Roman Slovan
Roman Slovan

"Nebudeš mať žiadnych iných bohov predo Mnou!" - Ex 20:3

Tenhle jediný verš stačí k úplnému vyvrácení celého Mariánského bludu...
Roman Slovan

Česká televize při práci

To je děs... Ať Bůh ztrestá všechny lháře, psychopaty, bezpáteřní kariéristy a satanovy služebníky...
Roman Slovan

Prosba o pomoc: Sobotný požiar v obci Nová Belá zasiahol rodiny poľských Slovákov. 21 rodín poľskýc…

Vím palčivě přesně, jak hlad, zima, ztráta majetku, peněz nebo práce bolí a že řešení musí být rychlé.
Přesto se mi vždy dere na mysl :
"k čemu vůbec platíme daně a máme stát, když není schopen účinně reagovat na podobné situace a vyhlašují se veřejné sbírky ?". 🤔
Roman Slovan

Kdo si idealizuje Rusko, tak prostě neví, o čem mluví

"Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.
Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé.
Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu."
Roman Slovan

Úžasné: Biskup Ve Skutečnosti Něco Udělal

No, ale není přece čestné nechat bližního v bludu...

Taky je tu otázka slanosti... Co je jejím projevem?

Občan v předklonu, a priori souhlasící se vším, co mu vrchnost řekne?
Roman Slovan

Úžasné: Biskup Ve Skutečnosti Něco Udělal

Co by jsi odpověděl lidem, kteří na základě Řím.13,1-4 a 1.Petr.2,14 věří, že celá mocenská struktura všech států jsou Boží služebníci, kteří každým svým rozhodnutím a činem trestají zlo a odměňují dobro ? 🤔