Gonzales
Gonzales

MIGRACE - Drahoš vs. Zeman

Já jsem jiného názoru. Je to můj příspěvek, tudíž jsem správcem tohoto materiálu a jestliže se komentáře ubírají příliš agresivním směrem, tak můžu argument odstranit. Je do demokratická volba, kterou zde máme a je moc dobře, že ji tady máme, protože se tady objevují různí lidé dokonce i nekřesťané....
Gonzales

MIGRACE - Drahoš vs. Zeman

Argumenty tohoto typu mažu, protože chci lidem otevírat oči, ne je štvát proti sobě.
Gonzales

Miloš Zeman - uzdraven z diabetu

Jednou budeme na věčnosti souzeni i za pomluvy! Souhlasím s "Detektivem"
Gonzales

BITVA U VÍDNĚ 1683 (SK dabing)

Milovat znamená předkládat nepravdu o islámu? Skutečná láska je vždy úzce spojena s pravdou. Láska bez pravdy je jako stavba postavena na písku. Petr si myslel jak moc miluje Krista a když byl posléze konfrontován se skutečnou pravdou, tak pochopil, že mluvit o lásce je velmi krásné, ale naplnit ji, znamená přijmout svoji slabost a uvědomit si, že já bez Kristovi milosti nezmůžu vůbec nic....
Gonzales

BITVA U VÍDNĚ 1683 (SK dabing)

My totiž na prvním místě máme mít lásku ke svým bratrům v Kristu. Pokud jsem osobně připraven na mučednictví a proto jdu vstříc utrpení, tak je to mé svobodné rozhodnutí a jistě směřuji ke svatosti (ale na druhou stranu víme jak i Petr si byl velmi sebejistý až do chvíle, kdy se ocitl v této těžké zkoušce, v níž pak selhal), ale nemůžu tento postoj vnucovat druhým. Nemůžu svatost druhým vnutit, …More
My totiž na prvním místě máme mít lásku ke svým bratrům v Kristu. Pokud jsem osobně připraven na mučednictví a proto jdu vstříc utrpení, tak je to mé svobodné rozhodnutí a jistě směřuji ke svatosti (ale na druhou stranu víme jak i Petr si byl velmi sebejistý až do chvíle, kdy se ocitl v této těžké zkoušce, v níž pak selhal), ale nemůžu tento postoj vnucovat druhým. Nemůžu svatost druhým vnutit, člověk k tomuto stavu musí dospět ve svém svobodném rozhodnutí. Pokud tedy svým naivním postojem ohrozím víru svých bližních, tak se spolupodílím na jejich utrpení a jejich krev zůstává na mých rukou, protože jsem jim nesdělil pravdu o dané skutečnosti.
Bude-li duchovní vnímavost Božích služebníků z nějakého důvodu natolik otupena, že nebudou schopni rozpoznat ohrožení a varovat lidi, kteří kvůli jejich nedbalosti zahynou, za krev těchto ztracených lidí bude Bůh volat k odpovědnosti je.
1. Timoteovi 5, 8
Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.
Gonzales

BITVA U VÍDNĚ 1683 (SK dabing)

Mám o chápat tak, že světci v historii katolické církve, jako například Kateřina Sienská, Don Bosko nebo Jan Pavel II. neměli lásku, protože sdělili pravdu o islámu?
Předchůdce antikrista - svatí o islámu

Milujme hříšníka, ale máme nenávidět hřích = stát v pravdě. Pokud budeme mít lásku k hříchu a ne k hříšníku, tak deformujeme skutečnost a předkládáme pouze falešný obraz milosrdenství.

Podle …More
Mám o chápat tak, že světci v historii katolické církve, jako například Kateřina Sienská, Don Bosko nebo Jan Pavel II. neměli lásku, protože sdělili pravdu o islámu?
Předchůdce antikrista - svatí o islámu

Milujme hříšníka, ale máme nenávidět hřích = stát v pravdě. Pokud budeme mít lásku k hříchu a ne k hříšníku, tak deformujeme skutečnost a předkládáme pouze falešný obraz milosrdenství.

Podle slov Ježíšových máme být ostražití jako hadi a bezelstní jako holubice. Pokud budeme pouze bezelstní bez toho, abychom byli ostražití, tak se staneme naivními, ale naivita není ctnost, jedná se pošetilost. Být ostražitý znamená být prozíraví. Byl blahoslavený Marek z Aviana, kněz který neměl v srdci lásku?
Gonzales

BITVA U VÍDNĚ 1683 (SK dabing)

Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně 1683
Braňme svoji víru!
Turci u Lepanta 7. října 1571 zažili sice těžkou porážku, ale jejich duch dobyvačnosti neustal. Když jim francouzský "Král slunce" - Ludvík XIV. Nabídl dohodu proti Rakousku, znovu osnovali své válečné plány. Zanedlouho se směrem k Evropě vydalo obrovské mohamedánské vojsko, podmanilo si východní Orient, bezohledně proniklo …More
Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně 1683
Braňme svoji víru!
Turci u Lepanta 7. října 1571 zažili sice těžkou porážku, ale jejich duch dobyvačnosti neustal. Když jim francouzský "Král slunce" - Ludvík XIV. Nabídl dohodu proti Rakousku, znovu osnovali své válečné plány. Zanedlouho se směrem k Evropě vydalo obrovské mohamedánské vojsko, podmanilo si východní Orient, bezohledně proniklo Maďarskem a nakonec stálo před branami Vídně. Ve válečném prohlášení Turci císaři napsali: "Vezmeme ti tvé malé království a jeho obyvatelstvo vyhubíme." Celá Evropa byla opět ve velkém nebezpečí. Kdyby se Turkům podařilo dobýt Vídeň, tak by celý křesťanský Západ padl pod islámskou nadvládu. Přesila muslimských vojáků a jejich brutalita zničila jakoukoliv naději. Proti tureckému vojsku se 160 000 muži stálo pouze 12 000 křesťanských vojáků. Bylo nemožné porazit více než 10-ti násobnou přesilu! V této velké nouzi vyzval císař k 40-ti hodinové modlitbě, která se měla konat ve všech kostelích. Zúčastnil se jí on a celý jeho dvůr. Věděl, že proto, aby zůstala Evropa křesťanská, může nyní pomoci už jen Bůh.
Polský král Sobieski nabídl císaři Ludvíku svou podporu. Nejprve však putoval do národní svatyně v Čenstochové a tam složil k nohám Panny Marie, Královny Polska, svůj kord a svěřil se do její ochrany. Krátce po té přislíbili pomoc císaři i Bavoři, Frankové, Šváby a Angličané. Křesťanské vojsko mělo však přesto pouze 60 000 vojáků, a ti stáli proti tureckému vojsku, které vzrostlo na 260 000 mužů. V této téměř beznadějné situaci si císař zavolal na pomoc kazatele a divotvůrce, italského kapucína Marca ď Aviana, který mu již mnohokrát dobře poradil. P. Marco ď Aviano přišel a slavil 8. září 1863 (na svátek narození Panny Marie) s vojáky mši svatou. Král Sobieski o ní své manželce napsal: "P. Marco nám dal svoje požehnání. Všichni jsme přijali z jeho rukou svaté přijímání. Měl pro nás výjimečný proslov a ptal se nás, zda máme dokonalou důvěru v Boha. Na naši jednohlasnou odpověď jsme měli vícekrát opakovat slova, Ježíš, Maria! On je skutečně muž Boží. "
12. září 1683 došlo k rozhodující bitvě. Císař Leopold odevzdal každému prvnímu praporu svého regimentu zástavu s vyobrazením Neposkvrněné Panny Marie. Před východem slunce slavil páter Marco s veliteli na Kahlenberg-u mši svatou, na které ministroval král Sobieski. Páter Marco obětoval na této mši Bohu svůj život za vítězství nad Turky. Potom napadla křesťanská vojska nepřátelský tábor s heslem "Maria, přečistá Panna!" Jejich důvěra v pomoc Panny Marie jim dodávala neuvěřitelnou odvahu. Páter Marco procházel mezi vojáky s křížem v ruce a žehnal bojové šiky, povzbuzující především ty, kteří byli v největším nebezpečí. Po prvních úspěších křesťanského vojska vypukla v nepřátelském tureckém táboře přes obrovskou převahu taková panika, že se obávaný velitel Kara Mustafa a s ním všichni jeho vojáci dali na útěk. Zanechali po sobě 15 000 stanů a už se nevrátili zpět.
Když během děkovné mše svaté, chtěl Králi Sobieski-mu, kazatel vzdát poctu za jeho zásluhy, král ho přerušil, vstal, klekl si před obraz Panny Marie, složil k jejím nohám svůj meč a před všemi přítomnými nahlas vyznal: "Ona je vítězem!". Papež Inocenc XI. povýšil z vděčnosti den vítězství, 12. září, na svátek "Jména Panny Marie".
Gonzales

BITVA U VÍDNĚ 1683 (SK dabing)

Křížové výpravy 1. část
KŘÍZOVÉ VÝPRAVY (1. část)
Křížové výpravy 2. část
KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY (2. část)
Křížové výpravy 3. část
KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY (3. část)
Křížové výpravy 4. část
KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY (4. část)
Gonzales

BITVA U VÍDNĚ 1683 (SK dabing)

Islamizace - arc. Jan Graubner:
Islamizace - arc. Jan Graubner

Před oficiální migrační vlnou varoval egyptský biskup Anda Damian Němce před plánovanou islamizací:
Egyptský biskup - Jste další na řadě

Egyptský muslimský kazatel Amr Chálid
Amr Chálid- Islám chce ovládnout EU

Muslimové tvrdí - existuje jen jeden islám:
Muslimové tvrdí - existuje jen jeden islám

Já muslim, aneb pohled do zákulisí…More
Islamizace - arc. Jan Graubner:
Islamizace - arc. Jan Graubner

Před oficiální migrační vlnou varoval egyptský biskup Anda Damian Němce před plánovanou islamizací:
Egyptský biskup - Jste další na řadě

Egyptský muslimský kazatel Amr Chálid
Amr Chálid- Islám chce ovládnout EU

Muslimové tvrdí - existuje jen jeden islám:
Muslimové tvrdí - existuje jen jeden islám

Já muslim, aneb pohled do zákulisí českých mešit
Já muslim - from Publicistika
Gonzales

BITVA U VÍDNĚ 1683 (SK dabing)

Panna Maria v Modré knize (Don Gobbi): Číslo bestie: 666

Milán, 17. června 1989

„Přemilí synové, nyní chápete plán vaší nebeské Matky, Ženy oděné sluncem, která bojuje se svým šikem veliký boj proti všem silám zla, aby dosáhla vítězství v dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice.

Se mnou, maličcí, bojujete proti Draku, který se snaží postavit veškeré lidstvo proti Bohu.

Se mnou, synáčkové, bojujet…More
Panna Maria v Modré knize (Don Gobbi): Číslo bestie: 666

Milán, 17. června 1989

„Přemilí synové, nyní chápete plán vaší nebeské Matky, Ženy oděné sluncem, která bojuje se svým šikem veliký boj proti všem silám zla, aby dosáhla vítězství v dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice.

