Clicks1.9K

Ústav pamäti národa: Kto chce znova "upratať" históriu prenasledovania?

Anton Selecký
2
Kto si sa nevie poučiť zo svojich skúseností a histórie, je nútený ju znova prežiť. Znova si musíme pripomínať túto starú pravdu. N8š záznam je z demonštrácie pred Ústavom pamäti národa v Bratislave …More
Kto si sa nevie poučiť zo svojich skúseností a histórie, je nútený ju znova prežiť.
Znova si musíme pripomínať túto starú pravdu.
N8š záznam je z demonštrácie pred Ústavom pamäti národa v Bratislave dňa 12. júla 2012, na ktorej sme sa dozvedeli, ako a prečo chcú ÚPN ovládnuť komunisti.
ÚPN archivuje a obhospodaruje dokumenty predovšetkým z obdobia komunizmu a prenasledovania občanov - predovšetkým veriacich.
Klanovice
Súhlasím s A. Seleckým, ide o starú štruktúru.
Anton Selecký
P R O T E S Tproti prijímaniu bývalých členov KSČ na ÚPN

Bratislava, 12. júla 2012, 9,00 – 12,00 hod, Nám. Slobody 6, pri tabuli ÚPN


Stanovisko organizátorov pre médiá

Od júla 2012 bol prijatý do zamestnania na ÚPN Ján Bobák, ktorý v minulosti pracoval na Ústave marxizmu – leninizmu ÚV KSS a neskôr ako podpredseda základnej organizácie KSČ v Matici slovenskej (MS).
Sme presvedčení, že tieto …More
P R O T E S Tproti prijímaniu bývalých členov KSČ na ÚPN

Bratislava, 12. júla 2012, 9,00 – 12,00 hod, Nám. Slobody 6, pri tabuli ÚPN


Stanovisko organizátorov pre médiá

Od júla 2012 bol prijatý do zamestnania na ÚPN Ján Bobák, ktorý v minulosti pracoval na Ústave marxizmu – leninizmu ÚV KSS a neskôr ako podpredseda základnej organizácie KSČ v Matici slovenskej (MS).
Sme presvedčení, že tieto skutočnosti sú v príkrom rozpore s duchom zákona o pamäti národa, s elementárnym pojmom politickej bezúhonnosti pracovníkov ÚPN a s celkovým procesom vyrovnávania sa našej spoločnosti s jej tragickou totalitnou minulosťou.
Nedokážeme si predstaviť, aby bývalý člen či funkcionár KSČ (KSS) alebo vedecký pracovník Ústavu marxizmu – leninizmu ÚV KSS dokázal objektívne vyhodnocovať obdobie komunistických represálií a straty slobody, keď svojim členstvom a prácou pre KSČ tento režim podporoval alebo legitimizoval.
V januári 2012 dostali traja resp. siedmi zamestnanci ÚPN výpoveď pre nadbytočnosť a o päť mesiacov predseda správnej rady ústavu I. Petranskýprijíma tohto nového zamestnanca.
Žiadame Správnu radu ÚPN, aby v rámci svojich personálnych kompetencií sa zasadila o to, aby pracovný pomer J. Bobáka na ÚPN bol ukončený a najmä aby sa na ÚPN neprijímali bývalí členovia KSČ a iných represívnych orgánov komunistického režimu.
Žiadame Dozornú radu ÚPN (DR) aby pracovnú zmluvu J. Bobáka preskúmala z hľadiska stále neodstránenej kolízie medzi pracovno-právnymi kompetenciami predsedu Správnej rady ÚPN a Správnej rady ÚPN v zmysle Stanov ÚPN, ako nato DR ÚPN upozornila v minulosti.
Apelujeme na NR SR, aby prijala vládou schválený nový zákon o činnosti ÚPN alebo novelizovala terajší zákon o pamäti národa tak, aby okrem iného bola doň zakomponovaná morálna a politická bezúhonnosť pracovníkov Ústavu pamäti národa.

Patrik Dubovský, býv. pracovník ÚPN, člen komisie premiérky pre nový zákon o ÚPN,
Tibor Novotka, signatár Charty 77, člen Hnutia za občiansku slobodu pred r. 1989.