Clicks544

PRAVDA O SÚČASNOSTI - (stretnutie priateľov Svobodného rádia, ČR, 18. mája 2019) - biskup Timotej

Zedad
Hospodin nás vždy slyší, když se modlíme.
5 Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu.
7 Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nenapodobňujte ich teda! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte.
3 Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte…More
5 Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu.
7 Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 8 Nenapodobňujte ich teda! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte.
3 Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti.
Mates5485 likes this.
Mates5485 likes this.
Zedad
Na místo, kde se člověk modlí, přichází Bůh. Je to místo svaté.
SKUTKY V KRISTOVOM MENE (Evanjelium podľa Marka 9,38-41)

Ján mu povedal: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa démonov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami.“ Ježiš však povedal: „Nebráňte mu! Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť. Veď kto nie je proti nám, je s nami! Ktokoľvek by vám dal napiť pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, …More
SKUTKY V KRISTOVOM MENE (Evanjelium podľa Marka 9,38-41)

Ján mu povedal: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa démonov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami.“ Ježiš však povedal: „Nebráňte mu! Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť. Veď kto nie je proti nám, je s nami! Ktokoľvek by vám dal napiť pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.
Mates5485 likes this.
KAHLENBERG likes this.
aj fariziji sa moslili. a kde su teraz?
Zedad
KAHLENBERG likes this.
KAHLENBERG ,tu môžeš to proti čomu nemáš argumenty zmazať,ale čo pred Bohom? Tam to budeš vedieť obhájiť? Alebo to tiež potom nejako zmažeš? Ako?
Ladislav Bajza

Pán Bajza, proti niektorým dehonestačným názorom (aj Vášho štýlu) je argumentácia zbytočná ["Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás!" (Matúš 7,6)], preto ich mažem, nech sa tu nerozmáha v diskusii burina.
Veril by som ti ,keby si mazal aj tie nezmyselné ,hysterické výkriky Teodory . Ale je dobré ,že jej si ich všetky nezmazal ,lebo ona to nemá z vlastnej hlavy a takto sa odkrýva to ,čím krmia títo sekretári svoje ovečky a celá tá ich falošnosť.
Lebo navonok sú zbožní ako anjeli ,ale ich vnútro je plné podvodov ,ktorých sú schopní ,len aby zakryli svoje falošné výklady a z nich vychádzajúce …More
Veril by som ti ,keby si mazal aj tie nezmyselné ,hysterické výkriky Teodory . Ale je dobré ,že jej si ich všetky nezmazal ,lebo ona to nemá z vlastnej hlavy a takto sa odkrýva to ,čím krmia títo sekretári svoje ovečky a celá tá ich falošnosť.
Lebo navonok sú zbožní ako anjeli ,ale ich vnútro je plné podvodov ,ktorých sú schopní ,len aby zakryli svoje falošné výklady a z nich vychádzajúce falošné vízie pre svet.
Timotej je samozvaný biskup zo sekty Dohnalovcov, zisti si to, kto sú Dohnalovci
In nomine Jesus

Hoci nie som nositeľom sviatostného kňazstva, a som nositeľom všeobecného kňazstva - som tiež samozvaný?
biskup Timotej je vysvätený platne a bolo by to naozaj požehnaním ,keby veriaci v tejto situácii mali kňazov a biskupov ,ktorí ostali verní evanjeliu.
Bohužiaľ sa to u nich zvrhlo na sektu ,kde ich patriarcha je veľký prorok a všetko čo od neho prichádza je priamo od Boha a nesmie sa to už posudzovať ,len v poslušnosti prijímať a jeho vízie plniť.
Mates5485 likes this.
Mates5485 likes this.
Ládo, ako môže byť vysvetený platne, ked len pápež môže vysvätiť biskupa?!

šak to je alfa a omega KC
si vieš predstaviť, žeby prišiel nejaký samozvaný muž do jeruzalemskej cirkvi, kde bol papežom apoštol Peter a ten muž by ani nešiel za Petrom, ale hovoril by kresťanom, že má pravoplatznu vysviacku?

šak by dopadol ako ten týpek, čo chcel vyhanať demonov v mene Kristovom, ale kedže nemal právo-…More
Ládo, ako môže byť vysvetený platne, ked len pápež môže vysvätiť biskupa?!

šak to je alfa a omega KC
si vieš predstaviť, žeby prišiel nejaký samozvaný muž do jeruzalemskej cirkvi, kde bol papežom apoštol Peter a ten muž by ani nešiel za Petrom, ale hovoril by kresťanom, že má pravoplatznu vysviacku?

šak by dopadol ako ten týpek, čo chcel vyhanať demonov v mene Kristovom, ale kedže nemal právo-moc a sviatosť od apoštolov, tak ho diabol doriadil.

alebo ako Šimon, čo si chcel kupiť právomoc od apoštolov, lebo si namýšľal že moc Sviatostí sa dá ziskať za niečo materialne

nik nemôže ziskať moc Sviatostí, ak mu nie je daná moc od Božích zastupcov a to od najvyššieho pápeža.

