janka cpž
1443.2K

Príprava na moslimské Česko?

Masírovanie Čechov ohladne moslimskej otázky trvá už dlhé roky, a neprišlo len z otázkou prijatia migrantov. Preto dnešná štátna kampaň pre chudákov utečencov vyznieva absolútne falošne.
02:17
karel tridentsky
přednášky těchto devcat nemaji vyznam , někdo to zaplati ,oni se něco nauci , odpapouškují to ve skole .... Smysl ma když vam takovou přednášku …More
přednášky těchto devcat nemaji vyznam , někdo to zaplati ,oni se něco nauci , odpapouškují to ve skole .... Smysl ma když vam takovou přednášku udela clovek ,který s nimi zil ,ma třeba useknutou ruku nebo jizvy po ranach bicem ....ten vam rekne pravdu o náboženství miru ....
ľubica
STOP MEŠITA V BRATISLAVE Na postupnú rezignáciu pred problémom, ktorý ohrozuje celú našu kultúru a civilizáciu je len jedno riešenie. Je to totálna…More
STOP MEŠITA V BRATISLAVE
Na postupnú rezignáciu pred problémom, ktorý ohrozuje celú našu kultúru a civilizáciu je len jedno riešenie. Je to totálna mobilizácia spoločnosti – inými slovami povedané – prebudenie do reality. Bude to stáť veľa pohodlia, možno aj dočasné obete, ale v konečnom dôsledku ide o prežitie alebo otroctvo. Nebolo by to po prvý raz v histórii, že nižšia a primitívna kultúra infiltruje a následne zničí kultúru vyššiu. A to len preto, že vyššia kultúra obrazne povedané spala. Parazit je odhodlaný ničiť hostiteľa, aj keď bez hostiteľa neprežije.
rodobrana.org/imigranti-toler…
View 12 more comments.
janka cpž likes from iivari
262K

Grande Doxologie: chant de prière orthodoxe (prière de louange à Dieu)

Interprète: le choeur d'hommes du monastère Srétensky à Moscou (en slavon) Les photos: la cathédrale de Sainte Sophie à Novgorod (1045-1050) Origine de cette version du chant: Kievo-petcherskaya Lavr…More
Interprète: le choeur d'hommes du monastère Srétensky à Moscou (en slavon)
Les photos: la cathédrale de Sainte Sophie à Novgorod (1045-1050)
Origine de cette version du chant: Kievo-petcherskaya Lavra/Laure de la grotte à Kiev
www.youtube.com/watch
Traduction:
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre,
bienveillance parmi les hommes.
Nous te chantons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ta grande gloire. Seigneur, Roi céleste, Dieu et Père tout-puissant ; Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, et Saint-Esprit ; Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, Toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous ; Toi qui ôtes les péchés monde, reçois notre prière ; Toi qui sièges à la droite du Père, aie pitié de nous. Car tu es le seul Saint, le seul Seigneur, Jésus Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Chaque jour je te bénirai et louerai ton Nom dans les siècles des siècles. Daigne, Seigneur, nous garder ce jour sans péch…More
05:20
Ana Gracia
Muy lindo,
avecrux.avemaria
C'est MA GNI FI QUE ! La Cathédrale est "mystérieuse" et tellement empreinte de la "beauté divine" ! Le chant donne une note de majesté qui rend …More
C'est MA GNI FI QUE ! La Cathédrale est "mystérieuse" et tellement empreinte de la "beauté divine" ! Le chant donne une note de majesté qui rend le tout merveilleusement harmonieux ! Que Dieu est grand dans ses oeuvres ! Alleluia ! Merci pour ce partage ! JMJ +
Ana Gracia and 5 more users like this.
janka cpž likes from aobubo

Cesta ke křesťanské toleranci

Kdo seje vítr, sklízí bouři.
janka cpž likes from ľubica
91258

Pravda o Grécku

4 pages
ľubica
V záplavě komentářů o současném světovém dění, a zvláště pak o hybridní válce Západu proti stále sebevědomějšímu Rusku, nám dnes chybí moudrý pohled …More
V záplavě komentářů o současném světovém dění, a zvláště pak o hybridní válce Západu proti stále sebevědomějšímu Rusku, nám dnes chybí moudrý pohled Alexandra Solženicyna. Tento snad nejznámější Stalinův vězeň, autor nepřekonatelných děl o "životě" v Gulagu, byl nakonec proti své vůli vyhnán do exilu (Západní Německo, USA), v němž strávil rovných dvacet let.
protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/1856-strepy-roz…
ľubica
pre henta.... neviem v čom to je, ale ja neprehadzujem jazyk SK na CZ..... myslela som že to píšem v Sk sekcii..... a karmel napíš čo si jej chcela..…More
pre henta.... neviem v čom to je, ale ja neprehadzujem jazyk SK na CZ..... myslela som že to píšem v Sk sekcii.....
a karmel napíš čo si jej chcela.... pekný deň
View 7 more comments.
554.3K

Starec Rafail Berestov: 2016 začne 3. světová válka

Žák Kirila Pavlova, toho zpovědníka předchozích patriarchů Ruska, který leží v komatu. Pavlov předpověděl, že až zemře, začne 3. světová válka. Světová válka znemožní všepravoslavný sněm liberálních …More
Žák Kirila Pavlova, toho zpovědníka předchozích patriarchů Ruska, který leží v komatu. Pavlov předpověděl, že až zemře, začne 3. světová válka. Světová válka znemožní všepravoslavný sněm liberálních (polověřících) pravoslavných biskupů. (L: zmátli by Pravoslavnou církev jako ji polověřící zmátli na 2.vatikánském katolickém koncilu - jejich zradou byl počat a v či po r.1966 porozen Antikrist). 00: Kristus vstal z mrtvých. Hurá. 1,40 Car očistí církev od zednářů, od tajných služeb, od všech biskupů mlčících vůči zlu. 2.29min Na Ukrajině se objevila dvoupolárnost světa. Svět zednářů a svět pravoslavných. Nakonec car zvítězí (nemyslí Putina). Jsi-li pouze vlažný křesťan, Bůh tě vyplyvne. 3,40 Car je tak talentovaný bohoslovec, že řekne slovo a budeme činit s pláčem pokání. Já i Abel jsme s ním nedávno mluvili a tak si ho zamilovali. Ale nesmím říci jeho jméno. 5.20 Já myslím, že příští rok (2016) začne světová válka, ale možná se mýlím a ona začne už zítra. Nahrávka je z r.2015 jak sám …More
29:08
janka cpž
Tuším o koho jde.
niedopytalski
Otázka je, jestli se jedná o proroctví.Z toho článku je patrné, že spiš než o proroctví se jedná o názor Starce Rafaila Berestova.
View 3 more comments.
janka cpž likes from Samson1

Řekové poslechli athoské mnichy a hlasovali proti EU včera

Prosperita národa je vždy vázána na dodržování Božích zákonů a smlouvy s Bohem.

DůSLEDKY JEDNÁNÍ LIDU - — Požehnání - Poslušným zaslibuje Hospodin svou ochranu a pokoj.

1 „Ve své zemi si nebudete dělat bůžky, ani si nevztyčíte tesanou sochu nebo posvátný sloup, ani nepostavíte přitesaný kámen, jimž byste se klaněli. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

2 Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou …More
Prosperita národa je vždy vázána na dodržování Božích zákonů a smlouvy s Bohem.

DůSLEDKY JEDNÁNÍ LIDU - — Požehnání - Poslušným zaslibuje Hospodin svou ochranu a pokoj.

1 „Ve své zemi si nebudete dělat bůžky, ani si nevztyčíte tesanou sochu nebo posvátný sloup, ani nepostavíte přitesaný kámen, jimž byste se klaněli. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

2 Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem Hospodin.

3 Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je,

4 dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce.

5 Výmlat bude trvat až do vinobraní a vinobraní zas až do setby. Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně.

6 Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit, když budete spát. Učiním také přítrž řádění zlé zvěře v zemi a vaší zemí nebude procházet meč.

7 Budete pronásledovat své nepřátele, takže padnou před vámi mečem.

8 Pět z vás jich bude pronásledovat sto a sto z vás jich bude pronásledovat deset tisíc. Tak padnou vaši nepřátelé před vámi mečem.

9 Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním.

10 Budete jíst starou úrodu z loňska, dokud loňskou neodstraníte kvůli nové.

11 Zřídím si mezi vámi příbytek a nezprotivíte se mi.

12 Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.

13 Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma.“

— Zlořečení - Vzpurné postihne Bůh svými tresty.

14 „Jestliže mě nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto příkazy,

15 jestliže zavrhnete má nařízení a zprotivíte si mé řády, takže nebudete plnit všechny mé příkazy, ale budete porušovat mou smlouvu,

16 pak já vám učiním toto: Navštívím vás hrůzou, úbytěmi a zimnicí, pohasnou vám oči a budete plni zoufalství. Nadarmo budete sít obilí, snědí je vaši nepřátelé.

17 Postavím se proti vám a budete poraženi svými nepřáteli, a budou nad vámi panovat ti, kdo vás nenávidí, budete utíkat, i když vás nikdo nebude pronásledovat.

18 Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat, budu vás trestat za vaše hříchy ještě sedmkrát víc.

19 Roztříštím vaši pyšnou moc a učiním, že nebe vám bude jako železo a země jako měď.

20 Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.

21 Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy.

22 Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.

23 Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat,

24 i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy.

25 Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele.

26 Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.

27 Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat,

28 i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše hříchy.

29 Budete jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer.

30 Zahladím vaše posvátná návrší a roztříštím vaše kadidlové oltáříky, vaše mrtvoly pohodím na mršiny vašich hnusných model a zprotivíte se mi.

31 Obrátím vaše města v trosky, vaše svatyně zpustoším a nepřivoním k libé vůni vašich obětí.

32 Sám zpustoším zemi tak, že nad ní strnou i vaši nepřátelé, kteří se v ní usadí.

33 Vás pak rozptýlím mezi pronárody, vpadnu vám s taseným mečem do zad, takže se vaše země stane pustinou a vaše města se promění v trosky.

34 Tehdy si země vynahradí své roky odpočinutí po celou dobu, co bude zpustošena, až vy budete v zemi svých nepřátel. Tehdy bude země odpočívat a vynahradí si své roky odpočinutí.

35 Po celou dobu zpustošení bude odpočívat, protože nemohla odpočívat ve vašich letech odpočinutí, když jste v ní sídlili.

36 Naplním ustrašeností srdce těch, kdo z vás zůstanou v zemích svých nepřátel, že je zažene i šelest odvátého listí. Budou utíkat jako před mečem a padat, i když je nikdo nebude pronásledovat.

