pšenka
1581
02:35

Buďme moudří!

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1235

Dnes dochází...

Dnes dochází...More
Dnes dochází...
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1213

Duchovní poušť...

Duchovní poušť...
pšenka likes this.
pšenka likes from Caesar

Chiesa evangelica pentecostale

anka10
Jezis Kristus nechodil medzi pohanov, aby sa s nimi porozprával, pozabával a utvrdzoval ich v ich bludoch ale aby im ohlasoval bozie královstvo, evanjelium a to robili aj apostoli, no to co robí Bergoglio nemá nic spolocné s tým, co robil Jezis a apostoli.

9. Nasilu nepresviedčajte, rešpektuje ostatných

„Inšpirujme cez naše svedectvo, ale nie nasilu, pretože to nepomáha, ale paralyzuje“…More
anka10
Jezis Kristus nechodil medzi pohanov, aby sa s nimi porozprával, pozabával a utvrdzoval ich v ich bludoch ale aby im ohlasoval bozie královstvo, evanjelium a to robili aj apostoli, no to co robí Bergoglio nemá nic spolocné s tým, co robil Jezis a apostoli.

9. Nasilu nepresviedčajte, rešpektuje ostatných

„Inšpirujme cez naše svedectvo, ale nie nasilu, pretože to nepomáha, ale paralyzuje“. Aj cirkev rastie vďaka atraktívnosti a nie presviedčaniu nasilu.

tí apostoli boli veru zlí, ked chodili medzi zidov a pohanov a hlásali im evanjelium a pohania potom sa stali krestanmi....

Pár príkladov tej atraktívnosti:
Cirkus v katedrále:
www.islam-contre-occident.com/besancon-specta…
Erotický balet v katedrále: (Almost-)Nude Dancers in German Cathedral
Rozné druhy zábav a saskarní v kostoloch:
www.youtube.com/watch
traditioninaction.org/…/A576-Santiago.h…
traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A557-Tango.htm
a mohol by som pokracovat dalej a dalej.
pšenka likes from Caesar

Chiesa evangelica pentecostale

lanuriam dnes 09:40
1 1 REAGOVAŤ
nahlásiť

Nad pápežom je ďaleko-vysoko Boh a Jeho neomylné slovo ktoré o ľuďoch hovorí: A všetci obyvatelia zeme sú počítaní jako čo by nič, a podľa svojej vôle činí s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme, a nie je nikoho, kto by ho uderil po ruke a povedal mu: Čo to robíš? Dan 4:32 Všetko by bolo dobré z tohto je príspevku, až na jednu vec, ktorú pápež vykonal …More
lanuriam dnes 09:40
1 1 REAGOVAŤ
nahlásiť

