Clicks4.3K

Dlaczego o.Szustak okłamuje swoich fanów? ks.Dariusz Olewiński

m.rekinek
66
Film powstał we współpracy z kanałem ,,Piotr Mrotek" Tekst ks.Olewińskiego https://teologkatolicki.blogspot.com/... m.rekinek Opublikowany 22 lut 2019 www.youtube.com/watchMore
Film powstał we współpracy z kanałem ,,Piotr Mrotek" Tekst ks.Olewińskiego https://teologkatolicki.blogspot.com/...
m.rekinek Opublikowany 22 lut 2019 www.youtube.com/watch
Bos016 likes this.
„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:

Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?

Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego,…More
„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:

Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?

Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca” (Ml 1, 6; 2, 1-2).

Pierwszym zadaniem kapłana jest oddawać cześć Panu Bogu.
Michał Lech likes this.
co ty bredzisz o Szustak!!!
Irenikus and 2 more users like this.
Irenikus likes this.
Timoratus likes this.
Joanna17 likes this.
Pojęcie Tradycja ma w teologii katolickiej określone teologiczne znaczenie.

Tradycja należy integralnie do rzeczywistości Kościoła.

Apologetyka, teologia fundamentalna i eklezjologia tę kwestię precyzują.


Jest się zatem katolikiem wiernym Tradycji, albo nie jest się katolikiem.

Tertium non datur. Można się spierać o pojęcia i tworzyć takowe: katolik zmodernizowany, katolik reformowany… De …More
Pojęcie Tradycja ma w teologii katolickiej określone teologiczne znaczenie.

Tradycja należy integralnie do rzeczywistości Kościoła.

Apologetyka, teologia fundamentalna i eklezjologia tę kwestię precyzują.


Jest się zatem katolikiem wiernym Tradycji, albo nie jest się katolikiem.

Tertium non datur. Można się spierać o pojęcia i tworzyć takowe: katolik zmodernizowany, katolik reformowany… De facto – niekatolik.
DLA SZÓSTAKA:

Nie ma zbawienia poza Kościołem Katolickim

tak, tak, wiem, Kościół Katolicki zaczyna się od 2 soboru watykańskiego :) Wszystko przedtem jest nieważne.. hmm.. 1o przykazań,, też ?
2 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Najlepsza jest opinia na jednym z filmów ,,szóstaka,, bodajże z Tajlandii, gdzie STWIERDZA, ŻE JEGO ZDANIEM: WSZYSCY BĘDĄ ZBAWIENI :)
PiotrM likes this.
Chamsko kłamiesz szóstak.. wszyscy słyszeli co powiedziałeś.. o PANU NASZYM JEZUSIE CHRYSTUSIE.. nawet heheszki sobie z tego zrobiłeś..

CHYTRE, ROZBIEGANE OCZKA i BRAK SPOKOJU WEWNĘTRZNEGO.. RUDA OBŁUDA - TAK SOBIE WYOBRAŻAM JUDASZA - umniejszającego BOSKOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA !
.
A DLA FAŁSZYWYCH NAUCZYCIELI, KU PRZESTRODZE, ABY NIE FAŁSZOWALI NAUCZANIA ŚWIĘTEGO…
More
Chamsko kłamiesz szóstak.. wszyscy słyszeli co powiedziałeś.. o PANU NASZYM JEZUSIE CHRYSTUSIE.. nawet heheszki sobie z tego zrobiłeś..

CHYTRE, ROZBIEGANE OCZKA i BRAK SPOKOJU WEWNĘTRZNEGO.. RUDA OBŁUDA - TAK SOBIE WYOBRAŻAM JUDASZA - umniejszającego BOSKOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA !
.
A DLA FAŁSZYWYCH NAUCZYCIELI, KU PRZESTRODZE, ABY NIE FAŁSZOWALI NAUCZANIA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:

Wyznanie wiary - Skład Apostolski


Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

PRAWDZIWA NAUKA ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO:

ALBUM Z KAZANIAMI KS. ŚNIADOCHA
PiotrM and 2 more users like this.
PiotrM likes this.
jestem07 likes this.
m.rekinek likes this.