Język
Napisz komentarz
Teraz KK-cki trwa w niezmiennej i niezmutowanej Nauce Kościoła i Ewangelii -jedynie w Tradycji a najtrwalej u Bractwa Piusa X-go .