AB Novak
AB Novak
298

Resisting the Novelties of the Conciliar Church - Fr. Stephen Somerville

A traditional Catholic is accused of disobedience to the Pope or to his Bishop because he refuses to attend the Novus Ordo or conciliar Mass. How can he justify and defend himself? There are other …
AB Novak
712

Odporovat novotám Koncilní Církve - Fr. Stephen Somerville

Best of Fr. Stephen Somerville Odporovat novotám Koncilní Církve Fr. Stephen Somerville Tradiční katolík je obviňován z neposlušnosti vůči papeži nebo svému biskupovi, protože se odmítá účastnit …
AB Novak
376

Our Lady of La Salette + VIDEO - Prof. Plinio Corrêa de Oliveira

On September 19, 1846, Our Lady appeared to two small shepherds, Maximin Giraud and Melanie Calvat. The beautiful lady, as the children called her, appeared in an attitude of profound sadness asking …
AB Novak
1.1K

Naše Paní z La Salette (plus video) - Prof. Plinio Corrêa de Oliveira

Our Lady of La Salette, Patron of September Naše Paní z La Salette Prof. Plinio Corrêa de Oliveira 19. září 1846 se dvěma malým pastýřům, Maximinu Giraudovi a Melanii Calvatové, zjevila Panna Maria
AB Novak
1.2K

P.Michael PRO SJ – Mexický uličník knězem a mučedníkem

P.Michael PRO SJ – Mexický uličník knězem a mučedníkem (nakl. Zvon) (Lothar Groppe SJ) (krátký výtah) Byl nejstarším synem a miláčkem rodiny – již od útlého mládí však projevoval svůj ohnivý …
AB Novak
1.3K

Jak má katolík jednat tváří v tvář špatným papežům - Prof. Plinio Corrêa de Oliveira

How should a Catholic act before bad Popes? Plinio Corrrea de Oliveira Dostal jsem tuto otázku: Jak má člověk, který hledá pravdu, jednat v době, kdy vládnou špatní papežové, jako například v takové …
AB Novak
454

THE ABOMINATION OF DESOLATION - Atila Sinke Guimarães/ The Abomination of Desolation in Machabees and in the Present - Fr. Stephen Somerville

There are discussions on the meaning of this expression – the abomination of desolation – used by the Prophet Daniel in this passage: “And he shall confirm the covenant with many, in one week: and …
AB Novak
1.1K

Ohavnost zpustošení - Atila Sinke Guimarães / Ohavnost zpustošení v knize Machabees a v současnosti - Fr. Stephen Somerville

The Abomination of the Desolation by Atila Sinke Guimaraes Ohavnost zpustošení Atila Sinke Guimarães O významu tohoto výrazu - ohavnost zpustošení - použitého prorokem Danielem v této pasáži se vedou …
AB Novak
602

Natural & Supernatural Causes for the Chastisement - Address by Mr. Atila Sinke Guimarães - May 2, 2021

Rev. Msgr. Patrick Perez, Rev. Fr. Gregory Hanks, Rev. Fr. Michael Weist, ladies and gentlemen. There are many reasons for us to believe that we are entering a period in History that will receive an …
AB Novak
799

Přirozené a nadpřirozené důvody trestu - Atila Sinke Guimarães

Natural & Supernatural Causes for the Chastisement by Mr. Atila Sinke Guimarães - May 2, 2021 (...) * článek je z roku 2021, ale stále aktuální * Existuje mnoho důvodů, abychom věřili, že vstupujeme …
AB Novak
526

62 Reasons to Reject the Novus Ordo Mass

The following summary is attributed to the Priests of Campos. If this information is true, it must have been made before 2002 when the ensemble of those Priests, under the leadership of Bishop Fernando …
AB Novak
1K

62 důvodů proč odmítnout Novus Ordo

62 Reasons to Reject the Novus Ordo Mass 62 důvodů proč odmítnout Novus Ordo Následující shrnutí je připisováno kněžím z Camposu. Pokud je tato informace pravdivá, musela vzniknout před rokem 2002…
AB Novak
283
OUR LADY OF GOOD SUCCESS: OUR HOPE FOR THE FUTURE! (part two) Novena to Our Lady of Good Success - down below: Day One of the Special Novena to Our Lady of Good Success by Fr Jose M Urrate **********…More
OUR LADY OF GOOD SUCCESS: OUR HOPE FOR THE FUTURE!
(part two)
Novena to Our Lady of Good Success
- down below:
Day One of the Special Novena to Our Lady of Good Success by Fr Jose M Urrate
**************************************************
Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell.

(Matthew 10:28)
************************************************** And don´t forget to practice Our Lady’s First Saturday Requests at Fatima! Our Lady’s First Saturday Requests at Fatima ************************************************** And don´t forget for our other strong guards: st.Michael archangel and st. Joseph! ************************************************** #our #lady #of #good #success #quito #sister #mariana #de #jesus #torres #novena #traditioninaction #marian #horvat #kathy #heckenkamp #mons #patrick #perez #fr #isaac #relieya #patricio #padilla #20th #twentieth #century #apostasy #masonryMore
50:17
AB Novak
316
OUR LADY OF GOOD SUCCESS: OUR HOPE FOR THE FUTURE! (part one) Novena to Our Lady of Good Success - down below: Day One of the Special Novena to Our Lady of Good Success by Fr Jose M Urrate **********…More
OUR LADY OF GOOD SUCCESS: OUR HOPE FOR THE FUTURE!
(part one)
Novena to Our Lady of Good Success
- down below:
Day One of the Special Novena to Our Lady of Good Success by Fr Jose M Urrate
**************************************************
Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell.

(Matthew 10:28)
************************************************** And don´t forget to practice Our Lady’s First Saturday Requests at Fatima! Our Lady’s First Saturday Requests at Fatima ************************************************** And don´t forget for our other strong guards: st.Michael archangel and st. Joseph! ************************************************** #our #lady #of #good #success #quito #sister #mariana #de #jesus #torres #novena #traditioninaction #marian #horvat #kathy #heckenkamp #mons #patrick #perez #fr #isaac #relieya #patricio #padilla #20th #twentieth #century #apostasy #masonryMore
45:34
AB Novak
1752

Modlitba 15 desátků sv. Růžence / Praying the Fifteen Decades of the Rosary - Fr. Paul Sretenovic

Praying The Fifteen Decades of the Rosary by Fr. Paul Sretenovic Modlitba 15 desátků sv. Růžence / Praying the Fifteen Decades of the Rosary P. Paul Sretenovic Když jsem se minulý týden vracel z kaple …
AB Novak
1797

Soužití před uzavřením manželství je nenávistná ohavnost - Pius XI.

Soužití před uzavřením manželství je nenávistná ohavnost Papež Pius XI. přísně odsuzuje jakýkoli druh soužití před manželstvím, ať už se nazývá "experimentální manželství", "dočasné manželství …
AB Novak
551

Apoštolát utrpení - II Smírné utrpení k šíření milostí /The Apostolate of Suffering - II Expiatory Suffering to Spread Graces- Prof. Plinio Corrêa …

The Apostolate of Suffering - II by Plinio Correa de Oliveira (article in English) Apoštolát utrpení - II Smírné utrpení k šíření milostí Prof. Plinio Corrêa de Oliveira Představte si, že apoštol …
AB Novak
21.2K

Apoštolát utrpení – I. Utrpení odmítnutí / The Apostolate of Suffering - I The Suffering of Being Rejected- Prof. Plinio Corrêa de Oliveira

The Apostolate of Suffering - I by Dr. Plinio Correa de Oliveira Apoštolát utrpení – I. Utrpení odmítnutí Prof. Plinio Corrêa de Oliveira (...) Obětování žádané od nás Jaké utrpení od nás žádá …
AB Novak
11.1K

DUCHOVNÍ BOJ – VAVŘINEC SCUPOLI

DUCHOVNÍ BOJ – VAVŘINEC SCUPOLI: (výňatky ze stejnojmenné knihy) KŘESŤANSKÁ DOKONALOST: 1) nedůvěra k sobě → prosme o světlo pravého sebepoznání -> úvaha o vlastní slabosti předchází úvahu o …
AB Novak
719
Následování Krista - Tomáš Kempenský (SK audiokniha) Po Písmu svatém nejčtenější kniha s nadčasovým poselstvím, která pomůže každému člověku v jeho aktuální životní situaci. ******************…More
Následování Krista - Tomáš Kempenský (SK audiokniha)
Po Písmu svatém nejčtenější kniha s nadčasovým poselstvím, která pomůže každému člověku v jeho aktuální životní situaci.
*******************************************************************
A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, duše však zabíti nemohou, ale bojte se spíše toho, jenž může duši i tělo zatratiti do pekla.

(Matouš 10:28)
******************************************************************
Nezapomeňte na "pobožnost pěti prvních sobot" jak po nás Panna Maria žádala ve Fatimě!

Pobožnost pěti prvních sobot ****************************************************************** A nezapomeňte vzývat další mocné přímluvce: svatého Josefa a svatého Michaela archanděla! ****************************************************************** #následování #krista #tomáš #kempenský #vnitřní #život #duchovní #boj #lorenzo #scupoli #františek #saleský #rozpoznávání #duchů #mocnosti #temnot #první #soboty #fatima #la #salette #quito #svatý #josefMore
05:12:19