Se mnou, maličcí, bojujete proti Draku, který se snaží postavit veškeré lidstvo proti Bohu.

Se mnou, synáčkové, bojujete proti černé bestii, zednářství, které chce přivést duše k zatracení.

Se mnou, synáčkové, bojujete proti bestii, podobné beránkovi, zednářství, které proniklo do nitra církevního života, aby zničilo Krista a jeho církev.

Aby dosáhlo tohoto cíle, chce vytvořit nový idol, to je falešného Krista a falešnou církev.

Církevní zednářství dostává příkazy a moc od různých zednářských lóží a pracuje, aby tajně přivedlo všechny k tomu, aby se stali členy těchto tajných sekt.

Tak popichuje ctižádostivé vyhlídkou na snadnou kariéru; hladové peněz zahrnuje majetkem; svým členům pomáhá, aby byli první a zaujímali nejdůležitější místa, zatímco vytlačuje na okraj podle, ale tvrdě všechny ty, kdo se odmítají podílet na jeho plánu.

Vskutku bestie podobná beránkovi vykonává veškerou moc první bestie v její přítomnosti na zemi a její obyvatele nutí se klanět první bestii.

Ba církevní zednářství dochází až k tomu, že staví sochu ke cti bestie a nutí všechny této soše se klanět.

Avšak podle prvního přikázání svatého Zákona Páně se máme klanět jedině BOHU a jemu jedinému vzdávat všechnu úctu.

Tak se BŮH nahrazuje mocným, silným, panovačným IDOLEM.

Idolem tak mocným, že je schopen poslat na smrt všechny ty, kdo se neklanějí soše bestie.

Idolem tak mocným a panovačným, že zařídí, aby všichni malí a velcí, bohatí a chudí, svobodní i otroci dostali na pravou ruku nebo na čelo cejch a aby nikdo nemohl kupovat nebo prodávat, nemá-li takový cejch, to je jméno bestie nebo číslici jejího jména.

Tato velká modla, postavená proto, aby se jí všichni klaněli a jí sloužili, jak už jsem vám zjevila v předešlém poselství, je falešný Kristus a falešná církev.

Jaké však má jméno?

V 13. kapitole Apokalypsy je psáno: Tady je potřebí moudrosti! Kdo má bystrý rozum, spočítej dohromady číslo té šelmy. Je to číslo jednoho člověka: jeho číslo je 666.

Rozumem osvíceným světlem Boží moudrosti se podaří rozluštit z čísla 666 jméno člověka a toto jméno ukázané tím číslem je jméno Antikrista.

Lucifer, starý had, ďábel nebo satan, Rudý drak, se stává v těchto posledních časech Antikristem.

Už apoštol Jan tvrdil, že každý, kdo popírá, že Ježíš Kristus je Bůh, je Antikrist.

Socha nebo modla postavená ke cti bestie, aby se jí klaněli všichni lidé, je Antikrist.

Počítejte nyní jeho číslo 666, abyste pochopili, jak označuje jméno jednoho člověka.

Číslo 333 označuje Božství.

Lucifer se staví do vzpoury proti Bohu z pýchy, protože chce stát výše než Bůh.

333 je číslo, které označuje tajemství Boha. Ten, kdo se chce postavit výše než Bůh, nese znamení 666. Toto číslo ukazuje tedy jméno Lucifera, satana, to je toho, kdo se staví proti Bohu, Antikrista.

333 uvedené jedenkrát, to je za prvé, vyjadřuje tajemství jednoty Boží.

333 uvedené dvakrát, to je za druhé, ukazuje dvě přirozenosti, božskou a lidskou, spojené v božské osobě Ježíše Krista.

333 uvedené třikrát, to je za třetí, označuje tajemství tří Božských osob, vyjadřuje tajemství Nejsvětější Trojice.

Tak číslo 333, vyjádřené jednou, dvakrát a třikrát, vyjadřuje hlavní tajemství katolické víry, která jsou:

1. jedinost a trojjedinost Boha;

2. vtělení, utrpení, smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.

Je-li 333 číslem ukazujícím Božství, ten, kdo se chce postavit nad samotného Boha, je označen číslem 666.

666 ukázané jedenkrát, to je za prvé, udává rok 666, šest set šedesát šest.

V tomto historickém období se Antikrist zjevuje skrze islám, popírající přímo tajemství Božské Trojice a Božství našeho Pána Ježíše Krista.

Islám svou vojenskou silou řádí všude a ničí všechny staré křesťanské komunity, vpadá do Evropy a jen mým mateřským mimořádným zásahem, mocně vyprošovaným Svatým otcem, se mu nepodaří zničit úplně křesťanství.

666 ukázané dvakrát, to je za druhé, udává rok 1332, tisíc tři sta třicet dva.

V tomto historickém období se Antikrist projevuje radikálním útokem na víru ve Slovo Boží.

Skrze filosofy začínající přikládat výjimečnou cenu vědě, a pak rozumu, se postupně směřuje k stanovení jediného kritéria pravdy, a tím je pouhý lidský rozum. Rodí se velké filosofické bludy, pokračující přes staletí až do vašich dnů.

Přehnaná důležitost přikládaná rozumu jako jedinému, výlučnému kritériu pravdy vede nutně k zničení víry ve Slovo Boží.

Vskutku, protestantskou reformou se zavrhuje Tradice, ústní podání jako pramen Božího Zjevení a uznává se pouze Písmo svaté.

Avšak i to musí být vykládáno jen rozumem a tvrdošíjně se odmítá autentické Magisterium hierarchické církve, kterou Kristus pověřil chránit poklad víry.

