Mateusz Adam
Oto prawda ukryta w Piśmie Świętym. Otacza nas potomstwo Upadłej istoty, kto nie wierzy w słowa Pisma Świętego ten nie będzie miał przyszłości.More
Oto prawda ukryta w Piśmie Świętym.
Otacza nas potomstwo Upadłej istoty, kto nie wierzy w słowa Pisma Świętego ten nie będzie miał przyszłości.
06:46
07:38

Potomstwo złego... Mt 13,37-42

..Przyszedł nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę.. pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa. Kąkol to synowie złego (DNA upadłej istoty) (Mt. 13,24-30) Ziemia to pole, pszenica to synowie …More
..Przyszedł nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę.. pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa. Kąkol to synowie złego (DNA upadłej istoty)
(Mt. 13,24-30)
Ziemia to pole, pszenica to synowie człowieczy (Adam - z hebrajkiego oznacza człowiek), kąkol to synowie istoty wygnanej z nieba.
Żniwo to koniec epoki. (Mt. 13,37-42)
Na tej ziemi jesteśmy razem z synami złego którzy wyglądają tak samo jak my.
Przeczytaj Ewangelię św. Mateusza, w niej jest to opisane.
Przeczytaj Pismo Święte.
Nawróć się do Ojca naszego który jest w niebie. Uwierz w Ewangelię św. Mateusza. Uwierz Jezusowi Chrystusowi który powiedział prawdę. Zachariasz 11,17 Biada pasterzowi nieużytecznemu, który porzuca owce! Niech miecz spadnie na jego ramię i na jego prawe oko! Niech jego ramię całkiem uschnie, a jego prawe oko całkiem się zaćmi!
Mateusz Adam
2736
Czym jest szczepionka mRNA? Jest to 'terapia' genowa polegająca na zmianie materiału DNA komórek biorcy za pomocą mechanizmu CRISPR / CAS9 . Mechanizm ten pozwala na usunięcie lub dodanie materiału …More
Czym jest szczepionka mRNA?
Jest to 'terapia' genowa polegająca na zmianie materiału DNA komórek biorcy za pomocą mechanizmu CRISPR / CAS9 .
Mechanizm ten pozwala na usunięcie lub dodanie materiału genetycznego.
Chodzi o sztuczną zmianę tego co jest stworzone przez Boga.
Bóg stworzył człowieka (Adam z hebrajskiego oznacza 'człowiek') a jego potomstwo zawiera się w granicach zakresu możliwości DNA tego stworzenia (ten zakres nazywamy genomem człowieka).
Każda zmiana tego DNA wykraczająca poza ten zakres (genom) sprawa, że modyfikowany organizm przestaje być tym co Bóg stworzył.
Biblijnym tego przykładem jest potomstwo złego z przypowieści o kąkolu na roli (Mt.13:25) które jest hybrydami zrodzonymi z ludzkich kobiet i upadłej istoty. To potomstwo nie jest stworzone przez Boga.
Własnie dlatego Jezus Chrystus powiedział o 'nich': "wszelka roślina której nie zasadził Ojciec niebiański wykożeniona zostanie". Mt.15:13 Zmianę w DNA umożliwia technologia CRISPR / Cas9 o której możesz poczytać …More
Jadwiga Bob shares this
Mateusz Człowiek Nazwisko-nieistotne shares this
Człowiek zasiał dobre nasienie na polu.. przyszedł nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę.. pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa... Ziemia to pole, pszenica to synowie człowieczy (…More
Człowiek zasiał dobre nasienie na polu.. przyszedł nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę.. pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa...
Ziemia to pole, pszenica to synowie człowieczy (Adam - z hebrajkiego oznacza człowiek), kąkol to synowie istoty wygnanej z nieba (synowie złego).
Żniwo to koniec epoki.
Na tej ziemi jesteśmy razem z synami złego...
Wyglądają tak jak normalni ludzie, a różnica jest w genach... oni mają gen upadłej istoty (są więc genetycznymi hybrydami)
to jest tajemnica ukryta w Piśmie Świętym.
Przeczytaj całą Ewangelię św. Mateusza.
Nie pozwól by zły zabrał to co zasiano w Twoim sercu. Wystrzegaj się grzechu.
07:38
06:46
Mateusz Adam
157

Ziemia to pole na którym jest pszenica oraz kąkol.

..Przyszedł nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę.. pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa. Kąkol to synowie złego (DNA upadłej istoty) Ziemia to pole, pszenica to synowie człowieczy (…More
..Przyszedł nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę.. pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa. Kąkol to synowie złego (DNA upadłej istoty)
Ziemia to pole, pszenica to synowie człowieczy (Adam - z hebrajkiego oznacza człowiek), kąkol to synowie istoty wygnanej z nieba.
Żniwo to koniec epoki.
Na tej ziemi jesteśmy razem z synami złego...
Przeczytaj Pismo Święte, bo oni oszukują i zwodzą.
Przeczytaj Ewangelię św. Mateusza.
Mateusz Adam
Bardzo ważne 🙏 🙏 🙏 🤔
Mateusz Adam
245

Wilki drapieżne w odzieniu owczym.