37 Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, ačkoli je nikdo nebude pronásledovat. Neobstojíte před svými nepřáteli.

38 Zahynete mezi pronárody a pohltí vás země vašich nepřátel.

39 Kteří z vás zůstanou, zaniknou pro svou nepravost v zemích svých nepřátel a také pro nepravosti svých otců zaniknou.
42594
06:39

Řekové poslechli athoské mnichy a hlasovali proti EU včera

Mniši, modlící se za národ, poslali národu písemnou zprávu 17.6.2015. Athoští mniši jsou pro Řeky mnohem vyšší morální autoritou než biskupové. Připomněli národu, že před vstupem do EU, nemělo Řecko …More
Mniši, modlící se za národ, poslali národu písemnou zprávu 17.6.2015. Athoští mniši jsou pro Řeky mnohem vyšší morální autoritou než biskupové. Připomněli národu, že před vstupem do EU, nemělo Řecko povolené umělé potraty, nemělo povolené pochody homosexuálů, nebylo zaplavené miliony muslimů. Dnes po přijetí EU legislativy (změně 80% zákonů) morálně chátrá a připravuje se stát antikristovskou Sodomou. Co se děje nyní v Řecku - že protikřesťanská levice v Řecku nechtěně pomůže řeckým křesťanům v boji proti protikřesťanské EU, předpověděl sv. Paisij Athoský, který byl svatořečen konstantinopolským patriarchátem jednohlasně 13.1.2015 a nyní byl svatořečen i moskevským patriarchátem 5.5.2015. www.agionoros.ru/docs/1513.html 12.7.2015 se patriarcha konstantinopolský zúčastní oslav světce u místa jeho hrobu spolu s řeckým národem. Vše se děje v PRAVÝ ČAS. www.agionoros.ru/docs/1873.html Zdroj: www.agionoros.ru/docs/1872.html www.pentapostagma.gr/…/%CE%B1%CF%83%CE… translate.…More
Libor Halik
Rusko neuvažuje o zmiernení potravinového embarga voči Grécku. Ufa 8. júla 2015. Embargo na dovoz potravín bolo predĺžené o ďalší rok pre všetky …More
Rusko neuvažuje o zmiernení potravinového embarga voči Grécku. Ufa 8. júla 2015. Embargo na dovoz potravín bolo predĺžené o ďalší rok pre všetky krajiny, ktoré zaviedli sankcie voči Rusku. Rusko neuvažuje o zmiernení potravinového embarga voči Grécku, keďže ide o krajinu Európskej únie (EÚ), voči ktorej je embargo smerované. Povedal to dnes ruský minister hospodárstva Alexej Uľukajev. Informovala o tom agentúra Reuters. Ako minister povedal pred začatím summitu transformujúcich sa štátov zoskupenia BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika) v ruskom meste Ufa, “embargo na dovoz potravín bolo predĺžené o ďalší rok pre všetky krajiny, ktoré zaviedli sankcie voči Rusku”.
Európska únia minulý rok spolu s USA a ďalšími krajinami zaviedla a v júni o šesť mesiacov predĺžila politické a hospodárske sankcie voči Moskve pre anexiu polostrova Krym, ako aj pre postoj Ruska v súvislosti s bojmi na východe Ukrajiny.
Rusi sa nemienia angažovať ani v pomoci Grécku, ktorému hrozí bankrot. …More
Samson1
Prosperita národa je vždy vázána na dodržování Božích zákonů a smlouvy s Bohem. DůSLEDKY JEDNÁNÍ LIDU - — Požehnání - Poslušným zaslibuje Hospodin …More
Prosperita národa je vždy vázána na dodržování Božích zákonů a smlouvy s Bohem.
DůSLEDKY JEDNÁNÍ LIDU - — Požehnání - Poslušným zaslibuje Hospodin svou ochranu a pokoj.
1 „Ve své zemi si nebudete dělat bůžky, ani si nevztyčíte tesanou sochu nebo posvátný sloup, ani nepostavíte přitesaný kámen, jimž byste se klaněli. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
2 Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem Hospodin.
3 Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je,
4 dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce.
5 Výmlat bude trvat až do vinobraní a vinobraní zas až do setby. Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně.
6 Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit, když budete spát. Učiním také přítrž řádění zlé zvěře v zemi a vaší zemí nebude procházet meč. 7 Budete pronásledovat své nepřátele, takže padnou před vámi mečem. 8 Pět z vás jich bude pronásledovat sto a sto z vás jich bude …More
View 2 more comments.
janka cpž likes from Libor Halik

Řekové poslechli athoské mnichy a hlasovali proti EU včera

Co se děje nyní v Řecku - že protikřesťanská levice v Řecku nechtěně pomůže řeckým křesťanům v boji proti protikřesťanské EU, předpověděl sv. Paisij Athoský, který byl svatořečen konstantinopolským patriarchátem jednohlasně 13.1.2015 a nyní byl svatořečen i moskevským patriarchátem 5.5.2015. www.agionoros.ru/docs/1513.html 12.7.2015 se patriarcha konstantinopolský zúčastní oslav světce u místa…More
Co se děje nyní v Řecku - že protikřesťanská levice v Řecku nechtěně pomůže řeckým křesťanům v boji proti protikřesťanské EU, předpověděl sv. Paisij Athoský, který byl svatořečen konstantinopolským patriarchátem jednohlasně 13.1.2015 a nyní byl svatořečen i moskevským patriarchátem 5.5.2015. www.agionoros.ru/docs/1513.html 12.7.2015 se patriarcha konstantinopolský zúčastní oslav světce u místa jeho hrobu spolu s řeckým národem. Vše se děje v PRAVÝ ČAS. www.agionoros.ru/docs/1873.html
551.9K

Prečo práve Grécko?

Zdá sa, akoby Grécko bolo krajinou, ktorá si míňa nad svoje pomery, berie pôžičky, žije na úkor Európy. Takto je nám to predkladané. Čo však takmer nevieme je - že Grécko sa masívne bráni európskej …More
Zdá sa, akoby Grécko bolo krajinou, ktorá si míňa nad svoje pomery, berie pôžičky, žije na úkor Európy. Takto je nám to predkladané. Čo však takmer nevieme je - že Grécko sa masívne bráni európskej sekularizácii a technologickému zotročeniu. Krajina, odkiaľ pochádzajú aj naši vierozvetscovia sv. Cyril a Metod, sa postavila na odpor, o čom sa takmer nikde nepíše.. A tak ju potrebujú zničiť. Že by pomsta za kristianizáciu východnej Európy našimi apoštolmi?
03:03
niedopytalski
Zajímavé na tom celém je, že si Řekové zvolili do čela Marxisty a v řeckém parlamentu nemá zastoupení jediné uskupení, které by prosazovalo výslovně …More
Zajímavé na tom celém je, že si Řekové zvolili do čela Marxisty a v řeckém parlamentu nemá zastoupení jediné uskupení, které by prosazovalo výslovně křesťanský model společnosti se vším všudy.
janka cpž
Další vlastenci a navíc Řecká pravoslavná církev se těší dobré pověsti ve své zemi, protože stála věrně v čele řeckého národa, když ještě nedávno …More
Další vlastenci a navíc Řecká pravoslavná církev se těší dobré pověsti ve své zemi, protože stála věrně v čele řeckého národa, když ještě nedávno žili pod Turky. A nyní by se měli podrobit ještě horšímu žaláři? Dokonce ani mladí se nezdráhají žehnat na veřejnosti. Jistěže vědí, že teď už je to záměrná likvidace pravoslaví. Srbové by mohli vypovídat. Tam ještě také berou své duchovní vážně a s úctou. www.ambon.or.cz/ambon.pl KC schválila bombardování Kosova a bude čelit trestům za padlé a zbořené chrámy Boží i domovy a co může následovat, když není pokání? Ano a veřejné a ne až za několik století po činu, jak bývá zvykem.
View 3 more comments.
janka cpž likes from Monika G

František práve vytvoril historický rekord pápežstva

Pepík. Když se budu chtít pobavit a vidět klauny, tak půjdu do cirkusu. Když však budu chtít poděkovat Bohu a důstojně Ho oslavit, tak brzy nebudu mít kam jít. Opravdu není co obhajovat.
111.1K
cina
Kdy to pride porad nic nic se nedeje
janka cpž likes this.
23356

Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista

23.5.2015 Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista Řím. „Je-li eucharistie považována jen za společnou hostinu, ze které nesmí být nikdo vyloučen, pak chybí …
tradyrespect
Pane, daruj nám kněze. Pane, daruj nám svaté kněze. Pane, daruj nám mnoho svatých kněží. Pane, daruj nám mnoho řeholních povolání. Svatý Pie X. orod…More
Pane, daruj nám kněze.
Pane, daruj nám svaté kněze.
Pane, daruj nám mnoho svatých kněží.
Pane, daruj nám mnoho řeholních povolání.
Svatý Pie X. oroduj za nás.
tradyrespect
Jeden z mála odvážných kardinálů.
janka cpž and 2 more users like this.
22941.6K

B.R. Perič: Halucinácie trikrát denne

V prítomnosti "vizionára" Ivana Dragičevič využil miestny biskup Ratko Perič svoju kázeň v Medžugorí na ostrú kritiku vizionárov a tvrdení o zjaveniach. "Naša viera nie je zakorenená v privátnych …More
V prítomnosti "vizionára" Ivana Dragičevič využil miestny biskup Ratko Perič svoju kázeň v Medžugorí na ostrú kritiku vizionárov a tvrdení o zjaveniach. "Naša viera nie je zakorenená v privátnych halucináciách, ktoré sa vyskytujú trikrát denne.", uviedol v homílii.
Sponzor slávnosti sviatosti birmovania "vizionár" Dragičevič hrdo prítomný na každoročnej májovej slávnosti tak dostal poliček priamo na mieste od hlavného celebranta. Kázeň priamo napadla tvrdenia o zjaveniach a nepriamo sa dotýkala všetkých šiestich vizionárov.
Vďaka Bohu za biskupa Periča!
PS Každoročná biskupská pastoračná povinnosť a nutná prítomnosť biskupa v Medžugorí býva často zámerne a mylne interpretovaná ako jeho opatrná podpora zjaveniam.
PPSS Youtube naproti 10 tisícom medzugorských videí ponúka jedno, čislom 1 video s biskupom Peričom z roku 2007.
01:37
Maria Dubovska
Co Tu moces. Miesto modlitby neznamena uznanie zjavenia. Je to administrative opatrenie aby tie telce tam nemodlarcili.
Samson1
Gloria.TV News pátek, 01:21 Leaked: Středa, Kongregace pro nauku víry se setkal s cílem vytvořit pokyny týkající se zjevení v Medžugorje. Tyto …More
Gloria.TV News pátek, 01:21
Leaked: Středa, Kongregace pro nauku víry se setkal s cílem vytvořit pokyny týkající se zjevení v Medžugorje. Tyto pokyny byly již unikly na Il Giornale.Papír píše, že Medjugorie bude uznán jako místo modlitby. Ve stejné době, budou kontakty s vizionářů být zakázáno, i účast ve vizích, které se nepovažují za nadpřirozené povahy.Italský spisovatel Vittorio Messori se domnívá, že papež Francis bude riskovat rozkol když odmítá zjevení, které produkují největší masové hnutí v ucouraný pokoncilní církve.
View 227 more comments.
21497.6K