Každý má volnost číst a chápat Písmo svaté podle svého osobního výkladu.

Tímto způsobem se ničí víra ve Slovo Boží.

Dílem Antikristovým je v tomto historickém údobí rozdělení církve a následné vytváření nových a četných křesťanských vyznání, která jsou ponenáhlu přiváděna ke stále rozsáhlejší ztrátě víry ve Slovo Boží.

666 ukázané třikrát, to je za třetí, udává rok 1998, tisíc devět set devadesát osm.

V tomto historickém období se podaří zednářství za pomoci zednářství církevního uskutečnit svůj velký záměr: vytvořit modlu a postavit ji na místo Krista a jeho církve.

Falešného Krista a falešnou církev. Socha, postavená na počest první bestie, aby se jí klaněli všichni obyvatelé země, a která označí svým cejchem všechny, kdo budou chtít kupovat nebo prodávat, je socha Antikrista.

Tak jste došli na vrchol očisty, velikého trápení a apostaze, odpadu.

Odpad bude všeobecný, neboť téměř všichni půjdou za falešným Kristem a falešnou církví.

Tehdy se otevře brána a objeví se člověk nebo samotná osoba Antikrista!

Hle, milovaní synové, proč jsem vás chtěla poučit o stránkách Apokalypsy vztahujících se k době, v níž žijete.

Abyste byli se mnou připraveni na nejbolestnější rozhodný úsek velikého zápasu probíhajícího mezi vaší Nebeskou Matkou a všemi silami zla, puštěnými ze řetězu.

Odvahu! Buďte silné, moje malé děti! Vám v těchto těžkých letech náleží úkol zůstat věrnými Kristu a jeho církvi a snášet nepřátelství, zápasy a pronásledování. Jste však drahocennou částí malého stáda, které má za úkol bojovat a nakonec přemoci mocnou sílu Antikrista.

Všechny si vás připravuji, ochraňuji vás a žehnám vám.“
Gonzales

BITVA U VÍDNĚ 1683 (SK dabing)

O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem:
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
Gonzales

Kdo jsou PIRÁTI? - DŮLEŽITÉ!

Gonzales

Kdo jsou PIRÁTI? - DŮLEŽITÉ!

Do 3.11. je možné podat odvolání a zpochybnit platnost voleb. I kdyby nebyly výsledky anulovány, tak by se národ dozvěděl víc informací o Pirátech. A třeba by Bartoš odstoupil z vedení.
Gonzales

Český muslim - cílem je islamizace

Galatským 1, 8-9

Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!
Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!
Gonzales

JUVENILNÍ JUSTICE - poslankyně Chalánková

To je právě na tom to překvapivé. Ona má takový vliv na celou stranu, že se drtivá většina poslanců staví na její stranu. Co se týkalo Juvenilní justice, tak všichni s ní sympatizovali, i když do jaké míry to bylo upřímné u pana "knížete" můžeme jen spekulovat, ale myslím, že odvádí výtečnou práci.
Gonzales

Jaká je budoucnost? Systém ovládán čipy

O příchodu Henocha a Eliáše píše také bl. Kateřina Emmerichová. Oni díky své dokonalé věrnosti Bohu byli vzati do Ráje s tělem. Nejsou v Nebi, ale v místě, kde Adam s Evou zhřešili. U stromu Poznání a stromu Života. Až dozraje čas budou na krátkou dobu sesláni opět na zem a budou ohlašovat Boží království a varovat před antikristem. Bude to již v době aktivního působení antikrista. Až jejich …More
O příchodu Henocha a Eliáše píše také bl. Kateřina Emmerichová. Oni díky své dokonalé věrnosti Bohu byli vzati do Ráje s tělem. Nejsou v Nebi, ale v místě, kde Adam s Evou zhřešili. U stromu Poznání a stromu Života. Až dozraje čas budou na krátkou dobu sesláni opět na zem a budou ohlašovat Boží království a varovat před antikristem. Bude to již v době aktivního působení antikrista. Až jejich svědectví bude u konce, tak Bůh dopustí, aby byli zabiti antikristem, podobně jako Bůh dopustil, aby byl Jeho milovaný Syn zabit. Lidé se budou radovat a vzdávat antikristu pocty a říkat "kdo se mu může rovnat". Tyto těla nechají potupně ležet mrtvá (v Jeruzalémě), ale po třech dnech jim Bůh vrátí život a oni vstanou spolu s jinými z mrtvých. Lidé budou zděšeni a mnozí se obrátí, protože pochopí, že Ježíš byl skutečně vzkříšen z mrtvých. Antikrist bude zuřit ještě víc a ještě více pronásledovat, zvláště židy, kteří budou konvertovat ke křesťanství.
Gonzales

Jaká je budoucnost? Systém ovládán čipy

Vše je popsáno v této knize:
www.vzdelavaci-institut.info
Gonzales

RFID čipy - manipulace s lidským myšlením

Libor Halik 21.8.2013 15:59

Následujíc pokusy Hitlerova Mengeleho, běží skrze CIA po 2.světové válce projekt Monarch pokusů na dětech - výroba tzv. mnohočetných osobností. Ty jsou pak v dospělosti používány na dálku k specielním úkolům jako supervojáci, superatentátníci, superprostituky atd. Jejich paměť je přitom plně či zčásti gumována nebo částečně zmatena např. vírou v Marťany tak, aby když …More
Libor Halik 21.8.2013 15:59