Kto chce ziskať ináč, chce vstupiť do Božieho a cirkevneho kralovstva cez okno, ako zlodej, ktorý bude vyhodený von
Peter(balvan) Tento pápež môže "vysvätiť" akurát tak nejakého svojho splnomocnenca pre urýchlenú islamizáciu Europy ,alebo nejakého aktivistu bojujúceho za "klimatické zmeny" :)
apredsasatoci likes this.
Ladislav Bajza likes this.
Nabudúce by sa pani Soňa mohla opýtať týchto biskupov ,či je súčasný stav RKC len jednou z mnohých kríz ,akých už bolo v minulosti viac,alebo je to ten Písmom predpovedaný masový odpad od viery ,ktorý má byť podľa Biblie na konci ,pred vystúpením antikrista a samotným druhým príchodom nášho Pána Ježiša Krista.
Títo biskupi verejne vyhlasujú ,že majú veľkého proroka, patriarchu Eliáša Dohnala ,…More
Nabudúce by sa pani Soňa mohla opýtať týchto biskupov ,či je súčasný stav RKC len jednou z mnohých kríz ,akých už bolo v minulosti viac,alebo je to ten Písmom predpovedaný masový odpad od viery ,ktorý má byť podľa Biblie na konci ,pred vystúpením antikrista a samotným druhým príchodom nášho Pána Ježiša Krista.
Títo biskupi verejne vyhlasujú ,že majú veľkého proroka, patriarchu Eliáša Dohnala ,ktorý dostal prorocký úrad od Boha ,tak by mali poznať znamenia časov a mať v tak zásadnej otázke jasno a samozrejme dať svetlo v tejto veci aj ostatným.
KAHLENBERG and one more user like this.
KAHLENBERG likes this.
Mates5485 likes this.
krumpeľ likes this.
biskup timotej (nie knaz)
KAHLENBERG and one more user like this.
KAHLENBERG likes this.
krumpeľ likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Pod každé slovo tohto múdreho kňaza Timoteja sa môže opravdivo veriaci človek v Ježiša Krista, ako Pána a Vykupiteľa, podpísať.

Bohužiaľ nevynímajúc z nich ani slová o posledných troch pápežoch (akokoľvek sme ich mohli alebo môžeme mať radi).

Ak niekto degraduje Boha na úroveň ľudsky stvorených božstiev, je to zle.

K čomu taký postoj vedie, to nám jasne ukazuje obraz dnešnej cirkvi. Pritom …More
Pod každé slovo tohto múdreho kňaza Timoteja sa môže opravdivo veriaci človek v Ježiša Krista, ako Pána a Vykupiteľa, podpísať.

Bohužiaľ nevynímajúc z nich ani slová o posledných troch pápežoch (akokoľvek sme ich mohli alebo môžeme mať radi).

Ak niekto degraduje Boha na úroveň ľudsky stvorených božstiev, je to zle.

K čomu taký postoj vedie, to nám jasne ukazuje obraz dnešnej cirkvi. Pritom snáď všetci vieme, čo je prameňom našej Viery:

Credo in Deum,
Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.

Et in Iesum Christum,
Filium eius unicum,
Dominum nostrum;

qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus;
descendit ad inferos,
tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram Dei,
Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare
vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem
et vitam aeternam.

Amen.
Blahovec01 and one more user like this.
Blahovec01 likes this.
krumpeľ likes this.
INÉHO EVANJELIA NIET (List apoštola Pavla Galaťanom 1,6-10)

"Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu.
Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium.
Ale keby sme my alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali — nech je prekliaty!
Ako sme už …More
INÉHO EVANJELIA NIET (List apoštola Pavla Galaťanom 1,6-10)

"Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu.
Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium.
Ale keby sme my alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali — nech je prekliaty!
Ako sme už povedali, aj teraz opakujem: Ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali — nech je prekliaty!

Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom."
Blahovec01 likes this.
Čudujem sa veriacim týchto biskupov BKP ,ktorí sa modlievajú modlitbu "Verím v Boha",z ktorej je jasné ,že Pán Ježiš už príde len ako sudca ,v celej svojej sláve oddeliť zlých od dobrých ,že súčasne veria falošnej vízii patriarchu Eliáša Dohnala o nejakom fiktívnom Kristovom medzipríchode po porazení antikrista ,kedy vraj príde zriadiť tisícročné kráľovstvo Božie tu na zemi a nastane nebývalý …More
Čudujem sa veriacim týchto biskupov BKP ,ktorí sa modlievajú modlitbu "Verím v Boha",z ktorej je jasné ,že Pán Ježiš už príde len ako sudca ,v celej svojej sláve oddeliť zlých od dobrých ,že súčasne veria falošnej vízii patriarchu Eliáša Dohnala o nejakom fiktívnom Kristovom medzipríchode po porazení antikrista ,kedy vraj príde zriadiť tisícročné kráľovstvo Božie tu na zemi a nastane nebývalý rozkvet cirkvi.
Mates5485 likes this.
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Theodorá-Máriá likes this.
Mates5485 likes this.