Język

Wyświetlenia
180
La Salette, Fatima "Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta ..."

Dima 2 1
La Salette, Fatima "Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta ..."
Napisz komentarz
Teraz KK-cki trwa w niezmiennej i niezmutowanej Nauce Kościoła i Ewangelii -jedynie w Tradycji a najtrwalej u Bractwa Piusa X-go .