Následujíc pokusy Hitlerova Mengeleho, běží skrze CIA po 2.světové válce projekt Monarch pokusů na dětech - výroba tzv. mnohočetných osobností. Ty jsou pak v dospělosti používány na dálku k specielním úkolům jako supervojáci, superatentátníci, superprostituky atd. Jejich paměť je přitom plně či zčásti gumována nebo částečně zmatena např. vírou v Marťany tak, aby když by se vysvobodili z vlivu svých pánů, nezískali u normálních lidí důvěru. Viz video svědectví supervojáka: The Ultimate Warrior with Chip Takto z něj udělali robota pomocí čipů r.1969. Dnešní čipy jsou ještě satanštější - nejspíš už se 666 znakem budoucího Antikrista. Jak se provádí robotizace: 43:32...způsobili intenzivní bolest. Když tím tělo a psychika prochází, když už nemohou bolest tolerovat, vypadne vám paměť. Omdlíte. Němci však přišli s drogou. Když vám píchnou injekci, zablokují tím receptory a nemůžete mít výpadek, nemůžete omdlít. Takže když psychika dojde do bodu, kdy už víc nesnese, máte dvě možnosti: rozdělit se do druhé osobnosti, abyste se zachránili, nebo zemřít. Když je bolest moc velká, tak jediná možnost jak přežít, jak zůstat mentálně pohromadě, je jít někam jinam? A půjdete do další uměle vytvořené osobnosti ? Vytvoříte úplně jiné individuum (robota ve svém těle). Mohou spustit alternativní osobnost, jednu sekundu jsem to já, další někdo jiný.
Gonzales

RFID čipy - manipulace s lidským myšlením

LIBOR HALÍK napsal:

Libor Halik 21.8.2013 14:57

Lidé s čipem, tj. manchuriánští kandidáti, existují. Jsou používáni světovou tajnou policií k vraždám na objednávku i k sexuálnímu svádění na objednávku.
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

zchnks se bude snažit chvilku sekat dobrotu, než opět zase vyrukuje s dalšími připravenými bludy. Lež neobstojí, polopravdy ovšem mají mnohem větší šanci.

Jak už níže bylo zmíněno www.oslikuv.net je krásný příklad, ovšem podle některých zchnks přece není bludař, tím je Kuffa. Zchnks je podle nich "nositel pravého duchovního učení".

Vítejte v sekci New Age gloria.tv

Bůh žehnej všem, přeji pože…More
zchnks se bude snažit chvilku sekat dobrotu, než opět zase vyrukuje s dalšími připravenými bludy. Lež neobstojí, polopravdy ovšem mají mnohem větší šanci.

Jak už níže bylo zmíněno www.oslikuv.net je krásný příklad, ovšem podle některých zchnks přece není bludař, tím je Kuffa. Zchnks je podle nich "nositel pravého duchovního učení".

Vítejte v sekci New Age gloria.tv

Bůh žehnej všem, přeji požehnaný vstup do nového roku a trvalou radost z narození našeho Spasitele.

Michal Penk - VÁNOČNÍ
Vilém Čok - Zachraňte Ježíška
Kardinál Špidlík - Pražské Jezulátko
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Veselé vánoce přináší Santa, požehnané Ježíšek.
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

To mi stačí, abych si udělal dostatečný obrázek o tvé spiritualitě "sulnadzlato".
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

"sulnadzlato" odpověděls vyhýbavým stylem jak odpovídají naši politici. Proto se ptám ještě jednou, "zchnks" je podle tebe evangelizátor a nositel pravdy?
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

"sulnadzlato" takže Kuffa je heretik, ale zchnks je evangelizátor a nositel pravdy?
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Ostriku zeptám se i tebe, je tohle propagace zednářství, nebo odhalení a varování před ním:
Trilaterální komise

Případně je tohle propagace antikrista, nebo varováním před jeho působením:
www.vzdelavaci-institut.info

Je tohle propagace pedofilie a nebo varování před sexuálním zneužíváním:
STV 2 - Moj pribeh - Ked zlyhaju ludia

Je tohle propagace homosexuality a nebo varování před jejími negati…More
Ostriku zeptám se i tebe, je tohle propagace zednářství, nebo odhalení a varování před ním:
Trilaterální komise

Případně je tohle propagace antikrista, nebo varováním před jeho působením:
www.vzdelavaci-institut.info

Je tohle propagace pedofilie a nebo varování před sexuálním zneužíváním:
STV 2 - Moj pribeh - Ked zlyhaju ludia

Je tohle propagace homosexuality a nebo varování před jejími negativními účinky:
Celá pravda - Kuffa vs homosexuáli
HOMOSEXUALITA a AIDS
Príbeh Jožka a Júlie - Modré z Neba - Osvobozený z homosexuality

Je tohle propagace potratu a nebo varování před ním?
CRESCENDO
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Položím ti otázku "sulnadzlato", byl tohle Duch Svatý, který mluvil skrze Ježíše, nebo to byl jiný duch?

Matouš 23, 27-31
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Běda vám, zákoníci a …More
Položím ti otázku "sulnadzlato", byl tohle Duch Svatý, který mluvil skrze Ježíše, nebo to byl jiný duch?

Matouš 23, 27-31
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.‘ Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíjeli proroky.

Ke Kuffovi a tomuto příspěvku jsem se už vyjadřoval, stačí, když si lidé dohledají mé komentáře, nerad bych se znovu opakoval.

Zeptám se tě "sulnadzlato" co bys dělal, kdyby Bůh určil, že se narodíš do muslimské rodiny?, případně do budhistického prostředí? Znamenalo by to, že jsi již od narození předurčen k záhubě a ne ke spáse? Myslíš, že Bůh některé lidi stvořil pro peklo?

