Clicks3K

O. Szustak zniechęca do modlitwy za zmarłych !!!

m.rekinek
175
,,Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło." (2Tm2,16-17) m.rekinek Opublikowany 18 …More
,,Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło." (2Tm2,16-17) m.rekinek

Opublikowany 18 sty 2019
www.youtube.com/watch
.
WIDAĆ, ŻE PROTESTANT:

Gdy protestanci myślą, że dusze zmarłych pójdą zaraz do chwały wiekuistej lub na potępienie wieczne, modlitwy za umarłych uważają jako zbyteczne: sprowadzają je do rzeczy niepotrzebnych, które raczej ludzie czynią dla zwyczaju, jak dla pożytku; tak dowodzić, jest to zerwać z całym podaniem chrześcijańskim..

Dzisiaj wielka liczba ministrów protestanckich przywraca …More
.
WIDAĆ, ŻE PROTESTANT:

Gdy protestanci myślą, że dusze zmarłych pójdą zaraz do chwały wiekuistej lub na potępienie wieczne, modlitwy za umarłych uważają jako zbyteczne: sprowadzają je do rzeczy niepotrzebnych, które raczej ludzie czynią dla zwyczaju, jak dla pożytku; tak dowodzić, jest to zerwać z całym podaniem chrześcijańskim..

Dzisiaj wielka liczba ministrów protestanckich przywraca czyściec pod inną formą: kary wieczne zamieniają na doczesne i w ten sposób z piekła robią czyściec.

Stąd, znany historyk hrabia de Maistre tak mówi:

"Jedną z głównych przyczyn wstrząśnienia XVI w. był bezwątpienia czyściec. Z początku buntownicy nie chcieli odstąpić ani na jotę od piekła; lecz później zostawszy filozofami, zaczęli przeczyć wieczności kar, przyjmując tylko piekło doczesne, którego zadaniem jest czuwać, aby grzesznicy nie szli do Nieba jednocześnie z ludźmi sprawiedliwymi; aby jedną i tąż samą drogą nie dostali się do chwały wiecznej Neron i Garibaldi, co św. Ludwik i św. Ignacy Lojola. Lecz, piekło czasowe jest właśnie czyśćcem; jak przeto z początku nie chcieli przyjąć bezwarunkowo czyśćca, tak dzisiaj tylko przyjmują «czyściec»"
Modlitwy za zmarłych

Litania za zmarłych

Kyrie elejson.
Chryste elejson.
Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlc…More
Modlitwy za zmarłych

Litania za zmarłych

Kyrie elejson.
Chryste elejson.
Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nimi.
Wszystkie święte niebieskie duchy,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Wszyscy święci Męczennicy,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy święci Doktorzy Kościoła,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Wszystkie święte panny i wdowy,
Wszyscy święci i święte Boże,
Bądź im miłościw, przepuść im Panie!
Bądź im miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Od mak czyśćcowych, wybaw ich Panie.
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje Narodzenie,
Przez Twój Chrzest i post święty,
Przez trudy Twego życia,
Przez Krzyż i Mękę Twoja,
Przez Śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela,
My grzeszni, Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami, wysłuchaj nas Panie.
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył,
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,
Abyś je z czyśćca wybawić raczył,
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych.
Od wszystkich ich więzów.

Módlmy się: Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.
m.rekinek likes this.
Nie ma takich dusz, za które NIKT się nie modli.
Podczas KAŻDEJ Mszy św. kapłan modli się za zmarłych.
Więc "wskazówki dusz czyśćcowych" są nieprecyzyjne.
Prawdziwsze byłoby: Módlmy się za tych, za których nikt z rodziny zmarłego się nie modli.
ps. Ja od lat modlę się codziennie za dusze w czyśćcu cierpiące....
Uwolnijcie Nas Stąd! Wskazówki dusz czyśćcowych

pamiętajcie o swoich zmarłych, tych z rodzin, kolegów, znajomych, módlcie się także za tych, za których już nikt się nie modli..
m.rekinek likes this.
módlcie się także za tych, za których już nikt się nie modli..
Wieczne odpoczywanie,

