Clicks388

Grzegorz Braun - Układ gdański drży w posadach

Zobaczcie także: Skandal w Gdańsku, Braunowi odroczono rejestrację komitetu! www.youtube.com/watchMore
Zobaczcie także: Skandal w Gdańsku, Braunowi odroczono rejestrację komitetu!
www.youtube.com/watch
Bob likes this.
Kopiuję informację ze strony Grzegorza Brauna: www.kwwgrzegorzabrauna.pl/udziel-wsparcia/

Na rachunek bankowy KWW Grzegorza Brauna wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi, stale zamieszkujące na terenie Polski.
Dopuszczalnymi sposobami dokonywania wpłat na rachunek bankowy KWW Grzegorza Brauna są jedynie: czek rozrachunkowy, przelew …More
Kopiuję informację ze strony Grzegorza Brauna: www.kwwgrzegorzabrauna.pl/udziel-wsparcia/

Na rachunek bankowy KWW Grzegorza Brauna wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi, stale zamieszkujące na terenie Polski.
Dopuszczalnymi sposobami dokonywania wpłat na rachunek bankowy KWW Grzegorza Brauna są jedynie: czek rozrachunkowy, przelew lub karta płatnicza.
Dopuszczalnym maksymalnym terminem dokonywania wpłat na rachunek bankowy KWW Grzegorza Brauna jest dzień wyborów tj. niedziela 3 marca 2019 roku.
Jako datę dokonania wpłaty na rachunek bankowy przyjmuje się datę wystawienia polecenia przelewu, a nie datę uznania przez bank wpływu środków na rachunek bankowy.
Łączna suma wpłat od jednej osoby na rzecz KWW Grzegorza Brauna nie może przekraczać kwoty 31.500,- złotych.
Odbiorca:
KWW Grzegorza Brauna
Ul. Przemyska 18a
80-180 Gdańsk
Numer rachunku bankowego:
Santander 30 1090 1098 0000 0001 4178 0055
Tytuł wpłaty:
Wpłata na rzecz KWW Grzegorza Brauna