeho završení (nebo ukončení) a vyrozumí Bezpečnostní oddělení Pfizeru o výsledku svého pozorování. Pokud se narodí živé dítě, je třeba zhodnotit strukturální celistvost novorozence v době narození. Pokud dojde k ukončení těhotenství, je třeba uvést konkrétní důvody a, pokud to je klinicky možné, je třeba zhodnotit strukturální celistvost potraceného plodu alespoň zevrubným pohledem (tedy pokud nejsou k dispozici závěry k vrozené anomálii, které již byly nahlášeny).
Ale že se divím. Poté co svrhli Američané atom. bombu na Hirošimu, zkoumali svoje obětí a jejich děti a ještě si na nich budovali kariéru. Ohavnost. Možná, kdybychom zamrzli někde v pravěku, bez všech výdobytků moderní doby, nenadělali bychom tolika zla. Zpátky na stromy by nás teď rádi poslali, ale sebe ne. Kdyby na stromy. Těžko věřit, že výzkum neproběhl tajně. Těžko věřit těmto lidem. Nedůvěra je na místě.
Lenka Morana Moranova

Kněží Koncelebrují S “Nemocným a Smutným” Pejskem

Někdy si říkám, jestli jde o vzdor a snahu něco změnit, nebo provokaci, ale v poslední době minim, že někteří spíš nemají všech pět pohromadě. Tady něco dlouho nefunguje. Být někde ve fabrice, tak ho nadřízený vyhodí na hodinu.
Lenka Morana Moranova

ŠOKUJÍCÍ ZPRÁVA: Vatikán Investoval Do Potratových Pilulek

Fakt to řekl? Je stále nezvěstný?
Lenka Morana Moranova

Boží slovo na den 29.4. A.D. 2021

Apredsa, nedokonali pastýři, nedokonali laici. Možná je i na nás dost viny, že jsme se málo modlili za ně a nejen za to. V čase zkoušek budou naše modlitby vroucnější a může se hodně přihodit. Nezdá se, ale jsem optimistka.
Lenka Morana Moranova

Boží slovo na den 29.4. A.D. 2021

A co třeba v té Číně? Trochu podraz od papeže. Tam už ani snad není jasné, kdo je a není skutečným duchovním. Kdo se vyzná, vyzná, já v tom nemám chuť pátrat. Po ovoci poznáte je. Stejně se to vyhrotí a bude všem zřejmé, kdo slouží Bohu a kdo systému.
Lenka Morana Moranova

Boží slovo na den 29.4. A.D. 2021

A vidíš, co nás sjednotilo, pravda a zkoušky. Bratr Veith je asi jediný adventista, který se jasně vyjádřil k vakcinaci. Je potřebný tam, kde je. Tak to myslím. Teď rozebírá Zachariáše. Moc povzbudivé. Rozdvojení těch koňů a oživení víry. Ráda ho poslouchám. Čas mu dává vždy za pravdu. Sleduju ho delší čas. Ale dost chvály, je to jen člověk.
Lenka Morana Moranova

Dr. Palevsky – Mohou očkovaní lidé způsobit onemocnění u neočkovaných lidí?

Přiznám se, hledala jsem ty morgelony a nic. Ale s jednou záhadou se podělím. Známá má příbuznou v Irsku, která nemohla pět let otěhotnět a povedlo se měsíc po očkování. Tam se očkují už i mladí. Jinak nevím, komu se vyhýbat, nevyhýbat, snažím na zdravou výživu a prevenci. Napadlo mě, může to být blbost, co když očkovaní, kteří kašlou na etiku, budou ochráněni a jde o genocidu věřících …More
Přiznám se, hledala jsem ty morgelony a nic. Ale s jednou záhadou se podělím. Známá má příbuznou v Irsku, která nemohla pět let otěhotnět a povedlo se měsíc po očkování. Tam se očkují už i mladí. Jinak nevím, komu se vyhýbat, nevyhýbat, snažím na zdravou výživu a prevenci. Napadlo mě, může to být blbost, co když očkovaní, kteří kašlou na etiku, budou ochráněni a jde o genocidu věřících? Ale co už neděláme. Jen mi to přišlo víc pravděpodobné, zbavit se potížistů, rebelů, lotrů po pravici.