purificatio
purificatio

XVI. Benedek arcfertőzéstől szenved, kiválasztotta temetkezési helyét

Nem pontos a fogalmazás és a fordítás, de attól még nem álhír az egész...
purificatio

A hajléktalanok elfoglalják a Vatikánt: Vizelés az Úrangyala alatt (videó)

Éppen ez teszi értékessé e cikkeket. Nem kéne kirakatba tenni mindezt, ha püspökeink helyesen kezelnék a bajokat.
purificatio

A hajléktalanok elfoglalják a Vatikánt: Vizelés az Úrangyala alatt (videó)

Ezek a hírek azért kellemetlenek, mert nem képmutatók...
„Van még egy ember, általa megkérdezhetnénk az Urat: Michajehu, Jimla fia. De gyűlölöm, mert soha nem jövendöl nekem jót, hanem csak rosszat.” 2Krón 18,7
Az örömhír számos más forrásból elérhető. De hiú az az öröm, mely a visszaélések láttán nem tud haragra, aggodalomra váltani. A bajok feltárása a jó érvényesítésének az első lépése. Ez a …More
Ezek a hírek azért kellemetlenek, mert nem képmutatók...
„Van még egy ember, általa megkérdezhetnénk az Urat: Michajehu, Jimla fia. De gyűlölöm, mert soha nem jövendöl nekem jót, hanem csak rosszat.” 2Krón 18,7
Az örömhír számos más forrásból elérhető. De hiú az az öröm, mely a visszaélések láttán nem tud haragra, aggodalomra váltani. A bajok feltárása a jó érvényesítésének az első lépése. Ez a cikk azt szemlélteti hatékonyan, hova vezet manapság az egyház, a Vatikán balratolódása...
purificatio

Homokos beszéd: A püspökök és a papok felülmúlják egymást a meleg propagandában

Azért, mert ha senki nem beszél róla kritikus éllel, ha senki nem botránkozik meg rajta, akkor szabadon terjed, "normálissá" válik mindez... Bűnösök közt cinkos, aki néma.
purificatio

Cordileone érsek elvesztette az irányítást saját érseksége alól?

Szerintem nem az új miserítussal van a baj. Azt is lehet igaz hittel, tiszta szívvel, méltóságteljesen végezni.
purificatio

Cordileone érsek elvesztette az irányítást saját érseksége alól?

És vajon a magyar hívek miért nem botránkoznak meg azon, hogy sok hitetlen pap kettős életet él, miközben a katolikus tanítást és erkölcsöt képviselő papokat ellehetetlenítik???
purificatio

Spanyol püspök azzal vádolja a Szentírást, hogy az "pogány"

A járványok és csapások egyrészt Isten büntetéseként, másrészt a sátán hatalmaskodásaként értelmezhetők.
purificatio

Az ördög és Amorth atya

Konkrétan nem. De arra sem, hogy a többi ujj helyzete előírásos-e, vagy inkább csak magától értetődő szokás. Arra viszont van utalás a misekönyvben, hogy a papi áldás jobb kézzel, a térdhajtás jobb térddel és a koncelebránsok rámutató gesztusa a konszekráció közben is jobb kézzel történjen. A többi gesztus szerintem ennek az analógiájára vált egyetemes íratlan szabállyá. A szentírás alapján is, …More
Konkrétan nem. De arra sem, hogy a többi ujj helyzete előírásos-e, vagy inkább csak magától értetődő szokás. Arra viszont van utalás a misekönyvben, hogy a papi áldás jobb kézzel, a térdhajtás jobb térddel és a koncelebránsok rámutató gesztusa a konszekráció közben is jobb kézzel történjen. A többi gesztus szerintem ennek az analógiájára vált egyetemes íratlan szabállyá. A szentírás alapján is, s talán minden kultúrkörben nagy jelentősége van a jobb és bal oldal szimbolikájának. Szegény balkezeseknek JOBBan oda kell figyelni.
purificatio

Az ördög és Amorth atya

Fura, hogy éppen egy "ördögűző" nem tudja, hogyan kell összetenni imádságra a kezeit (pl. -47:43-nál): bal hüvelykujját a jobbra teszi (a rossz győzelmének a jelképe).
purificatio

Pittsburgh: Rosy Ruin of the Church

The problem is not the Novus Ordo but the loss of faith. The orthodox have kept their liturgy, and yet reject the Catholic Church.
purificatio

Holy Communion Gloves Create Suspicion – Monsignor Bux

It is not Jesus who can spread germs but the visible sign of Him (the "accidental form" is still bread). It also has gluten within that can harm those with celiac disease.
purificatio