Weszli między was jacyś ludzie na których od dawna został wydany ten wyrok potępienia... Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali …More
Weszli między was jacyś ludzie na których od dawna został wydany ten wyrok potępienia...
Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.
A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.
...Pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa...
Rozumiesz już? Jak chcesz ich rozpoznać, kiedy 'oni' wyglądają taka jak my!
Są wilkami drapieżnymi w odzieniu owczym.
Przeczytaj Pismo Święte. Przeczytaj Ewangelię św. Mateusza!
Mateusz Adam
Wilki w odzieniu owczym są wśród nas
Mateusz Adam
Zaufaj Ojcu niebiańskiemu. Mt. 15:13 - ...Wszelka roślina której nie zasadził Ojciec niebiański wykorzeniona zostanie. Nawracajcie się do Ojca naszego …More
Zaufaj Ojcu niebiańskiemu.
Mt. 15:13 - ...Wszelka roślina której nie zasadził Ojciec niebiański wykorzeniona zostanie.
Nawracajcie się do Ojca naszego który jest w niebie. Proście o przebaczenie, gdyż każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, tylko bluźnierstwo przeciwko Duchowi oraz przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczone.
Mateusz Adam
222
Jezus Chrystus w przypowieści o 'pszenicy i kąkolu' opowiedział tajemnicę tego świata. ..Przyszedł nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł.. pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa. …More
Jezus Chrystus w przypowieści o 'pszenicy i kąkolu' opowiedział tajemnicę tego świata.
..Przyszedł nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł.. pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa.
Kąkol to synowie złego (inne DNA, hybrydy które są potomstwem upadłej istoty oraz córek ludzkich. Wyglądają jak normalni ludzie)
Natomiast pszenica to synowie Królestwa (potomstwo Adama, które jest potomstwem prawdziwego, nie zmienionego genetycznie stworzenia Bożego.)
Ziemia to pole, pszenica to synowie człowieczy (Adam - z hebrajkiego oznacza człowiek), kąkol to synowie istoty wygnanej z nieba (opis zmieszania jest w Genesis 6:4 . Słowo nephilim nie oznacza gigant, tylko upadły. Potomstwo złego niczym nie różni się z wyglądu) .
Żniwo to koniec epoki.
Na tej ziemi jesteśmy razem z synami złego...
Przeczytaj Pismo Święte, bo oni oszukują i zwodzą. Przeczytaj Ewangelię św. Mateusza. Uwierz w słowa Jezusa Chrystusa, i uwierz w Tego który Go posłał.
Mateusz Adam
Zachęcam do przeczytania... bardzo ważna ingormacja
Mateusz Adam
rozdział 6 Genesis mówi nam o zmieszaniu się istot z nieba z ludzkimi kobietami, to co z tego powstało to hybrydy. [Słowo użyte w tłumaczeniach …More
rozdział 6 Genesis mówi nam o zmieszaniu się istot z nieba z ludzkimi kobietami, to co z tego powstało to hybrydy. [Słowo użyte w tłumaczeniach Starego Testamentu z języka hebrajskiego (giganci/olbrzymi) jest nieprawidłowym tłumaczeniem słowa nephilim oznaczającego upadłych, i pochodzi od słowa naphal - upadać.]
Nie różnią się z wyglądu niczym od potomstwa Człowieka. Byli zarówno przed jak i są po potopie.
Wystarczy przeczytać Pismo Święte w całości by zrozumieć...
Przetrwali, bo żona Japheta była jedną z nich i dlatego w księdze Ezechiela w rodziale 38 i 39 są wymienieni prawie wszyscy potomkowie Japheta jako Ci, których Bóg pokona
ostatecznie.
Dlatego z obawy przed krzyżowaniem się z nimi Abraham poślubił własną siostrę i praktycznie wszystkie 12 plemion Izraelskich pochodzi od wspólnych przodków... z wyłączeniem potomstwa z niewolnic Bilhy i Zylphy... o których pochodzeniu nic nie wiemy.
To jest historia i zarazem tajemnica tego świata o której mówił Jezus Chrystus w przypowieści o …More
Mateusz Adam
520
Na tym polega całe zgorszenie, że gdyby nie ci którzy je sieją i powtarzają w kółko przezwyczajając ludzi do tego że wszyscy grzeszą, to już dawno normalni ludzie (synowie człowieczy) przestali by …More
Na tym polega całe zgorszenie, że gdyby nie ci którzy je sieją i powtarzają w kółko przezwyczajając ludzi do tego że wszyscy grzeszą, to już dawno normalni ludzie (synowie człowieczy) przestali by grzeszyć...
