Petrvs Romanvs Fidelis

PREDRAHEJ KRVI PÁNA NÁŠHO JEŽIŠA KRISTA. PRETIOSISSIMI SANGUINIS DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI.

laudetur Iesus Christus. PREDRAHEJ KRVI PÁNA NÁŠHO JEŽIŠA KRISTA. PRETIOSISSIMI SANGUINIS DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI. Lec.: Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebrǽos. Hebr 9:11-15 Evang…

GESÙ ANTICIPERÀ IL SUO RITORNO TRA GLI UOMINI.

Laudetur Iesus Christus. Carbonia 18-06-2020 Gesù anticiperà il suo ritorno tra gli uomini. Satana ha ormai finito il suo tempo, gioite figli di Sion, il vostro Dio vi benedice e vi eleva a Sé. …

JEŽIŠ URÝCHLI SVOJ NÁVRAT K ĽUĎOM

Laudetur Iesus Christus Carbonia 18-06-2020 Ježiš urýchli svoj návrat k ľuďom. Satanovi sa už skončil jeho čas, tešte sa synovia Sionu, váš Boh vám žehná a vyzdvihuje si vás k Sebe. Čoskoro sa …
zaba
Pro TerezaK: asi napodobit co nejvíce Pannu Marii. Tedy být pevně v Pánově pravdě (věrouka) ať se děje co se děje, vyprošovat si dar trpělivosti, …More
Pro TerezaK: asi napodobit co nejvíce Pannu Marii. Tedy být pevně v Pánově pravdě (věrouka) ať se děje co se děje, vyprošovat si dar trpělivosti, protože ona osvědčuje právě onu pravou víru. Pán nám sám dá dar Ducha sv. abychom se osvědčili, když budeme o to skutečně stát, abychom byli neochvějně jeho. Jak to bude nakonec konkrétně dopadat i s ohledem na každého z nás, pak nechme s důvěrou na něm.
TerezaK
Jak se máme připravit, abychom byli hodni?
View 15 more comments

SCENDE DAL CIELO LA BELLA SIGNORA.

Laudetur Iesus Christus. Carbonia 03-06-2020 Scende dal Cielo la Bella Signora. Scende dal Cielo la Bella Signora, Regina del Cielo e della Terra! Eccomi a voi, discendo dal Cielo per unirmi a voi …

ZOSTÚPI Z NEBA KRÁSNA PANI.

Laudetur Iesus Christus. Carbonia 03-06-2020 Zostúpi z Neba Krásna Pani. Zostúpi z Neba Krásna Pani, Kráľovná Neba i Zeme! Hľa tu som, zostupujem z Neba, aby som sa zjednotila s vami v tejto pekelne…

PSALMUS 25

Laudetur Iesus Christus. PSALMUS 25 (24) 1 David. ALEPH. Ad te, Domine, levavi animam meam, 2 BETH. Deus meus, in te confido; non erubescam. Neque exsultent super me inimici mei, 3 GHIMEL. etenim …

Benedikt XVI. Jediný pravý vikár Ježiša Krista.