Pokud někdo vyrůstá pohanském prostředí, ale naslouchá hlasu svého svědomí, jinými slovy snaží se hledat skutečnou pravdu, tak může i on dojít spásy. Jestliže hledá pravdu, tak hledá i Krista, protože Ježíš o sobě říká já jsem pravda (o těchto lidech mluví Kuffa). Pokud tento člověk ignoruje hlas svého svědomí, tak ignoruje Krista.
Opačná situace je, když člověk poznal víru v Krista a tu opustí a zamění za jiné učení, to je úplný opak. U člověka, který měl poznání pravdy a pohrdl jím se uskutečňuje hřích proti Duchu svatému (Kuffa nemluví o této skupině lidí, k těmto se vyjadřuje v jiné přednášce, kde mluví "o hříchu a smrti". Je tak snadné vytrhávat věci z kontextu).

Kdyby Kuffa neměl pravdu, tak by to znamenalo, že lort na kříži nikdy neměl být spasen, přesto on "poslední" se stal prvním (poslední budou první).
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Ostrik-u, jsi vážně takový idiot nebo ho ze sebe jen děláš. To znamená, že kněží by se ve svých katechezích vůbec neměli zmiňovat o nebezpečí okultismu, protože mu přece dělají reklamu...
To co prezentuje "zchnks" není varování na nebezpečí těchto vlivů, ale naopak přímá propagace těchto věcí a heretické překrucování Písma.
To, že zchnks-ka obhajuješ jen svědčí o tom, že k sobě asi nemáte tak …More
Ostrik-u, jsi vážně takový idiot nebo ho ze sebe jen děláš. To znamená, že kněží by se ve svých katechezích vůbec neměli zmiňovat o nebezpečí okultismu, protože mu přece dělají reklamu...
To co prezentuje "zchnks" není varování na nebezpečí těchto vlivů, ale naopak přímá propagace těchto věcí a heretické překrucování Písma.
To, že zchnks-ka obhajuješ jen svědčí o tom, že k sobě asi nemáte tak daleko...
Proč asi Ostrik hájí zchnks-ka a zchnks se nehájí sám?
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Když víme, že homeopatika, vykládání karet, léčitelství jsou okultismus, tak je lépe o nich nemluvit vůbec, abychom náhodou nenabádali druhé k praktikování? Každý normální člověk z těch příspěvků pochopí, že nejde o propagaci, ale varování. Ovšem jak je vidět, ne všichni to pochopí...
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Ostrik-u, tak by bylo dobré tu Bibli taky občas používat
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Ostrik 19.12.2014 13:51:16
Gonzálesi, vždyť děláte se Zchnks to stejné :)

zchnks patří do skupiny propagátorů New Age. To jsem tvrdil a tvrdím.
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Zvědavec zůstane tak maximálně zvědavcem, ale rozhodně ne objektivním zdrojem...
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Možná tomu nebudeš věřit, ale i já jsem odevzdal svůj život Ježíši Kristu a dávám prostor jeho Duchu Svatému, aby mě vedl. Já nic nezměním, pokud Bůh nedá Sám milost. Můžu udělat jedinou věc, odevzdat se do Jeho vůle a snažit se být Jeho nástrojem.

2. Timoteovi 4, 2
Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Ostrik 19.12.2014 12:58:49

Takže Zchnks šíří čistokrevné New Age a jiní méně nebezpečné nečisté New Age. Chápu to správně, Gonzálesi?

zaměřil jsem se na "zchnks-a", nemám čas zaměřovat se na všechny, kteří tady prezentují své příspěvky. To co prezentuje "zchnks" je o několik levelů víš než s čím jsem se setkal u ostatních. Nebo snad chceš tvrdit "Ostrik-u", že materiály, které "zchnks" …More
Ostrik 19.12.2014 12:58:49

Takže Zchnks šíří čistokrevné New Age a jiní méně nebezpečné nečisté New Age. Chápu to správně, Gonzálesi?

zaměřil jsem se na "zchnks-a", nemám čas zaměřovat se na všechny, kteří tady prezentují své příspěvky. To co prezentuje "zchnks" je o několik levelů víš než s čím jsem se setkal u ostatních. Nebo snad chceš tvrdit "Ostrik-u", že materiály, které "zchnks" propaguje schvaluješ?
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

"sulnadzlato" už jednou jsem ti napsal, že by bylo dobré probrat se ze své duchovní kocoviny a neomlouvat "zchnks-a" tím, že bude ukazovat prstem na věci, kterým nerozumíš. PŘESNĚ TOHLE JE STRATEGIE SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ!!! Mnoho zednářů si dnes hraje na proroky ohledně např. 11. září, proč?, no jednoduše proto, aby jim lidé naslouchali, naslouchali jejich bludným herezím.

Doporučuji nastudovat a …More
"sulnadzlato" už jednou jsem ti napsal, že by bylo dobré probrat se ze své duchovní kocoviny a neomlouvat "zchnks-a" tím, že bude ukazovat prstem na věci, kterým nerozumíš. PŘESNĚ TOHLE JE STRATEGIE SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ!!! Mnoho zednářů si dnes hraje na proroky ohledně např. 11. září, proč?, no jednoduše proto, aby jim lidé naslouchali, naslouchali jejich bludným herezím.

Doporučuji nastudovat a pokud možno číst před spaním, mohlo by to napomoct probudit se ze zmíněné kocoviny...
Jaký bude příchod Antikrista a Apokalypsa?

