Jazyk

Zobrazení
125
MARTIN LUTHER ODMÍTÁ FRANTIŠKOVU NABÍDKU

henta 11 1
zdroj videa:www.youtube.com/watch vzácný vklad zde:Ne Petr, ale Ježíš je skála a komentáře k tomu s odkazem : Segal 31. kvě Ostrik to vystihl perfektně.©🦉✝ Ostrik 27. čvc 2015 Jsem … Více
henta
Děkuji Vám! Také přeji požehnání
od Trojjediného Boha.
perceo3 před 20 minutami
8/08/2018
Buh Vam Zehnej
henta
Každý nepotřebuje k Víře zázraky jako vy pane Libore.
Největším zázrakem je Zmrtvýchvstání Krista Pána!
Já vám vaše berličky neberu, sama je nepotřebuji.
Buckfast
Protestanti, a jiní, kteří uznávají učení, a nasledují osobu Martina Luthera, nejsou křesťané !!! Jak jednoduché.
henta
To je mládež nová mládež Ducha Kristova!
Svatodušní svátky – Brno 20. 5. 2018: Pád Jericha
"S námi je Bůh Všemohoucí ať se člověk odváží,
modlitba a snaha vroucí samo peklo poráží"
henta
To je mládež nová mládež Ducha Kristova!

Jeli Bůh s námi kdo proti nám?

Obchádzanie duchovného Jericha v Žiline 20. 5. 2018
henta
Hereze současné církve
Jak nedostatečné....pojednání o herezích!!
Kde máte NOstra aetate? To už není hereze, že
všechna v.č. démonských náboženství jsou cesty
do nebe???. Vždyť jste zradili Krista, a teď se divíte
prokletí, co osobní soud ,tam nebude výmluva.
henta
www.vzdelavaci-institut.info

"Četba této knihy je povinná pro každého, kdo nechce z neopatrnosti hřešit, protože nevědomost nás nemůže nikdy ochránit před neblahými následky.
Je tedy umyslně výstražným voláním pro ty, kdož hledají pravdu a jejím prostřednictvím plnou svobodu"


henta
Zde bude v bezpečí:

henta před 8 minutami
Angel Miquel: prvý kňaz Opus Dei zo Slovenska
Alička z sk zde nechala komentář o skutečné
náplni OpuS Dei
:
www.vzdelavaci-institut.info

/ pravda jim však nevoní
proto to vymazali?, NENÍ K NALEZENÍ /
henta zmínil tento příspěvek v PRO REVERENDA L.HALÍKA- pokřtěného protestanta: MARTIN LUTHER ODMÍTÁ FRANTIŠKOVU….
henta
Biskup: napodobňovanie umierajúceho Protestantstva je recept na zlyhanie
Dle skromného mínění henty, protestanté
vznikly z již odumřelého křesťanství Říma: