Clicks3.3K

Jubileusz w Bukówku

reporter.pl.tl
1
W 10 rocznicę poświęcenia Dolnośląskiego Centrum Ekumenicznego, 19.grudnia 2010r. w Bukówku k. Środy Śląskiej odbyła się uroczysta msza św. celebrowana przez J.E. Ks.(seniora) Henryka Kardynała …More
W 10 rocznicę poświęcenia Dolnośląskiego Centrum Ekumenicznego, 19.grudnia 2010r. w Bukówku k. Środy Śląskiej odbyła się uroczysta msza św. celebrowana przez J.E. Ks.(seniora) Henryka Kardynała Gulbinowicza w której obok mieszkańców Bukówka uczestniczyli: Ks.Ryszard Bogusz-Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Ks.Axel Luther-pastor ewangelicki z Berlina, Ks.Michał Szlaga-Proboszcz Prawosławnej Parafii Zwiastowania NMP w Malczycach oraz duchowieństwo rzymsko-katolickie,ewangelicko-augsburskie i prawosławne z Dolnego Śląska, a także V-ce Starosta powiatu Średzkiego - Mieczysław KUDRYŃSKI i Witold RUTKOWSKI - Przewodniczący Rady Powiatu.

J.E. Ks.Henryk Kardynał GULBINOWICZ poświęcił homilię roli i znaczeniu rodziny. Zachęcił by ojcowie na co dzień byli kapłanami domowego kościoła i realizowali w codziennym życiu przykazanie Miłości względem małżonki,dzieci i bliźnich. Przekazał też wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.
Historię miejscowości i dzieje ekumenicznej świątyni przedstawiła zgromadzonym Marianna GALAS-kronikarka i autorka publikacji "BUKÓWEK-moja mała ojczyzna"
Spotkanie zakończono wzajemnym łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń świąteczno-noworocznych.
Gospodarzem Centrum Ekumenicznego w Bukówku jest Ks. mgr Janusz GŁĄBA - Proboszcz Rzym.-Kat. Parafii p.w. św. Wawrzyńca we Wrocisławicach.

Opracowanie i realizacja: Jan PONIATOWSKI
jozef1807
Interkomunia z heretykami okazuje się że jest możliwa, gorzej z katolikami z FSSPX.