Az új püspöki helynök egy nő

Mivel "püspöki helynök" az egyházjog szerint csak pap lehet, a hölgy hivatalos megnevezése: "püspöki delegált"... Ez önmagában nem is volna baj... Ha hűségesen sáfárkodik, jobb, mintha egy rossz pap lenne a helynök. A tendenciát látva azonban sajnos ez is a protestantizálódás és elvilágiasodás egyik jele lehet.
purificatio

ELKÉRTEM

Megemlékezem róla az Úr oltáránál. Nem szabad elfeledni, hogy az érzelmi támasznál fontosabb, hogy a halálveszélyben lévő keresztény tiszta lélekkel magához vegye a szent Útravalót!
purificatio

Akkor most nem áldozhatok nyelvre? De IGEN!

Az a baj, hogy a nyelvre áldozáskor könnyen hozzáérnek az áldozók ajkához, nyelvéhez nem eléggé figyelmes áldoztatók...
purificatio

Sentimental Francis Defines Faith, Fails

Fallen angels believe the existence of God because they saw Him. Though they are super intelligent, they do not know and believe the whole truth about God that is Love Himself. They do not believe that they should have been remained His faithful servants. This defect of their faith has led them into sin for eternity.
purificatio

Ferenc pápa orránál fogva vezeti a közönséget: Krisztus mindenkit megmentett

Utána lehet nézni: DS 1523 (1547. jan. 13.)
denzingerhu.wordpress.com/fj-1500/
{1523} Jóllehet Ő valóban „mindenkiért halt meg” (2Kor 5,15), nem mindenki kapja meg halálának jótéteményét, hanem csak azok, akik részesednek szenvedésének érdemében.
purificatio

Burke bíboros: Melyek a legfontosabb eszközeink a vírus ellen?

Lehet, hogy Isten éppen azért küldte a vírust, mert meghallgatta imánkat, hogy adjon valami figyelmeztető jelet?! A jók szenvednek, mert az értékes, a rosszak szenvednek, mert az igazságos. De vajon elég hatékony lesz-e a figyelmeztetés? Félek arra gondolni, aminek még jönnie kell ahhoz, hogy az egyház és a világ észhez térjen...
purificatio

Csak ne vegyétek el a misét

Köszönjük a fordításokat!!!
purificatio

Csak ne vegyétek el a misét

Nem teljesen korrekt a szerző érvelése. Ha egyszer óvatosságból nem áldozik, akkor a testi jelenlét nem jelent nagyobb kegyelmet, mint ha otthon nézné, hallgatná a közvetítést. A lelki áldozás otthon is megadhatja ugyanazt a kegyelmet, mint a templomban.
Az igaz, hogy nagyobb elköteleződéssel kellene vágyakoznia a hívőknek a szentségi kegyelem után. De a vakmerő bizakodás vakbuzgóságból fakad. …More
Nem teljesen korrekt a szerző érvelése. Ha egyszer óvatosságból nem áldozik, akkor a testi jelenlét nem jelent nagyobb kegyelmet, mint ha otthon nézné, hallgatná a közvetítést. A lelki áldozás otthon is megadhatja ugyanazt a kegyelmet, mint a templomban.
Az igaz, hogy nagyobb elköteleződéssel kellene vágyakoznia a hívőknek a szentségi kegyelem után. De a vakmerő bizakodás vakbuzgóságból fakad. Egyéni, körültekintő áldoztatással is megoldható lenne, hogy része legyen a napi miseáldozat kegyelmében.
purificatio

Koronavírus: A plébános egy megoldást talált a nyílt misére

Bocsánat, de misézni a templomban kell (vagy más szent helyen). A mise nem missziós eszköz, hanem a Krisztushoz tartozók egységének a kifejezése. A stadionmisék, a szabad téri misék azért vannak, mert sokan csak nézőként akarnak részt venni. Ez méltatlan, szentségtörő. Az üres templomok most talán több kegyelmet hoznak a világnak, mint a bűnösökkel, képmutatókkal teliek. Már csak a hitetlen …More
Bocsánat, de misézni a templomban kell (vagy más szent helyen). A mise nem missziós eszköz, hanem a Krisztushoz tartozók egységének a kifejezése. A stadionmisék, a szabad téri misék azért vannak, mert sokan csak nézőként akarnak részt venni. Ez méltatlan, szentségtörő. Az üres templomok most talán több kegyelmet hoznak a világnak, mint a bűnösökkel, képmutatókkal teliek. Már csak a hitetlen papokat kellene kiiktatni valahogy...
purificatio

Bűn a transzneműség?

