Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
placebo_domingo
placebo_domingo
7793

Otoczmy modlitwą kapłanów- Nowa, wspaniała akcja modlitewna

Pod hasłem „Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę” środowisko strony kaplani.com.pl organizuje akcję modlitwy z kapłanów. Henryk Przondziono/GN Akcja polega na umożliwieniu wiernym w poszczególnyc…
fotograf
👍
fotograf
🤗 😇
View 5 more comments.
placebo_domingo
542

Otoczmy modlitwą Kapłanów- Zachęcajmy proboszczów do zaangażowania w Akcję!

Akcja jest bardzo potrzebna, zachęcajmy proboszczów, aby parafia wzięła udział w tej akcji. Modlitwa kapłanom jest bardzo potrzebna! Nie zaniechajmy tego!
One page