S o. Grunerem o ateismu papeže Františka slovensky

Tj. komentář k bludnému proslovu papeže Františka: »Co se stane s takovou duší, když zemře? Bude potrestána? Jak?« Františkova odpověď je čistá a jasná: »Žádný trest není, jen anulování oné duše. …More
Tj. komentář k bludnému proslovu papeže Františka: »Co se stane s takovou duší, když zemře? Bude potrestána? Jak?« Františkova odpověď je čistá a jasná: »Žádný trest není, jen anulování oné duše. Ostatní mají účast na blaženosti v přítomnosti Otce. Anulované duše účast nemají, s tělesnou smrtí je pro ně všechno skončeno. To je motivace misijní církve.« Eugenio Scalfari La Repubblica 15. března 2015, česky dr. Štula, do r.2013 šéfredaktor cyrilometodějského týdeníku Světlo: www.lumendelumine.cz/index.php
07:46
warez
zameriam sa na niečo iné: -3:30 do konca. Pýta sa či skončime v pekle za jednu vymeškanú omšu. Alebo za pivo v piatok. Neviem, či je to dobre …More
zameriam sa na niečo iné: -3:30 do konca. Pýta sa či skončime v pekle za jednu vymeškanú omšu. Alebo za pivo v piatok. Neviem, či je to dobre preložené. Ale vymeškať dobrovoľne v nedeľu sv. omšu je ťažký hriech a áno i zato môže hriešnik skončiť v pekle.
Samson1
V Davidových žalmech, tedy po dlouhé době, jak už bylo pověděno, říká: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!‘ 8 Kdyby byl Jozue …More
V Davidových žalmech, tedy po dlouhé době, jak už bylo pověděno, říká: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!‘
8 Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném, pozdějším dnu.
9 Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.
10 Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.
11 A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti.
12 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
13 Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.
View 212 more comments.
2223K

Exorcista Amorth se bojí 3. světové války

Řekl to v únoru 2015 P. Grunerovi, který pak zemřel 29.4.2015. Spravodajca otca Grünera – 12.3.2015: „Nedávno som sa vrátil z Ríma, kde som sa zúčastnil na februárovom vymenovaní nových kardinálov. …
Janko333
V roku 1936 dostala od Pána Ježiša v mystickom zážitku pokyn, aby sprostredkovala vtedajšiemu pápežovi Piovi XII. posolstvo, aby zasvätil svet …More
V roku 1936 dostala od Pána Ježiša v mystickom zážitku pokyn, aby sprostredkovala vtedajšiemu pápežovi Piovi XII. posolstvo, aby zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie !
Túto žiadosť opakovala až do roku 1941. Zasvätenie sa udialo 31. októbra 1942 v Ríme. Blahoslavena Alexandrina Maria da Costa
poračovanie článku
www.zivotopisysvatych.sk/alexandrina-maria-da-costa/
Janko333
Dejiny nám toľkokrát ukázali, že nemožno len tak ignorovať intervenciu Neba. Ak sa pozrieme na Francúzsko, tak často navštevované Ježišom a jeho …More
Dejiny nám toľkokrát ukázali, že nemožno len tak ignorovať intervenciu Neba. Ak sa pozrieme na Francúzsko, tak často navštevované Ježišom a jeho Matkou, vidíme, ako draho na to naša zem doplatila, keď odmietla urobiť, o čo bola požiadaná.
Jeden príklad: v Para le Monial, cez sv. Margitu Máriu Alacocq, žiadal Ježiš kráľa Ľudovíta XIV, aby zasvätil Francúzsko jeho Najsvätejšiemu Srdcu. Kráľ na to nedbal a naša zem, namiesto aby sa tešila prisľúbenému mieru a víťazstvu nad svojimi nepriateľmi, musela pretrpieť ukrutnosti revolúcií 1779, 1830 a 1848. Keď sa o to pokúsil kráľ Ľudovít XVI., bolo už neskoro, krajina už bola „podmínovaná“ a on zomrel pod gilotínou.
Rok 1917 sa Mária zjavila trom malým pastierikom vo Fatime, aby zastavila 3. svetovú vojnu a dala nám svoj program obrátenia. Mimo inéprosila, aby každý národ sa zasvätil Jej nepoškvrnenému Srdcu a Srdcu jej Syna Ježiša, ale odpovedalo iba Portugalsko - a od vojny 1939 - 1945 bolo ušetrené.
Ostatné národy ignorovali jej hlas a …More
View 20 more comments.
janka cpž likes from Filofej

Inkvizícia opäť na scéne

Diabol roznecuje vášne veľkou intenzitou.A keď budú ľudia žeraví od nenávisti, rozpútať vojnový konflikt bude hračkou.
Neverte médiám,ani proamerickým ani proruským.Nedajte sa strhnúť ani na jednu stranu.Je to diablova práca rozvášniť ľudí.Prijmite Pokoj Kristov a zachovajte ho vo svojom srdci.
Pokoj je prvý dar od Krista po Jeho zmŕtvychvstaní.
4712.7K

Inkvizícia opäť na scéne

Na Slovensku šarapatia platení agenti Kremľa
03:11
johan1
Z týchto pravdivých správ nech si urobí každý svoj názor! Pripadá mi to tak trochu silvestrovské!
Taxiarchos
Len off topic, skusme si drzat odstup a nedelit sa na yankees a bolsevikov. V podstate sme jedno, bez ohladu na to, z ktorej casti sveta pochadzame. …More
Len off topic, skusme si drzat odstup a nedelit sa na yankees a bolsevikov. V podstate sme jedno, bez ohladu na to, z ktorej casti sveta pochadzame.
Ze Markiza a JOJka produkuju mnoho usmevnych reportazi, je snad kazdemu jasne. Takisto by som ale vystrihal pred bezbrehou podporou Ruska. Putin je velky strateg a Obama pri nom vyznieva ako saso, ale to neznamena, ze to Putin s krestanmi mysli dobre. Modlime sa za upokojenie situacie na Ukrajine a spolahnime sa na Boha, ze ostatne vyriesi. Blizia sa volby, treba sa angazovat doma.
Rusov zatial netreba glorifikovat, je potrebne pockat, kym sa prejavia. Ktovie, ako by sa Putin choval, ak by garde bolo opacne. Este jedna vec - ak by padla Amerika, nemyslim, ze svet sa stane lepsim. To iste plati pre odstranenie Ruska.
Myslim si, ze to, ze sa tito dravci navzajom snazia pozrat, nas chrani pred uplnou globalizaciou spolocnosti, ktora nakoniec moze skoncit prenasledovanim pravovernych krestanov.
View 45 more comments.
4130.2K

My sa vás nebojíme

Protest 26. marca 2015 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave proti základniam NATO na území Slovenskej republiky
10:03
Maria Dubovska
www.novinky.cz/domaci/365527-odpurci-… Akci odpůrců pořádali pražští komunisté,More
www.novinky.cz/domaci/365527-odpurci-…
Akci odpůrců pořádali pražští komunisté,
View 2 more comments.
23.5K

Sv. Jan Strelcov předpověděl, že Izrael zapojí do 3. světové války celý svět

Sv. Jan Strelcov arcibiskupu Alipiji Pogrebnjakovi (Погребняк) předpověděl, že pomaže ruského cara. Stal se biskupem Doněcka r.1991. Do důchodu r.1997, když přijal schimu. 28sec Jeho duchovníkem byl …More
Sv. Jan Strelcov arcibiskupu Alipiji Pogrebnjakovi (Погребняк) předpověděl, že pomaže ruského cara. Stal se biskupem Doněcka r.1991. Do důchodu r.1997, když přijal schimu. 28sec Jeho duchovníkem byl Serafim Tjapočkin i Kiril Pavlov. 1,30 biskup vypráví, jak mu starec Jan předpověděl pád SSSR.
Пророчество данное прп.Иоанном (Стрельцовым) Схиархиепископу Алипию (Погребняку) о будущем России, о воссоединении всех разорванных славянских земель воедино,
3,49 Před návratem křesťanského carství se rozdělí slovanské národy Ruska, postaví proti sobě hranice. Pak však přijde velké neštěstí na Zem, začne to z malého státu na Blízkém východě z Izraele, který celý svět do toho vtáhne. 4.20 Ta 3. světová válka způsobí, že ty slovanské státy rozbijí hranice mezi sebou a znovu bude 1 ruský stát. 4.33 Neštěstí připraví svatou Rus na přijetí cara. Všichni starci biskupovi říkali, že ještě bude muset být monarchie na sv. Rusi. 5.00 Biskup: "Protože se tolik proroctví otce Jana splnilo v …More
06:27
OAMDG1 and one more user like this.
712.9K

Vyhnaný prezident Ukrajiny: Bojte se Boha!

9.26 Zastavte válku! 9.30 Bojte se Boha! Přemýšlejte o svých dětech. 9.35 Popřemýšlejte, jak je možné s touto bolestí, s touto hořkou bolestí žít dále. Prezident Janukovič ke kyjevské vládě na konci …More
9.26 Zastavte válku! 9.30 Bojte se Boha! Přemýšlejte o svých dětech. 9.35 Popřemýšlejte, jak je možné s touto bolestí, s touto hořkou bolestí žít dále. Prezident Janukovič ke kyjevské vládě na konci videa 16.3.2015. Viz: Znamení ikony Spasitele - znovu křižovaného
10:11
Stylita
To už jsem někde v minulosti počul ...heh čeština i slovenština jako dialekty československého národa..ale už to nikdo 23 let netvrdí
Anton Selecký
Ukrajina vlastne neexistuje, existovala Svätá Kijevská Rus, ako sa toto územie odpradávna volalo - odvtedy sa stalo akýmsi územím nikoho, či skôr …More
Ukrajina vlastne neexistuje, existovala Svätá Kijevská Rus, ako sa toto územie odpradávna volalo - odvtedy sa stalo akýmsi územím nikoho, či skôr akýmsi pohyblivým nárazníkovým pásmom medzi Poľskom a Ruskou, Sienkiewicz túto oblasť nazýval aj "Divé polia", Sič, Záporožie,či ako, kde sa to hemžilo kozákmi, tatármi, sem-tam Turkami, paravojskami a zbojníkmi . Bolo to územie nájazdov, povstaní, niekto by mohol vysvetliť, ako sa z tohto územia stala krajina resp až štát.
View 5 more comments.
janka cpž likes from Anton Selecký

Kto sa k tomuto hlási?