Szíve mélyén mindenki érzi a feszültséget a kötelességei és bűnös vágyai között.
Ez egyfajta lelki meghasonlás. Az ősbűn következménye, meg a mai világ bűneié. Az istentelenség kultúrája termeli ki, terjeszti el a lelki betegségeket.
purificatio

Abszurd: A Vatikán engedélyezi az általános "bűnbocsánatot" a koronavírus pánik miatt

Tévedés. Az általános feloldozás is szentségi feloldozás. Az utólagos bűnmegvallás kötelezettsége akkor is fennáll, ha valamit kifelejtünk a gyónásból. Ez nem teszi érvénytelenné a szentségi feloldozást, ami a "kifelejtett" bűnt is eltörli. Az is teljes értékű szentségkiszolgáltatás, amikor a pap a feloldozás előtt "általános bűnvallomást" végeztet a haldoklóval, vagy másoktól el nem különíthető …More
Tévedés. Az általános feloldozás is szentségi feloldozás. Az utólagos bűnmegvallás kötelezettsége akkor is fennáll, ha valamit kifelejtünk a gyónásból. Ez nem teszi érvénytelenné a szentségi feloldozást, ami a "kifelejtett" bűnt is eltörli. Az is teljes értékű szentségkiszolgáltatás, amikor a pap a feloldozás előtt "általános bűnvallomást" végeztet a haldoklóval, vagy másoktól el nem különíthető beteggel. A beszélni nem tudó beteget felszólítja, hogy indítsa fel magában a bűnbánatot, és elmondja az általános bűnvallomást.
purificatio

Coronavirus: Cardinal Müller Experiences “Helplessness”

Without strict preventive measures, death due to coronavirus could easily surpass all these data. But the most destructive evil is sin. Think about all the suffering in purgatory - and hell.
purificatio

Bishops Allow "Absolution" Without Confession

Liturgies will be cancelled from Sunday on. We have some days for general absolution in order to limit personal contact with possible virus-spreaders. Do not fool yourself, it is a worldwide possibility in cases of emergency. There are well defined conditions for such reception of this sacrament. It is true that many may not benefit from it due to a lack of faith and contrition.
purificatio

Bishop Schneider: "Restriction Of Freedom," "Globally Orchestrated Plan"

Do not kill. Not even with passivity.
purificatio

Bishop Schneider: "Restriction Of Freedom," "Globally Orchestrated Plan"

Irresponsible and negligent believers are tempting God. Without these limitations, we would let millions to die.
purificatio

Medjugorje: Second of the Month Apparitions Are Over

Are they over forever? Than we can expect "final" decision from the Holy See.
purificatio

Priest Flies Over Poland With The Blessed Sacrament (Video)

Superstitious. What comes next? Smoking incense? Drinking holy water?
purificatio

Burke On Coronavirus: “Christ Is The Lord Of Nature And Of History”

Prayer is not enough. We need actions. Stop sacrileges. Stop hypocrisy.
This is only the first plague, before the World (Pharaoh) lets the Church "leave".
purificatio

Corona Panic: Italian Bishop Considers It "Imprudent" to administer Last Rites To The Dying

It is like a burning house that has trapped someone. No priest is expected to enter the flames like a firefighter. No Catholic should invite his priest to do so.
If a priest dies after such a "heroic act", then he neglects those who should be helped by him afterward. Most people dying can not express their wish to recieve the sacraments. The elderly should have prepared themselves already (…More
It is like a burning house that has trapped someone. No priest is expected to enter the flames like a firefighter. No Catholic should invite his priest to do so.
If a priest dies after such a "heroic act", then he neglects those who should be helped by him afterward. Most people dying can not express their wish to recieve the sacraments. The elderly should have prepared themselves already (imminent threat!). Sacraments are not absolutely necessary for the salvation. They can get the same graces through the desire (spiritual reception), in cases of emergency or of grave obstacles. Being extremely contagious constitutes a grave obstacle.
purificatio

Coronavirus Mortality in Italy, the Centre of Western Coronavirus Epidemic, Is Grossly Misleading

The most deadly disease, human fragility (in all its different manifestations) comes from the killer virus: SIN.
It is killing 100% of mankind.
purificatio

Coronavirus Mortality in Italy, the Centre of Western Coronavirus Epidemic, Is Grossly Misleading

Strict quarantines help slow down and/or limit death rate of coronavirus, but we may see real death toll at the end of the year. Without quarantines China would well be counting 20 times more cases.
purificatio

