Clicks220

Nebiblické protestantské brýle neuctivosti k Panně Marii

Fil 2,5-11; Evangelium sv. Lukáše 10.kap. 38-42, 11.kap. 27-28. Svátek narození Přesvaté Bohorodičky Panny Marie svaté Anně.
Public domain