Racz im dać Panie,
A Światłość Wiekuista niechaj im świeci. Amen


DUSZE CZYŚĆCOWE WYPROSZĄ WSZYSTKO
Tymoteusz and one more user like this.
Tymoteusz likes this.
m.rekinek likes this.
Czy papież rzeczywiście wierzy, że nie ma piekła? Byłoby to dziwne, skoro sam wielokrotnie mówił o karze potępienia, działaniu szatana czy groził piekłem. "Nawróćcie się, jest jeszcze czas, aby nie skończyć w piekle, co was czeka, jeśli będziecie żyli tak dalej. Mieliście mamę i tatę, pomyślcie o nich i zapłaczcie" - Franciszek w takich właśnie słowach zwrócił się do członków mafii, ostrzegając …More
Czy papież rzeczywiście wierzy, że nie ma piekła? Byłoby to dziwne, skoro sam wielokrotnie mówił o karze potępienia, działaniu szatana czy groził piekłem. "Nawróćcie się, jest jeszcze czas, aby nie skończyć w piekle, co was czeka, jeśli będziecie żyli tak dalej. Mieliście mamę i tatę, pomyślcie o nich i zapłaczcie" - Franciszek w takich właśnie słowach zwrócił się do członków mafii, ostrzegając ich przed konsekwencją prowadzenia nieuczciwego życia.

Mówił też o piekle w czasie w2.vatican.va/content/vatican.html w domu św. Marty: "podczas katechezy uczymy się o tych czterech rzeczach: śmierci, sądzie, piekle i chwale" - stwierdził Ojciec Święty.

Papież wyraźnie wskazał, że potępienie jest jedną z możliwości i dlatego należy być uważnym, unikać grzechu. Dał również wskazówkę tym, którzy się boją piekła: "Wierność Panu: to nie zawodzi. Jeśli każdy z nas jest wierny Panu, kiedy przyjdzie śmierć, powiemy jak Franciszek: «siostro śmierci, przyjdź»... - dodał Ojciec święty. - Śmierć nie przerazi nas. A gdy nadejdzie dzień sądu, spojrzymy na Pana: «Panie, mam tak wiele grzechów, ale starałem się być wierny». A Pan jest dobry".

Podobnie wygląda z działaniem diabła. Franciszek często wskazuje na to, jak działa on w naszym życiu. W czasie jednej z homiliimówił np., że "diabeł ma dwie potężne bronie służące zniszczeniu Kościoła: podziały i pieniądze". Przykładów ostrzeżeń Franciszka przed diabłem jest wiele.

Dlaczego papież nie mówi o piekle?

Dlaczego jednak Franciszek nie tak często wspomina o możliwości wiecznego potępienia? By nie straszyć ludzi. By używać innej pedagogiki. Papież Franciszek korzysta z zupełnie innej retoryki niż dawni święci czy kaznodzieje. Wie, że wywoływanie lęku nie ukształtuje dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Być może wychowa posłusznych Kościołowi podwładnych, ale nie kochających w wolności ludzi.

Papież dzięki tej retoryce, podkreślającej miłość i dobroć Boga, wskazuje, że diabeł nigdy nie będzie od niej silniejszy. "Diabeł jest jak związany pies, który szczeka i warczy. Ale jeśli się do niego nie zbliżysz, nie ugryzie Cię" - pisałpapież w liście do 9-letniej Alejandry. Mimo wszystko musimy być "czujni, by nie dać się oszukać diabłu", który jest mistrzem dzielenia ludzi i ojcem kłamstwa.

