Language Contact
Please type your posting here


Pane Bože, račiž nás při zdravém rozumu zachovati a od jurodivých bab nás chrániti, amen
Martin5582 likes this.

Běda cizoložnicím, které se nekají, a jásají, že jim svévolník na lidsky
vytvořeném trůnu ve Vatikáně, změnil zákon Boží, a jsou sami před sebou
bez hříchu........
Felicitaa
Ne, neotvírej ústa k odpovědi, když s tebou někdo jedná příkře, ale běda těm, kdo zlo nazývají dobrem a dobro zlem!
[More]

Běda těm, kdo zlo nazývají dobrem a dobro zlem
4. března 1994
Bože, Všemohoucí,
Ty, který jsi mě udělal
terčem Své lukostřelby a tvorem, na jehož tvář se plivá, jak by Tvá Velebnost ještě se mnou mohla mluvi
t? Ruce, které tě utvářely, tě nikdy neopustí, ani tě neodmítnou .... Můj cit k tobě vzrůstá pokaždé, když jsi poplivávána.1 Neboj se, nebudeš zahanbena v Mých Nádvořích. Ne, neotvírej ústa k odpovědi, když s tebou někdo jedná příkře, ale běda těm, kdo zlo nazývají dobrem a dobro zlem! Otče? … [More]
Beno likes this.
@Gábi
áno, sú heretické..... viď správy z 4/2011: žiaľ len v nemčine a v portugalštine....
ľubica— 8.6.2011 01:50:32:
Na nasledovných linkoch nižšie sú najnovšie postoje /apríl 2011 / duchovnej hierarchie, ktorá skúmala aktivity tejto kontroverznej osoby Vassuly Ryden a záver je nasledovný:
PANI VASSULA RYDEN JE EXKOMUNIKOVANÁ... Celý text je v nemčine. kirchlich.net/…/vassula-ryden-e… www.kath.net/detail.php PORTUGALSKY padremarcelotenorio.blogspot.com/…/vassula-ryden-e… TV tu na … [More]
Martin5582 likes this.

Ač nerada, tak musím napsat, že jsem měla možnost si poslechnout na nahrávce z letošních exercicií P.Jamese jak upozorňoval, abychom si dávali pozor na falešné proroky.Pak se zmínil o Řekyni ortodoxní, která píše automatickým psaním a má důvěrný vztah s Ježíšem.Prý hodně lidí čte její knihy.On osobně řekl, že se mu zdají heretické a upozorňoval, že máme číst raději písmo svaté a katechismus.Též doporučoval knihy Jana PavlaII.Nezmínil se vyloženě, že je falešný prorok to né, ale aby lidé … [More]
Felicitaa likes this.

Za Vassulu a čtenáře Opravdového života v Bohu
Nebeský Otče,
ve jménu Tvého Syna Ježíše Krista
se stavíme proti všem zlým duchům,
kteří útočí na Vassulu a čtenáře Opravdového života v Bohu. Ve Tvém jménu se modlíme proti všem prokletím, všem nenávistným a zlým záměrům. V Tvém jménu odmítáme všechny tyto zlé duchy a prosíme, aby předrahá Krev Ježíše Krista pokryla a chránila Vassulu a všechny, kdo s ní spolupracují. Ať Maria, Matka Církve a Královna andělů provází a chrání Vassulu v jejím poslán… [More]
Felicitaa likes this.

Na nasledovných linkoch nižšie sú najnovšie postoje /apríl 2011 / duchovnej hierarchie, ktorá skúmala aktivity tejto kontroverznej osoby Vassuly Ryden a záver je nasledovný:
PANI VASSULA RYDEN JE EXKOMUNIKOVANÁ...
Celý text je v nemčine.
kirchlich.net/…/vassula-ryden-e…
www.kath.net/detail.php PORTUGALSKY padremarcelotenorio.blogspot.com/…/vassula-ryden-e… TV tu na Gloria gloria.tv kanál používateľa -odborníka na sekty: www.youtube.com/user/catolicoromano Stálo by to za to, úprimne prehodnotiť … [More]
Martin5582 likes this.

Díky za komentáře, neboť:
Matouš 10, 32-33
"32Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; 33kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi."
Matouš 10, 40-41a
40Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. 41Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka PROMLUV K MÉMU LIDU A PŘIPOMEŇ MU


Znovu podotýkám, že se nejedná o zákaz.
A i kdyby došlo k oficiálnímu zákazu, tak to přesto nevypovídá o tom, že tyto spisy nejsou inspirované Bohem. Jistě si totiž vzpomínáte na situaci, která se odehrávala v letech 1959-1978 kolem sestry Faustýny Kowalské. Kdy byly Kongregací zakázány spisy, které šířily její učení a rovněž (dnes velmi známý) obraz Božího milosrdenství. Po intervenci papeže Jana Pavla II. byl zákaz zrušen a v roce 1993 byla Faustýna Kowalská prohlášena za blahoslavenou.
Podot… [More]

Všechny Vás ze srdce zdravím,
Když pročítám tyto reakce, tak si musím položit otázku, jak se asi na nás dívá Bůh? Dochází mi, že jednota v Církvi je tím nejnáročnějším úkolem, který započal Jan Pavel II. a na něž navázal i nynější papež Benedikt XVI. Vzpomeňme na Ježíšovu modlitbu, který se přimlouvá za učedníky, aby byli jedno, jako On i Otec jsou jedno. Pokud se nade mnou nebudete pohoršovat, chtěl bych Vás požádat, spojme se společně v modlitbě a modleme se k našemu Pánu, aby nám ukázal … [More]