Cardinal: It is Time to “Exit” the Abuse Hype

@tbswv True, but the publicity of it is one-sided and exaggerated. The basic problem is NOT child abuse but (largely homosexual) abuse os teens - not addressed by the scandal-making propaganda. Those responsable should be eliminated silently, without payouts by the church (preferably sued by the church itself for having been a parasite). Those accused should NOT be put to public shame or …More
@tbswv True, but the publicity of it is one-sided and exaggerated. The basic problem is NOT child abuse but (largely homosexual) abuse os teens - not addressed by the scandal-making propaganda. Those responsable should be eliminated silently, without payouts by the church (preferably sued by the church itself for having been a parasite). Those accused should NOT be put to public shame or removed from service until evidence found. Abuse hoax is the tool of the leftists in fighting against dogma and chastity.
purificatio

A nap kérdése a tolldíszekről

Sehol sem jó az inkulturáció, ha a kereszténységtől idegen lelkületet áraszt, pl. a testiség élményeire helyezi a hangsúlyt. Ilyen a tánc és a ritmikus zene (dobbal, gitárral) - még Afrikában is!! Nem véletlenül alakult ki a kereszténységben a gregorián ének, mely úgy emeli fel a lelket, hogy nem adja át a gyeplőt az érzelmeknek. Persze nálunk is halad az "inkulturáció": alkalmazkodás a bűnös …More
Sehol sem jó az inkulturáció, ha a kereszténységtől idegen lelkületet áraszt, pl. a testiség élményeire helyezi a hangsúlyt. Ilyen a tánc és a ritmikus zene (dobbal, gitárral) - még Afrikában is!! Nem véletlenül alakult ki a kereszténységben a gregorián ének, mely úgy emeli fel a lelket, hogy nem adja át a gyeplőt az érzelmeknek. Persze nálunk is halad az "inkulturáció": alkalmazkodás a bűnös világhoz...
purificatio

German Church: She Is Rolling On the Floor - And Nobody Is Laughing

She is like an angel - a fallen angel. Just like the demonic black pulpit of this catherdral (at 3:25).
purificatio

“We All Make Mistakes” – Empty Words from Pope Francis

Confession without repentace is sacrilege.
purificatio

Az új vallás

Az igazi katolikusnak attól forog a gyomra, amit a mai egyházban lát: szentségtörés, hitehagyás áradata. A zöldkomcsi klimamánia valóban übereli a lelki környzeteszennyezés elleni küzdelmet a mai egyházi életben. Gloria tv nélkül csak a hamis egyházi propagandamédia állna rendelkezésre.
purificatio

Great Salvini Invokes Our Lady, Pro-Gay Cardinal Parolin Gets Angry

Even though Salvini is a sinner, and consequently serving the devil, he may be better than Parolin and co., the pharisees.
purificatio

Martyr Cardinal Pell: Not Even Oligarch Media Buy Into Prosecutor's Lies

Do not forget the other "layers of defence" not mentioned above: the cassock and the civil vestment (trousers and pants below them).
purificatio

Ferenc pápa extrémistának nevezte a limai érseket

Kirívó leiterjakabokat közöl a tisztelt hírfordító...
Nem "extrémistának nevezte" az érseket, hanem "extrémistát nevezett ki" érseknek.
purificatio

Gänswein a hírhedt német meleg aktivistával pózolt

Az érsek nem ismerte a kópét. Sokan kérik fel hasonló "szereplésre". Semmilyen kapcsolat nincs a két ember között. Azért óvatosabb lehetne az ilyen "játékokkal".
purificatio

126. Dabas, 2016 12 27, Eta néni háza karácsonyi díszvilágításban

Különösen az a baj, hogy sokan már az adventet karácsonyi díszben tartják.
purificatio

Évszakok

Szép, szép, vigyázni kell rá, de azért nem kell isteníteni a természetet. Az embernek nem egyezséget kell kötnie a természettel, az állatokkal, mert nem egyenrangúak vele. Eléggé pogány mentalitást hordoz ez a film. Isten alkotása, a teremtett világ eszköz számunkra, hogy kibontakoztassuk lehetőségeinket, uralmunk alá hajtsuk a földet. A természetvédők érdekes módon manapság az emberi élet …More
Szép, szép, vigyázni kell rá, de azért nem kell isteníteni a természetet. Az embernek nem egyezséget kell kötnie a természettel, az állatokkal, mert nem egyenrangúak vele. Eléggé pogány mentalitást hordoz ez a film. Isten alkotása, a teremtett világ eszköz számunkra, hogy kibontakoztassuk lehetőségeinket, uralmunk alá hajtsuk a földet. A természetvédők érdekes módon manapság az emberi élet elleni támadások vezérei: a liberálisok.