robbi
robbi

Byl pozván také Ježíš

Prepacte zhorsenu kvalitu
robbi

Svedectvo katolíckej mníšky Charlotte

Toto je otrasná vymyslenina
robbi

Skutečná tvář Ježíše

svetlospasy
Pre časový odstup
robbi

P. Kuffa Dve veci : dobrá spoveď a odpustiť nepriateľom

Organizátori sľúbili dať prednášku na Youtube
robbi

Edward Yudenich - 7 años - dirige orquesta

unglaublich!
robbi

Začiatok Listu svätého biskupa a mučeníka Ignáca Antiochijského Polykarpovi

Perfektné!
robbi

Seminár Vnútorné uzdravenie 2012 P.Elias Vella.-(1)-

Dovolím si doplniť -Názov seminára - Vnútorné uzdravenie: Trenčín, júl 2012
Vďaka za vklad!
robbi

Ježiš chce vziať naše hriechy - 1.č.- P. E. Vella

Username, keď sa strafíš do Božej vôle, tak si vyhrala. Ak sa strafilo 95% populácie, tak vyhralo 95% populacie. Bodaj by to tak bolo!
Väščinou konáme svoju vôľu a nie Otcovu, čo je smutné, lebo potom nemôžme byť šťastní.
robbi

Ježiš chce vziať naše hriechy - 1.č.- P. E. Vella

Username, ešte mi povedz ako sa odpovedá na studenú sprchu, ktorou nás stále polievaš? Asi len trpezlivo znášať nepríjemnosti. Aj to bude ale asi potrebné.
robbi

Ježiš chce vziať naše hriechy - 1.č.- P. E. Vella

Ó MichalB! Ďakujem za krásne svedectvo.
Ja to vnímam tak, že cez otca Vellu nám Ježíš chce veľa povedať a nás naučiť poznaniu pravej múdrosti a uzdraviť naše duše.
Vaše svedectvo je viac ako všetky príspevky doteraz až na výnimky.
Nech Vás žehná Pán
robbi

Ježiš chce vziať naše hriechy - 1.č.- P. E. Vella

Plne súhlasím so SalveReginou75
robbi

Mše svatá z Katolické charismatické konference 2012: celebruje P. Pavel Konzbul

Mne je to zas veľmi ľúto, že som tam niesom osobne.
Je to vinikajúca, požehnaná akcia, ledva čakám, kedy pôjde niečo z prednášok na TV NOE.
robbi

Poklad Víry máme v nádobě hliněné-P.Vojtíšek Kodet

Ďakujem za vklad,ktorý vnímam ako podporu Otcovi Kodetovi.
robbi

Lucie Cincialová-zpřítomnění radosti,lásky,pokoje

Vzácny príspevok
robbi

Páter Pio&myšlenky(1)

Ďakujme, veľmi ďakujme Pánu Bohu za otca PIA, ktorý ešte aj dnes pomáha. Veď povedal, že neprekročí bránu neba, pokiaľ doň nevstúpi aj jeho posledné duchovné dieťa!
Ďakuje m za vklad
robbi

Páter Pio - Myšlienky (3)

Leo3340:Ďakujem za nádherný vklad.
robbi

Myrna Nazzour - dokument

Username: jednota kresťanov sa buduje v Kristovi, len vtedy, keď budeme podobní Jemu, budeme jednotní, myslela som, že to vieš, hovorí to Benedikt v katechéze v týždni modlitieb za jednotu kresťanov.
robbi

Stretnutie Mariánskeho kňazského hnutia

Áno bolo. Hovoril o výnimočnom význame Matky Pána z nového zorného uhla, ktorý nie je celkom bežný a dal tomu akúsi novú dimenziu.Jej význam pre celé ľudstvo, pre človeka osobne, jej neustála starostlivosť o nás, jej aktívna pomoc, ako sa nás nikdy nezriekne,ako myslí na tých ktorí nepoznajú Pána, ako potrebuje naše motlitby, je apoštolka, učiteľka, matka, dôležitosť zasvätenia sa k nej, jej …More
Áno bolo. Hovoril o výnimočnom význame Matky Pána z nového zorného uhla, ktorý nie je celkom bežný a dal tomu akúsi novú dimenziu.Jej význam pre celé ľudstvo, pre človeka osobne, jej neustála starostlivosť o nás, jej aktívna pomoc, ako sa nás nikdy nezriekne,ako myslí na tých ktorí nepoznajú Pána, ako potrebuje naše motlitby, je apoštolka, učiteľka, matka, dôležitosť zasvätenia sa k nej, jej čistý úmysel hlavne priviesť nás čo najskôr k Synovi..... Všetci účastníci sa tam modlili ako jeden človek, bol to zážitok.
robbi