No tiež si myslím že to je zaujímavý "súzvuk" - gloria + oná bleskovosť. Každý si o tom môže urobiť svoj obraz. Ináč ja to považujem za čistú zlomyseľnosť to zverejnenie, pretože tento krok nerieši ani otázku charizmatikov, ani otázku daru "jazykov", ani rozsiahlu otázku snahy rozkryť naše duchovné dejiny, a ani neprispieva ku akejkoľvek konštruktívnej diskusii. Ja mám celé balíky úkazov a javov,…More
No tiež si myslím že to je zaujímavý "súzvuk" - gloria + oná bleskovosť. Každý si o tom môže urobiť svoj obraz. Ináč ja to považujem za čistú zlomyseľnosť to zverejnenie, pretože tento krok nerieši ani otázku charizmatikov, ani otázku daru "jazykov", ani rozsiahlu otázku snahy rozkryť naše duchovné dejiny, a ani neprispieva ku akejkoľvek konštruktívnej diskusii. Ja mám celé balíky úkazov a javov, na ktoré som v živote u veriacich narazil, a ktoré mi dali poriadnu námahu ich pochopiť či prijať, a môžem mať ku nim akýkoľvek postoj, ale z úcty ku súkromiu a svojprávnosti iných osôb ich nikde neuvediem, pretože by to bolo proste a mierne povedané necivilizované. Ale toto "ratatapipi" - zosmiešnenie niekoho asi enormne potešilo a účel to iste splnilo, a zastáncovia "učiteľského úradu" Cirkvi podľa všetkého zase raz úžasne pomohli katolíkom.
612K

Dnes odpověděl prezident Zeman

Kromě řečeného v dubnu 2015 Miloš Zeman zamíří do Vatikánu, aby domluvil výstavbu hospiců z restitucí. Kardinál Duka podle prezidenta s navrženou myšlenou souhlasil, ale s „opatrností sobě vlastní“ …More
Kromě řečeného v dubnu 2015 Miloš Zeman zamíří do Vatikánu, aby domluvil výstavbu hospiců z restitucí. Kardinál Duka podle prezidenta s navrženou myšlenou souhlasil, ale s „opatrností sobě vlastní“ neřekl konkrétní částku, kterou katolická církev uvolní. „Takže budu pokračovat v jednání, až z něho ta konkrétní částka nakonec vypadne,“ doplnil prezident. „Dovolte, abych Vám touto cestou zaslal osobní blahopřání k výročí Vašeho zvolení na stolec sv. Petra. Počátek března 2013 byl i pro mě důležitým životním předělem, neboť jsem se ujal funkce prezidenta České republiky. V tomto ohledu nás tedy spojuje spřízněnost ve výkonu úřadu,“ píše papeži Zeman. „Vaše Svatosti, do Vašeho náročného poslání Vám přeji vše dobré, hodně síly, optimismu a energie - v duchu citátu z Písma: Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují,“ končí prezidentův dopis papeži Františkovi.
Zdroj: zpravy.idnes.cz/…/domaci.aspx zpravy.idnes…More
33:54
janka cpž
Spravovat taková zařízení a vybírat nájem nebude veřejností vnímáno dobře a slova pana kardinála, že lidi do toho nemají co mluvit se zapomenout …More
Spravovat taková zařízení a vybírat nájem nebude veřejností vnímáno dobře a slova pana kardinála, že lidi do toho nemají co mluvit se zapomenout nedají. Více by mělo jít o ty lidi než majetek. S těmi hospicy je to naopak dobrý nápad, jak ukázat veřejnosti dobrý úmysl.
Mařenka
Podrobné informace o restitucích je možné sledovat zde:www.sluzbaverejnosti.cz Na zmíněný pořad „Máte slovo“ se můžete podívat na tomto odkazu, More
Podrobné informace o restitucích je možné sledovat zde:www.sluzbaverejnosti.cz
Na zmíněný pořad „Máte slovo“ se můžete podívat na tomto odkazu, www.ceskatelevize.cz/…/video uvidíte a posoudíte sám. „Domov Srdce v dlaních“,o kterém je řeč, a jehož ředitel v pořadu osočoval Kongregaci Nejsvětějšího Spasitele – redemptoristy z požadavku neúměrného nájmu, nemluvil pravdu a byl ze lži brzy usvědčen. Vyšlo najevo, že střecha i odpady jsou v havarijním stavu a musí se naléhavě opravit. Zřizovatel domova obec Jiříkov, ani provozovatel - sdružení „Srdce v dlaních“ nejspíše budovu neudržují.
Dva kusy plenek na den a osobu se tohoto zařízení netýkalo, o něm mluvila pracovnice následné péče. Následnou péčí se rozumí např oddělení dlouhodobě nemocných, které mnohdy suplují hospice. Pojišťovna hradí dvě pleny, což je možné, zbytek si musí kupovat každý sám, nebo jeho rodina. Tyto počty však platí i pro ty, kteří jsou v domácím ošetření, lékař předepíše na kalendářní měsíc jen omezený počet, …More
View 4 more comments.
311.7K

Strelkov se pomodlil, pak mluvil o Putinovi

2h59 Jak Putin Donbas podržel, toť je už jiná otázka. Kdyby Donbas Putin nepodržel, neexistovala by dnes ani Donbaská ani Luhanská republika. Čili je politická vůle prezidenta. Ale taktika způsobila …More
2h59 Jak Putin Donbas podržel, toť je už jiná otázka. Kdyby Donbas Putin nepodržel, neexistovala by dnes ani Donbaská ani Luhanská republika. Čili je politická vůle prezidenta. Ale taktika způsobila obrovské oběti, nese je a ještě je způsobí. 2,59,40 Ona způsobí vnitropolitické zhoršení i v Rusku. Tuto taktiku vypracovávají asi pomocníci prezidenta. Protože nemám k dispozici znát jaké příkazy dává prezident svým podřízeným, tak předpokládám, 2,59,59 že co se stalo, je původem od pomocníků prezidenta, od jejich kořistnosti. 24.1.2015
03:08:17
janka cpž
Četla jsem. Dost drsné. Spíš doufám, že ty jestřáby požene někdo k zodpovědnosti dřív, než se jim podaří obrátit všechno vzhůru nohama. Věnovat jim …More
Četla jsem. Dost drsné. Spíš doufám, že ty jestřáby požene někdo k zodpovědnosti dřív, než se jim podaří obrátit všechno vzhůru nohama. Věnovat jim ostrov a nářadí a tam ať se živí. Nejlépe ostrov s aktivní sopečnou činností nebo častým zemětřesením a hodně kamenitý.
Peter(skala)
Nikdy viac vojna...zaznelo z ust viacerých ľudí, ktorí sa presvedčili, že vojna má ako každý hriech dalekosiahle následky. Človek, ktorý vidí vo …More
Nikdy viac vojna...zaznelo z ust viacerých ľudí, ktorí sa presvedčili, že vojna má ako každý hriech dalekosiahle následky. Človek, ktorý vidí vo vojne a v odplate správne riešenie (hoc aj najlepšie z najhorších...) je zaslepení nenavisťou, pomstychtivosťou a v skutočnosti si neuvedomuje, čo ho čaká: myslí si, že vojna ho nezasiahne, ale pravdou je opak.
Ked dôjde ku vojne medzi Zapadom a Vychodom..USA a Ruskom, tak to sa bude tykať všetkých (3svet.vojna)
Vtedy nepomôže vyhovorka typu: "Ja som chcel len spravodlivosť pre nepriateľov, ktoru si zaslužia."
A kto si nezasluži trest alebo kto je bez viny, aby mohol povedať, že tamten si zasluži vojnu, ale ja len napomenutie, či niečo podobne malé...???
Zrejme ešte nebol vo vojne alebo bol a ešte sa nepoučil:(
smutne..ak práve kresťan tak zmyšľa
View one more comment.
421.5K

Bývalý ministr školství a neodpadlý kněz řekl pravdu

Našimi nepřáteli jsme my sami Lidé, lidé, Dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky: rozumem, svědomím a zodpovědností. Sešl…
Samson1
Podobnou řeč kdysi pronesl kongresman v USA. Všichni očekávali plamenou řeč, ale on pronesl řeč, která jde do sebe. Co všechno jsme si dovolili …More
Podobnou řeč kdysi pronesl kongresman v USA. Všichni očekávali plamenou řeč, ale on pronesl řeč, která jde do sebe. Co všechno jsme si dovolili dělat proti Bohu. Potraty atd.
Libor Halik
Video P. Petra Piťhy na: Projev prof. Petra Piťhy,
View 2 more comments.
162818

Zhromaždenie za prenasledovaných

Bratislava, Hodžovo námestie (Prezidentský palác) 3. marca 2015
07:23
Maria Dubovska
Co ta žere? Proste zvyšuju naklady na propagaciu. Nedokážeš nic prijmnut jak fakt, za všetkým si myslíš že objavíš teplú vodu lebo co. Dedek, …More
Co ta žere? Proste zvyšuju naklady na propagaciu. Nedokážeš nic prijmnut jak fakt, za všetkým si myslíš že objavíš teplú vodu lebo co. Dedek, psychopat, neviem čo ti urobili, jak keby to neboli ludia, to je teda postoj krestana fakt.
janka cpž
Jen ať perlí McCain. To je propagace. Ať šetří kasu
View 14 more comments.
735.9K

Gloria.TV News on the 5th of March 2015

No Honor: Pope Francis figures among the candidates for this year’s Nobel Prize for Peace. Other candidates are the Congolese gynecologist Denis Mukwege or whistleblower Edward Snowden. Altogether …More
No Honor: Pope Francis figures among the candidates for this year’s Nobel Prize for Peace. Other candidates are the Congolese gynecologist Denis Mukwege or whistleblower Edward Snowden. Altogether 276 candidates are nominated. The reputation of the award has suffered in recent years.
Focolari Bishops: Yesterday morning Pope Francis received the bishops who belong to the liberal Focolari Movement. 60 prelates of 35 countries were present. Bangkok Cardinal Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij led the group. Francis encouraged them to continue their commitment in favor of the ecumenical and interreligious dialogue.
Aggressive Secularism: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has said at a high-level conference on the defense of Christians in Geneva that aggressive secularism is picking up pace in the West. Quote: "Christians have been experiencing problems in many countries, where it is deemed politically incorrect to speak about one's Christian identity and where Christian values, …More
02:31
2 Peter 3:3 First of all you must understand this, that in the last days scoffers will come, scoffing and indulging their own lusts.
Fiel al Evangelio
Dear @Gloria.TV News your moderator Francisco, tu es Petrus is also impersonating my account Fiel al Evangelio Please take a look More
Dear @Gloria.TV News your moderator Francisco, tu es Petrus is also impersonating my account Fiel al Evangelio Please take a look gloria.tv/search/fiel%20al%20evangelio
Your moderador Francisco, tu es Petrus is stealing the identity of my user account. @Francisco, tu es Petrus
Please stop this Thanks
View 5 more comments.
1432.8K

