Jazyk

Pozretia
1,5 tis.
Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice, 8. júl 2018

Coburg 2
Prvonedeľná púť na horu Boričky