Laudetur Iesus Christus PP. BENEDICTUS XVI.,VICARIUS IESU CHRISTI Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
Dana22
Čo priniesla nová sv. omša www.tedeum.cz/…/novy-mesni-rad-… Nový mešní řád a reálná přítomnost Krista v eucharistii Hovoří-li se o nebezpečí nového…More
Čo priniesla nová sv. omša
www.tedeum.cz/…/novy-mesni-rad-…
Nový mešní řád a reálná přítomnost Krista v eucharistii
Hovoří-li se o nebezpečí nového mešního řádu, zmiňuje se oprávněně nejčastěji oslabení obětní povahy. S tím ovšem bezesporu nutně souvisí i nauka o reálné přítomnosti Pána Ježíše Krista v Nejsvětější Svátosti. Někdy je vznášena námitka, že ať už je nový mešní řád jakýkoliv, dochází v něm k platnému proměnění. Otázka ale nestojí, zda dochází k proměnění, což se ostatně děje i u pravoslavných schismatiků nebo při tzv. černé mši, pokud se k ní propůjčí odpadlý kněz, nýbrž jak ritus vyjadřuje katolické učení ohledně eucharistie.
Toto učení přesně vymezil tridentský koncil, který uvádí: „Kdo by popíral, že ve svátosti nejsvětější eucharistie je pravdivě, skutečně a podstatně přítomno tělo a krev spolu s duší a božstvím našeho Pána Ježíše Krista a tím i celý Kristus, a prohlašoval by, že je v ní přítomen pouze na způsob znamení nebo obrazně nebo svou silou, ten nechť je …More
Dana22
www.lifenews.sk/31769/eucharisticky-z… Eucharistický zázrak privádza ľudí k obráteniu Zatiaľ čo Vatikán vyhodnocuje údajný Eucharistický zázrak v …More
www.lifenews.sk/31769/eucharisticky-z…
Eucharistický zázrak privádza ľudí k obráteniu
Zatiaľ čo Vatikán vyhodnocuje údajný Eucharistický zázrak v Poľsku, kňaz farnosti, kde k nemu prišlo hovorí, že táto mimoriadna udalosť už viedla k obráteniam.
Otec Andrzej Ziombra je farárom v kostole sv. Hyacinta v Lehnici, v Poľsku, kde sa v konsekrovanej hostii údajne objavili fragmenty srdcového svalu. Na Vianoce v roku 2013 padla pri sv. omši na zem konsekrovaná hostia. Kňaz ju zodvihol a podľa cirkevných predpisov pre takéto udalosti ju umiestnil do nádoby s vodou. Podľa otca Ziombru sa čoskoro nato objavili na hostii červené škvrny. Vtedajší miestny biskup, Stefan Cichy, nariadil vedecké skúmanie hostie. Vo februári 2014 sa na korporál umiestnil malý fragment, aby na ňom dva univerzitné medicínske odbory previedli forenzné testovanie.
"Pri detailnom histopatologickom skúmaní pod mikroskopom sa objavil fragment srdcového svalu v agónii", pre EWTN News uviedol o. Ziombra. "Našiel sa fragmen…More
View 7 more comments

Pojem Emeritný pápež Cirkevné právo nepozná.

Laudetur Iesus Christus. Pojem Emeritný pápež Cirkevné právo nepozná. Buď sa vzdá všetkého a prezlečie si talár do červeno čiernej a odíde z Ríma, alebo v ňom zotrvá a tým jasne hovorí, že je …
Sv.Prokop
Líbí se mi zejména ten citát z katechismu.
dyk
Myslím si, že keď Pápež zavedie termín Emeritný Pápež, tak to platí a navyše, keď terajší Pápež to neruší, tak o to viac. Diskusie o tom sa nedajú …More
Myslím si, že keď Pápež zavedie termín Emeritný Pápež, tak to platí a navyše, keď terajší Pápež to neruší, tak o to viac. Diskusie o tom sa nedajú zakázať, ale sú bezvýznamné. Navyše je dobré, keď Benedikt XVI. je vo Vatikáne. Nie? Slobodomurárom to vadí, ale je to nepodstatné.
V Zjavení sv Jána sa píše o dvoch svedkoch, ktorý budú zabitý a pohodený na námestí a to sú pravdepodobne naši dvaja Pápeži :)
View 18 more comments

Byť Pravým Katolíkom znamená v tejto dobe...

Laudetur Iesus Christus. Byť Pravým Katolíkom znamená odsúdiť všetky herézi falošného človeka a Antikristovho vikára Jorge Mariu Bergoglia,ktorý uzurpoval Petrov stolec a ktorý bol neprávoplatne …
Anton Čulen
Theodorá-Máriá
Ty to nevíš? Být druhým Kristem.

BÚRKA JE PRED DVERAMI!...ROZJÍMAJTE! TAK AKO ZA ČIAS NOEHO, TAK AJ ...

