Cloud
Cloud
300

OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO Z TRZECIEGO WYDANIA MSZAŁU RZYMSKIEGO RZYM 2002

ROZDZIAŁ V URZĄDZENIE I WYSTRÓJ KOŚCIOŁA DO SPRAWOWANIA EUCHARYSTII I. Zasady ogólne 288. Na sprawowanie Eucharystii lud Boży gromadzi się zwykle w kościele lub gdy kościoła brak albo …