Stretnutie Mariánskeho kňazského hnutia

Škoda, že nikto nezachytil homíliu v nedeľu 30.4.2012.
robbi

Benedikt XVI.: Každý křesťan znovu prožívá zkušenost Marie Magdalské

Zina: Predpokladám, že každý kus oblečenia má svoj význam, ktorý nám môže byť skrytý. Veď keď som videla sochu Zachariáša - kňaza v Ein Karim - rodisko Jána Krstiteľa - fakt som nechápala, čo to má na hlave, ale zrejme to bolo dôstojné vtedy, keď pôsobil v chráme. Cirkev má viac ako 2000 rokov a teda tu tiež môžu byť prvky, ktoré celkom nepoznáme a zdajú sa divné ale v konečnom dôsledku asi …More
Zina: Predpokladám, že každý kus oblečenia má svoj význam, ktorý nám môže byť skrytý. Veď keď som videla sochu Zachariáša - kňaza v Ein Karim - rodisko Jána Krstiteľa - fakt som nechápala, čo to má na hlave, ale zrejme to bolo dôstojné vtedy, keď pôsobil v chráme. Cirkev má viac ako 2000 rokov a teda tu tiež môžu byť prvky, ktoré celkom nepoznáme a zdajú sa divné ale v konečnom dôsledku asi dobré.
robbi

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,....

Olinka: Má to logiku. Miluje nás viac ako seba.
robbi

Mariánske zjavenia a nezničiteľné sväté predmety

Perfektný dokument. Ďakujem za vklad.
robbi

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Medžugorie 2 marec 2012

Archetyp, želám Ti, aby si aj Ty spoznal lásku Matky božej, teda aj tvojej matky, aby si ju mohol milovať.Ježiš nám daroval všetko svojho Otca aj svoju Matku.Čistí srdcom nepotrebujú čítať stránky o nepravosti Medžugorja.
robbi

S pokorou a poslušnosťou nasledovať Pána - modlitba s Benediktom XVI.

Virtue - najlepší je jeden deň v týždni o vode a chlebe okrem ostatných zrieknutí sa
robbi

La Salette

robbi

S pokorou a poslušnosťou nasledovať Pána - modlitba s Benediktom XVI.

Virtue:
Pôst je potrebný pre našu dušu.
robbi

La Salette

Virtue:
Krásna Pani hovorila s deťmi. „Priamo sme hltali jej slová,“ povedali neskoršie. „Plakala po celý čas, čo s nami hovorila.“ Vypočujme si posolstvo Najsvätejšej Panny Márie v takom znení, ako ho podali deti:

„Priblížte sa, deti moje, nebojte sa,
som tu, aby som vám ohlásila dôležité posolstvo.

Ak sa môj ľud nebude chcieť podriadiť,
budem nútená pustiť rameno môjho Syna.
Ono je také …More
Virtue:
Krásna Pani hovorila s deťmi. „Priamo sme hltali jej slová,“ povedali neskoršie. „Plakala po celý čas, čo s nami hovorila.“ Vypočujme si posolstvo Najsvätejšej Panny Márie v takom znení, ako ho podali deti:

„Priblížte sa, deti moje, nebojte sa,
som tu, aby som vám ohlásila dôležité posolstvo.

Ak sa môj ľud nebude chcieť podriadiť,
budem nútená pustiť rameno môjho Syna.
Ono je také mocné a ťažké,
že dlhšie ho už nemôžem podopierať.
Ó, ako dlho už trpím za vás!

Keď chcem, aby vás môj Syn neopustil,
musím ho neustále o to prosiť,
ale vy si z toho nič nerobíte.

Hoci by ste sa akokoľvek modlili, neviem, čo robili,
nikdy mi nedokážete vynahradiť moju námahu,
ktorú pre vás vynakladám.

Dala som vám šesť dní na prácu a siedmy som vyhradila pre seba, ale nechcú mi ho priznať. Toto vlastne robí ťažkým rameno môjho Syna.