Nad pápežom je ďaleko-vysoko Boh a Jeho neomylné slovo ktoré o ľuďoch hovorí: A všetci obyvatelia zeme sú počítaní jako čo by nič, a podľa svojej vôle činí s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme, a nie je nikoho, kto by ho uderil po ruke a povedal mu: Čo to robíš? Dan 4:32 Všetko by bolo dobré z tohto je príspevku, až na jednu vec, ktorú pápež vykonal proti Bohu a to je obracanie iných na vieru. Pretože iba skrze Ježiša Krista je možná spása a nepovedať iným o jedinej záchrane je hriech. Takže pápež nielenže vykonáva hriech tým, že nechce ohlasovať evanjelium, ale tým dokonca na tento hriech nabáda veriacich. Lebo Kristus dáva všetkým jasný príkaz: A povedal im Ježiš: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu! Mk 16:15 Je to presne to isté, ako keby mal niekto liek na rakovinu, ale by povedal, že nech tento liek nikomu nedávajú. Prostriedok ako zvestovať evanjelium je kázať Božie slovo, pretože viera je z počutia tohto slova: Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Rim 10:17 Pápež takto dáva do sveta smutnú správu pre mnohé choré duše, ktoré potrebujú evanjelium a Pavol sa preto pýta: A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A jako počujú bez kazateľa? Rim 10:14-15 Každý kresťan má ohlasovať evanjelium, ak by platilo pápežovo - nikoho neobracajte na vieru - je koniec aj misiám vo svete. František presne povedal: Cirkev sa rozrastá tak, že ľudí niečim pritiahne, nie že ich obráti na vieru. Presviedčanie považuje za nesprávne. Týmto sa postavil nad Boha, ktorý dal jasný príkaz - hlásať evanjelium, aby ho ľudia mohli počuť - nie niečim priťahovať. Keby sa Pavol iba ukazoval po mestách namiesto ohlasovania a presviedčania, nikoho by neobrátil. Nechajme hovoriť samotného Boha a nie falošné reči hriešneho človeka a zamerajme sa na presviedčanie, ktoré pápež označil za nesprávne: A Pavol hovoril v synagóge každú sobotu a presviedčal Židov i Grékov. Sk 18:4 Pavol vošiel do synagógy a hovoril prosto a smele za tri mesiace hovoriac a presviedčajúc o veciach kráľovstva Božieho. Sk 19:8 A keď mu určili deň, prišli k nemu viacerí do jeho bytu. A on im vykladal vec a svedčil pevne o kráľovstve Božom a presviedčal ich o Ježišovi, jako zo zákona Mojžišovho, tak z prorokov, od rána až do večera. Sk 28:23 Znajúc tedy bázeň Pánovu presviedčame ľudí a Bohu sme zjavní. 2Kor 5:11 Aj farizeji si mysleli, že sú poverení Bohom vykladať pravdu, ale keď prišiel Ježiš, tak im ich pravdu zmietol zo stola, lebo bola falošná. To isté by dnes urobil zo svojim nástupcom a povedal by pápežovi - je napísané! A ty to prevraciaš naruby!
pšenka likes from Caesar

Chiesa evangelica pentecostale

pšenka
www.cas.sk/…/papezovo-desato…

Pápežovo desatoro

1. Ži a nechaj žiť
2. Dávaj druhým kúsok zo seba
3. Vždy postupuj pomaly
4. Zdravý spôsob trávenia voľného času
5. Nedeľa by mala byť sviatok
6. Tvorba dôstojných pracovných miest
7. Rešpektujte a starajte sa o prírodu
8. Prestaňte byť negatívni!
9. Neobracajte druhých na vieru, rešpek
tujte vieru iných
10. Usilujte sa o mier!

Teda …More
pšenka
www.cas.sk/…/papezovo-desato…

Pápežovo desatoro

1. Ži a nechaj žiť
2. Dávaj druhým kúsok zo seba
3. Vždy postupuj pomaly
4. Zdravý spôsob trávenia voľného času
5. Nedeľa by mala byť sviatok
6. Tvorba dôstojných pracovných miest
7. Rešpektujte a starajte sa o prírodu
8. Prestaňte byť negatívni!
9. Neobracajte druhých na vieru, rešpek
tujte vieru iných
10. Usilujte sa o mier!

Teda dozvedeli sme sa, ze k stastnému zivotu nepotrebujeme Bozie prikázania, stacia tieto.
pšenka likes from Samson1

ŠIROKÁ CESTA KTERÁ VEDE DO PEKLA

Ty z Valach, přečti si něco z vlašské múdrosti a zjistíš, že po všeckém je h. ale po včelách je med.
pšenka likes from Rochus2
1184

Abychom mohli...

Abychom mohli...
pšenka likes this.
pšenka likes from Libor Halik
111.7K

27.7.2014 jsem kázal

Svatý farář Arský a popravovaní kněží (nezetlelé tělo - ruce sv. Jana Vianneye)
18:15
pšenka
Děkuji. To to jsem ještě neslyšela, že stejně jako už proběhlo pošlapání "soli" na východě tak to čeká západní "sůl která pozbyla svoji slannost" - …More
Děkuji. To to jsem ještě neslyšela, že stejně jako už proběhlo pošlapání "soli" na východě tak to čeká západní "sůl která pozbyla svoji slannost" - tedy pastýře a kněze.
Věřím tomu, že k tomu dojede, aby se církev obnovila a zbavila hniloby těch co ji vedou.
pšenka likes this.
pšenka likes from Libor Halik
111.3K
33:22

3.8.2014 jsem kázal

(foto hrobu jediné české stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové, která trpěla za české kněze a prorokovala)
pšenka
Děkuji za vaše slova. O eucharistii, o Panně Marii a slova o proroctví Aničky Tomanové.More
Děkuji za vaše slova. O eucharistii, o Panně Marii a slova o proroctví
Aničky Tomanové.
pšenka likes this.
pšenka likes from Samson1

Něco o Putinovi.

