Language

Clicks
7.5k
Kľúč k Triumfu

Anton Selecký
Dňa 15. septembra slávime štátny sviatok, a sviatok celého Slovenska - zasväteného Sedembolestnej Panne Márii. Úloha Panny Márie smerom k nám - bola pod Krížom ustanovená samotným Spasiteľom slovami "Hľa, Matka tvoja". Panna Mária vo svojich … [More]

Write a comment …
ľubica
´50:37´- Ako zažijeme víťazstvo -vyvrcholeniu Máriinej doby...? V poslednom zjavení P. Márie, Ida videla kalich vo vzduchu...padol a z neho vytieklo veľa krvi......v skutočnosti to bola strašná vízia..myslím že to symbolizuje očistenie sveta cez Krv Ježiša ...Ida videla hostiu a tá sa premenila na holubicu letiacu ponad svet, čo znamená vyliatie Ducha Svätého...je zrejmé že to má súvis s príchodom Eucharistického kráľovstva nášho Pána Ježiša Krista....
...v tomto posolstve ktoré bolo odovzdane … [More]
ľubica
vdaka, p. Anton, kto hľadá nájde.... je tu veľa dobrých vecí.....od Vás..... ešte raz vdaka za tento doku film
hasak likes this.
Note johnfrax mentioned this post in List Matky Terezy na podporu vyhlásenia 5. dogmy Panny Márie ako Spolu-vykupiteľky....
Note johnfrax mentioned this post in List Matky Terezy na podporu vyhlásenia 5. dogmy Panny Márie ako Spolu-vykupiteľky....
Anton Selecký
Ešte dodatok: Film nenatočili ľudia ktorí sú na úvodných titulkoch, tí ho len dabovali, autori sú v záverečných titulkoch - len pre úplný obraz o situácii.
Anton Selecký
Ospravedlnujem sa, tie udaje ktore su na titulkoch filmu, su stare mozno 10 rokov a zmenili sa -plati iba www.avemaria.sk
Basto
A žádná odpověď na oprávněné námitky od Username?
johnfrax
Ján Pavol II. a Spoluvykupiteľka

“Pápež Ján Pavol II. sa vyjadril aspoň šesťkrát o Márii Spoluvykupiteľke, pri niektorých vyjadreniach som bol prítomný osobne“, povedal otec biskup Pavol Hnilica vo svojej homílii 3. augusta. 1997 v Litmanovej).

webcache.googleusercontent.com/search [More]
johnfrax
História zjavení Ide Peerdemanovej v Amsterdame
Citované z knihy Milosťou Božou zdobená od biskupa Pavla M. Hnilicu SJ a profesora Františka Vnuka.

Podstata zjavení

Titul Matka všetkých národov je často spájaný aj s ďalšími titulmi. Napríklad v zjavení z 31. decembra 1951 Panna Mária hovorila: „Matka všetkých národov stojí uprostred sveta pred krížom. Prichádza pod menom Spoluvykupiteľka, Prostrednica (Sprostredkovateľka) a Orodovnica. Pod týmito titulmi prejde do dejín mariológie“. A opäť 8.… [More]
johnfrax
Žiadosť o vyhlásenie dogmy, že P. Márie je Spoluvykupiteľka, Prostrednica a Orodovnica

Dakedy počujeme, že titul Spoluvykupiteľka bol Cirkvou odmietnutý. To samozrejme nie je pravda. Zatiaľ to nie je rozhodnuté, oficiálne sa k tomu Cirkev nevyjadrila, každý sa môže mať názor aký chce. Asi to niekoho prekvapí, ale oficiálne vyjadrenia (Pius X., Benedikt XV., Pius XII.) sú viac v prospech tohoto titulu (okrem teol. komisie tuším niekedy v 90-tych rokoch).
Uvádzame informáciu o úsilívyhlásiť to … [More]
johnfrax
ohnfrax— 12.9.2011 21:49:47:
Kardináli za 5 mariánsku dogmu (Dr. Mark Miravalle)
29.12.2009

KARDINÁLI IDÚ V ČELE – NÁŠ ČAS ICH NASLEDOVAŤ

Dr. Mark Miravalle

Počas posledných niekoľkých týždňov sa stalo niekoľko udalostí, ktoré môžeme interpretovať ako historické kroky vedúce kslávnostnému vyhláseniu piatej mariánskej dogmy oPanne Márii Spoluvykupiteľke, Prostredníčke a Orodovníčke:

Dňa 11. januára 2008 vydal pápež Benedikt XVI. príhovor ku Svetovému dňu chorých na 11. februára, vktorom … [More]