A jednym z największych jego oszustw jest podkreślanie, że nasze grzechy są tak ciężkie, że nie mamy szans na zbawienie. Bo czy np. niewierzący lub samobójca mogą pójść do nieba? Papież dał na to www.deon.pl/…/art,2573,czy-ni…ź, używając historii św. Jana Marii Vianneya: "Kiedyś pewna kobieta przyszła do świętego kapłana, który nazywał się Jan Maria Vianney. Był on proboszczem w Ars we Francji. Kobieta zaczęła płakać, ponieważ jej mąż popełnił samobójstwo, skacząc z mostu. Była zrozpaczona, sądziła bowiem, że jej mąż trafił do piekła. Jednak ksiądz Vianney powiedział do niej: «Między mostem a rzeką jest jeszcze Boże miłosierdzie»".

Czy papież powiedział, że "piekło nie istnieje"?

Autorem fakenewsa był 94-letni Eugenio Scalfari, długoletni redaktor naczelny jednej z największych gazet we Włoszech, "La Repubblica", określany nestorem włoskich dziennikarzy. Scalfari jednak nie po raz pierwszy przypisał Franciszkowi słowa, których papież nie wypowiedział. Watykan po raz kolejny musiał się dystansować od rewelacji dziennikarza. Sam Scalfari powtórzył, że na rozmowy z papieżem chodzi bez dyktafonu, bo - jak zapewnia - ma doskonałą pamięć.

Tak rodzą się fałszywe informacje. Brak autoryzacji i "doskonała" pamięć, która wypacza sens słów rozmówcy. Być może Franciszek rozmawiał ze Scalfarim o apokatastazie, czyli teorii, która mówi, że do piekła nikt nie trafi, bo ostatecznie miłość Boga zwycięży każdy grzech. Być może jednak pamięć dziennikarza nie okazała się tak doskonała...

W tym świetle znaczące wydaje się tegoroczne orędzie papieża na temat mediów, w którym wprost nazwał on diabła "twórcą pierwszego «fake newsa»".

