Theodorá-Máriá

PROROCKÝ HLAS SE NAPLNIL,PLNÍ I BEZEZBYTKU NAPLNÍ

www.pravover.cz/…/kdo-je-arcibisk… úryvek ze závěrečné části: Podle prohlášení biskupů BKP tedy Bůh již Vigana za nástupce sv. apoštola …More
www.pravover.cz/…/kdo-je-arcibisk…
úryvek ze závěrečné části:
Podle prohlášení biskupů BKP tedy Bůh již Vigana za nástupce sv. apoštola Petra vybral a ustanovil. Nyní je otázkou, zda se svého úřadu ujme. Tato situace je v něčem podobná postavení krále Davida, ve kterém byl až do smrti svého předchůdce Saula. Byl již pomazán za krále prorokem Samuelem, svého úřadu se ale mohl ujmout, až když k tomu nastaly i vhodné vnější podmínky. Vytvoření těchto podmínek záleží na Božím lidu, tedy dnes na každém z nás. V dané situaci je třeba čekat. Čekat ve víře. Modlit se za Vigana, modlit se za biskupy, za Boží lid, aby dozrál čas a Bůh zasáhl do komplikované situace v církvi.
.......Dne 12. září 2018 Portál Church Militant přinesl informaci, že Vigano zanechal testament, v němž jsou dopodrobna sepsaná i jiná odhalení vůči papeži a jiným prelátům a mají být okamžitě publikována v případě, že by snad náhlým způsobem přišel o život......
/Všichni posměváčci , pokud jsou ještě křesťané …More
Petro, v elmi se mýlíte. Popíráte Bulu papeže Pavla IV , a Gal 1,7-9 Od roku 2011 kdy JPII byl postaven jako heretik k uctívání,B16stkou /čímž na …More
Petro, v elmi se mýlíte. Popíráte Bulu papeže Pavla IV , a Gal 1,7-9
Od roku 2011 kdy JPII byl postaven jako heretik k uctívání,B16stkou
/čímž na sebe také stáhl anathemu/,
žádné platné proměnění není v řkc. Nemluvě o výtržnostech pana
Františka.To co píšete dosvědčuje její nepravost.Reverend Halík je
odpadlý kněz od pravoslaví, na něho nemůžete dát.
Petro ,buď zde platí vaše vidoucí, nebo Boží Slovo./vraťe se ke
zdravému rozumu, není vám cizí a k Božímu Slovu/ Joske před 7 hodinami Démon Pachamama oslavovaný v Limskej katedrále V křesťanské katedrále se zpěvem uctívá pohanský démon. Je to svědectví o tom, že zodpovědný kněz nevěří v křesťanského Boha. Tento kněz následuje falešného papeže Františka, který stojí v řadě falešných papežů, otvírajících dveře, aby mohl vejít Satan se svými padlými anděly. Das Arbeitsdokument der Amazonas-Synode hört auf Geister vom Amazonas Vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, praví Pán! "Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účas…More
View one more comment.