Laaudetur Iesus Christus. Carbonia Búrka je pre dverami! ... Rozjímajte! Tak ako za čias Noeho, tak aj ... Bude pršať oheň z Neba a ľudia nebudú vedieť, kde sa uchýliť. Milované deti, sme na prahu …
dalila
Lubica, prvé soboty sú 5 nie?
ľubica
View 11 more comments

L CIELO GIÀ SI ABBASSA ALLA TERRA, IL MIRACOLO È GIÀ NEL MONDO, I VOSTRI OCCHI VIVRANNO L’…

Laudetur Iesus Christus. Carbonia Tenetevi pronti, il Cielo già si abbassa alla Terra, il Miracolo è già nel mondo, i vostri occhi vivranno l’illuminazione della coscienza. Maria Santissima: Maria …

È L’ORA DI “FATIMA!”. PREPARATEVI ALLO SCONTRO DI DUE COMETE NEL CIELO! È IL SEGNO DEL MIO …

Laudetur Iesus Christus. Carbonia Preparatevi allo scontro di due comete nel cielo! È il segno del mio ritorno tra voi. È l’ora di “Fatima!”. Preparateviallo scontro di due comete nel cielo! … È il …
AvisObservans
Non lo ritengo un linguaggio credibile di vera profezia.

BUĎTE PRIPRAVENÍ NEBO UŽ ZOSTUPUJE K ZEMI, ZÁZRAK JE UŽ VO SVETE, VAŠE OČI ZAŽIJÚ OSVIETENIE …

Laudetur Iesus Christus. Carbonia Buďte pripravený Nebo už zostupuje k Zemi, zázrak je už vo svete, vaše oči zažijú Osvietenie svedomia. Najsvätejšia Mária: Najsvätejšia Mária s vami. Milovaní synov…
ekans
nevydávej to, co církev neschválila za zjevení PM, lháři
Petrvs Romanvs Fidelis
To satan je vo vás, keď urážate Nebeskú Matku, on vie, že jeho čas sa už končí, budem sa modliť za vašu dušu Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto…More
To satan je vo vás, keď urážate Nebeskú Matku, on vie, že jeho čas sa už končí, budem sa modliť za vašu dušu
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
View 3 more comments

JE TU HODINA „FATIMY!“. PRIPRAVTE SA NA STRETNUTIE DVOCH KOMÉT NA NEBI! JE TO ZNAMENIE …

Laudetur Iesus Christus Carbonia Pripravte sa na stretnutie dvoch komét na Nebi! Je to znamenie Môjho návratu medzi vás. Je tu hodina „Fatimy! “ Pripravte sa stretnutie dvoch komét na nebi! ... Je …
F.L.Věk
Satanův channeling.
apredsasatoci
Frázy! Vidím omáčku. Nič konkrétne. Pointa, zámer mi uniká.
View 8 more comments

MÁRIINI VOJACI,NADIŠLA HODINA ZJEDNOTIT VÁS VŠETKÝCH KU MNE. NADIŠIEL ČAS VEĽKEJ BITKY …

Laudetur Jesus Christus. Carbonia Máriini vojaci, nadišla hodina zjednotiť vás všetkých ku Mne. Nadišiel čas veľkej bitky medzi dávnym hadom a ženou odetou do slnka. Prichádzam v šatách Madonny z …
PetraB
Amen!

PÁTER PIO SA ČOSKORO UKÁŽE, ABY VÁM OHLÁSIL VAROVANIE!

PÁTER PIO SA ČOSKORO UKÁŽE, ABY VÁM OHLÁSIL VAROVANIE! Carbonia 25.05.2020 Páter Pio sa čoskoro ukáže, aby vám ohlásil varovanie! Nájdite si prístrešok v Máriinom Nepoškvrnenom Srdci, aby ste …
ekans
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
ľubica
Páter Pio sa čoskoro ukáže celému svetu Aby vám ohlásil varovanie. ... To je Božia vôľa! Dnes v pripomienke svojho narodenia, žehná všetok Boží ľud …More
Páter Pio sa čoskoro ukáže celému svetu
Aby vám ohlásil varovanie. ... To je Božia vôľa!

Dnes v pripomienke svojho narodenia, žehná všetok Boží ľud a vyzýva k urýchlenému obráteniu. ( 25.5 )
Môžete viac komu toto sv p PIO hovorí?
View 4 more comments

BOH ČAKÁ EŠTE NA NAJVäČŠÍ AKT ZRADY ..JUDÁŠA A BASTARDA!!!

