LaFemme
LaFemme

Odmietaš prijať Sviatosť Oltárnu na ruku? V tom prípade si neposlušný a zlý lefébvrista, sedevakantista a oportunista...

Slovo krivda je výstižné - ale spája sa mi s Pánom. Pretože v našej farnosti je sväté prijímanie po svätej omši často spojené s neúctou - hlavné dvere kostola sú otvorené, aby sa vetralo, no pred kostolom postávajú veriaci, nahlas sa rozprávajú, smejú. Takže v chráme nie je veľmi dobre počuť. Krátko po odchode kňaza, keď sa veriaci, ktorí prijímali do úst, ešte chcú modliť, nabehnú panie s …More
Slovo krivda je výstižné - ale spája sa mi s Pánom. Pretože v našej farnosti je sväté prijímanie po svätej omši často spojené s neúctou - hlavné dvere kostola sú otvorené, aby sa vetralo, no pred kostolom postávajú veriaci, nahlas sa rozprávajú, smejú. Takže v chráme nie je veľmi dobre počuť. Krátko po odchode kňaza, keď sa veriaci, ktorí prijímali do úst, ešte chcú modliť, nabehnú panie s vysávačmi a metlami a začnú upratovať. Raz sa stalo, že kňaz prišiel rozdať sv. prijímanie po svätej omši a stál a čakal s Pánom v rukách, pretože organistka hrala a hrala. Pripadá mi to tak, že Boh je už dávno v skrytosti, ale reálne pošliapavaný - no a teraz to ukazuje verejne. A väčšina katolíkov to berie ako normálnu vec. Ako normálnu vec. Veľmi otupelo srdce tohto ľudu...
LaFemme

Odmietaš prijať Sviatosť Oltárnu na ruku? V tom prípade si neposlušný a zlý lefébvrista, sedevakantista a oportunista...

V mojej farnosti dostávajú veriaci sv. prijímanie do úst po svätej omši. Kňaz k ním mal v rámci toho formáciu svedomia - tak to nazval. Prečítal im 5 výrokov - 2 zo Svätého písma a 3 z diel svätých. Išlo o krátke citáty (predpokladám, že to boli citáty). Zachytila som len dva - podotýkam, že ich predkladám ako parafrázy. Dozvedeli sa v nich, že spôsobujú ťažkosti a starosti biskupovi - niekde v …More
V mojej farnosti dostávajú veriaci sv. prijímanie do úst po svätej omši. Kňaz k ním mal v rámci toho formáciu svedomia - tak to nazval. Prečítal im 5 výrokov - 2 zo Svätého písma a 3 z diel svätých. Išlo o krátke citáty (predpokladám, že to boli citáty). Zachytila som len dva - podotýkam, že ich predkladám ako parafrázy. Dozvedeli sa v nich, že spôsobujú ťažkosti a starosti biskupovi - niekde v Písme sa píše, aby veriaci mali v úcte biskupa, aby on potom nemusel vykonávať svoj úrad so vzdychaním; že sú podvodníci, lebo odznel citát od sv. Františka Saleského v zmysle, že ak niekto tvrdí, že má zjavenie a pritom neposlúcha nadriadeného, je podvodník. No a potom im kňaz udelil sväté prijímanie do úst. Ostala som ohromená. Takto si kňaz predstavuje formáciu svedomia veriaceho - ako verejný pranier.
LaFemme

Ako sa vytratil Pokoj zo sv.omší ?!

Ad Peter (skala) - od Otca "má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi" (Ef 3, 15). A ešte: "A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov..." (1 Kor 12, 28). Tak preto svojim otcom hovoríme otec a učiteľom učiteľ.
LaFemme

Strach kňazov v Bratislave rozdávať sväté prijímanie veriacim podľa normy platnej pre Slovenskú …

