Jan Griglak
Jan Griglak shares from . ARMATA .
93.2K
JUDr. Miroslav Kamenský zaujímavý rozhovor o Ukrajine.More
JUDr. Miroslav Kamenský zaujímavý rozhovor o Ukrajine.
57:48
Trepifajksl
7 more comments