Nádej pre svet

Situácia ohľadne Ruska očami politikov a publicistov
10:58
Maria Dubovska
jo, jo, na spadnutie to je uz odkedy oslintaný brežnev s tým to istým mátal po svete.
Anton Selecký
Janka nemožem nič potvrdiť, ono to je dost divné, že práve na orgo-net.blogspot.cz/…/moskevske-bombo… sú tieto veci, pretože je dosť iných tiež …More
Janka nemožem nič potvrdiť, ono to je dost divné, že práve na orgo-net.blogspot.cz/…/moskevske-bombo… sú tieto veci, pretože je dosť iných tiež nezávislých webov, ktoré by to mohli zverejniť. Takže ja s tým počítam, že to je pravda, ale nejako ma to nevzrušuje, ono aj tak je všetko "na spadnutie."
View 12 more comments.
janka cpž likes from ľubica

Pochod na podporu prenasledovaných kresťanov-3.3.2015

27.2.2015 Džihádista z ISIS sa nedávno obrátil na kresťanstvo po tom, čo ho zanechali ako

mŕtveho v blízkosti východnej hranice Sýrie, kde ho nakoniec zachránili kresťanskí misionári z regiónu, ako napísali noviny Aleppo Herald ráno 27. februára. Informoval o tom World New Daily Report (reported).


Muž prežil po konflikte medzi IŠIS a sýrskou armádou. Misionári zo ‘Saint Dominican Catholic Pres…More
27.2.2015 Džihádista z ISIS sa nedávno obrátil na kresťanstvo po tom, čo ho zanechali ako

mŕtveho v blízkosti východnej hranice Sýrie, kde ho nakoniec zachránili kresťanskí misionári z regiónu, ako napísali noviny Aleppo Herald ráno 27. februára. Informoval o tom World New Daily Report (reported).


Muž prežil po konflikte medzi IŠIS a sýrskou armádou. Misionári zo ‘Saint Dominican Catholic Presbytery of Ayyash’ (Svätého dominikánskeho katolíckeho kláštora Ayyash) chceli muža riadne kresťansky pochovať a niesli ho vyše 26 kilometrov, no potom muž zrazu zázračne ožil – považovali ho za mŕtveho pre jeho ťažké zranenia.

Kňaz Hermann Groschlin podáva správu o tom, čo sa stalo:

„Povedal mi, že už vždy ho učili, že ak zomrie ako mučeník, otvorí mu to brány Jannahu, alebo brány neba” spomína kňaz. „Napriek tomu, keď začal stúpať smerom k nebeskému svetlu, zjavili sa diabolské sily alebo džinovia, ako ich nazýval, a viedli ho k ohnivým bránam pekla. Tam mal znova prežívať všetku bolesť, ktorú spôsobil iným a každú smrť, ktorú zapríčinil počas celého svojho života. Dokonca mal znova prežívať stínanie hláv obetí ich vlastnými očami”. Tieto obrazy, tvrdil džihádista, ho budú strašiť po celý zvyšok jeho života, ako povedal kňaz.

„Potom k nemu prehovoril Boh a povedal mu, že úboho zlyhal ako ľudská duša a že bude odohnaný od nebeskej brány, keby si zvolil smrť, ale ak si zvolí ďalší život, bude mať druhú šancu oľutovať svoje hriechy a znova kráčať cestou Boha.” Mladý muž tvrdí, že o chvíľu neskôr ho znova oživili a teraz je ochotný konvertovať na kresťanstvo a odmietať islam.

worldnewsdailyreport.com/isis-fighter-co…
913.8K

Neuvěřitelná manipulace ČT!!!

Autentické zprávy z Ukrajiny v podání ČESKÉ TELEVIZE: Česká televize vysílá jeden rozhovor s údajným vojákem z Ukrajiny a ejhle podruhé ten stejný voják (komparzista) je povstalcem...More
Autentické zprávy z Ukrajiny v podání ČESKÉ TELEVIZE:
Česká televize vysílá jeden rozhovor s údajným vojákem z Ukrajiny a ejhle podruhé ten stejný voják (komparzista) je povstalcem...
01:36
janka cpž
Bylo to v televizi i se záběry skutečných bezdomovců. Ale to je fuk. A tenhle komparzista je možná z jednovaječných dvojčat a jeden se dal k separati…More
Bylo to v televizi i se záběry skutečných bezdomovců. Ale to je fuk. A tenhle komparzista je možná z jednovaječných dvojčat a jeden se dal k separatistům a druhý do Ukrajin. arm.. No a možná z trojčat. Třetí se objeví v Rusku a dozná se k vraždě Němcova. Co vy na to?
janka cpž
Přemýšlej. Jak asi v krabici někdo může mít na ulici zapojený kabelový telefon. V tom je ten vtip. Nebo. Havla sledovali a skrývali se za stromy a …More
Přemýšlej. Jak asi v krabici někdo může mít na ulici zapojený kabelový telefon. V tom je ten vtip. Nebo. Havla sledovali a skrývali se za stromy a někdo to za nimi s klidem natáčel? Prostě je to amatérská práce.
View 7 more comments.
janka cpž likes from MILOSLAV
4628.5K
18:48

Josif Vatopedský z hory Athos i prorokoval.

Prosím o kvalitní komentáře a racionální argumenty, které souvisejí s videem. Hysterické výkřiky, přitákaní..., které neargumentuje, ale diskusi zapleveluje bude mazáno. Děkuji za pochopení chci aby …More
Prosím o kvalitní komentáře a racionální argumenty, které souvisejí s videem. Hysterické výkřiky, přitákaní..., které neargumentuje, ale diskusi zapleveluje bude mazáno. Děkuji za pochopení chci aby byla diskuse přehledná.
Míla Pletánek
Libor Halík: AUTENTICKÝ AUDIOZÁZNAM SE MI PODAŘILO ZÍSKAT AŽ NYNÍ. Dávám ho proto zde. Je to důkaz, že to tento světec skutečně řekl, že si to nikdo o něm nevymyslel. Tento muž měl pro nás neobvyklou schopnost nepřetržité modlitby, vždy a všude. Rozmlouval s Bohem. Bůh ho nakonec odměnil nebem, což se projevilo na jeho tváři, když 45 minut po smrti se na ní objevil úsměv. Medicína to považuje za nemožné, ale stalo se to. Úsměv byl povzbuzením pro jeho žáky v klášteře Vatoped na řeckém Athosu. V tu dobu řecký stát totiž zmrazil veškeré bankovní účty tohoto kláštera (monastýru) ve kterém žije zhruba 150 mnichů a pracuje i 100 civilních zaměstnanců. Jeho žák Efraim, světcem vybraný opat kláštera, proto psal i prezidentovi a ministrům.
Stylita
Dobrá, Hoki. Odblokuji tě. Prosím o věcnou diskusi.
Stylita
Mám pocit, že smrt papeže neprorokoval, je to tu v závorce, zřejmě dodatek Libora Halíka. Je to tak?
View 44 more comments.
janka cpž likes from ľubica

Pray for Syria

1.Otče, ty si Boh pokoja;
posilni vysokých štátnych a vojenských predstaviteľov na celom svete
v úsilí riešiť konflikty mierovou cestou.

2. Bože, ty nás posväcuješ,
aby sa náš duch zachoval neporušený a duša i telo bez úhony;
ochraňuj utečencov zo Sýrie
a poskytni im svoju pomoc a útechu.

3. Otče, ty vieš, že vernosť vyrastie zo zeme
a spravodlivosť zhliadne z neba;
prijmi k sebe všetkých zomre…More
1.Otče, ty si Boh pokoja;
posilni vysokých štátnych a vojenských predstaviteľov na celom svete
v úsilí riešiť konflikty mierovou cestou.

2. Bože, ty nás posväcuješ,
aby sa náš duch zachoval neporušený a duša i telo bez úhony;
ochraňuj utečencov zo Sýrie
a poskytni im svoju pomoc a útechu.

3. Otče, ty vieš, že vernosť vyrastie zo zeme
a spravodlivosť zhliadne z neba;
prijmi k sebe všetkých zomrelých násilím -
kresťanov mučeníkov
a zjav im svoju slávu.

4. Bože, ty neopúšťaš tých, čo v teba dúfajú;
vlej všetkým kresťanom silu konať dobro, modliť sa a postiť sa
za všetkých ľudí dobrej vôle na celom svete.

5. Otče, tvoje milosrdenstvo je večné;
priveď všetkých, čo sa chopili zbrane, ktorí šíria zlo
a nevážia si dar života druhých
k poznaniu pravého zmyslu života,
ktorý spočíva v láske k tebe a k našim blížnym
bez rozdielu rasy a vyznania.

6. Bože, ty vypočuješ naše prosby, keď ťa vzývame;
pohliadni na tých, ktorí zostávajú v krajine,
a povzbudzuj ich v boji za demokraciu
a nevojenské riešenie sporov.