Taktiež furmani vo svojich preklínaniach používajú meno môjho Syna.
To sú dve veci, ktoré činia tak veľmi ťažkým rameno môjho Syna.
Ak vyjde úroda navnivoč, bude to vaša vina. Ukázala som vám to minulý rok na zemiakoch.
A predsa ste si z toho nič nerobili. Ba naopak, keď ste našli hnilé zemiaky, kliali ste,používajúc v preklínaniach meno môjho Syna.
Budú sa kaziť ďalej a v tomto roku na Božie narodenie nebudú už vôbec.“

Melániu zaujalo slovo zemiaky - pommes de terre. V nárečí sa zemiaky pomenúvali las trufas a slovo pomme znamenalo jablko. Melánia sa obrátila na Maximina s prosbou o vysvetlenie. Ale Krásna Pani ho predišla:

„Ach, deti moje, nerozumiete tomu po francúzsky ?
Hneď vám to poviem inak.“
Krásna Pani opakuje svoje slová v nárečí z Corps a hovorí znovu: „ Ak sa úroda pokazí ...“ a v tomto nárečí pokračovala:
„Ak máte obilie, netreba ho zasiať.
Všetko, čo zasejete, zožerie chrobač, a čo vzíde, rozsype sa na prach pri mlátení.
Nastane veľký hlad. Ešte predtým deti do sedem rokov dostanú triašku a budú zomierať v náručiach tých, ktorí ich držia.
Pokáním iných bude hlad. Orechy sa pokazia a hrozno zhnije.“

Potom Krásna Pani hovorila ďalej, no počul ju len Maximin. Melánia nepočula ani slovo, hoci videla, že Krásna Pani pohybuje perami. Po chvíli zasa Melánia počula slová a Maximin, ktorý nepočul nič, sa začal hrať s klobúkom a koncom palice triafal do kamienkov, nachádzajúcich sa pred ním. Krásna Pani vtedy zverila každému z nich tajomstvo. Potom opäť obidve deti počuli jej slová:

„Ak sa obrátia, kamene a skaly sa premenia na kopy zrna a zemiaky sa samy zasadia. Dobre sa modlíte, deti moje ?“

„Nie veľmi, Pani,“ úprimne odpovedajú pastierikovia.

„Ach, deti moje, treba sa dobre modliť ráno i večer.

Ak nemáte čas, pomodlite sa aspoň Otče náš a Zdravas,a ak budete môcť, modlite sa viac.

V lete na svätú omšu chodí len niekoľko starých žien. Iní pracujú v nedeľu celé leto. V zime, keď nevedia, čo robiť, idú na svätú omšu jedine preto, aby sa vysmievali z náboženstva.

V čase veľkého pôstu chodia k mäsiarovi ako psy.

Deti moje, či ste niekedy videli zhnité zrno?“ „Nie, Pani,“ nerozmýšľajúc odpovedali deti. Krásna Pani hovorí Maximinovi:

„Ale ty, moje dieťa, muselo si to niekedy spolu s otcom vidieť v okolí Coin. Majiteľ poľa povedal vtedy tvojmu otcovi:

« Poďte sa pozrieť, ako sa moje zrno kazí ». Išli ste s ním. Tvoj otec vzal dva, alebo tri klasy do dlaní, rozdrvil ich a všetko sa premenilo na prach. Potom ste išli domov. Keď ste boli vzdialení od Corpsu asi pol hodiny, otec ti dal kúsok chleba, hovoriac:

« Tu máš, dieťa, jedz chlieb ešte v tomto roku, lebo neviem, či ho bude niekto jesť v budúcom roku, ak sa bude zrno naďalej tak kaziť. »“

„Skutočne to tak bolo, už viem, takmer som na to zabudol, “ odvetil Maximin. A Krásna Pani zakončila svoje posolstvo opäť vo francúzštine:

„A teda, deti moje, ohláste toto posolstvo všetkému môjmu ľudu.“

Potom Krásna Pani išla hore úbočím, z ktorého pred chvíľou deti zbehli. Deti ustúpili nabok, aby mohla prejsť. Prekročila potôčik a neobzerajúc sa zopakovala ešte raz:

„A teda, deti moje, ohláste toto posolstvo všetkému môjmu ľudu.“

A to je všetko, čo Krásna Pani povedala pastierikom. Krásna Pani stúpala hore cestičkou vedúcou z údolia na vrchol vyvýšeniny. Deti išli za ňou a potom sa ocitli vedľa nej. Keď Pani vyšla hore, vzniesla sa do výšky asi jeden a pol metra. Pozrela smerom k nebu a potom na zem. Obrátená tvárou k juhovýchodu, „celá vo svetle“ pomaly mizla. Najprv hlava, plecia a potom celá postava. Maximin videl už len ruže na jej topánkach, chcel ich zachytiť, ale jeho ruka zostala prázdna.

