언어

클릭 수
4.4천
Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.

Leo3340
Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami Duch Svät… [더보기]

댓글 쓰기…
노트 ľubica 이(가) 이 게시물을 Blahoslaveny Jan Pavol II oroduj za nas všetkych,.. 에 언급했습니다.
노트 ľubica 이(가) 이 게시물을 Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. 에 언급했습니다.
ľubica
Úplne oddaný Márii,oroduj za nás
Otec Koncilu a vykonávateľ jeho odkazu,oroduj za nás
Upevňovateľ jednoty kresťanov a celej ľudskej rodiny,oroduj za nás
Horlivý ctiteľ Eucharistie,oroduj za nás
Neúnavný pútnik tejto zeme,oroduj za nás
Misionár všetkých národov,oroduj za nás
Apoštol zmierenia a pokoja,oroduj za nás
Podporovateľ civilizácie lásky,oroduj za nás


♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥♥

DEO GRACIAS DEO GRAICIAS DEO GRACIAS

♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥ ♥ஜ♥♥… [더보기]
노트 ľubica 이(가) 이 게시물을 Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. 에 언급했습니다.