Případně i tohle:
Antikrist - Franz Spirago
www.vzdelavaci-institut.info
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Proč jsem se zaměřil na "zchnks-a", protože "zchnks" šíří čistokrevné New Age. Jedná se o New Age, které nás zdánlivě připravuje na příchod "spasitele" a "zachránce" světa, ve skutečnosti tím zachráncem nebude nikdo jiný než antikrist. Proto je jeho učení bludnější než učení jiných. Všiml jsem si toho už dřív, poslední tečkou bylo umístění pořadu CESTY K SOBĚ zde na Glorii. Ať už tam probírají …More
Proč jsem se zaměřil na "zchnks-a", protože "zchnks" šíří čistokrevné New Age. Jedná se o New Age, které nás zdánlivě připravuje na příchod "spasitele" a "zachránce" světa, ve skutečnosti tím zachráncem nebude nikdo jiný než antikrist. Proto je jeho učení bludnější než učení jiných. Všiml jsem si toho už dřív, poslední tečkou bylo umístění pořadu CESTY K SOBĚ zde na Glorii. Ať už tam probírají jakékoliv téma, tento pořad je jednoznačně reklama na okultismus v mnoha "líbivých" variacích. Takže to nesouviselo s ani s Putinem, ani s Boeingem a podobnými věcmi. Tyto informace (téma Rusko, Putin, Boeing atd.) mají jen v lidech vzbudit pocit důvěry a toho, že "zchnks" předkládá pravdu. Ve skutečnosti jeho strategie je mísit pravdu s polopravdami, lži, bludy a herezemi, aby tak lidé byli schopni tyto jedy "sníst", za jiných okolností by to nebylo možné.
Klidně se o těchto věcech můžu bavit přímo ze "zchnks-kem", ale ten asi pro tento rozhovor nemá odvahu, proto volí cestu jakýchsi virtuálních obhájců (sulnadzlato, ostrik....).
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

REAKCE NA INFORMACE, které uvádí " sulnadzlato" 17.12.2014 08:17:05 - viz níže.

Dojímá mě, jak se snaží "sulnadzlato" případně "zchnks" zamést stopy a schovávat se za Putina a Boeing. Možná budeš překvapený, ale právě proti těmto informacím vůbec nic nemám. To je těch několik pravd, které mají za cíl, aby člověk přijal a otevřel se i zbylým zhoubným bludům, herezím a polopravdám související s …More
REAKCE NA INFORMACE, které uvádí " sulnadzlato" 17.12.2014 08:17:05 - viz níže.

Dojímá mě, jak se snaží "sulnadzlato" případně "zchnks" zamést stopy a schovávat se za Putina a Boeing. Možná budeš překvapený, ale právě proti těmto informacím vůbec nic nemám. To je těch několik pravd, které mají za cíl, aby člověk přijal a otevřel se i zbylým zhoubným bludům, herezím a polopravdám související s naukou New Age.
______________________________________________________________________________________

sulnadzlato 17.12.2014 08:17:05
zchnks
Děkuji tímto za níže objasněné skutečnosti. Kde bychom se dozvěděli, že zemřít měl Vladimír Vladimírovič PUtin v jiném letadle. Nebeský Otec odvrátil rozsudek vrahounů ,má s Vladimírem
své plány.
Jak zahynul Boeing MH17 - část 1.
Jak zahynul Boeing MH17 - část 2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nejsou právě tyto informace spouští pro hon na zchns, občanem GOnzalesem.????
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Díky ceskoslo, jsem rád, že se zde nachází lidé, kteří moudře nahlížejí na skutečnosti a umí správně rozlišovat. Uživatel "sulnadzlato" překvapivě hájí "zchnks-ka", což může o lecčem vypovídat. Překvapivé je, že se zde neobjevila žádná reakce "zchnks-ka", nejspíš to bude tím, že ďábel, který je otec lži, raději utíká před skutečnou Pravdou.
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Milí bratia, doporučujem pozrieť, viz níže...

Famózní New Age interpretace, které milí přátelé nemluví o příchodu Ježíše Krista, i když se to na první pohled tak může jevit, ale o příchodu antikrista. Tohle rozhodně není z dílny pravověrných křesťanů.
Ďábel používá mnoho pravd, aby získal důvěru lidí na svoji stranu, pak připojí několik lží, které smísí s těmito pravdami. Je to něco jako když …More
Milí bratia, doporučujem pozrieť, viz níže...

Famózní New Age interpretace, které milí přátelé nemluví o příchodu Ježíše Krista, i když se to na první pohled tak může jevit, ale o příchodu antikrista. Tohle rozhodně není z dílny pravověrných křesťanů.
Ďábel používá mnoho pravd, aby získal důvěru lidí na svoji stranu, pak připojí několik lží, které smísí s těmito pravdami. Je to něco jako když vám do polívky někdo nalije malou dávku rtuti, na první pohled nic nepoznáte, vše vypadá úplně stejně, polívka voní a má téměř stejnou chuť. Poznáte to až později. Lépe je přimíchávat jedy než nabízet 100% jed. Ten obvykle nikdo nevypije.

Přečtete si některé famózní interpretace, tyto slovní spojení používají lidé z New Age.

Cituji "Podle buddhistické filozofie je celý vesmír jedno velké "tatata"".
"Jak praví Číňané je to jang a jing"
No dál už pochopíte v jaké duchu se vše nese
Vy jste To

144000 Nevěst Yahushua - 144000 - Bride of Yahushua
"Yahushua je Druhým Adamem, a oni jsou Druhou Evou", jinými slovy jsou si sami sobě Bohy, proto také druhou s velkým D. Víme kdo je biblicky druhou Evou, rozhodně to nejsou hříšníci, ani světci.
Další famózní interpretace "144000 plně vstoupí do mysli a vůle člověka Yahuwaha a vynaloží své nejlepší úsilí (no slovní spojení jako z učebnice New Age) ke spolupráci se Spasitelem (antikristem) pro záchranu (záhubu) duší."
Další originální interpretace "Toto je píseň jejich zkušennosti; zkušenost, kterou nikdy žádná jiná skupina neměla"
Další "Všichni kdo chtějí být součástí tohoto čísla, mají příležitost; Skrze podřízení se a poslušnost vůči božskému Zákonu se mohou stát členem 144000".