I zaczęliby żyć dobrze i uczciwie.
Dlatego oni cały czas sieją grzech i przypominają o nim, by zbierać swój grzeszny owoc.
Oni nie mogą odpuścić, taka jest ich natura.
Przeczytaj uważnie:
rozdział 6 Genesis mówi nam o zmieszaniu się istot z nieba z ludzkimi kobietami, to co z tego powstało to hybrydy. [Słowo użyte w tłumaczeniach Starego Testamentu z języka hebrajskiego (giganci/olbrzymi) jest nieprawidłowym tłumaczeniem słowa nephilim oznaczającego upadłych, i pochodzi od słowa naphal - upadać.]
Nie różnią się z wyglądu niczym od normalych ludzi. Byli zarówno przed jak i są po potopie.
Wystarczy przeczytać Pismo Święte w całości by zrozumieć... Przetrwali, bo żona Japheta była jedną z nich i właśnie dlatego w księdze Ezechiela w rodziale 38 i 39 są wymienieni prawie wszyscy potomkowie …More
Mateusz Adam
42.1K
Już w 6 rozdziale Genesis jest mowa o zmieszaniu się istot z nieba z ludzkimi kobietami, to co z tego powstało to hybrydy. Słowo użyte w tłumaczeniach Starego Testamentu z języka hebrajskiego (giganci …More
Już w 6 rozdziale Genesis jest mowa o zmieszaniu się istot z nieba z ludzkimi kobietami, to co z tego powstało to hybrydy. Słowo użyte w tłumaczeniach Starego Testamentu z języka hebrajskiego (giganci/olbrzymi) jest nieprawidłowym tłumaczeniem słowa nephilim oznaczającego upadłych, i pochodzi od słowa naphal - upadać.
Nie różnią się z wtglądu niczym od normalych ludzi. Byli zarówno przed jak i są po potopie.
Wystarczy przeczytać Pismo Święte w całości by zrozumieć...
Przetrwali, bo żona Japheta była jedną z nich.
Dlatego ze strachu przed krzyżowaniem się z nimi Abraham poślubił własną siostrę i praktycznie wszystkie 12 plemion Izraelskich pochodzi od wspólnych przodków... z wyłączeniem potomstwa z niewolnic Bilhy i Zylphy...
To jest historia świata o której mówił Jezus Chrystus w przypowieści o 'pszenicy i kąkolu' na roli. ROLA TO ŚWIAT, PSZENICA TO SYNOWIE KRÓLESTWA, KĄKOL TO SYNOWIE ZŁEGO, ŻNIWO TO KONIEC ERY. POZWÓLCIE IM RAZEM ROSNĄĆ AŻ DO ŻNIWA. Jezus Chrystus mówi, że po owocach …More
Mateusz Adam
Weszli między was jacyś ludzie na których od dawna został wydany ten wyrok potępienia... Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał …More
Weszli między was jacyś ludzie na których od dawna został wydany ten wyrok potępienia...
Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.
A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.
...Pozwólcie obydwom rosnąć razem aż do żniwa...
Rozumiesz już? Jak chcesz ich rozpoznać, kiedy 'oni' wyglądają taka jak my!
Są wilkami drapieżnymi w odzieniu owczym.
Przeczytaj Pismo Święte. Przeczytaj Ewangelię św. Mateusza!
Karolin Mari
Obrzydliwe tatuaże. Zamiast w głowie to rozum w ręce.
2 more comments
Mateusz Adam
2867
Już w 6 rozdziale Genesis jest mowa o zmieszaniu się istot z nieba z ludzkimi kobietami, to co z tego powstało to hybrydy. Słowo użyte w tłumaczeniach Starego Testamentu z języka hebrajskiego (giganci …More
Już w 6 rozdziale Genesis jest mowa o zmieszaniu się istot z nieba z ludzkimi kobietami, to co z tego powstało to hybrydy. Słowo użyte w tłumaczeniach Starego Testamentu z języka hebrajskiego (giganci/olbrzymi) jest nieprawidłowym tłumaczeniem słowa nephilim oznaczającego upadłych, i pochodzi od słowa naphal - upadać.
Nie różnią się z wtglądu niczym od normalych ludzi. Byli zarówno przed jak i są po potopie.
Wystarczy przeczytać Pismo Święte w całości by zrozumieć...
Przetrwali, bo żona Japheta była jedną z nich.
Dlatego ze strachu przed krzyżowaniem się z nimi Abraham poślubił własną siostrę i praktycznie wszystkie 12 plemion Izraelskich pochodzi od wspólnych przodków... z wyłączeniem potomstwa z niewolnic Bilhy i Zylphy...
To jest historia świata o której mówił Jezus Chrystus w przypowieści o 'pszenicy i kąkolu' na roli. ROLA TO ŚWIAT, PSZENICA TO SYNOWIE KRÓLESTWA, KĄKOL TO SYNOWIE ZŁEGO, ŻNIWO TO KONIEC ERY. POZWÓLCIE IM RAZEM ROSNĄĆ AŻ DO ŻNIWA. Jezus Chrystus mówi, że po owocach …More
Mateusz Adam
Zachęcam do przeczytania
Mateusz Adam