Laudetur Jesus Christus. Všemohúci Boh Otec Stvoriteľ nazýva doslovne zradcu bastardom,a keď niekto povie,že Boh by sa tak nevyjadril,ja vám píšem v Pravde posvätenej Duchom Svätým..,ale áno …
Tymián
Aj ja predpovedam, že koniec sveta sa blíži!!! Petrvs, dáš mi svoj like?More
Aj ja predpovedam, že koniec sveta sa blíži!!!
Petrvs, dáš mi svoj like?
ľubica
View 3 more comments

VŠETKO JE PRIPRAVENÉ,HĽA NEBO KTORÉ SA PREMENÍ NA ZDRVUJÚCU SPRAVODLIVOSŤ.

Laudeur Jesus Christus. Môj Pán...Všemohúci Boh hovorí... Carbonia Všetko je pripravené, hľa Nebo ktoré sa premení na zdrvujúcu spravodlivosť. Prevrátim svet s mojím zjavením. Ajhľa tu som, ó nevďač…
Anton Čulen

TERAZ SA ROZHODNE O OSUDE KAŽDÉHO ČLOVEKA.

Laudetur Jesus Christus. Môj Pán Všemohúci Boh hovorí... Carbonia Teraz sa rozhodne o osude každého človeka. Prečo plačete ó ľudia? Prečo sa sťažujete? Nechápete, že táto všetka bolesť, ktorú zažíva…

OHAVNOSŤ JE PRIPRAVENÁ! KALVÁRIA TOHTO ĽUDSTVA UŽ ZOSTUPUJE. Z NENAZDANIA PRÍDE GUĽA* “…

Laudetur Jesus Christus. Môj Pán Trojjediný Boh povedal.... Carbonia 09.05.2020 Ohavnosť je pripravená! Kalvária tohto ľudstva už zostupuje. Z nenazdania príde guľa* „vykúpenia“. Veľká katastrofa …
Peter(skala)
Nemoc natiahne svoj ešte väčší bič po veľkom varovaní, keď na Zemi bude chýbať všetko, úplne všetko, tomuto ľudstvu predurčenému k smrti vďaka vlastn…More
Nemoc natiahne svoj ešte väčší bič po veľkom varovaní, keď na Zemi bude chýbať všetko, úplne všetko, tomuto ľudstvu predurčenému k smrti vďaka vlastnému rozhodnutiu.
🤔
Toto sa mi nejako nepozdáva: Nemoc (choroba?!) po (1.)Veľkom varovaní?
Ved po Varovaní má príst (2.)Velký Zazrak a vyliatie Ducha Svätého, ktorý práveže umocní rozkvet Cirkvi a vlády kráľa Henriho.
Mne skôr tie predpovede pripadajú ako na konci sveta po (3.)Velkom Treste, kedy celá Zem bude spálená ale po 3 dnoch tmy príde Ježiš sudiť živých i mrtvych aby obnovil Zem a mohol vladnuť naveky.
Taktiež mi nesedí ten slovosled a terminologia:
"...tomuto ľudstvu predurčenému k smrti vďaka vlastnému rozhodnutiu."
🤔 Z vety sa dá pochopiť, že ľudstvo KVOLI vlastnému rozhodnutiu (hriechom) bude usmrtené. Ináč povedané, ludstvo bude potrestane smrťou za svoje hriechy. Neide ani tak o to, žeby išlo o nejaku teologicku chybu, čiže herézu, lebo nauka Cirkvi hovorí, že za hriech je nasledkom smrť (najprv duchovná a potom aj …More
Anton Čulen
Slovo“ FATIMA“ sa prečíta na Nebi! Cirkev pod paľbou antikrista a jeho spojencov. Fatima obkľúčená 3500 príslušníkmi polície. Svätyňa vo Fatime je …More
Slovo“ FATIMA“ sa prečíta na Nebi!
Cirkev pod paľbou antikrista a jeho spojencov. Fatima obkľúčená 3500 príslušníkmi polície. Svätyňa vo Fatime je prísne strážená, aby sa k nej na výročie zjavení 13. mája nepriblížil žiaden pútnik. Bože odpusť nám......
View 10 more comments