Language

clicks
4.4k
Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.

Leo3340
Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami Duch Svät… [More]

Please type your posting here
Note ľubica made a reference: Blahoslaveny Jan Pavol II oroduj za nas všetkych,...
Note ľubica made a reference: Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II..
ľubica
Úplne oddaný Márii,oroduj za nás
Otec Koncilu a vykonávateľ jeho odkazu,oroduj za nás
Upevňovateľ jednoty kresťanov a celej ľudskej rodiny,oroduj za nás
Horlivý ctiteľ Eucharistie,oroduj za nás
Neúnavný pútnik tejto zeme,oroduj za nás
Misionár všetkých národov,oroduj za nás
Apoštol zmierenia a pokoja,oroduj za nás
Podporovateľ civilizácie lásky,oroduj za nás


♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥♥

DEO GRACIAS DEO GRAICIAS DEO GRACIAS

♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥♥… [More]
Note ľubica made a reference: Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II..