Právě otto. v dnešních čteních můžeme vidět, že pravá proroctví jsou těžko přijatelná. Pravý prorok mluví o trestu, falešný o míru a požehnání, mír potřebujeme na to, aby se homosexuálové mohli milovat. Víš otto. já mám svou hlavu a svou cestu.
1425
20:50

Příklad živé víry krále Josafata

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1237

Proces změny...

Proces změny...
pšenka likes this.
pšenka likes from Grauss
1714

Modlitba pokání

Modlitba pokání.
01:46
pšenka likes this.
3632.7K

Křesťanství je o proměně

Sestřih lekce z Best of Power & Love konference, r. 2010, v2, (anglicky, české titulky) Dan Mohler ve zkratce o tom, že křesťanství je o proměně k tomu, k čemu jsme byli stvořeni - k Božímu obrazu, …More
Sestřih lekce z Best of Power & Love konference, r. 2010, v2, (anglicky, české titulky)
Dan Mohler ve zkratce o tom, že křesťanství je o proměně k tomu, k čemu jsme byli stvořeni - k Božímu obrazu, k Lásce. A jak na to.
Kdo je Dan Mohler?
www.nove-stvoreni.cz/kdo-je-dan-mohler
Mp3, videa, texty, informace a další materiály:
www.nove-stvoreni.cz/online-dan-mohl…
Neck Ministries - Dan Mohler
neckministries.com Nové stvoření www.nove-stvoreni.cz
23:39
nove-stvoreni
ottovonzittau: // Otázka zní, proč nerozumíš slovům Ježíše Krista? Díky za tvou snahu, ale již jsem pochopil, že nemůžu rozumět Slovu, aniž bych …More
ottovonzittau: // Otázka zní, proč nerozumíš slovům Ježíše Krista?
Díky za tvou snahu, ale již jsem pochopil, že nemůžu rozumět Slovu, aniž bych znal Jeho, měl s Ním obecenství a rozuměl Slovu ze známosti Božího srdce, aniž by mi ho On sám otvíral. Do té doby jsem byl také plný učení jiných lidí a měl vlastní pravdy a rozuměl Písmu zákonicky, protože jsem neměl tušení, kdo a jaký Bůh doopravdy je. Nepotřebuji s tebou diskutovat, je to o tom znát Ho, ne o Něm něco vědět. Není to o tom mít doktrínu, je to celé o tom být jedno s Ním. A jakmile Ho začneš znát, už tě nikdo nebude točit větry učení ;-)
nove-stvoreni
ottovonzittau: 19 Vždyť Otci se zalíbilo, aby veškerá plnost přebývala v něm 20 a aby jeho prostřednictvím všechno smířil se sebou. Skrze něj způso…More
ottovonzittau:
19 Vždyť Otci se zalíbilo, aby veškerá plnost přebývala v něm
20 a aby jeho prostřednictvím všechno smířil se sebou. Skrze něj způsobil pokoj, když krví jeho kříže usmířil to, co je na zemi, i to, co je na nebi.
Bůh to již vše udělal, je dokonáno, co chceš víc? Vždyť toho máš plný celý Nový zákon...
// Nikdo nemůže přijít ke mně ..
Tuto diskuzi jme již vedli, Ježíš táhne všechny ;-) Kéž to jsi schopen uvidět...
Zkus si více poslechnout tvého "bratra" Dana Mohlera, změní ti to život ;-)
View 34 more comments.
pšenka likes from Rochus2
1238

Čtyři biblické...

Čtyři biblické...
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1217

Ježíš plný Ducha...

Ježíš plný Ducha...
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1226

Pokud jsme...