Ave Mária! Mám aj takú informáciu o spôsobe sv. prijímania do ruky v prvých storočiach, že sa PRIJÍMALO NA KÚSOK LÁTKY na to určenej (korporálik). Prijímajúci prijal Telo Pána Ježiša JAZYKOM z tejto látky. Potom ju hneď úctivo vložil do nádoby na to určenej a pripravenej, v ktorej sa tieto látky potom purifikovali.
Obetujme utrpenie Pána z tohto pošliapania, ktoré sa deje násilne v mnohých našich…More
Ave Mária! Mám aj takú informáciu o spôsobe sv. prijímania do ruky v prvých storočiach, že sa PRIJÍMALO NA KÚSOK LÁTKY na to určenej (korporálik). Prijímajúci prijal Telo Pána Ježiša JAZYKOM z tejto látky. Potom ju hneď úctivo vložil do nádoby na to určenej a pripravenej, v ktorej sa tieto látky potom purifikovali.
Obetujme utrpenie Pána z tohto pošliapania, ktoré sa deje násilne v mnohých našich kostoloch, keď sa zneucťuje Jeho Telo (vedome alebo nevedome) Najsvätejšej Trojici za tých, ktorí bezohľadne presadzujú sv. prijímanie na ruku. Odpusťme im, aby sme nezablokovali svoje srdcia pre milosť Božiu. Nehnevajme sa. Ale ani nebuďme zbabelí. No všetko v pravde a láske - vždy musia byť spolu. Pretože Boh je láska a láska je všetkým. P. S. Láskou nie je naivita a hlúposť, ani bezmyšlienkovité podriaďovanie sa autorite, pokiaľ od nás žiada hriech, láskou nie je ani servilnosť...
LaFemme

o.Kuffa "... v jame levovej" odpovedá na farizejské otázky (Hanusove dni)

Zdravím, Reverend. Nehnevám sa. Napíšte mi, prosím, do obhajoby čoho neobhajiteľného som sa pustila. :-)
LaFemme

o.Kuffa "... v jame levovej" odpovedá na farizejské otázky (Hanusove dni)

"Na takú sprostosť môžu pristať iba Slováci." To je nadávanie Slovákom do sprostých. ;-) Ostatné argumenty k môjmu komentáru sú také divné, že ani nevyžadujú reakciu. :-)
LaFemme

o.Kuffa "... v jame levovej" odpovedá na farizejské otázky (Hanusove dni)

Milý Peter(skala), a čo na tom je, čo Hanos píše? Myslím v tom kontexte, na ktorý reagoval môj komentár. :-)
LaFemme

o.Kuffa "... v jame levovej" odpovedá na farizejské otázky (Hanusove dni)

Milý Hanos. Bratislavčanmi sú dnes predovšetkým príšelci zo všetkých kútov Slovenska - Oravci, Liptovci, východniari... doplň si sám. Pôvodných obyvateľov by si hľadal s ťažkosťami. Ak sú teda príšelci povaľačmi či namyslencami, možno si len priniesli mentalitu kraja, z ktorého prišli. Ak presťahuješ hlavné mesto kamkoľvek, oni si ho nájdu a obsadia.
Tvoje tvrdenie, citujem: "Všetky štáty majú …More
Milý Hanos. Bratislavčanmi sú dnes predovšetkým príšelci zo všetkých kútov Slovenska - Oravci, Liptovci, východniari... doplň si sám. Pôvodných obyvateľov by si hľadal s ťažkosťami. Ak sú teda príšelci povaľačmi či namyslencami, možno si len priniesli mentalitu kraja, z ktorého prišli. Ak presťahuješ hlavné mesto kamkoľvek, oni si ho nájdu a obsadia.
Tvoje tvrdenie, citujem: "Všetky štáty majú svoje hlavné mesto situované viacej do centra územia zo strategických dôvodov" je nepravdivé či mylné (ide o to, či zavádzaš úmyselne alebo sa len neorientuješ). Kde majú hlavné mesto napr. Rakúšania? A čo Maďari? Veľká Británia, Francúzsko... a tak ďalej. Nie je to teda anomália, ako tvrdíš. Neviem, kto si, ale zjavne máš rétoriku manipulátora. Nadávaš Slovákom do sprostých za niečo, čo nie je pravda. To však ukazuje iba na Teba samého. Ani si si neoveril fakty a hlúposti si povýšil na úroveň pravdy. Si teda len hlúpy alebo zavádzaš úmyselne? :-) Nemyslím to v zlom. Prajem Ti všetko dobré.
LaFemme

1.časť - Lutherov boj za pravdu

Hoki. Jemne nechápem Tvoju reakciu. Ako si prišiel na to, že by ma tieto cirkvi priťahovali? Nepriťahujú ma už (kedysi som k nim chodila), ale čítam si o nich, lebo sa snažím pochopiť a tiež je to sčasti súčasť mojej práce.

