Clicks584

Troen støtter sig på Jesus kristus

jamacor
“Min ven tror ikke på præsterne” sagde en person til Sankt Josemaria. “Det gør jeg heller ikke” svarede han. Jeg tror på Vor Herre Jesus Kristus (1 min 15 sek, engelske undertekster) Opus Dei er en …More
“Min ven tror ikke på præsterne” sagde en person til Sankt Josemaria. “Det gør jeg heller ikke” svarede han. Jeg tror på Vor Herre Jesus Kristus (1 min 15 sek, engelske undertekster)

Opus Dei er en institution indenfor den katolske kirke som blev grundlagt af Sankt Josemaría Escrivá.
Dens opgave er at udbrede budskabet om at arbejdet og den almindelige daglige tilværelse gir lejlighed for at møde Gud, tjene næsten og forbedre samfundet. Opus Dei samarbejder med de lokale kirker ved at tilbyde kristen uddannelse (kurser, retræter, samtaler og sjælesorg), der henvender sig til personer, som ønsker at forny sit aandelige liv og sit apostolat.

AFSNITTETS INDHOLD

ÅND
Opus Dei hjælper med at finde Kristus gennem arbejdet, i familielivet og gennem de andre almindelige aktiviteter.

PLADS I DEN KATOLSKE KIRKE
Den åndelige uddannelse som Opus Dei tilbyder, supplerer det virke, som finder sted i de lokale Kirker.

AKTIVITETER
Åndelig vejledning, retræter, foredrag om den kristne lære og katekismuskurser er nogle af de aktiviteter, som Opus Dei organiserer...

PERSONER I OPUS DEI
Af de 90 000 medlemmer er 98% lægfolk, mænd og kvinder, der for størstedelen er gifte. De resterende 2% er præster.

MEDLEMSKAB
Som medlem af Opus Dei forpligter man sig til at tage videre kristen uddannelse og engagere sig i Kirkens apostoliske opgave.

PERSONALPRÆLATUR
Set ud fra et juridisk synspunkt er Opus Dei et personalprælatur i den katolske Kirke.

PRÆLATURETS ORGANISATION
Prælaturet ledes af en prælat i Rom i overensstemmelse med den kanoniske ret og med Opus Dei's egne vedtægter. Den nuværende prælat er monsignore Javier Echevarría.

DET HELLIGE KORS' PRÆSTESELSKAB
Bispedømmets prœster kan blive medlemmer af det Hellige Kors' præsteselskab, der er en uadskillelig del af Opus Dei's prœlatur.

MEDARBEJDERE
Man kan på adskillige måder bidrage til det apostoliske arbejde, som prœlaturet udfører, uden dog at vœre medlem af Opus Dei.

HISTORIE
Opus Dei blev grundlagt i 1928 i Spanien, og er udbredt i 70 lande.


VI UNDERSTREGER

Skriv til os

Nyhedsbulletin

SANKT JOSEMARÍA
Biografi

Bønnekort

Korte videoklip om grundlæggeren

Tekster

LINKS
Den hellige Josemarías hjemmeside
Grundlœggerens skrifter (engelsk)
Romana, Opus Dei prœlaturets tidsskrift