Cała sytuacja po raz kolejny przypomina, jak bardzo - jako katolicy - musimy być czujni. Sfera religii (podobnie jak polityki...) tym łatwiej podlega rozmaitym manipulacjom, ponieważ jest w niej tak wiele emocji. Tym bardziej więc należy uważać na to, co widzimy i czytamy w internecie (o tym, jak to robić, pisaliśmy w pierwszym numerze magazynu "Czytaj Dalej
m.rekinek
Komentarz (do wpisu ks. Gryza) pod filmem o. Szustaka : Johny Johny 1 dzień temu. @ks. Krzysztof Gryz Niech się Ksiądz nie przejmuje tymi komentarzami tutaj w ogóle wielkie Bóg zapłać za pierwszy komentarz. czekałem aż w końcu ktoś go napomni gdyż nikt tego nie robi oprócz świeckich na których O. Szustak nie zwraca uwagi. Jestem prostym człowiekiem ze wsi mam 25 lat ale to co słysze u niego a …More
Komentarz (do wpisu ks. Gryza) pod filmem o. Szustaka : Johny Johny 1 dzień temu. @ks. Krzysztof Gryz Niech się Ksiądz nie przejmuje tymi komentarzami tutaj w ogóle wielkie Bóg zapłać za pierwszy komentarz. czekałem aż w końcu ktoś go napomni gdyż nikt tego nie robi oprócz świeckich na których O. Szustak nie zwraca uwagi. Jestem prostym człowiekiem ze wsi mam 25 lat ale to co słysze u niego a raczej słyszałem bo przestałem słuchać jego gorszących i niebezpiecznych nauk których można sobie łatwo znaleźć wiele, najgorsze co mnie wystraszylo to kiedy powiedział że on głęboko wierzy w to że wszyscy będą zbawieni wszyscy a kto w to nie wierzy to dupa a nie chrześcijanin to są dosłownie jego słowa przecież to herezja! i to nie pierwsza jego wypowiedź tak straszna. Staje sie powoli celebrytą i głosi nauki które podobają się młodym bo nie niosą ze sobą praktycznie żadnej potrzeby czegoś co wymagało by od nas odwagi wiary np. czy także to niosą że klepie wszystkich i mówi że Jezus kocha wszystch tak Jezus kocha wszystkich ale jest sprawiedliwy! A przyjdzie jak złodziej do każdego a wtedy lepiej by spotkać twarzą w twarz Ojca kochającego i miłosiernego a nie zagniewanego sędziego! gdzie sie podziała nauka o piekle o grzechach i o możliwości utraty Boga na wieczność i pójście do piekła a stamtąd nie ma wyjścia. Bóg właśnie po to mówił o piekle by człowiek miał świadomość tego że ono istnieje a diabeł to nie kolega tylko śmiertelny wróg który tylko czeka na pysznych i głodnych sławy, i uznania. Jeszcze raz wielkie Bóg zapłać Księże Krzyszofie! Niech Ksiądz głosi i napomina i nie martwi się o nic Bóg jest z Księdzem i Maryja ona zawsze pomaga i Ona sama zwyciężyła wszelkie herezje! wszystkim polecam traktat o doskonałym nabożeństwie do Matki Bożej Świętego Ludwika Marii Grigion de Montfort to ratunek na ostateczne czasy które już są. A także przygotowanie do śmierci Świętego Alfonsa Maria de Liguori to petarda na ogłupiony i zatracający się świat. Modle się za o. Szustaka a za Księdza obiecuje modlitwę codzienną! Z Panem Jezusem i Maryją ! :)
Nemo potest duobus dominis servire ! and one more user like this.
mk2017 likes this.
adan2 likes this.
BeatkaS
Z przykrością stwierdzam że tacy jak ojciec szustak, który mąci w głowach katolikom są gorsi jak dżuma, pod płaszczykiem wiary, religii, szumnie nazywają się ojcami a tak naprawdę prowadzą ludzi na żeź. Będą za to odpowiadać przed Bogiem, w którego chyba nie wierzą skoro się go nie boją robiąc to wszystko :(
Módlmy się za o. szustaka i jemu podobnych
Panie odpuść im bo nie wiedzą co czynią!
Nemo potest duobus dominis servire ! and 2 more users like this.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
m.rekinek likes this.
mk2017 and one more user like this.
mk2017 likes this.
Lech42 likes this.
wacula
A zawsze trzeba modlić się za dusze w czyśćcu cierpiące a one pomagają im i nam w zbawieniu
icowałek and 2 more users like this.
icowałek likes this.
turysta569 likes this.
PiotrM likes this.
Hmmm...
Nie chcę się o. S. modlić za zmarłych...
Nie widzi takiej potrzeby...
Szczególnie za tych, którzy tej modlitwy potrzebują...
Co on robi np. 2go listopada...?
Kręci następny filmik...
Ale klikalność, normalnie, level master...
wacula likes this.
PiotrM
A TU COŚ DO NIEDOWIARKÓW I NIEWSMAK PROTESTANTOM. A JEST TEGO MNOGOOOO...
Modlitwa i ofiara za zmarłych w drugiej księdze Machabejskiej (2 Mch 12,38-45). Natchniony autor pochwala Judę za jego wiarę w zmartwychwstanie i za jego troskę o oczyszczenie zmarłych z ich grzechów. II Księga Machabejska stanowi kanon katolicki i prawosławny, ale nie wchodzi w skład kanonu protestanckiego i …More
A TU COŚ DO NIEDOWIARKÓW I NIEWSMAK PROTESTANTOM. A JEST TEGO MNOGOOOO...
Modlitwa i ofiara za zmarłych w drugiej księdze Machabejskiej (2 Mch 12,38-45). Natchniony autor pochwala Judę za jego wiarę w zmartwychwstanie i za jego troskę o oczyszczenie zmarłych z ich grzechów. II Księga Machabejska stanowi kanon katolicki i prawosławny, ale nie wchodzi w skład kanonu protestanckiego i hebrajskiego. Dla braci odłączonych cytujemy większą część:
m.rekinek likes this.
PiotrM
DODAM TYLE:
Popatrzcie na to. Nie wiem czy śmiać się czy płakać. Oceńcie sami bo ja abdykuję. www.youtube.com/watch
Allegro and one more user like this.
Allegro likes this.
m.rekinek likes this.
Tymoteusz and one more user like this.
Tymoteusz likes this.
Anieobecny likes this.
Tymoteusz
@PiotrM :
„Oceńcie sami bo ja abdykuję.”