Pokud jsme...
pšenka likes this.
pšenka likes from Daniel_111
13871

Modlitba pokání

Modlitba pokání.
01:42
Gerti Harzl
"Gebet der Reue"
Gerti Harzl and 2 more users like this.
pšenka likes from Gregory
11433

Christ Sacrifice upon His Holy Cross

The life of Jesus Christ, Our Lord, Our Savior, on earth may be said to be one uninterrupted sacrifice. At the Incarnation His sacrifice began, for He gave up His divine dignity which was His as the …More
The life of Jesus Christ, Our Lord, Our Savior, on earth may be said to be one uninterrupted sacrifice. At the Incarnation His sacrifice began, for He gave up His divine dignity which was His as the Son of God and took the form of a servant (Phil. 2:7). He gave up His free will, becoming obedient to a lowly maiden and an artisan, obedient to His heavenly Father even to the death of the cross (v. 8). He relinquished all earthly possessions (Matt. 8:20). Christ often denied Himself food of the body (John 4:34). Even when tired Christ denied Himself rest; and passed the whole night in prayer (Luke 6:12). Christ renounced Honor, saying “I seek not my own glory” (John 8:50). When brought before His judges He suffered scorn in silence (Luke 23:11). Christ was put on a par with murderers, and crucified between two thieves (Mark 15:27). And finally, upon the Cross, Christ surrendered all that He had, even His life itself, saying, “It is consummated.” Christ, Our Savior, the Good Shepherd, …More
Gregory
Detail of Head of Crucified Christ is from the central panel of the Liesborn high altarpiece. More
Detail of Head of Crucified Christ is from the central panel of the Liesborn high altarpiece.
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1193

Naše myšlení...

Naše myšlení...
pšenka likes this.
1652

Neužívaný poklad

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
06:38
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1183

Po obrácení se změnou myšlení...

Po obrácení se změnou myšlení...
pšenka likes this.
1600
07:52

Proroci musí hájit podstatné pravdy víry

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1214

Ježíš tě prosí...

Ježíš tě prosí...
pšenka likes this.
pšenka likes from Jeremiah
1597

Začni boj proti svému „já“

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
10:13
pšenka likes this.
1722

Hereze historicko-kritické teologie

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
06:45
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1373

Bůh nás všechny bude soudit...

Bůh nás všechny bude soudit...
pšenka likes this.
1451

Jaké evangelíum hlásáme my?

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
04:52
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1226

S vírou se postavím pod kříž...

S vírou se postavím pod kříž...
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1212

Pravdivé svěcení dne vzkříšení...

Pravdivé svěcení dne vzkříšení...
pšenka likes this.
1528

Co dnes lidé potřebují?

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
04:32
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1182

Nejdražší poklad

Nejdražší poklad
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1185

Počítej s tím, že jeden den ve tvém životě bude poslední

Počítej s tím, že jeden den ve tvém životě bude poslední
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1184

V utrpení se máme sklonit a říci „Buď vůle tvá.“

V utrpení se máme sklonit a říci „Buď vůle tvá.“
pšenka likes this.
pšenka likes from Libor Halik
53810

Madona krvácí kvůli kněžím a abatyším nevěřícím v pekelný trest

Představení církve nevěřící v peklo se stanou stokou nečistoty, dala vědět Panna Marie už v La Salettě před 150 lety. Jak je to možné? Protože kdo se pekla nebojí, ten se lhát nestydí a nestydí se …
Libor Halik
Některá proroctví české stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové, která jsem prostudoval, se ukázala vysloveně mylná, čili je pravděpodobné, že i její …More
Některá proroctví české stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové, která jsem prostudoval, se ukázala vysloveně mylná, čili je pravděpodobné, že i její optimistické proroctví o naději pro český národ v čase 3. světové války je mylné. Čiňme raději pokání a připravme se na nejhorší variantu - vyhubení celého národa, jak bylo předpovězeno ve Fatimě, že některé národy budou zcela vyhubeny, doslova anihilovány. Logicky ty nejbezbožnější - český je kromě Izraele nejateističtější v celém světě. Izrael však nebyl dříve křesťanským, čili nemá tak velkou vinu.
Libor Halik
O Rakousku předpověděl papež svatý Pius X., když hovořil s budoucím císařem blahoslaveným Karlem Habsburgským, že Rakousko přežije a bude požehnáno …More
O Rakousku předpověděl papež svatý Pius X., když hovořil s budoucím císařem blahoslaveným Karlem Habsburgským, že Rakousko přežije a bude požehnáno po smrti Karla Habsburga. Blahoslavený Karel kromě toho obětoval své zdraví a život za národy rakousko-uherské monarchie a jistě byl vyslyšen. Existuje proroctví polského blahoslaveného Bronislawa Markiewicza, že po 3. světové válce "Zejména skrze Poláky se pozvedne Rakousko a stane se federací národů. A pak dle rakouského vzoru se budou formovat další státy."
View 3 more comments.
pšenka likes from Libor Halik
3823.6K

