Clicks6.3K

Číslo "666". Čas antikrista je blízko.

Армен
Tento úprimný svědek bol zabitý krátko po otvorení diaboljveho plánu ! "A počul som mocný hlas v nebi, povedal: Teraz je v nebi, spasenie a cnosti, a kráľovstvo nášho Boha a moc Krista jeho, lebo …More
Tento úprimný svědek bol zabitý krátko po otvorení diaboljveho plánu !
"A počul som mocný hlas v nebi, povedal: Teraz je v nebi, spasenie a cnosti, a kráľovstvo nášho Boha a moc Krista jeho, lebo žalobca našich bratov, je už dole, ktorý žaloval na nich pred Boha nášho dňom i nocou. A oni nad ním zvíťazili vďaka krvi Baránka a vďaka slovu svojho svedectva, a nemilovali svoje životy až do smrt"
Zjavenie 12,10-11