Ak existuje dielo, ktoré napísal Luther, dokážeš si z neho vytvoriť obraz autora. Ak existuje dielo Augustína, aj cezeň si dokážeš urobiť obraz autora. A vtedy nejde o …More
Hoki. Jemne nechápem Tvoju reakciu. Ako si prišiel na to, že by ma tieto cirkvi priťahovali? Nepriťahujú ma už (kedysi som k nim chodila), ale čítam si o nich, lebo sa snažím pochopiť a tiež je to sčasti súčasť mojej práce.

Ak existuje dielo, ktoré napísal Luther, dokážeš si z neho vytvoriť obraz autora. Ak existuje dielo Augustína, aj cezeň si dokážeš urobiť obraz autora. A vtedy nejde o predané, sprostredkované informácie, ale o originálne myšlienky autora (Luthera, Augustina...). Citáty, ktoré som uviedla, sú aj z Luterových diel.

Tiež si môžeš urobiť obraz na základe ovocia života a diela autora. Tak napr. Lutherova činnosť a učenie prináša stále nové a nové rozdelenie - čo iste nie je ovocie Ducha Svätého.

Samozrejme, čítať diela staré 500 rokov čisto dnešným spôsobom videnia by bolo povrchné. Ale okolnosti neboli až také iné a nepochopiteľné, aby sme rezignovali na pochopenie týchto diel. Napr. nedávno som čítala jednu príručku rétoriky, ktorá vyšla v 1. storočí - fantastické dielo! Akoby ho autor napísal minulý mesiac. :-) Samozrejme, musela som brať do úvahy, že cnosťou sa v gréckej kultúre tých čias nemyslelo to, čo sa ňou myslí v kresťanstve. :-D

Áno, Lutherovo vystúpenie malo svoje príčiny - bola to Božia reakcia na nemravný život, renesancia nebola práve vzorom čistoty a nasledovania Krista v Cirkvi. Preto rana Luthera. A potom veľká pomoc Božia - svätci. Tridentský koncil. Lebo Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. To však nerobí z Lutherovho učenia niečo dobré.
:-)
LaFemme

1.časť - Lutherov boj za pravdu

Hoki - uviedla som len zopár citátov z Lutherových kníh a z kníh o ňom. Na www.lumendelumine.cz/index.php
je na konci textu použitá literatúra, ktorú si môžeš prečítať - tam to budeš mať v kontexte. Hoci si nemyslím, že citáty sú nejak vytrhnuté z kontextu - o Lutherovi sa vie, že bol taký nadutý, pyšný a drsný vo vyjadrovaní a tak mimo, že Filip Melanchton musel jeho náuku mierniť (Lutherov …More
Hoki - uviedla som len zopár citátov z Lutherových kníh a z kníh o ňom. Na www.lumendelumine.cz/index.php
je na konci textu použitá literatúra, ktorú si môžeš prečítať - tam to budeš mať v kontexte. Hoci si nemyslím, že citáty sú nejak vytrhnuté z kontextu - o Lutherovi sa vie, že bol taký nadutý, pyšný a drsný vo vyjadrovaní a tak mimo, že Filip Melanchton musel jeho náuku mierniť (Lutherov slovník sa jednoducho nedal používať). Dokonca z toho bol na začiatku spor medzi luteránmi - podozrievali Melanchtona, že Lutherovu náuku menením znehodnocuje, na čas ich to rozdelilo. A to, čo dnes evanjelici a. v. majú, to je melachtonovská verzia. ;-)
LaFemme

