Jazyk

Pozretia
638
7.10.2017 Primas českých zemí Duka kázal, pak zasvětil vlast pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie

Libor Halik 7 2
List Lucie Piovi XII. napísaný 2.12.1940: ...sľúbil náš Pán s prihliadnutím na zasvätenie, ktoré urobili naši portugalskí biskupi v mene ľudu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, zvláštnu ochranu … Viac
Libor Halik zmienil tento príspevok v 7.10.2017 Primas českých zemí Duka kázal, pak zasvětil vlast pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie ….
dyk
V sobotu budú modlitby za uzdravenie a oslobodenie v KOINÓNII.
Miesto: Spoločenský pavilón v Košiciach od 10:00 hod.
...
V nedeľu bude o 18:00 hod v Košickej katedrále Sv. Omša ku cti sv. Charbela a po nej budú sa môcť ľudia nechať pomazať olejom od sv. Charbela.
Samson1
Nenta je především pořádně dopletená.
Libor Halik
Jste protestantka henta. Hlavu vám popletla protestantská videa od adventistů.
Libor Halik
Nikdo z katolíků či pravoslavných se Panně Marii neklaní jako bohyni, ač zaslepená část protestantů si tento nesmysl vsugerovala od Kalvína a od nejvražednější části českých husitů. Pannu Marii mají dle biblického proroctví POVINNOST BLAHOSLAVIT všechny národy, včetně českého. NÁROD, který to bude STÁLE odmítat, vyhyne v 3. světové válce kompletně DLE FATIMSKÝCH PROROCTVÍ. Pán Ježíš nenechá … Viac
Libor Halik
Ti portugalští biskupové, když zasvěcovali r.1930 Portugalsko pod ochranu Neposkvrněné Panně Marii, tak to dělali z donucení od věřícího lidu. Portugalský stát, včetně mnoha biskupů byl ovládán už 100 let zednáři (slobodomurármi). Podobně je to dnes v ČR s biskupy i s Dukou. Zasvěcení PMarii pomůže, díky tomu dle Žalmu z Bible Hospodinu budou podléhati Hospodinovi nepřátelé pro Jeho velkou moc a … Viac