Pane a Bože náš,
prijmi tieto prosby a zachovávaj nás v bdelosti,
aby sme ako verní kresťania šírili okolo seba
vzájomné porozumenie, toleranciu a ľudskosť,
ako nás to učil tvoj Syn, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.
janka cpž likes from ľubica

Adagio-zamyslenie

Keď ma niekto zrazí na kolená, poviem si - keď som už na kolenách, je čas na modlitbu?
Keď mi niekto trhá srdce na kusy, poviem si - keď už je na kusy,je čas rozdať ho?
Keď mi niekto rozbije sny, poviem si - keď už sú preč, je čas vstávať?
Keď niekto zničí mňa a môj svet, poviem si - je čas sa ZNOVUZRODIŤ !
/Natty Hof/
janka cpž likes from ľubica

PRAVÁ TVÁŘ ISLÁMU

Saúdská Arábie. Vrchní imám káhirské univerzity Al Azhar, Ahmend Al Tajíb, prohlásil, že je naléhavě nutné přikročit k radikální reformě muslimské náboženské výuky, aby se zabránilo šíření religiózně zdůvodňovaného extremismu. Nejvyšší představitel sunnitského islámu v pondělí promluvil v Mekce na semináři pod titulem: Islám a boj proti terorismu. Jak informuje katolická zpravodajská agentura More
Saúdská Arábie. Vrchní imám káhirské univerzity Al Azhar, Ahmend Al Tajíb, prohlásil, že je naléhavě nutné přikročit k radikální reformě muslimské náboženské výuky, aby se zabránilo šíření religiózně zdůvodňovaného extremismu. Nejvyšší představitel sunnitského islámu v pondělí promluvil v Mekce na semináři pod titulem: Islám a boj proti terorismu. Jak informuje katolická zpravodajská agentura Asia News, egyptský imám zdůraznil, že extremismus je plodem „špatného výkladu Koránu asunny“. „Došlo tu k dějinné akumulaci extrémistických tendencí, které některé lidi dovedly k volbě pomýlené formy islámu“, dodal a pokračoval: „Jedinou nadějí, jak navrátit jednotu muslimské obci věřících – umma – je odporovat těmto tendencím na školách a univerzitách a označovat jejich stoupence za nevěřící. Vrchní imám proto navrhl zavedení zvláštního studijního programu, který by opravil „chybné a nejednoznačné pojmy“. Zároveň vyzval ke svolání konference muslimských akademiků, která by posílila obecné hodnoty islámu, a jejíž rozhodnutí by byla závazná pro praxi věřících v každé zemi.
Al Tajíb v Mekce nemluvil o Islámském státu, ale o „teroristických skupinách, které si zvolily divoký a barbarský postup“. Napětí na Blízkém východě je podle něho spiknutím, za které nese zodpovědnost „nový globální kolonialismus ve spojenectví se světovým sionismem“. Podle imáma tento konspirační plán využívá „konfesionálních pnutí“, která se vyskytují v Iráku, Sýrii, Jemenu a Libyi.
Třídenní seminář v Mekce zahájil tamní guvernér četbou listu saúdského krále Salmána. Panovník, který je správcem posvátných míst islámu, označil terorismus za produkt extrémistické ideologie a hrozbu pro muslimskou komunitu i celý svět. Jeho cílem je vyvolat obavy z muslimů a otřást vztahy mezi islámskými a neislámskými státy, napsal saúdskoarabský král Salmán.
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
janka cpž likes from Samson1

Otevřenost všemu a všem

www.aktuality.sk/…/dochadza-k-zmen…
Pokrok asi nezastavíš. Kdysi Vatikán odmítl přijat exorcisty, homolobi s otevřenou báručí chce přijmout duhové bratry.
janka cpž likes from Caesar

Stratégia ľudských práv 1.

Novodobá demokracia
ako nástroj na zničenie kresťanstva ( II. časť)


Branislav Michalka

Pod nabubralým štýlom demokratických fráz, ktorým sme privykli načúvať počas 20. storočia, nachádzame, po odhrnutí povrchového propagandistického náteru, odvekú a stále rovnakú melódiu, preháňajúcu sa v zástupoch, nápev večného pachtenia po moci. Niečo, čo je banálne a zároveň nevyhnutné, u človeka …
More
Novodobá demokracia
ako nástroj na zničenie kresťanstva ( II. časť)


Branislav Michalka

Pod nabubralým štýlom demokratických fráz, ktorým sme privykli načúvať počas 20. storočia, nachádzame, po odhrnutí povrchového propagandistického náteru, odvekú a stále rovnakú melódiu, preháňajúcu sa v zástupoch, nápev večného pachtenia po moci. Niečo, čo je banálne a zároveň nevyhnutné, u človeka nesúceho bremeno dedičného hriechu.

Ohyzdnosť demokracie spočíva práve v jej pokrytectve a podvodnosti. Ona jediná z politických teórií tvrdí, že jej nejde o moc, ale primárne o blaho ľudu. (Pre jej deriváty, ako socializmus a komunizmus to samozrejme platí tiež.) Staré systémy počítali s nízkosťou človeka, jeho vášňami, dedičným hriechom, s jeho túžbou po moci. Vraveli: vladárom ide o moc, ženie ich ctižiadostivosť a pýcha, ale s pomocou Božou sa pokúsime urobiť niečo aj pre ľud. Taká je realita.

Demokracia, a to už antická, ako si ukážeme, operuje naopak s dojmom niečoho "nového", doposiaľ nevídaného, lepšieho. Hovorí dokonca o inom chovaní ľudí v demokracii k sebe navzájom, akoby demokracia menila ľudskú povahu. Už v staroveku teda nesie so sebou tento potencionálny náboj, požiadavku vylepšenia ľudskej povahy, pomocou politického systému.

Postupné vyjavovanie ohyzdnosti demokracie má vždy rovnaký priebeh. Keďže podstatou demokracie je lož o vláde ľudu, nutne sa časom dostane do konfliktu so všetkými svojimi tvrdeniami a koncepciami. Realita ju valcuje. Priznať si realitu však nemôže, to by musela poprieť seba samú. A tak sa začne dlhá demokratická anabáza pokrytectva a lží, v ktorej sú všetky prvky mocenskej reál-politiky maskované, prekrúcané, preštylizovávané a reinterpretované tak, aby sa zachoval dojem vernosti ideálnym postulátom demokracie. Pre demokraciu je typický úplný nesúlad medzi skutkami a deklarovanými ideálmi. Verbálna prezentácia nutne smeruje v demokracii k vytváraniu akéhosi virtuálneho sveta, v ktorom všetko reálne, čo nekorešponduje s ideálom demokracie a napriek tomu je to nevyhnutné z mocenského hľadiska, býva vytesnávané do priestoru ne-demokracie. Čiže to "zlé" , čo sa stalo, vlastne nepatrí k demokracii a teda musí patriť niekam inam, do zlého sveta autoritatívnosti a hierarchie a preto to nesúvisí s demokraciou. Tým pádom je demokracia nutne najlepším systémom, pretože všetko zlé k nej nepatrí. Vkradlo sa to tam odniekiaľ z vonka. Od nepriateľov demokracie. Po očistení od ne-demokratického, tu žiari demokracia ďalej svojim očarujúcim svetlom.

To znamená, že máme do činenia so systémom, ktorý odmieta ideovú zodpovednosť za svoje skutky a presúva tieto skutky do ideového tábora protivníka, tým, že ich označí za ne-demokratické. Alebo, čo je ešte zábavnejšie: vykladá tieto skutky, ktoré sú v rozpore s jeho proklamovanou doktrínou ako niečo, čo je s ňou plne v súlade. Tak vzniká onen povestný novo-jazyk, pomocou ktorého sa banálna mocenská politika maskuje za slovami ako: sloboda, rovnosť, právo, ľud atď.

Nachádzame sa ešte stále v priestore antickej demokracie. Nehovoríme o ničom novom. Je preto ľahké konfrontovať nafúkanosť premrštenej frazeológie s realitou. To, čoho sme už dnes sýti neustálym sledovaním imbeciloidných médií, to nám predvádza vo svojich Dejinách Thúkydides, keď necháva prehovoriť hlásnu trúbu aténskej demokracie, Perikla. Ocitáme sa v roku 430 pred Kristom.

Perikles reční nad mŕtvymi aténskymi vojakmi. Má to byť reč pohrebná. Tá sa ale čoskoro mení z piety, v ktorej chváli statočnosť aténskych bojovníkov, na oslavnú tirádu o aténskej demokracii. V nej vysvetľuje: "
akým usilovaním ..., akou politikou a akým chovaním bolo dosiahnuté tej veľkosti." Najprv, presne v duchu demokratického utopizmu, ktorý vždy vykazuje znaky pseudoviery a pseudonáboženstva, z dôvodu nutnosti veriť v uskutočnenie niečoho čo je nereálne, sa Perikles vymedzuje voči všetkým ostatným zriedeniam a ukazuje aténsku demokraciu ako najlepšiu zo všetkých možných zriedení. Podľa Perikla sa aténske zriadenie nielen odlišuje od zriedenia ostatných Grékov, ale môže byť pre všetkých aj vzorom. Vzápätí sa spúšťajú stavidlá lživej frazeológie, ktorá má v priam mesianistickom nadšení zdôvodniť prečo je aténska demokracia najlepšia:

a) "
pretože vládne nie zopár jednotlivcov, ale väčšina..." (videli sme aká "väčšina" a ľud vládol - slobodní občania - muži. Aj tí samozrejme nevládli; predstava "vládnutia" nejakej masy je lživá už vo svojej podstate. Sme konfrontovaní so stále rovnakým úmyslom: sugerovať, že to čo sa odohráva presne tak ako všetko ostatné, je vlastne niečo odlišné a lepšie. Nutne vždy vyvstane otázka: aký dôvod má táto lož, ak nie oklamanie plebsu a následné efektívnejšie, v zmysle "manipulatívnejšie", uchopenie moci?)

b) "
pričom v súkromných záležitostiach sa všetkým dostáva podľa zákona rovného práva ..." (videli sme na ostrakizme, Sokratovi; o ženách a otrokoch ani nehovoriac. Napriek tomu, aj keby sme sa zmierili s tým, že Perikles hovorí len o slobodných občanoch, skutočne by bol niekto z nás taký prostoduchý a neznalý ľudskej povahy aby uveril, že "všetkým sa dostáva podľa zákona rovného práva"? Boh nás uchovaj od takej zaslepenosti. 25 rokov života v demokracii by malo byť dostatočnou kúrou pre všetkých nevidomých, blúzniacich o rovnosti, ak vynecháme stavy čo na systéme profitujú, lenže tie na rovnosť samozrejme neverili nikdy.)

c) "
vo verejnom živote sa dostáva ocenenie podľa toho, ako sa kto osvedčí, nie podľa hierarchie ale podľa zdatnosti ..." (s tým akosi nekorešponduje pôvod predstaviteľov vlády v aténskej demokracii, ktorí za nejakých záhadných okolností takmer vždy pochádzali z oligarchických kruhov. Platí tu samozrejme to čo bolo povedané už pri bode "b" o rovnosti, ľudskej povahe a našich 25 rokoch nazerania pod pokrievku demokratického hrnca.)

d) "
a ani chudobnému nie je na prekážku to, že nemá žiadne spoločenské postavenie, ak je schopný vykonať pre štát niečo dobrého..." ( no to už je doslova idylka, z chatrče rovno do funkcie. To už je priam beztriedna spoločnosť našich bývalých súdruhov, ktorej realitu sme zažili, takže podobné hlúposti máme napočúvané na sto rokov dopredu a nad milým Periklom sa len uškrnieme.)

Ale Perikles klábosí ďalej, evidentne sa rozparádil a demokratické velikášstvo mu šmakuje a ide k duhu. Maľuje nám tu priam raj na zemi: "
nehneváme sa na suseda, ak koná podľa svojej záľuby ... nažívame spolu tak, že si nie sme na obtiaž ... neprestupujeme zákony ... počúvame tých, ktorí zastávajú úrad, aj zákony..."

No to vám boli hotoví anjeli, tí Aténski. Ale čujme ďalej. Nielen voči sebe boli ako hrdličky, oni aj na cezpoľných. Takto vykladá princípy medzinárodnej politiky aténskych : " je to dobrota, s ktorou pomáhajú komukoľvek bez strachu ... nie tak so zreteľom k svojmu prospechu, ako skôr k bezpečnej istote svojej slobody ..." Olala, ale veď to je priam americký pán prezident, ten Perikles. Celá demokratická aténska politika je čírou dobrotou a obetavosťou pre druhých!

Kto pozná realitu, ten onemie nad sebapreceňujúcou drzosťou týchto slov. Skutočný prístup Atén k slabším sa najkrajšie ukázal na vyhladení obyvateľov ostrova Mélos v roku 416 p.K. Tento neutrálny ostrov, ktorého obyvatelia boli bývalí spartskí kolonisti, sa rozhodli Atéňania demokraticky podmaniť. Obávali sa, že by sa mohli Mélania pridať k svojim príbuzným na Sparte, aj keď nič také nesignalizovali, skôr naopak, chceli len zostať mimo súperenia Atén a Sparty. Atény obkľúčili ostrov presilou loďstva i vojska a tolerantne naznačujú Mélskym čo majú robiť. Obyvatelia ostrova sa však cukajú a moc sa im do družby s tými demokratmi, ktorí všade šíria dobrotu a obetavosť nechce. A teraz hľaďme na tie analógie. To, čo nasleduje, je ako vystrihnuté z modernej demokracie:

1.) Atéňania obvinia Mélskych, že ich nenechali predniesť na ostrove verejne prejav. (Ha, demokracia a sloboda je ohrozená, aténska mimovládka bola umlčaná.) Mélski však naznačujú, že sa boja, aby ich touto formou Aténski nepreľstili.

2.) Atéňania navrhujú diskusiu o probléme. Veď sú demokrati. Len sa porozprávajú a vyjasnia si stanoviská.

3.) Mélania súhlasia (lode okolo ostrova robia divy) ale namietajú, že je to zvláštna diskusia keď sú obkľúčení.

4.) Atény rovno prejdú k veci a začnú demokraticky presviedčať Mélskych, že ak sa podrobia aténskej demokracii, tak z toho budú mať prospech.

5.) Mélski nechápu aký prospech, ale Atéňania im to rýchlo vysvetlia: vyhli by sa najhoršiemu - vyhladeniu.

6.) Mélania navrhujú neutralitu, tú však Atéňania odmietajú a formulujú požiadavky:
- Mélania sa stanú "spojencami" a budú platiť Aténam "spojeneckú daň"
- za to zostanú "pánmi" svojej krajiny a budú požívať "bezpečný mier"

7.) Mélski odmietajú a sú následne:
- porazení
- všetci mladí muži sú povraždení
- ženy a deti sú predané do otroctva
- ostrov osídlia aténski kolonisti

Vskutku, koľko dobroty a obetavosti. Právom Perikles hudie, poukazujúc na priam mesiánsku výlučnosť aténskej demokracie, pripomínajúcu nám amerického pána prezidenta Wilsona v roku 1918, keď porovnáva Atény so zlou, nedemokratickou Spartou a podobnou verbežou: " Preto som sa tak rozhovoril o našej obci, aby som vás poučil, že nebojujeme za rovnakú vec my a oni, ktorí nemajú nič tomu podobného." Tí "oni", to sú Lakedaimoňania zo Sparty a to, čomu nemajú nič podobného, to je div sveta divúci - demokracia.

Pohanská demokracia tu obnažuje svoj mesiánsky pseudonáboženský potenciál, ktorý v 18. storočí objavia s nadšením novodobí apoštoli demokracie. Pretvorenie človeka, vďaka politickému zriadeniu, v niečo lepšie, ako bol človek starý, to bolo volanie syrén, aké dokonale korešpondovalo s rousseauským prirodzene dobrým človekom, ktorého dobrota bola zasypaná starými politickými štruktúrami a predovšetkým kresťanským učením o dedičnom hriechu. Hľa tu bol vzor: bol predkresťanský, čo by umožňovalo kultúrne sa vyhnúť všetkému kresťanskému, pomocou úzko poňatého kultu antiky a hlavne - už to raz fungovalo! Veď to povedal aj Perikles. Tak prečo by to nemalo fungovať aj teraz?

Tisíc osemsto rokov kresťanstva bolo preskočených ako ohavný tmársky močiar, aby bola z ďalekej minulosti spod zosutých rozvalín staroveku vyhrabaná, vyzdvihnutá a prinesená hviezda demokracie. Kresťania uverili, že k ich prospechu a blahu a k ešte väčšiemu blahu kresťanstva.
janka cpž likes from Stylita
553K

Serafim Sarovský - ruský asketa a prorok

Svatý Serafim Sarovský (1. srpna/19. července 1754 nebo 1759) – (14. ledna/2. ledna 1833), občanským jménem Prochor Mošin (Прохор Мошнин), patří k nejvíce uctívaným ruským mnichům a mystikům …More
Svatý Serafim Sarovský (1. srpna/19. července 1754 nebo 1759) – (14. ledna/2. ledna 1833), občanským jménem Prochor Mošin (Прохор Мошнин), patří k nejvíce uctívaným ruským mnichům a mystikům pravoslavné církve. Je považován za jednoho z největších starců (duchovních otců) 19. století. Učil o sebeobětování,kontemplaci a o pojetí křesťanského života jako o cestě k přijetí Svatého Ducha. Serafim byl kanonizován Ruskou pravoslavnou církví roku 1903. Datum úmrtí je vzpomínáno jako jeho velký svátek. Jeho uctívání je rozšířeno i mimo pravoslavnou církev; Papež Jan Pavel II. o něm mluví jako o svatém ve své knize, Překročení prahu naděje. Většinu toho, co o něm dnes víme, o něm napsalo jedno z jeho "duchovních dětí", Nikolaj Motovilov. Jedním z nejslavnějších výroku svatého Serafima, poměrně dobře známým mezi pravoslavnými věřícími, je: "Získej vnitřní pokoj a tisíce okolo tebe naleznou spásu."
"Splnivše přikázání, očekávej pokušení; láska ke Kristu se totiž zkouší těžkostmi."
zdroj: cs.…More
43:26
Stylita
"Radosti moje! Abychom si zachovali duševní pokoj, musíme od sebe odhánět zármutek a snažit se mít radostného ducha." (sv. Serafím Sárovský)More
"Radosti moje! Abychom si zachovali duševní pokoj, musíme od sebe odhánět zármutek a snažit se mít radostného ducha."
(sv. Serafím Sárovský)
Sulika
Tak to je děti. Mějte oči otevřené a neuzavírejte se před Pravdou. Svata Rus byla, svatá Rus je a svatá Rus bude. More
Tak to je děti. Mějte oči otevřené a neuzavírejte se před Pravdou.
Svata Rus byla, svatá Rus je a svatá Rus bude.
View 3 more comments.
janka cpž likes from Samson1

Na počiatku bolo Slovo (Logos)

A slovo musí být i dnes na správném místě. Mlčet někdy znamená souhlasit.

Pane Duko, to vy jste měl bejt odvážný! Nejste schopen se zastat rodiny jako ruský patriarcha

Klaus potom zkritizoval českou katolickou církev za to, že nepomáhá příliš ochráncům tradičních hodnot. „Když jsem poslouchal Alexeje Komova, tak jsem si uvědomil, že v Rusku lidé jako Alexej Komov jsou na tom dobře i proto, že …More
A slovo musí být i dnes na správném místě. Mlčet někdy znamená souhlasit.

Pane Duko, to vy jste měl bejt odvážný! Nejste schopen se zastat rodiny jako ruský patriarcha

Klaus potom zkritizoval českou katolickou církev za to, že nepomáhá příliš ochráncům tradičních hodnot. „Když jsem poslouchal Alexeje Komova, tak jsem si uvědomil, že v Rusku lidé jako Alexej Komov jsou na tom dobře i proto, že za nimi stojí církev. To je enormní rozdíl proti nám,“ sklidil Klaus potlesk publika.

Zástupce ze Slovenska připomněl, že slovenská biskupská konference i jednotliví biskupové vydávají často pastýřské listy proti šíření genderu, homosexualismu a aktivně podpořili Alianci za rodinu v referendu na ochranu tradiční rodiny i osmdesátitisícovou demonstraci proti potratům v Košicích. Slovenské biskupy za podporu takových aktivit kritizoval u nás například Tomáš Halík.

„Vím, že u nás církev tyto věci a tyto lidi takto nepodporuje. Nikdy to neopomenu říci panu kardinálu Dukovi. V televizních rozhovorech s Dukou jsem již něco takového řekl. Mám takovou nehynoucí vzpomínku, že v momentu, kdy jsem udělal to veto proti registrovanému partnerství homosexuálů, tak tehdy byla návštěva, myslím, polského prezidenta a u té příležitosti státní večeře. K tomu jsem pozval asi osmdesát lidí, kteří mají nějaké vztahy s Polskem a mimo jiné mě to motivovalo pozvat biskupy diecézí, které přiléhají k Polsku. Takže tam byl Duka ještě jako biskup královéhradecký, byl tam olomoucký arcibiskup, ostravský biskup. Bylo to těsně po podpisu toho mého veta a oni tak potichu, opravdu potichu, mně tito tři biskupové říkali: ´no to je od vás odvážné, že jste vetoval ten zákon´. A v mý hrubosti a agresivitě jsem jim říkal: ´To mně neříkejte, to jsem dělal místo vás. To vy jste měli bejt odvážný a vy jste měli proti tomu vystoupit radikálně´. Takže ten, kdo trochu sleduje tu ruskou situaci, kdo pozorně prostudoval projev patriarchy Kirilla před dvěma či třemi týdny, tak dobře ví, že takový projev by nikdo z našich představitelů církve nebyl schopen udělat,“ řekl exprezident.

