Clicks29

Lk 4:21-30 -- Jesus Rejected at Nazareth - In-nies ta' Nazaret ma jilqgħux lil Ġesù

ros-ann
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 4 IN ORDINARY TIME, Evanġelju Ġesù ma kienx mibgħut għal-Lhud biss. Lq 4, 21-30 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F'dak iż-żmien Ġesù qal lin-nies fis-sinagoga:…More
IN YEAR C - SUNDAY GOSPEL OF WEEK 4 IN ORDINARY TIME,
Evanġelju
Ġesù ma kienx mibgħut għal-Lhud biss.
Lq 4, 21-30

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F'dak iż-żmien Ġesù qal lin-nies fis-sinagoga: [Lq:4:21] "Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu." [Lq:4:22] U lkoll laqgħu kliemu u stagħġbu għall-kliem mimli ħlewwa li kien ħiereġ minn fommu u bdew jgħidu: "Dan m'huwiex bin Ġużeppi?" [Lq:4:23] Iżda hu qalilhom: "Żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju, 'Tabib, fejjaq lilek innifsek : dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnahum agħmlu hawn f'pajjiżek ukoll." [Lq:4:24] U żied jgħidilhom: "Tassew, ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f'pajjiżu. [Lq:4:25] Għax, ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija meta s-sema baqa' tliet snin u sitt xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu; [Lq:4:26] madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. [Lq:4:27] U kien hemm bosta lebbrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Nagħman tas-Sirja." [Lq:4:28] Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd imtela bil-korla; [Lq:4:29] qamu, u ħarġuh 'il barra mill-belt, ħaduh fuq xifer ta' rdum ta' l-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom, u riedu jixħtuh minn hemm fuq għal isfel. [Lq:4:30] Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

.