„Żyłeś jak pies, umarłeś jak pies, chowamy cię jak psa, amen.”
albo
„Jakie życie, taka śmierć - nie dziwi nic.”

I to są twarde zasady katolickie, a nie jakieś dyrdymały i ściemniania...
Nemo potest duobus dominis servire ! and 3 more users like this.
sylwia31 likes this.
PiotrM likes this.
Lech42 likes this.
Lech42 likes this.
Umieszczam komentarz jednego z kapłanów, który został skierowany do O. Adam Szustaka:
Ojcze Adamie, nie podoba mi się to, że po raz kolejny kanonizujesz kogoś na kanale. Upominam cię jako brat w kapłanstwie, bo to stwarza iluzje, że na pewno wszyscy pójdą do nieba i że on tam na pewno jest. Słyszało się o różnych przekrętach które się działy za jego prezydentury w poprzednich latach, ale nawet …More
Umieszczam komentarz jednego z kapłanów, który został skierowany do O. Adam Szustaka:
Ojcze Adamie, nie podoba mi się to, że po raz kolejny kanonizujesz kogoś na kanale. Upominam cię jako brat w kapłanstwie, bo to stwarza iluzje, że na pewno wszyscy pójdą do nieba i że on tam na pewno jest. Słyszało się o różnych przekrętach które się działy za jego prezydentury w poprzednich latach, ale nawet jakby (nie mówi, że zabraniam mu nieba), kurcze, tym bardziej potrzebuje naszej modlitwy!!! Życzę mu żeby mu Bóg przebaczył grzechy i dał łaskę nieba. To co, już nie ma czyśćca, a dusze zmarłych nie cierpią tam? Jest męczennikiem za wiarę w Chrystusa więc poszedł do nieba? Ojcze, serio, bo takimi słowami wprowadzasz ludzi w błąd. To już nie jest katolicka nauka. A przynajmniej bardzo ją zaciemnia. Wierzę w twoje dobre intencje, błogosławię ci, ale proszę. Ani Papież Franciszek nie jest świętym Kościoła, ani ks. Twardowski ani śp. Paweł Adamowicz. Kiedy jeszcze raz usłyszę takie rzeczy na kanale zgłoszę to twoim przełożonym, bo jesteś autorytetem dla wielu ludzi, więc uważaj proszę na to co mówisz. Pozdrawiam i błogosławię! +
PiotrM likes this.
PiotrM
NO CÓŻ, POGUBIŁ SIĘ CHŁOP BO GŁOSI INNĄ EWANGELIĘ.
Nemo potest duobus dominis servire ! and 4 more users like this.
Lech42 likes this.
wacula likes this.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
m.rekinek likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! and 7 more users like this.
Sykomora likes this.
Lech42 likes this.
Allegro likes this.
Dariusz Wierzbinski likes this.
wacula likes this.
Elkam likes this.
m.rekinek likes this.
Pascendis Dominicis Gregis likes this.
@m.rekinek Dzięki, za udostępnienie tego filmu. Ja dowiedziałem się o tym filmie na kanale Jacka Międlara. Jak posłuchałem go musiałem to udostępnić bo chłop coraz bardziej zagalopowuje się i gloryfikuje lewaków. Już nie wspominając o bzdurach, które on głosi
Nemo potest duobus dominis servire ! and 3 more users like this.
Allegro likes this.
m.rekinek likes this.
PiotrM likes this.