1.časť - Lutherov boj za pravdu

Luther podľa vlastných slov. "Když pomyslím na svůj osud, zapomínám na lásku ke Kristu. Byl pro mě pouze zločinec. Idea predestinace smazala ve mně všechnu chválu a do duše mi vstupovaly kletby." Franz Funck Brentanno, Luther, Paříž, Grasset, 1934, str. 53.
"Trpěl jsem pekelná muka, peklo mě pohlcovalo. Přepadalo mě dokonce pokušení proklínat Boha, toho hrubého, ničemného Boha. Tisíckrát bych …More
Luther podľa vlastných slov. "Když pomyslím na svůj osud, zapomínám na lásku ke Kristu. Byl pro mě pouze zločinec. Idea predestinace smazala ve mně všechnu chválu a do duše mi vstupovaly kletby." Franz Funck Brentanno, Luther, Paříž, Grasset, 1934, str. 53.
"Trpěl jsem pekelná muka, peklo mě pohlcovalo. Přepadalo mě dokonce pokušení proklínat Boha, toho hrubého, ničemného Boha. Tisíckrát bych dal přednost tomu, že Bůh není!" Franz Funck Brentanno, Luther, Paříž, Grasset, 1934, str. 32.
"Kdo nevěří mojí vírou, je určen do pekla," prohlašoval. " Moje nauka a nauka Boží jsou jedno a totéž. Můj soud je soud Boží." D. Martin Luther, Werke, ed. di Weimar, 1883, X, 2, Abt. 107.
"Musíš hodně pít, hrát, bavit se a také udělat nějaký hřích. (…) Když ti ďábel říká: Nepij!, musíš mu odpovědět: Ve jménu Ježíše Krista budu pít ještě více. (…) Celé Desatero se před zrakem duše musí vytratit." De Wette, op. cit., II, str. 37.
"Bůh tě zavazuje jen k tomu, abys věřil. Ve všech ostatních věcech ti přenechává svobodu dělat to, co chceš, bez nebezpečí nějakého svědomí. On se o to nestará, ani když bys opustil svou manželku, zanechal svého pána a nebyl věrný v žádném závazku." Martin Luther, Werke, ed. Weimar, 1883, XII, str. 131. Tischrede z 5. května 1532.
"Bůh je jistě velký a mocný, dobrý a milosrdný, ale je také hloupý. Je strašný tyran." Martin Luther, Tischreden, No. 953, Werke, ed. Weimar, I, 487.

"Kristus se dopustil cizoložství poprvé s ženou u studnice, o které mluví Jan. Nereptalo se kolem něho. Co s ní tedy udělal? Pak měl sexuální styky s Marií Magdalénou, tedy s cizoložnou ženou. A tak Kristus, tak zbožný, musel také před smrtí smilnit."
Martin Luther, Tischreden, No. 1472, Werke, ed Weimar, XI, 107.

Většina (tu citovaných) dokumentů jsou vlastní díla M. Luthera ve dvou vydáních, ve Wittembergu (1551) a ve Výmaru (1883). Všichni citovaní autoři, Emme, Brentano, De Wette a Bruckhardt jsou protestanti.
Viac: www.lumendelumine.cz/index.php
LaFemme

Démon revolúcie III

Ďakujem.
LaFemme

Talianske voľby: Pápež František a ľavicové strany porazené

Henta. "A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, …More
Henta. "A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet." Gal 5, 19 - 23. Aké ovocie asi tak nesú Tvoje odkazy na Gloria TV a činnosť BKP? ;-)
LaFemme

"Původ státní moci je třeba hledat v Bohu samém a nikoliv v lidu"

Caesar. Prosím, prečítaj si ešte raz, čo som napísala - neobhajovala som žiadne štátne zriadenie, len som napísala, že ak srdce človeka túži po Bohu, tak cez takéto srdce Boh posvätí všetko, aj štátne zriadenie. A čo uvádzaš o kráľoch, tak v tom sa veľmi mýliš. Starý zákon nám približuje mnohých kráľov, ktorých srdce bolo ďaleko od Boha a ktorí (z)ničili Izrael (napr. priviedli ho k modloslužbe).…More
Caesar. Prosím, prečítaj si ešte raz, čo som napísala - neobhajovala som žiadne štátne zriadenie, len som napísala, že ak srdce človeka túži po Bohu, tak cez takéto srdce Boh posvätí všetko, aj štátne zriadenie. A čo uvádzaš o kráľoch, tak v tom sa veľmi mýliš. Starý zákon nám približuje mnohých kráľov, ktorých srdce bolo ďaleko od Boha a ktorí (z)ničili Izrael (napr. priviedli ho k modloslužbe). Takže byť kráľom ešte neznamená dobro, ak, opakujem, srdce človeka netúži po Bohu, ak Mu nepatrí. Argumentujem Starým zákonom, ale aj v dejinách Európy jasne vidno aj takých kráľov, ktorí sa spreneverili voči Bohu. :-)
LaFemme

"Původ státní moci je třeba hledat v Bohu samém a nikoliv v lidu"

sulnadzlato vidím, že nevieš prečítať a napísať správne ani môj nick. Tak nečudo, že reaguješ na niečo, čo som nenapísala. ;-)
LaFemme

"Původ státní moci je třeba hledat v Bohu samém a nikoliv v lidu"

