Language

Clicks
3.7K
Dominica I. in Quadragesima - Communio

Lisi Sterndorfer
Antyfona na Komunię Ps 90,4-5 Scapulis suis obumbrabit tibi, et sub pennis eius sperabis: scuto circumdabit te veritas eius. Piórami swymi cię okryje i pod skrzydła Jego się schronisz, wierność Jego za tarczę ci stanie.

Write a comment …