Jazyk

Pozretia
46
Timkovič 25 Prvé a druhé vzkriesenie v Apokalypse 2018

Misko3
Biblia rozlišuje dva druhy smrti a dva druhy vzkriesenia. Prvá smrť a prvé vzkriesenie je krst (v krste zomiera starý človek a rodí sa nový; krst je večne platný, nemenný, nezmazateľný). Druhé … Viac