Keď svetlo zmizlo, Melánia sa odvážila povedať nahlas, čo si myslela: „Možno to bola veľká svätica !“ „Keby sme to boli vedeli, poprosil by som ju, aby nás vzala so sebou,“ odpovedal Maximin. Deti ešte ani teraz nechápali, s kým sa stretli.
robbi

Prinášať na zem kúsok božieho neba

Ľubica, tiež zo srdca pozdravujem. Výborne je aj www.radiovaticana.cz/clanek.php4 - Ježišova veľkňažská modlitba
robbi

Posolstvo Garabandalu

Username, prepáč, ale tvoja úroveň vyjadrovania patrí tak medzi 3-4 cenovú úroveň.
v tom stanovisku je zhrnuté pre aj proti. Kto chce ten to pochopí a kto nechce to nepochopí. Niekoľko krát bolo prehodnotené stanovisko ku Garabandalu. Keby človek mal čas, tak tie tvoje výroky by neobstáli a padli by ako domčetk z karát. Nie je to ale potrebné, lebo ľudia čistého srdca vedia svoje a zlý zostanú …More
Username, prepáč, ale tvoja úroveň vyjadrovania patrí tak medzi 3-4 cenovú úroveň.
v tom stanovisku je zhrnuté pre aj proti. Kto chce ten to pochopí a kto nechce to nepochopí. Niekoľko krát bolo prehodnotené stanovisko ku Garabandalu. Keby človek mal čas, tak tie tvoje výroky by neobstáli a padli by ako domčetk z karát. Nie je to ale potrebné, lebo ľudia čistého srdca vedia svoje a zlý zostanú takými akými aj sú . Nikto nepôjde do zatratenia preto, že uverí posolstvám v Garabandale. Skôr si myslím, že tento tvoj urputný boj je ako býk na červené plátno., pričom je to celkom zbytočné.
Je to naozaj strata času a nedostatok bratskej lásky.
robbi

Posolstvo Garabandalu

robbi

Posolstvo Garabandalu

Virtue, ani mne sa nepáčia tieto súboje. Budem sa za Teba modliť, aby sa Duch svätý dotkol Tvojho srdca. Je treba ale, aby mu človek dovolil vstúpiť do svojho srdca. Takéto srdce musí by ť čisté, pokorné a túžiť prijať Pravdu.
Tvoja sestra v Kristovi
robbi

Posolstvo Garabandalu

Virtue nie nechcem, aby si neprispieval, ale aby si hľadal pravdu a Božiu vôľu. Človek rýchlo usúdi čo je správne a čo nie. Napr. k tomu, čo sem sústavne píše username sa nedá "zvoleja" odpovedať, ale treba dohľadať veci o ktorých si človek myslel, že ich má v malíčku.
Bolo to síce ťažké, ale veľmi mi to pomohlo. Napr. Jej stanoviská ku Garabandalu vo mne spôsobili opak a to ten, že som sa …More
Virtue nie nechcem, aby si neprispieval, ale aby si hľadal pravdu a Božiu vôľu. Človek rýchlo usúdi čo je správne a čo nie. Napr. k tomu, čo sem sústavne píše username sa nedá "zvoleja" odpovedať, ale treba dohľadať veci o ktorých si človek myslel, že ich má v malíčku.
Bolo to síce ťažké, ale veľmi mi to pomohlo. Napr. Jej stanoviská ku Garabandalu vo mne spôsobili opak a to ten, že som sa posilnila v pravosti posolstiev. Skoro všetko čo píše je opačné. Všimla som si to už dávno. Teraz už nepochybujem, lebo v knihe, ktorú mám náhodou kúpenú u Saleziánov. Boli autentické listy od Pátra Pia o pravosti týchto posolstiev a ešte viac Prečítaj si úvod, ten som sem vložila. Musíš čítať aj medzi riadkami.
Požehnané sviatky
robbi

Posolstvo Garabandalu

Virtue - Ty čítaš z písma len to čo chceš čítať a to čo chceš počuť.
Duch svätý vanie kde chce. Sv. Faustína bola oslovená Pánom Ježišom k tomu, aby pomohla Pánovi pripraviť jeho druhý príchod. Pápež má svoju úlohu v rámci tejto prípravy a Ty máš tiež svoju úlohu. Možno si myslíš, že sa nás tento druhý príchod netýka, ale mýliš sa.
Neviem, či je tu niekto iný, kto vkladá katechézy Benedikta na …More
Virtue - Ty čítaš z písma len to čo chceš čítať a to čo chceš počuť.
Duch svätý vanie kde chce. Sv. Faustína bola oslovená Pánom Ježišom k tomu, aby pomohla Pánovi pripraviť jeho druhý príchod. Pápež má svoju úlohu v rámci tejto prípravy a Ty máš tiež svoju úlohu. Možno si myslíš, že sa nás tento druhý príchod netýka, ale mýliš sa.
Neviem, či je tu niekto iný, kto vkladá katechézy Benedikta na gloriu. keď ich vkladám, tak ich aj počúvam. Neviem, či je tu niekto iný, kto vkladá nedeľné evanjelium. Keď to vkladám, tak to počúvam.
Pokiaľ by si sa pozrel na moju prácu, vedel by si, že počúvam Benedikta, učím sa z Jána Pavla II, čítam evanjelium, ale treba nám, aby sme vedeli rozoznať časy v ktorých žijeme, lebo vieš ako spravíš skúšku bez prípravy - veľmi slabo. Príprava je dôležitá ako v živote praktickom vo všetkých veciach tak aj v duchovnom.
Pokiaľ sa ty a username nemienite pripravovať na druhý príchod Pánov a žiť si akoby nič - tzv driemajúca cirkev- nebudete pripravení. Tak aspoň nebuďte zlým príkladom ostatným.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Virtue - pokračuj v čítaní Lukáša a zistíš, že ani Noemu neverili a nakoniec zahynuli.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Je isté, že treb byť obozretnými. To ale vyžaduje solídnu trpezlivú prácu a nie povrchné rýchle stanoviská.
napr. ku Garabandalu som sem vložila aj iné stanovisko ako tu odzneli
Stanovisko k udalostiam v Garabandale
robbi

Posolstvo Garabandalu

Username, tieto argumenty, čo uvádzaš, zaujímavé majú viacerí neveriaci tomáši. Fatimské posolstvá tiež nedostal pápež, ale deti.
Čudné čo?
robbi

Posolstvo Garabandalu

Virtue si vtipný. ale predpokladám že veľmi mladý. Mám nápad, pýtajme si dnes na Ježišove narodeniny svetlo, oplatí sa.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Nie username, keď budeš úprimne hľadať božiu vôľu a nie svoju, Pán Ti dá svetlo.
Odo mňa by si to neprijala.
Pokoj Tebe
robbi

Posolstvo Garabandalu

Username - Milión miliónov sme vyhrali tým, že máme Krista ktorý nás vedie k Otcovi. Keď naozaj spoznáš jeho lásku, prehodnotíš množstvo zo svojich prehlásení.
robbi

Posolstvo Garabandalu

username -Takýchto pošahaných skupiniek a skupín tu boli už tucty.Vždy mali jedno spoločné - uverili falošnému prorokovi a čakali na vlastnú záchranu.-
Títo tu boli na to, aby si potom tomu pravému neuverila.
Nechajme to, nemienim sa o tom rozpisovať. Nech si každý sám vytvorý svoj názor, veď sme slobodní.
Každý človek má možnosť sa zoznámiť s dostupnými informáciami a zaujať stanovisko, podľa …More
username -Takýchto pošahaných skupiniek a skupín tu boli už tucty.Vždy mali jedno spoločné - uverili falošnému prorokovi a čakali na vlastnú záchranu.-
Títo tu boli na to, aby si potom tomu pravému neuverila.
Nechajme to, nemienim sa o tom rozpisovať. Nech si každý sám vytvorý svoj názor, veď sme slobodní.
Každý človek má možnosť sa zoznámiť s dostupnými informáciami a zaujať stanovisko, podľa svojej dobrej albo zlej vôle.
Pokoj ľuďom dobrej vôle.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Nepripraviť sa na veľký akt Božieho milosrdenstva svedčí o tom, že človek nepozná pravdu a myslí si, že to bude o 10. alebo dvadsať rokov. To je ale chyba. Treba hľadať a poznať pravdu.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Konečné rozhodnutí o nadpřirozené povaze garabandalských událostí by měl věřící ponechat kompetentním církevním autoritám, avšak nemůže zůstat lhostejný k výzvě, která se šíří z této malé vesničky: výzvě k obrácení, lásce, pokání, odčiňování hříchů, modlitbě za kněze a biskupy, projevování úcty Ježíši reálně přítomnému v Eucharistii, meditaci nad jeho umučením a dětské oddanosti Bohu a Panně …More
Konečné rozhodnutí o nadpřirozené povaze garabandalských událostí by měl věřící ponechat kompetentním církevním autoritám, avšak nemůže zůstat lhostejný k výzvě, která se šíří z této malé vesničky: výzvě k obrácení, lásce, pokání, odčiňování hříchů, modlitbě za kněze a biskupy, projevování úcty Ježíši reálně přítomnému v Eucharistii, meditaci nad jeho umučením a dětské oddanosti Bohu a Panně Marii, k ustavičnému setrvávání ve spojení s jejím Synem a s ní. Na prohlášení Apoštolského stolce musíme čekat, avšak obrácení odkládat nelze. Obcházení mlčením nebo otevřené popírání jakékoli výzvy k obrácení může být z hlediska věčné spásy osudné.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Ako som napísala včera, pokora bráni mnohým pochopiť srdcom.
Svoj vlastný názor uprednostňujú pred posolstvom Matky Božej. Je to hriech pýchy. Nech sa každý skúma skôr, než odsúdi tých, ktorí tomu veria, lebo nebude pripravený na to čo má prísť a nemusí obstáť v skúškach.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Leo, zabudla som pridať, že ďakujem za vklad. Mnoho ľudí, tieto udalosti nepozná a netreba zabudnúť, že pravé posolstvo sa vyplní.
Treba si otvoriť srdcia a ďakovať za veľký akt Božieho milosrdenstva, ktorý je blízko.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Username, vážim si Tvoju snahu,ktorá vyzerá, že sa snažíš zobjektivizovať ľudským uvažovaním tieto udalosti.
Ľudským uvažovaním sa dostaneš len po určitý bod, ostatné je otázkou milosti, ktorú dáva Duch svätý pokorným.
Pokorní ľudia pochopia tieto udalosti v pravde.
Posolstvá Matky božej je treba prijať s pokorou a s vďakou, že ich môžeme počúvať a prijať. Všetko ostatné hraničí s hriechom pýchy,…More
Username, vážim si Tvoju snahu,ktorá vyzerá, že sa snažíš zobjektivizovať ľudským uvažovaním tieto udalosti.
Ľudským uvažovaním sa dostaneš len po určitý bod, ostatné je otázkou milosti, ktorú dáva Duch svätý pokorným.
Pokorní ľudia pochopia tieto udalosti v pravde.
Posolstvá Matky božej je treba prijať s pokorou a s vďakou, že ich môžeme počúvať a prijať. Všetko ostatné hraničí s hriechom pýchy, ktorá vytvára bariéru pochopiť uvedené udalosti.
Je dôležité ich počúvať srdcom.
Požehnané vianočné sviatky všetkým účastníkom tejto stránky.
robbi

Zomrel hrdina nežnej revolúcie Václav Havel

Virtue - Keď sa cítim hrozne, odriekam úpne pomaly Otče náš.
Otec vždy pomôže.
robbi

Zomrel hrdina nežnej revolúcie Václav Havel

Voda 44 - asi potom existujú rôzny Bohovia.
Jeden komunistický a druhý ten, ktorého hlásal Ježiš.
Ešte je tu ďalšia možnosť a to tá, že Boha vôbec nepoznáte a myslíte si, že ho poznáte, lebo ste si mechanicky prečítali evanjelium a zhodnotili to svojim rozumom bez ducha pravdy.
Modlite sa, modlite sa...., je mi vás obidvoch ľúto.
robbi

Zomrel hrdina nežnej revolúcie Václav Havel

Username, nestačím sa čudovať, čo to tu prekrúcaš. Čudujem sa, že sa s Tebou na tomto fóre ešte niekto baví. S tým Tvojím Husákom,,no katastrofa.
robbi

Zomrel hrdina nežnej revolúcie Václav Havel

Virtue, to nie je naša vec. Naša vec je modliť sa za každého, aby dospel k Pravde. cesty božie sú nevyspytateľné. On sa viac stará o našu spásu ako my sami. Aj v poslednej minúte života mohol dostať odpustenie. Preto nesúďme, ale modlime sa.