Viděl jsem Pannu Marii, jak s hněvem pohlédla na církevního soudce

Viděl jsem to 12.7.2014, proto jsem s dotyčným rozvodovým církevním soudcem hned poté promluvil.
30:00
Samson1
Já jsem ten, který měl a má v manželství velký problém. Někdy to může být těžké. Žiji v současné době odloučeně, ale duchovním životem. Osobně jsem …More
Já jsem ten, který měl a má v manželství velký problém. Někdy to může být těžké. Žiji v současné době odloučeně, ale duchovním životem. Osobně jsem řekl, že bych mohl být rád, že mi církev vychází vstříc. Ale člověk si vzpomene ve svém bloudění na klekátko v kostele, kde se skládal slib, uzavírala manželská smlouva, přijímání bylo s kalicha a tak si říkám, že jsme přijímali smlouvu a Kristovu krev, takže zůstat možnou mírou věrný slibu. Je to závazek do smrti jednoho a kdysi jsem uvažoval, kdybychom se pokojně dohodli, že bych šel k duchovnímu povolání. Takové případy jsou. Někdy je to v manželství těžké a hodně bolavé. Jinak i svátost musí splňovat podmínky platného přijetí. Musí být ze svobodné vůle, člověk do svátosti nemůže být vtlačen, musí být z lásky, a je to též povolání Boží do tohoto stavu a člověk v hledání se může mýlit, jak v přijetí manželství, kněžství a nebo řehole a pro vyjímečné případy může být opravný prostředek.
alino
ottovonzittau 24.9.2014 13:08:56 To, co píšeš Peter, je dokladem tvé duchovní naivity. Rozvody nebo i anulace křesťanských manželství jsou přímým …More
ottovonzittau 24.9.2014 13:08:56
To, co píšeš Peter, je dokladem tvé duchovní naivity.
Rozvody nebo i anulace křesťanských manželství jsou přímým útokem na základní učení církve.Vždyť jde o svátost.
Co jiného je příčinou rozvodů, než neschopnost přijmout vůli Boží? Neschopnost přijmout učení církve, že Kristus je hlavou člověka?

Tak to je otto! Naši "kresťanskí" liberáli si urobili hlavou cirkvi papeža, a ten im schváli všetko čo od neho žiadajú.
Odmietli Krista ako hlavu cirkvi a ako hlavu človeka!
2Tim 4,3 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.
View 36 more comments.
pšenka likes from Rochus2
1195

Modlitba má být naším celopalem

Modlitba má být naším celopalem
pšenka likes this.
pšenka likes from Jeremiah
1601

Začni využívat životní situace

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
03:04
pšenka likes this.
pšenka likes from Jeremiah
1463

Reformu je potřeba začít od sebe

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
05:37
pšenka likes this.
pšenka likes from Jeremiah
1573

Nauka o Kristu musí být spojena s vnitřní modlitbou

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
03:28
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1240

Čas, který zde prožiješ

Čas, který zde prožiješ
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1317