Spomína sa niekde v Písme vláda ľudu? A v Tradícii? Pýtam sa, lebo sa mi zdá, že nie, ale nie som si istá. No a apoštoli mali hierarchické usporiadanie, keď Pán Ježiš založil Cirkev a odišiel k Otcovi... Otázka skôr znie, po čom túži srdce človeka? Ak po Bohu, potom cez takéhoto človeka Boh posvätí všetko (aj štátne zriadenie). Ak však túži po niečom inom, bude to na akomkoľvek poli (štát, …More
Spomína sa niekde v Písme vláda ľudu? A v Tradícii? Pýtam sa, lebo sa mi zdá, že nie, ale nie som si istá. No a apoštoli mali hierarchické usporiadanie, keď Pán Ježiš založil Cirkev a odišiel k Otcovi... Otázka skôr znie, po čom túži srdce človeka? Ak po Bohu, potom cez takéhoto človeka Boh posvätí všetko (aj štátne zriadenie). Ak však túži po niečom inom, bude to na akomkoľvek poli (štát, rodina...) katastrofa.
LaFemme

Kardinál Brandmüller: Nemeckí biskupi sú "úplne nečestný"

Janevanj, dobre si to napísal - evanjelici veľmi trpeli v Leopoldove pri protireformácii (koniec 17. storočia). Transport na galeje do Neapola (v článku, na ktorý si nechal link, sa nesprávne uvádza, že išli na galeje do Španielska) potom niektorí neprežili. Treba však poznamenať, že katolíci tiež veľmi trpeli počas 17. storočia a boli zabíjaní evanjelikmi preto, že boli katolíkmi (napr. košickí …More
Janevanj, dobre si to napísal - evanjelici veľmi trpeli v Leopoldove pri protireformácii (koniec 17. storočia). Transport na galeje do Neapola (v článku, na ktorý si nechal link, sa nesprávne uvádza, že išli na galeje do Španielska) potom niektorí neprežili. Treba však poznamenať, že katolíci tiež veľmi trpeli počas 17. storočia a boli zabíjaní evanjelikmi preto, že boli katolíkmi (napr. košickí mučeníci). Veľa zla na oboch stranách.
LaFemme

Morálne by zobudili mládež, keby biskupi na pohrebe NEmlčali k smrtelnému hriechu

Henta. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Mk 13,22
Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. Lk 6,44
Ovocie skutkov tohto pontifika sa už ukazuje, rovnako ako aj ovocie dohnalovcov. A je, čuduj sa svete, z rovnakého stromu.
Najsvätejšia Trojica je …More
Henta. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Mk 13,22
Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. Lk 6,44
Ovocie skutkov tohto pontifika sa už ukazuje, rovnako ako aj ovocie dohnalovcov. A je, čuduj sa svete, z rovnakého stromu.
Najsvätejšia Trojica je však nad týmito časmi - Pán dopustil na nás ťažkú skúšku, keď sú diablom udrení pastieri a stádo je vydané akoby napospas. Lenže Pán sľúbil, že cirkev nepremôžu pekelné brány. Verím Mu. Preto sa neotáčam ani na východ, ani na západ, aby som odtiaľ čakala človeka a jeho pomoc a jeho riešenie (v tom zmysle, ako sa tu dnes hádate, že kto je "dobrý" či Boží človek v tomto svete, kto nás môže viesť). Snažím sa mať oči upreté na Pána v Písme, v Eucharistii, v osobnej modlitbe (...), byť v spoločenstve s Cirkvou (RKC), ktorú založil a v ktorej je neustále tajomne prítomný, a aj s Tradíciou. :-)
LaFemme

Mimozemštania a Cirkev

Poli, ale veď pochop! Sám Pán Ježiš tento čas predpovedal. Tak už je tu. Ale stále sa modlime, aby k nám bol milostivý a zachránil nás. :-)

Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov. 1Tim 4,1
A keď už svetlo, ktoré je v tebe, tmou, aká bude potom tma sama? Mt 6,23
Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá …More
Poli, ale veď pochop! Sám Pán Ježiš tento čas predpovedal. Tak už je tu. Ale stále sa modlime, aby k nám bol milostivý a zachránil nás. :-)

Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov. 1Tim 4,1
A keď už svetlo, ktoré je v tebe, tmou, aká bude potom tma sama? Mt 6,23
Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá byť - kto číta, nech pochopí... Mk 13,14