Samouzdravující systém člověka

Samouzdravující systém člověka

Zde x desítek bludů:
Lunární sabat - Lunar Sabbath - 2300 Day Prophecy

Brány z jiných Dimenzí CZ dabing
Brány z jiných Dimenzí CZ dabing

Podotýkám, že cyklus pořadu CESTY K SOBĚ je vysloveně zaměřen na čistokrevné NEW AGE, okultismus, alternativní medicínu a příchod světového "spasitele" - čekání na jeden lepší svět (samozřejmě zde na zemi).
www.youtube.com/watch
Alžběta Šorfová - Celoplanetární meditace 12-12-12
www.youtube.com/watch
Michaela Kudláčková, Vážně i nevážně na téma magie, astrologie, výklad karet.
www.youtube.com/watch
Ctihodný Dhammadípa
www.youtube.com/watch
MUDr. Lenka Gluvňová, Akupunktura a čínská medicína
www.youtube.com/watch
Wahlgrenis, Být sám sebou tady a teď - horoskopy
www.youtube.com/watch
Revolta, Spontanní proud myšlenek...
www.youtube.com/watch
Nastává bod obratu - příliv světla na planetu Zemi
www.youtube.com/watch
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

"sulnadzlato" ty jsi pro mě neustálým potrefeným překvapením. Chápu, že už nevíš co bys napsal, tak to zkoušíš na všechny strany. Před nedávnou dobou jsi hájil homosexuály, teď New Age "pastory", to svědčí o tom, že jsi vskutku duchovní člověk. Jen je třeba si ujasnit, že není duchovno jako duchovno. I zednáři přece věří v architekta vesmíru, že ano... i homosexuálové, kteří se pohybují v LGBT …More
"sulnadzlato" ty jsi pro mě neustálým potrefeným překvapením. Chápu, že už nevíš co bys napsal, tak to zkoušíš na všechny strany. Před nedávnou dobou jsi hájil homosexuály, teď New Age "pastory", to svědčí o tom, že jsi vskutku duchovní člověk. Jen je třeba si ujasnit, že není duchovno jako duchovno. I zednáři přece věří v architekta vesmíru, že ano... i homosexuálové, kteří se pohybují v LGBT agendě a praktikují homosexualitu, jsou přece věřící, že ano...
Gonzales

Uživatel "ZCHNKS" = pastor NEW AGE

Krásně se nám spojuje mozaika, "sulnadzlato" má přeci jen společného se "zchnks-em", zkuste hádat co...
Gonzales

Zeman projev k Pussy Riot

Myslím, že v tom lese by jí ten feminismus rychle přešel. Ať tyto "nadupané" feministky ukáží jak se umí emancipovat v dřevorubectví. Myslím, že by rychle vystřízlivěly...
Gonzales

PUSSY RIOT podpořil K. Schwarzenberg

Srovnáváš neporovnatelné. Zeman je pouhý pěšák, který více méně hledá sám sebe, i když se snaží tvářit, že má ve věcech jasno.
Schwarzenberg je úplně jiná kategorie. Je to jeden z nejvyšších "zedníků" a mimořádně poslušný "systému", takže eurohujer na druhou. Ten by ve vší poslušnosti připravil veškeré podhoubí pro blížící se příchod světového "spasitele".
Tzn. jeden je za osmnáct a druhý bez …More
Srovnáváš neporovnatelné. Zeman je pouhý pěšák, který více méně hledá sám sebe, i když se snaží tvářit, že má ve věcech jasno.
Schwarzenberg je úplně jiná kategorie. Je to jeden z nejvyšších "zedníků" a mimořádně poslušný "systému", takže eurohujer na druhou. Ten by ve vší poslušnosti připravil veškeré podhoubí pro blížící se příchod světového "spasitele".
Tzn. jeden je za osmnáct a druhý bez osmnácti za dvacet, tohle je správné vyjádření...
Gonzales

PUSSY RIOT podpořil K. Schwarzenberg

To teda není jedno, kdyby byl prezident Schwarzenberg, tak jsme v hardcore zednářském vlivu. Zeman to sice nezastaví, ale přibrzdí a to pomůže k prozření mnohých...
Gonzales

Braňo Škripek "Homosexualita" (CampFest 2013)

sulnadzlato 8.9.2014 12:56:17
Právě si ríkámm Gonzalu, když potřebuješ mít pro vše důkaz, zda-li vůbec

věříš v Trojjediného Boha.

Vidíš jecminku, nějak jsem tuto otázku nezaznamenal. Odpovím dodatečně..., asi tě zklamu "sulnadzlato", ale věřím v Trojjedinného. Je to dogma mé víry.
Gonzales

Braňo Škripek "Homosexualita" (CampFest 2013)

Mě jen fascinuje jak Ostrik bedlivě sleduje tuto diskuzi, která probíhala s Vilémem. Najednou tady není Vilém a ejhle odpovídá Ostrik. Kde jste nechali bráchu "sulnadzlato"?
Gonzales

Braňo Škripek "Homosexualita" (CampFest 2013)

Vím jen jedno myšlenky Viléma jsou totální schizma a blud, ať už se za touto osobou skrývá kdokoliv...
Gonzales

Braňo Škripek "Homosexualita" (CampFest 2013)

Až k tomu budu mít důkaz tak to můžu tvrdit. Zatím ten důkaz nemám...