Život je opravdu krátký

Život je opravdu krátký
pšenka likes this.
11304

SAINTE MARIA GORETTI

Sainte Maria Goretti, vous qui, fortifiée par la grâce de Dieu, n'avez pas hésité, même l'âge de douze ans à répandre votre sang et à sacrifier votre vie pour défendre votre pureté virginale, jetez …More
Sainte Maria Goretti, vous qui, fortifiée par la grâce de Dieu, n'avez pas hésité, même l'âge de douze ans à répandre votre sang et à sacrifier votre vie pour défendre votre pureté virginale, jetez un regard sur la malheureuse race humaine qui s'est égarée loin du chemin du Salut éternel. Enseignez-nous à tous, et spécialement aux jeunes, avec quel courage et promptitude nous devons fuir, pour l'amour de Jésus, tout ce qui peut L'offenser ou souiller nos âmes par le péché. Obtenez-nous du Seigneur la victoire dans la tentation, le réconfort dans les peines de la vie et la grâce que nous vous demandons avec ferveur Puissions-nous un jour jouir avec vous de la gloire éternelle du Ciel. Ainsi soit-il.
Tina 13
schönes Bild.
pšenka likes this.
pšenka likes from Rochus2
1220

Život s Ježíšem

Život s Ježíšem
pšenka likes this.
pšenka likes from Samson1

Proč VEŘEJNĚ nevěřící Tomáš Halík pracuje v kostele?

Jak? Úplně jednoduše, že zavádí novoty a nechrání víru Otců a apoštolů, z jedné strany a z druhé dávno opustili to, co Bůh konal skrze apoštoly, to Bůh koná skrze Dana Mohlera. Protože skutky a znaky apoštolů jsou tyto: Kdo uvěří, toho budou provázet tato znamení......, ale zcela jistě ne skutky teologie HKT, kde mají problém věřit v Kristovo Božství a zázraky, že Duch svatý je stále činný i …More
Jak? Úplně jednoduše, že zavádí novoty a nechrání víru Otců a apoštolů, z jedné strany a z druhé dávno opustili to, co Bůh konal skrze apoštoly, to Bůh koná skrze Dana Mohlera. Protože skutky a znaky apoštolů jsou tyto: Kdo uvěří, toho budou provázet tato znamení......, ale zcela jistě ne skutky teologie HKT, kde mají problém věřit v Kristovo Božství a zázraky, že Duch svatý je stále činný i dnes u těch, kteří věří.

Dnešní semináře, univerzity dávají církvi kněze se šakalí a nebo vlčí hlavou, aspoň dle vize Idy Peergemanové, jak je zapsaná v knize "Poselství Paní Všech Národů".

Jak ale poznáš názor církve, když většina biskupů je nevěřících? (Jak píše Mike.)
pšenka likes from Jeremiah
1555

Změna myšlení, ale i životního stylu

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
07:08
pšenka likes this.
pšenka likes from Jeremiah
11.1K
03:11

Zednářství a církevní kariérismus

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
pšenka likes this.
811.5K

Jak se vzepřít ďáblu

Část lekce z nějaké Power & Love konference, asi r. 2012 (anglicky, české titulky) Dan Mohler ve zkratce o tom, jak se vzepřít ďáblu. Kdo je Dan Mohler? www.nove-stvoreni.cz/kdo-je-dan-mohler Mp3, …More
Část lekce z nějaké Power & Love konference, asi r. 2012 (anglicky, české titulky)
Dan Mohler ve zkratce o tom, jak se vzepřít ďáblu.
Kdo je Dan Mohler?
www.nove-stvoreni.cz/kdo-je-dan-mohler
Mp3, videa, texty, informace a další materiály:
www.nove-stvoreni.cz/online-dan-mohl…
Neck Ministries - Dan Mohler
neckministries.com Nové stvoření www.nove-stvoreni.cz
19:15
nove-stvoreni
Prosím ;-) Já jen - je potřeba si uvědomit, že Dan je fakt jenom normální křesťan a my můžeme být také - právě proto káže a ukazuje cestu ;-)
pšenka
nove-stvoreni , děkuji za překlad a vklad tohoto videjka. Ano Dam MOhler je beze sporu Boží muž, apoštol těchto časů.More
nove-stvoreni , děkuji za překlad a vklad tohoto videjka.
Ano Dam MOhler je beze sporu Boží muž, apoštol těchto časů.
View 6 more comments.
pšenka likes from Jeremiah
1498

Vše musí být postaveno na pravdivém základě, a ním je Kristus

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátuMore
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
01:51
pšenka likes this.