„Svět, v němž spolu právě žijeme, je mnohými často nazýván postkřesťanský nebo postnáboženský. Pod těmito termíny se skrývá hrozivá diagnóza úpadku duchovnosti a mravnosti, v němž se ocitlo obyvatelstvo mnoha zemí. To, k čemu tam nyní dochází, je spojeno s pokusy zpochybnit základní, nesporné a Bohem dané hodnoty, jež jsou součástí lidské přirozenosti. (…) Čelíme ohrožení absolutních a univerzálních norem morálky, jejich revize představuje značná rizika pro společnost, neboť stírá hranice mezi dobrem a zlem. (…) Pokud mravnost podmiňujeme kolektivními, obchodními, třídními, ideologickými a dalšími faktory, zavrhujeme tím samotnou podstatu mravnosti,“ řekl patriarcha Kirill.

celé zde:

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/13307-totalne-odvazany-klaus-hovoril-o-volnem-sexu-hrube-a-agresivne-vynadal-dukovi-i-biskupum-kvuli-gayum-a-nehezky-mluvil-o-usa-pitome-pravici-a-silenstvi.aspx
janka cpž likes from ľubica
63729

Otvorený list ministrovi obrany, vláde a prezidentovi SR

Otvorený list ministrovi obrany SR a vláde SR – žiadosť o odobratie vyznamenaní z vojenských operácií ASR pod hlavičkou NATO. Pán minister, Týmto listom Vás žiadam o odobratie vyznamenania NATO a …More
Otvorený list ministrovi obrany SR a vláde SR – žiadosť o odobratie vyznamenaní z
vojenských operácií ASR pod hlavičkou NATO.

Pán minister,
Týmto listom Vás žiadam o odobratie vyznamenania NATO a vyznamenania MO SR za vojenské operácie pod hlavičkou NATO v Kosove.
Verím, že to pochopíte a žiadam o súhlasné stanovisko.
rtn. v.z. Robert Bačinský
V otvorenom liste ministrovi obrany SR, vláde SR a prezidentovi SR
Vraciam dve spomínané vyznamenania, pretože sa nesmierne hanbím za svoju službu v tej najzločineckejšej a najneľudskejšej organizácii, aká bola kedy založená a pretože sa mi hnusí diktátorská politika USA, ktorú po celom svete pre svoje sebecké záujmy stále častejšie presadzuje aj pomocou NATO. Máte pravdu, som inšpirovaný mojim hodnostne vyšším kolegom Pánom pplk. Marekom Obrtelom z armády ČR. Som presvedčený, že viete o koho ide a v plnej miere súhlasím s jeho názormi. Verím že nás, ktorí sa Vám obrátime chrbtom, bude stále viac a viac. U mňa už nemáte žiadnu autoritu …More
janka cpž
Jasně. Vypakujte je jako my jsme se nedali s radarem. Až půjde do tuhého, nechají nás v tom šmejdi. Jedni vyjednávání mír a druzí dodávají do země …More
Jasně. Vypakujte je jako my jsme se nedali s radarem. Až půjde do tuhého, nechají nás v tom šmejdi. Jedni vyjednávání mír a druzí dodávají do země zbraně, přestože jednomyslně všichni schválili rezoluci předloženou Ruskem. Většina medií tuto závažnou věc úmyslně ignoruje. Hanba Bílému domu, který obývají válkychtivé bestie.
ľubica
NOVODOBA INVAZIA spriatelených armád, ktoré si u nás zastrieľajú dúfajme len do kopcov a stromov a zajtra nedajbože budú zabíjať ukrajinských rusov.…More
NOVODOBA INVAZIA spriatelených armád, ktoré si u nás zastrieľajú dúfajme len do kopcov a stromov a zajtra nedajbože budú zabíjať ukrajinských rusov.
PETICIA PROTI VSTUPU CUDZICH VOJSK na územie SR
www.peticie.com/signatures/peticia_proti_v…
View 4 more comments.
janka cpž likes from Samson1

Test - Kto to povedal?

www.novinky.cz/domaci/361924-pocit-be…

Pocit bezpečí je iluze, v podstatě už jsme ve válce, varovali čeští odborníci

Nezavírejme oči před aktuálními hrozbami a přijměme skutečnost, že se společnost zmítá v problémech, ne-li na prahu války. Takový byl vzkaz bezpečnostních a armádních expertů, kteří se v úterý sešli v Poslanecké sněmovně na konferenci Bezpečnost budoucnosti.

No, a to teprve …More
www.novinky.cz/domaci/361924-pocit-be…

Pocit bezpečí je iluze, v podstatě už jsme ve válce, varovali čeští odborníci

Nezavírejme oči před aktuálními hrozbami a přijměme skutečnost, že se společnost zmítá v problémech, ne-li na prahu války. Takový byl vzkaz bezpečnostních a armádních expertů, kteří se v úterý sešli v Poslanecké sněmovně na konferenci Bezpečnost budoucnosti.

No, a to teprve bojují se tkzv. separatisty.
janka cpž likes from Samson1

Něco o Putinovi.

Janko Egypt za odvetu za stětí křesťanů bombardoval IS a zabil 50 jejich bojovníků.
janka cpž likes from +Joseph+

Něco o Putinovi.

milá Janka, už se nikdo nestmelí, jedině Bůh nás může přivézt k rozumu a to jenom tehdy budem li ho poslouchat, sionista dobře věděl na co křesťanská dušička naletí
janka cpž likes from aobubo

Něco o Putinovi.

janka cpž likes from ľubica

Poreferendové.....komentáre

Médiá všeobecne: Konečne vieme, že médiá stoja na strane občanov len preto, aby im brali čas, aby im vnucovali svoj (ne)vkus, a napokon aby svoj vplyv použili na neinformovanie – ak neberiem do úvahy neustály tendenčný “výber” správ a informácií. Takže je jasné, v moci koho sú tzv. “slovenské” médiá.
www.magnificat.sk/referedum-the-day-after/
janka cpž likes from Samson1

Neúčast na referendu je smrtelný hřích zapření víry

Když tem milion lidí přidá na modlitbě, tak z minula známe, že padly hradby Jericha a modlitba je moc, která tvoří dějiny a pokud Bůh zasáhne, kdo mu může odporovat? Prohraná bitva ještě neznamená prohranou válku.
janka cpž likes from Samson1

Něco o Putinovi.

Patriarcha Kyrill: Cesta za skutečnou svobodou
Svět, v němž spolu právě žijeme, je mnohými často nazýván postkřesťanský nebo postnáboženský. Pod těmito termíny se skrývá hrozivá diagnóza úpadku duchovnosti a mravnosti, v němž se ocitlo obyvatelstvo mnoha zemí. To, k čemu tam nyní dochází, je spojeno s pokusy zpochybnit základní, nesporné a Bohem dané hodnoty, jež jsou součástí lidské přirozenosti…More
Patriarcha Kyrill: Cesta za skutečnou svobodou
Svět, v němž spolu právě žijeme, je mnohými často nazýván postkřesťanský nebo postnáboženský. Pod těmito termíny se skrývá hrozivá diagnóza úpadku duchovnosti a mravnosti, v němž se ocitlo obyvatelstvo mnoha zemí. To, k čemu tam nyní dochází, je spojeno s pokusy zpochybnit základní, nesporné a Bohem dané hodnoty, jež jsou součástí lidské přirozenosti. (…) Čelíme ohrožení absolutních a univerzálních norem morálky, jejich revize představuje značná rizika pro společnost, neboť stírá hranice mezi dobrem a zlem. (…) Pokud mravnost podmiňujeme kolektivními, obchodními, třídními, ideologickými a dalšími faktory, zavrhujeme tím samotnou podstatu mravnosti.
Myšlenka absolutní hodnotové priority svobody na úkor hodnot mravních se pro západní civilizaci stala časovanou bombou, jejíž ničivý výbuch vidíme v plné míře teprve my, lidé 21. století. Naši předkové, kteří byli nadšeni a okouzleni otázkou svobody, nezodpovědně podporovali nejrůznější novoty i v oblasti zákonodárství, aniž by se zamysleli nad tím, že absolutní svoboda volby, odtržená od mravnosti, je pro člověka i pro společnost smrtelně nebezpečná. Můžeme vidět, v jaká dramata se časem mění lživě pochopená svoboda. A vše je způsobeno tím, že z vědomí a myšlení lidí se vytrácí smysl pro spravedlnost a pravdu. Následky takového dobrovolného odklonu od křesťanských hodnot jsou pro lidskou společnost ničivé, bez nich se stává neschopna další smysluplné existence.

Rodinu, a tím pádem celou společnost ohrožují pokusy omezit práva otce a matky vychovávat své děti v duchu tradičních mravních hodnot. Nezřídka se práva dětí uměle stavějí do protikladu k právům rodiny a rodičů.
Lidé se pokoušeli tento problém vyřešit tím, že zdůrazňovali myšlenku nadřazenosti psaného práva. V takovém případě je svoboda osobnosti ohraničena pouze zákony, jež mají usměrňovat lidské chování a dávat odpovědi na otázky, co je dovoleno, a co již ne. Jenomže mylné filosofické názory na téma svobody často pronikají i do sféry práva, čímž vnášejí do zákonodárství ohromné vnitřní napětí a negativně ovlivňují osobní a společenskou mravnost. To je případ legalizace takzvaných svazků stejného pohlaví, uzákonění euthanasie a mnoha nebezpečných prvků týkajících se mládeže. Všechny tyto právně ukotvené novoty, jež jsou v rozporu nejen s mravními hodnotami, ale i se zdravým rozumem a pudem sebezáchovy, se stále více šíří a v některých státech získávají stále větší politickou podporu.
Tyto normy chování a zákonodárné tendence, dnes bohužel přítomné i v samotném Rusku, většinou jsou nám obvykle vnucovány zvenčí. Bude do značné míry záležet na aktivním postoji ruských poslanců, nakolik bude naše země schopna se před moderními pseudohodnotami, přispívající k ničení lidské osobnosti i civilizace jako celku, ubránit.
janka cpž likes from Grauss

Marián Kuffa - k homosexualitě

Tím pádem tento úryvek z Písma lže...

Římanům 2,13-16
Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají (míněno pohani). Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci (v tomto smyslu upřímní lidé), More
Tím pádem tento úryvek z Písma lže...

Římanům 2,13-16
Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají (míněno pohani). Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci (v tomto smyslu upřímní lidé), jak dosvědčuje jejich svědomí (hlas Boží v jejich nitru je vede a oni upřímně tomuto hlasu naslouchají, tím konají Boží vůli - tzn. skutky, které vedou k jejich spáse), poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí. Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto (ne podle toho jestli jsem říkal "můj Pane mám tě rád", ale bylo to falešné, protože to nebylo vidět na ovoci - praktických skutcích).

Římanům 3,29
"Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů!"

Římanům 2, 1
Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe.
janka cpž likes from pokrk

Piate Božie prikázanie: NEZABIJEŠ!

Vitajte v pekle asistovaných vrážd.Takže nás čaká ďaľšia dobrota z dielne EU.