언어
댓글 쓰기…
MILOSLAV
Mirosi, to na co Nikdo všeobecně odpovídá s tím také v podstatě souhlasím ano Bible není relativistická... Jeho asi protestantský názor je však mylný ve věci katechismu, církevních otců a to není vůbec relativistické. Nikdo vlastně odpovídá na to co jsem napsal jako odpověď tobě a v tomto kontextu jak to napsal je jeho názor trochu mimo smysl mého textu určenému jako odpověď na to co jsi psal ty mě.
Nikdo
Miloslave s tímto co píšeš v žádném případě nelze souhlasit!!
Miliony lidí miliony osobních názorů a relativistických zmatků na rozdíl od promyšlených logických i promodlených argumentů vzdělaných církevních otců - moudrých stařešinů.

Bůh nám lidem dal Bibli a vní je obsaženo NERELATIVISTICKÉ!! jasné Boží slovo. Tomuto Božímu slovu můžeme díky Slovu(Ježíši Kristu) rozumět všichni co jsme Kristo… 더보기
MILOSLAV
Miliony lidí miliony osobních názorů a relativistických zmatků na rozdíl od promyšlených logických i promodlench argumentů vzdělaných církevních otců - moudrých stařešinů. Ty o dáních nemluvíš, ale já v souvislostech ano. Tím chci říci, že takto zanedbatelné procento podobných případů naše společnost unese. Muslim je asi podle jména a tento tendenční propagandistický článek neřeší co na to … 더보기
Evajs
zdravím všechny,
teď jsem se dodívala na jiné video, nevím jestli to někdo shlédl, ale vždycky mě zarazí, že pod takovýmto videem většinou nejsou žádné komentáře. Je to video o Nickovi Vujicic, co se narodil bez rukou a nohou. Zdá se mi, že on je ta odpověď na otázky potratů a eutanazie.
Byl na začátku života zoufalýj, myslel si, že nemá vůbec možnost být někdy šťastný. V osmi letech chtěl spácha… 더보기
Nikdo
Ad honore Jesu Miros.

Článek o siamských dvojčatech je tendenční. Napřed nevýrazně informuje o snaze otce zachránit děti obě a vyhnout se nepřijemné oběti "život za život".
Posléze propaguje eutanázii jako řešení se kterým otec nepřímo souhlasí.
..
Polopravdy, líbivé lži a propagace zvráceností. To je pilíř dnešní žurnalistiky.
..
Miros, ve tvojí dlouhé odpovědi je hodně pravdy, a protože prav… 더보기
MILOSLAV
Takže Jehovistů jsi se neptal, ale oni ti sami zdělovali. Zvláštní. Mezi svědky Jehovovými jsou také dva proudy jako u katolíků i u nich se relativizuje a to je asi všude. Mají i více časopisů...

Netvrdím, že jsi mluvil o utracení, ale ono mě a možná i jiné k té myšlence je-li takto napsaná to samo nabádá.

Před lety jsem si na chodníku povídal na podobné téma s primářem Hájkem z porodnice-potra… 더보기
MILOSLAV
Pokud jsi Svědkům Jehovovým položil stejnou otázku jako mě a pokud bylo jejich ústředí proti svévolnému utracení lidské bytosti stejně jako je proti tomu i ŘKC, tak jiste měli Jehovisté pravdu. Dovol, abych ti jako katolíkovi připomenul, že Katolická církev je ve věcech nauky a morálky neomylná. Mnozí kněží svým relativizováním hřeší. Např.jeden kněz celkem zámožné rodině, která už má již čtyři … 더보기
MILOSLAV
Mirosi, můj osobní názor je stejný jaký má naše Římsko katolická církev.
Nikdo
Jan15,12-13

"To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.


Otec siamských dvojčat propadl zoufalství. Sleduje své děti jak umírají a chce tuto hroznou agónii ukončit. Ani se mu nedivím. Co může být horšího než bezmocnost nad umírající dítětem nebo pohled do jeho hrobu!

Možnost financování operace však… 더보기
MILOSLAV
Mirosi já netvrdím, že jsi něco psal o katechismu. Podle mě nemusíš klást otázky, ale můžeš si to v katechismu přečíst, nebo je to pro tebe laciné čtení? Doporučuji trochu na dané téma shlédnout mé starší video o paliativní péči: Paliativní péče - přednáška

Potom tu jsou videa "Křesťané ve společnosti" gloria.tv

Eutanazie: EUTANAZIE

Nikdo
Satan, vrah odpočátku, had který svedl Adama a Evu má všechnu naši lidskou bídu a utrpení na svědomí. Je to jeho mocná zbraň uvést nesnesitelným utrpení člověka do hlubokého zoufalství. Protizbraní je Kristův pokoj.

Přišel Kristus a zvítězil nad hříchem a smrtí. Po něm přišel antikrist a některým lidem namluvil, že svým utrpením platí za svoji spásu. OMYL!!
Žadný sebelepší skutek ani sebevětší … 더보기
pavka
Jako křesťan bych měl preferovat život. Jenže jde také o zajištění vhodných životních podmínek. Např. paliativní péče by měla zajistit dostatečné tlumení bolesti, snahu o zlepšení psychiky ap.Obávám se ale, že na našich LDN jsou lidé z důvodu nedostatečného počtu personálu ponecháni napospas sami sobě. Nikdo je nenakrmí (protože 1 člověk nemůže stačit sám na celé odd.) a tito lidé pomalu umírají hlady a v hrozných bolestech. To jsou opravdoví mučedníci současné doby.
Gábi
Tys o ní nemluvil, ale v tom článku tuším zmíňka o ní byla.Ve zprávách na tv Nova byla krátká reportáž.
MILOSLAV
Tobě připadá i laciná odpověď, kterou najdeš v katechismu katolické církve? Mě ne.
Gábi
Míro je to utrpení toto vidět.Převedu na sebe.Jako věřící člověk bych se to snažila nést s Bohem, ale pravda je, že i ti co tu víru mají by to v tomto případě taky nemuseli unést.Kdyby se týkalo mých dětí, tak jak se říká naděje umírá poslední.Snažila bych se to nevzdat eutanázii.Lehko se to píše, když člověk není v takové situaci, ale nezabiješ by pro nás mělo být prvořadý.
MILOSLAV
a co si o tom myslíš ty?
Jovana
Bůh nám stále ještě důvěřuje a svěřuje nám nový život. Život je dar od Boha. Muž i žena jsou za nově počatý život před Bohem zodpovědni. Potrat je vražda.
ali-ccsh
Přemýšlím, že bych se k této aktivitě také připojil!