Cloud
Cloud
3363
Informacja n.t.działalności ks.Kiersztyna. .More
Informacja n.t.działalności ks.Kiersztyna.
.
Bractwo św Piusa X
Cloud moja contra (W 2007 roku Kuria Metropolitalna w Krakowie opublikowała “Informację na temat działalności ks. Tadeusza Kiersztyna”, w której …More
Cloud
moja contra
(W 2007 roku Kuria Metropolitalna w Krakowie opublikowała “Informację na temat działalności ks. Tadeusza Kiersztyna”, w której padają słowa, że ks. Tadeusz Kierszyn “nie może sprawować funkcji wynikających ze świeceń”. To swoiste “wykluczenie” ks. Tadeusza Kiersztyna ze stanu kapłańskiego, nie zostało podpisane przez żadną osobę, nie zawiadomiono samego zainteresowanego ani nie przeprowadzono z nim żadnej rozmowy wyjaśniającej.)
biniobill
🥴
One more comment
Cloud
300

OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO Z TRZECIEGO WYDANIA MSZAŁU RZYMSKIEGO RZYM 2002

ROZDZIAŁ V URZĄDZENIE I WYSTRÓJ KOŚCIOŁA DO SPRAWOWANIA EUCHARYSTII I. Zasady ogólne 288. Na sprawowanie Eucharystii lud Boży gromadzi się zwykle w kościele lub gdy kościoła brak albo …
Cloud
29436
Misericordia de Dios. .More
Misericordia de Dios.
.
Cloud
Bractwo jak zwykle niekoniecznie wiesz,o czym piszesz 🙂
Bractwo św Piusa X
Cloud nie koniecznie bo mógł juz być w wieku emerytalnymMore
Cloud
nie koniecznie bo mógł juz być w wieku emerytalnym
27 more comments